Byla e2A-569-826/2019
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo DGKS-3980 panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Mariaus Dobrovolskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Albinos Pupeikienės, Giedrės Seselskytės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ apeliacinį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. liepos 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ ieškinį atsakovei A. P. dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo DGKS-3980 panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Grimeda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau – DGK) 2018 m. liepos 24 d. sprendimą DGKS-3980, priimtą darbo byloje Nr. APS-113-14156/2018, ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.

72.

8Nurodė, kad atsakovė įmonės realizacijos padalinio darbininke dirbo nuo 2013 m. balandžio 22 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Darbo sutartimi buvo nustatytas darbo užmokestis 3,38 Eur už darbo valandą, o darbas atliekamas pagal slankųjį grafiką. DGK priimtas sprendimas neteisėtas, nes ji nebuvo tinkamai informuota apie DGK posėdį ir gavo tik jos priimtą sprendimą. Jai dokumentai tinkamai nebuvo įteikti, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 227 straipsnyje, todėl neturėjo galimybės pateikti paaiškinimus, rašytinius įrodymus, reikalingus nagrinėjamam ginčui teisingai išspręsti. Neturėjo galimybės net susitarti dėl taikaus ginčo išsprendimo. DGK pažeidė Darbo ginčų komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-344, 14.4 punktą, kuriame nurodyta, jog DGK nariai privalo nešališkai nagrinėti ginčo bylą, todėl negali suvaržyti nė vienos iš šalių teisės darbo ginčų byloje pateikti paaiškinimus, rašytinius įrodymus ar dalyvauti paskirtame posėdyje.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai 2018 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismo motyvai:

123.1.

13Nurodė, kad nėra pagrindo naikinti DGK 2018 m. liepos 24 d. sprendime Nr. DGKS-3980 darbo byloje Nr. APS-113-14156/2018 priteistą sumą, nes ji atitinka šioje civilinėje byloje nustatytas atsakovei neišmokėtas sumas, susijusias su darbo užmokesčiu. Teismas šią sumą sumažino iki 3 091,01 Eur nustatęs, kad ieškovė pervedė atsakovei 150,00 Eur (2018 m. rugpjūčio 23 d. SEPA mokėjimo orderiu Nr. 1172 pervedė 100,00 Eur, 2018 m. rugsėjo 14 d. mokėjimo nurodymu Nr. 09141318 pervedė 50,00 Eur).

143.1.1.

15DGK pateiktoje byloje Nr. APS-113-14156 yra duomenys apie tai, jog ieškovei pranešimas apie ginčo nagrinėjimą buvo išsiųstas elektroniniais adresais ( - )@grimeda.lt ir buhalterija5@grimeda.lt. Todėl teigti, kad ieškovė nebuvo informuota apie ginčo nagrinėjimą DGK, negalima. Apie teismo posėdžius ieškovė buvo tinkamai informuota, todėl jai buvo suteikta galimybė pateikti visus įrodymus ir paaiškinimus, susijusius su atsakovės nagrinėjamu prašymu, buvo suteikta galimybė užbaigti ginčą taikiu būdu, tačiau, kaip atsakovė paaiškino teismo posėdžio metu ieškovė su ja nebandyta susisiekti ir nesiūlyta išspręsti ginčą taikiai. Taigi, ieškovei buvo suteiktos visos galimybės, ko negalėjo padaryti ginčą nagrinėjant DGK, tai padaryti bylą nagrinėjant teisme.

163.1.2.

17Nurodė, kad iš ieškovės pateiktų rašytinių duomenų ir atsakovės banko sąskaitos nustatyta, jog atsakovei ieškovė nesumokėjo 1 283,05 Eur, t. y. atlyginimų už 2018 m. balandžio ir gegužės mėnesius. Ieškovė šių sumų neginčija.

183.1.3.

19Nurodė, kad nustačius, jog atsakovė atleista pagal DK 56 straipsnio 1 dalies 2 punktą, jai priklauso dviejų jos vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka. Nustatyta, jog ieškovė šios sumos atsakovei nepervedė. Todėl atsakovei priklauso 1 277,68 Eur.

203.1.4.

21Nurodė, kad atleidžiant darbuotoją iš darbo turi būti išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas, kuri, ieškovės pateiktais duomenimis, sudaro 680,28 Eur.

22III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

234.

24Ieškovė UAB „Grimeda“ (toliau – apeliantė) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir klausimą išnagrinėti iš esmės – ieškovės ieškinį tenkinti. Pagrindiniai apeliacinio skundo motyvai:

254.1.

26Nurodė, kad nesutinka su sprendimo motyvu, jog teismas apskritai nesprendžia klausimų dėl DGK sprendimo galiojimo, o nagrinėja darbo ginčą iš esmės, t. y. išsprendžia šalių ginčą, kilusį darbo teisinių santykių srityje. DGK sprendimas priimtas pažeidžiant procedūras, nes ji kaip proceso šalis nebuvo informuota tinkamai, t. y. el. paštu ji sutikimo priimti dokumentus nebuvo davusi, el. paštas nurodytas neteisingas. DK yra reglamentuojama darbo bylų DGK nagrinėjimo tvarka, jos turi būti laikomasi, o DGK sprendimai, priimti nesilaikant DK numatytos tvarkos, turėtų būti pripažįstami negaliojančiais. Be to, teismas pats sau prieštarauja nurodydamas, jog nesprendžia dėl DGK sprendimo, o kitur sprendime jau remiasi kaip įrodymu.

274.2.

28Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo civilinę bylą be ieškovės vadovo, nors jis pateikė duomenis, jog negali dalyvauti bylos nagrinėjime dėl ligos. Samdytis profesionalų teisininką įmonė neturėjo galimybės dėl sunkios finansinės padėties. Byla buvo išnagrinėta nesurinkus visų šiai bylai reikšmingų įrodymų.

294.3.

30Nurodė, kad neteisingai nustatyta atsakovei mokėtina pinigų suma. Visų pirma, atsakovė neinformavo teismo, jog jai 2018 m. spalio 8 d. pervesta 50,00 Eur. Antra, pagal kasacinio teismo praktiką, turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl išeitinės kompensacijos dydžio mažinimo atsižvelgus į įmonės sunkią ekonominę padėtį. Teismas šio klausimo net nesvarstė. Priteisdamas visą kompensaciją tarsi nubaudė ir taip sunkiai besiverčiančią įmonę. Nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. turi specifinį restruktūrizuojamos bylos statusą. Netesybų išieškojimas dar labiau apsunkintų įmonės finansinę padėtį. Dėl didelių sankcijų nukentėtų kiti įmonės darbuotojai, jos galimybės reabilituoti veiklą ir atkurti bendrovės veiklos rodiklius.

315.

32Atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikta.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

35Apeliacinis skundas netenkintinas.

366.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

387.

39CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

408.

41Šiuo atveju prašymas nagrinėti individualų darbo ginčą DGK buvo paduotas ir ieškinys teisme pareikštas po naujos redakcijos DK įsigaliojimo 2017 m. liepos 1 d. Esant tokioms aplinkybėms ir vadovaujantis DK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio 7 dalimi, nagrinėjant ginčą taikomos DK, įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d., nuostatos.

429.

43Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo buvo netenkintas ieškovės ieškinys dėl DGK sprendimo panaikinimo, kuriuo atsakovei buvo priteistas darbo užmokestis už 2018 m. balandžio ir gegužės mėnesius, kompensacija už nepanaudotas atostogas ir dviejų mėnesių išeitinė išmoka, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

44Faktinės bylos aplinkybės

4510.

46Nustatyta, kad atsakovė įmonės realizacijos padalinio darbininke dirbo nuo 2013 m. balandžio 22 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Darbo sutartimi buvo nustatytas darbo užmokestis 3,38 Eur už darbo valandą, o darbas atliekamas pagal slankųjį grafiką. Darbo santykiai su atsakove nutraukti 2018 m. gegužės 31 d. pagal DK 56 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Atsakovė, matydama, kad ieškovė su ja tinkamai neatsiskaitė nutraukdama darbo sutartį, pateikė prašymą dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimo DGK, kuri 2018 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. DGKS-3980 darbo byloje Nr. APS-113-14156/2018 priteisė atsakovei 3 241,01 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų (suma nurodyta neatskaičius mokesčių). Ieškovė nesutinka su DGK sprendimu ir reikalauja jį panaikinti bei grąžinti bylą DGK nagrinėti iš naujo.

4711.

48Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad DGK nustatyta atsakovei neišmokėta suma, susijusi su darbo užmokesčiu, atitinka šioje civilinėje byloje nustatytas atsakovei neišmokėtas sumas. Pagrindas sumažinti priteistiną sumą buvo nustatytos aplinkybės, kad po DGK sprendimo dalį skolos sumokėjo. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad nesutinka su sprendimo motyvu, jog teismas apskritai nesprendžia klausimų dėl DGK sprendimo galiojimo, o nagrinėja darbo ginčą iš esmės, t. y. išsprendžia šalių ginčą, kilusį darbo teisinių santykių srityje. DGK sprendimas priimtas pažeidžiant procedūras, nes ji kaip proceso šalis nebuvo informuota tinkamai, t. y. el. paštu ji sutikimo priimti dokumentus nebuvo davusi, el. paštas nurodytas neteisingas. DK yra reglamentuojama darbo bylų DGK nagrinėjimo tvarka, jos turi būti laikomasi, o DGK sprendimai, priimti nesilaikant DK numatytos tvarkos, turėtų būti pripažįstami negaliojančiais. Be to, teismas pats sau prieštarauja nurodydamas, jog nesprendžia dėl DGK sprendimo, o kitur sprendime jau remiasi kaip įrodymu. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliacinio skundo argumentais.

4912.

50Remiantis DK 231 straipsnio 3 ir 4 dalimis, DGK išnagrinėtas ginčas teisme yra nagrinėjamas iš naujo. Tad, teikiant ieškinį teismui, turi būti išsamiai nurodomos visos ginčo aplinkybės, pridedami išdėstytas aplinkybes patvirtinantys įrodymai ir pan. Kadangi DGK sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas, ieškinyje nėra pareigos nurodyti nesutikimo su darbo ginčų komisijos sprendimu argumentų. Atsižvelgus į šias teisės normas, pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos analizuoti ieškovės nurodytus procedūrinius pažeidimus DGK, nes, pateiktus ieškinį teismui, byla buvo nagrinėjama iš esmės, ką šiuo atveju ir padarė pirmosios instancijos teismas. Iš sprendimo turinio matyti, kad jis rėmėsi DGK nustatytomis aplinkybėmis, kurias patvirtino byloje pateikti kiti rašytiniai įrodymai. Teismas, jei mano, kad tikslinga, gali remtis darbo ginčų komisijos surinktais ar jai anksčiau pateiktais įrodymais (DK 231 straipsnio 5 dalis).

5113.

52Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad neteisingai buvo apskaičiuota atsakovei priteistina suma. Paaiškino, jog neatsižvelgta į jos, kaip restruktūrizuojamos įmonės, statusą nustatant išeitinės kompensacijos dydį, kad dar 50,00 Eur sumokėjo atsakovei. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliacinio skundo argumentais.

5314.

54DK 146 straipsnio 2 dalis numato, kad, darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų; darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip.

5515.

56Esant darbdavės ir darbuotojo ginčui dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų sumokėjimo fakto, vadovaujantis CPK 178 straipsniu ir DK 214 straipsnio 3 dalimi, būtent darbdavė (ieškovė) privalo įrodyti, jog tinkamai atsiskaitė su atleidžiamu darbuotoju (atsakove) už 2018 m. balandžio ir gegužės mėn. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovei už 2018 m. balandžio mėn. priskaičiuotas atlyginimas 608,97 Eur, už 2018 m. gegužės mėnesį – 674,08 Eur. Paskutinis mokėjimas atsakovei A. P. buvo atliktas 2018 m. birželio 22 d., išmokant atlyginimą už 2018 m. kovo mėnesį. Apeliantė šių apskaičiavimų neginčijo ir teismui nepateikė juos paneigiančių duomenų (CPK 12, 178 straipsniai). Vadinasi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovė liko nesumokėjusi atsakovei darbo užmokesčio už 2018 m. balandžio ir gegužės mėnesius, iš viso 1 283,05 Eur.

5716.

58Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog, remiantis į bylą pateikto algos dokumento vidurkiu, atsakovei A. P. priklauso 680,28 Eur kompensacija už nepanaudotas atostogas. Apeliantė šių apskaičiavimų neginčijo ir teismui nepateikė juos paneigiančių duomenų (CPK 12, 178 straipsniai), tad teisėjų kolegija plačiau šiuo klausimu nepasisako.

5917.

60Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atleidus atsakovę pagal DK 56 straipsnio 1 dalies 2 punktą jai priklauso 2 mėnesių išeitinė pašalpa, kuri šiuo atveju yra 1 277,68 Eur. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantė šio apskaičiavimo ir nustatytos pašalpos dydžio neginčijo (CPK 187 straipsnio 1 dalis). Apeliaciniame skunde ji nurodė, kad ši apskaičiuota pašalpa turėtų būti sumažinta atsižvelgus į jos restruktūrizuojamos įmonės statusą. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliacinio skundo argumentais.

6118.

62Visų pirma, priešingai nei išeitinės kompensacijos atveju, išeitinės išmokos dydis yra aiškiai apibrėžtas įstatyme. Atsakovės atveju DK 56 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Antra, apeliantė nurodė, kad įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti. Tačiau to paties straipsnio 2 punkte numatyta, kad sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą. Tad atsižvelgus į šias teisės normas ir jų aiškinimą laikytina, kad pagrindo mažinti atsakovei priteistinos išmokos dydį nėra.

6319.

64Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog atsakovei A. P. priskaičiuotina galutinė su darbo santykiais susijusių išmokų suma – 3 241,01 Eur (neatskaičius mokesčių), kuri atitinka DGK 2018 m. liepos 24 d. sprendime Nr. DGKS-3980 darbo byloje Nr. APS-113-14156/2018 priteistą sumą. Ši suma sumažinta, nustačius, jog 150,00 Eur ieškovė atsakovei sumokėjo.

6520.

66Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, kad iš priteistinos sumos nebuvo išminusuota ieškovės papildomai sumokėta 50,00 Eur suma, priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui reikšmės neturi. Apeliantė turėjo pareigą pati pasirūpinti ir informuoti teismą apie atliktą mokėjimą. Dabar šį mokėjimo nurodymą galės įskaityti vykdymo proceso metu pateikdama įrodymą apie sprendimo įvykdymą.

6721.

68Ieškovės argumentas, kad jai buvo apribota galimybė dalyvauti bylą nagrinėjant teisme, nes bylos nagrinėjimas nebuvo atidėtas dėl vadovo ligos, atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovės vadovas dieną iki bylos nagrinėjimo priėmė įsakymą dėl savo komandiruotės tą pačią dieną, kurią buvo paskirtas bylos nagrinėjimas ir tik teismo posėdžio dieną pateikė jį teismui. Ieškovės patektame prašyme prašoma netenkinus prašymo atidėti teismo posėdį bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantė pati sau prieštarauja nurodydama negalėjimo dalyvauti posėdyje priežastis ir prisiėmė iš to atsiradusias pasekmes. Apeliantė nurodo, kad komandiruotė buvo suplanuota iš anksto todėl, teisėjų kolegijos nuomone, iš anksto žinodama apie negalėjimą dalyvauti paskirtame teismo posėdyje, turėjo pareigą pasirūpinti atstovavimu teismo posėdžio metu. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovei buvo sudarytos visos sąlygos dalyvauti procese, teikti įrodymus, paaiškinimus, tad jos teisė į teisminę gynybą nebuvo apribota (CPK 5 straipsnio 1 dalis).

69Dėl proceso pabaigos

7022.

71Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų, priimtas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų pagrįstumo ir nesudaro teisinio pagrindo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimti priešingą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o ieškovės apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

72Dėl bylinėjimosi išlaidų

7323.

74CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostata numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas priteisiamas iš antrosios šalies.

7524.

76Atsakovė duomenų apie apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė, dėl to jų paskirstymo klausimas nenagrinėtinas.

77Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

78ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ apeliacinio skundo netenkinti ir Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. liepos 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Grimeda“ kreipėsi... 7. 2.... 8. Nurodė, kad atsakovė įmonės realizacijos padalinio darbininke dirbo nuo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai 2018 m. spalio 29 d. sprendimu... 12. 3.1.... 13. Nurodė, kad nėra pagrindo naikinti DGK 2018 m. liepos 24 d. sprendime Nr.... 14. 3.1.1.... 15. DGK pateiktoje byloje Nr. APS-113-14156 yra duomenys apie tai, jog ieškovei... 16. 3.1.2.... 17. Nurodė, kad iš ieškovės pateiktų rašytinių duomenų ir atsakovės banko... 18. 3.1.3.... 19. Nurodė, kad nustačius, jog atsakovė atleista pagal DK 56 straipsnio 1 dalies... 20. 3.1.4.... 21. Nurodė, kad atleidžiant darbuotoją iš darbo turi būti išmokėta... 22. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 23. 4.... 24. Ieškovė UAB „Grimeda“ (toliau – apeliantė) pateikė apeliacinį... 25. 4.1.... 26. Nurodė, kad nesutinka su sprendimo motyvu, jog teismas apskritai nesprendžia... 27. 4.2.... 28. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo civilinę bylą be... 29. 4.3.... 30. Nurodė, kad neteisingai nustatyta atsakovei mokėtina pinigų suma. Visų... 31. 5.... 32. Atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikta.... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 35. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 36. 6.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai... 38. 7.... 39. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 40. 8.... 41. Šiuo atveju prašymas nagrinėti individualų darbo ginčą DGK buvo paduotas... 42. 9.... 43. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 44. Faktinės bylos aplinkybės... 45. 10.... 46. Nustatyta, kad atsakovė įmonės realizacijos padalinio darbininke dirbo nuo... 47. 11.... 48. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad DGK nustatyta atsakovei... 49. 12.... 50. Remiantis DK 231 straipsnio 3 ir 4 dalimis, DGK išnagrinėtas ginčas teisme... 51. 13.... 52. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad neteisingai buvo apskaičiuota... 53. 14.... 54. DK 146 straipsnio 2 dalis numato, kad, darbo sutarčiai pasibaigus, visos... 55. 15.... 56. Esant darbdavės ir darbuotojo ginčui dėl darbo užmokesčio ir kitų su... 57. 16.... 58. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog, remiantis į bylą pateikto algos... 59. 17.... 60. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atleidus atsakovę pagal DK 56... 61. 18.... 62. Visų pirma, priešingai nei išeitinės kompensacijos atveju, išeitinės... 63. 19.... 64. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas... 65. 20.... 66. Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, kad iš priteistinos sumos nebuvo... 67. 21.... 68. Ieškovės argumentas, kad jai buvo apribota galimybė dalyvauti bylą... 69. Dėl proceso pabaigos... 70. 22.... 71. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 72. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 73. 23.... 74. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostata numato, kad šaliai, kurios naudai... 75. 24.... 76. Atsakovė duomenų apie apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi... 77. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 78. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ apeliacinio skundo...