Byla 2-377/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto A. N. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutarties dėl pareiškėjo A. N. prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurokorma“ ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“, uždarajai akcinei bendrovei „Best Fert“ ir I. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, žemės ūkio bendrovė „Žadeikoniai“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Eurokorma“ prašė pripažinti negaliojančiomis 2009 m. balandžio 15 d. tarp atsakovų UAB „Žaliavų prekyba“ ir I. K. bei 2009 m. birželio 5 d. tarp atsakovų I. K. ir UAB „Best Fert“ sudarytas trečiojo asmens ŽŪB „Žadeikoniai“ pajų pirkimo–pardavimo sutartis. Ieškovo teigimu, šiais sandoriais siekta išvengti prievolių atsakovo UAB „Žaliavų prekyba“ kreditoriams vykdymo.

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukė. Taikos sutartimi šalys sutarė pripažinti ginčijamas sutartis negaliojančiomis, taikant restituciją grąžinti sutarčių dalyku buvusius trečiojo asmens ŽŪB „Žadeikoniai“ pajus atsakovui BUAB „Žaliavų prekyba“, pripažinti atsakovo BUAB „Žaliavų prekyba“ 6 100 500 Lt dydžio skolą atsakovui UAB „Best Fert“ bei 500 Lt dydžio skolą atsakovei I. K..

72013 m. rugsėjo 23 d. pareiškėjas A. N. pateikė prašymą atnaujinti procesą nurodytoje civilinėje byloje. Prašyme nurodė, kad, 2009 m. balandžio 15 d. sudarant tarp atsakovų UAB „Žaliavų prekyba“ ir I. K. ŽŪB „Žadeikoniai“ pajų pirkimo–pardavimo sutartį, jis buvo atsakovo UAB „Žaliavų prekyba“ direktorius ir šią sutartį pasirašė. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalies pagrindu teismo nutartis liečia jo, kaip buvusio vadovo, materialines teises ir pareigas. Bylos išnagrinėjimas nedalyvaujant pareiškėjui nebuvo galimas, todėl procesas turi būti atnaujintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu (teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų). Toks atnaujinimas būtinas tam, kad pareiškėjas galėtų ginti savo teises ir teisėtus interesus pareikšdamas savarankiškus reikalavimus. Pareiškėjo teigimu, turėtų būti pripažinta, kad ginčijamos sutartys buvo sudarytos įvertinant trečiojo asmens ŽŪB „Žadeikoniai“ pajus 12 225 675 Lt suma.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė.

10Teismas nustatė, kad civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, 2011 m. kovo 30 d. pareiškėjas buvo atvykęs į teismo posėdį kaip liudytojas, todėl jau tuo metu žinojo ir turėjo realią galimybę sužinoti civilinės bylos esmę ir tai, jog jis byloje nėra patrauktas trečiuoju asmeniu. Būtent nuo 2011 m. kovo 30 d. pareiškėjas žinojo ir turėjo realią galimybę sužinoti, kad, neįtraukus jo į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, gali būti pažeistos pareiškėjo, kaip buvusio UAB „Žaliavų prekyba” vadovo, sudariusio vieną iš ginčijamų sandorių, teisės. Tačiau iki bylos išnagrinėjimo pareiškėjas nepareiškė prašymo įstoti į bylą trečiuoju asmeniu. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys taip pat nepateikė atitinkamų prašymų, todėl teismas šio klausimo nesprendė. Remdamasis išdėstytu, teismas nurodė, kad pareiškėjas apie galimą jo teisių pažeidimą neįtraukus trečiuoju asmeniu sužinojo ir turėjo realią galimybę sužinoti 2011 m. kovo 30 dieną, į teismą dėl proceso atnaujinimo kreipėsi tik 2013 m. rugsėjo 23 d., todėl yra praleidęs CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą. Tai sudaro pagrindą atmesti prašymą.

11Teismo vertinimu, pareiškėjas, nurodydamas, kad 2013 m. rugsėjo 9 d. teismo nutartimi buvo nuspręsta dėl jo, kaip neįtraukto į bylą asmens, teisių ir pareigų, konkrečiai nepaaiškino, dėl kokių jo asmeninių teisių ir pareigų buvo nuspręsta, nes byla buvo nagrinėjama ir procesinis sprendimas buvo priimtas tarp vieno fizinio asmens I. K. ir trijų juridinių asmenų, uždarųjų akcinių bendrovių, vienos iš kurių direktoriumi iki bankroto bylos iškėlimo (2009 m. gruodžio 22 d.) buvo pareiškėjas. Teismo nuomone, 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nėra priimta jokių įpareigojimų pareiškėjui kaip fiziniam asmeniui. Tai, kad kitoje Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje byloje pareiškėjas buvo patrauktas trečiuoju asmeniu, nereiškia, kad dėl to šioje byloje buvo pažeistos procesinės ar materialiosios teisės normos, nereiškia, kad buvo pažeistos paties pareiškėjo asmeninės teisės ar išspręsta dėl asmeninių teisių. Remdamasis tuo, teismas sprendė, kad nėra pagrindo atnaujinti procesą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

13Apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje.

14Apelianto teigimu, būdamas liudytoju, jis neturėjo galimybės žinoti, bus ar ne pažeistos jo teisės. Tik šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, apeliantui tapo žinoma, kad BUAB „Žaliavų prekyba“ administratorius negynė bendrovės interesų. Taigi terminas pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo nebuvo praleistas. Apeliantas pažymi, kad CK 2.87 straipsnio 7 dalies pagrindu teismo nutartis liečia jo, kaip buvusio bendrovės vadovo, materialines teises ir pareigas ir suteikia teisę procese kelti savarankiškus reikalavimus BUAB „Žaliavų prekyba“ interesais. Apeliantas siekia įrodyti, kad ginčijamo sandorio kaina buvo daugiau nei 6 mln. Lt didesnė, nei nustatyta teismo patvirtintoje taikos sutartyje. Tokia suma yra esminis dalykas tiek apeliantui, tiek bylos šalims. Nustačius tokią aplinkybę, tai pakeistų ginčo šalių padėtį ir BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių padėtį. Apelianto vertinimu, teismas byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, elgėsi formaliai, nebuvo aktyvus.

15Ieškovas UAB „Eurokorma“, atsakovai BUAB „Žaliavų prekyba“ ir I. K. prašo atmesti atskirąjį skundą.

16Šalys atsiliepimuose iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais. Pažymi, kad civilinėje byloje nebuvo keliamas klausimas dėl pajų vertės. Tokiu savo prašymu apeliantas tesiekia vilkinti BUAB „Žaliavų prekyba“ bankroto procedūras, kenkti bendrovės kreditoriams.

17Teismas

konstatuoja:

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apelianto prašymas atnaujinti procesą užbaigtoje civilinėje byloje grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu – teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Bylos aplinkybės patvirtina, kad apeliantas nebuvo dalyvaujantis asmuo prašomoje atnaujinti civilinėje byloje (CPK 37 str. 2 d.), tačiau, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, apeliantas nenurodė ir nepagrindė, kokiu būdu 2013 m. rugsėjo 9 d. teismo nutartis įtakoja būtent jo materialiąsias teises ar pareigas. Šios aplinkybės neatskleistos ir atskirajame skunde. Apelianto nurodomas CK 2.87 straipsnio 7 dalis nustato juridinio asmens valdymo organo nario, nevykdančio arba netinkamai vykdančio įstatymuose ar steigimo dokumentuose įtvirtintas pareigas, pareigą atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, tačiau tokios pareiškėjo atsakomybės klausimas aptariamoje civilinėje byloje nebuvo spręstas, taip pat nebuvo nustatytos jokios aplinkybės, galinčios būti pagrindas šiai atsakomybei kilti.

20Įvertinus apelianto poziciją, darytina išvada, kad jis siekia ginti BUAB „Žaliavų prekyba“, taip pat savo, kaip šios bendrovės kreditoriaus, interesus. Tačiau pasirinktas gynybos būdas aiškiai neatitinka proceso atnaujinimo tikslų ir nurodyto atnaujinimo pagrindo. Tai sudaro pagrindą netenkinti apelianto prašymo dėl proceso atnaujinimo.

21Atsižvelgiant į išdėstytą, pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra. Klausimas, ar teismas teisingai skaičiavo terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, šiuo atveju neturi reikšmės galutinei bylos baigčiai, todėl teismas dėl jo nepasisako.

22Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Eurokorma“ prašė pripažinti negaliojančiomis 2009 m.... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi patvirtino šalių... 7. 2013 m. rugsėjo 23 d. pareiškėjas A. N. pateikė prašymą atnaujinti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi pareiškėjo... 10. Teismas nustatė, kad civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą,... 11. Teismo vertinimu, pareiškėjas, nurodydamas, kad 2013 m. rugsėjo 9 d. teismo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 13. Apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir... 14. Apelianto teigimu, būdamas liudytoju, jis neturėjo galimybės žinoti, bus ar... 15. Ieškovas UAB „Eurokorma“, atsakovai BUAB „Žaliavų prekyba“ ir I. K.... 16. Šalys atsiliepimuose iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo... 17. Teismas... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apelianto prašymas atnaujinti procesą užbaigtoje civilinėje byloje... 20. Įvertinus apelianto poziciją, darytina išvada, kad jis siekia ginti BUAB... 21. Atsižvelgiant į išdėstytą, pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo... 22. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Palikti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį nepakeistą....