Byla e2-19285-1050/2020
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lina Greičiūtė-Petrauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cramo“ ieškinį atsakovui R. G. dėl skolos, delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Cramo“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 426,56 Eur skolą, 25,96 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2020-01-15 atsakovas kreipėsi į ieškovę su prašymu dėl nuomos sutarties sudarymo pagal UAB „CRAMO“ direktoriaus 2016-03-14 įsakymu Nr. 16V3 patvirtintas bendrąsias įrangos nuomos sąlygas. Ieškovė, priimdama nurodytą atsakovo prašymą (jį akceptuodama), su atsakovu sudarė nuomos sutartį ir perdavė atsakovo pageidautą išsinuomoti įrangą bei prekes, tai patvirtinant šalių sudarytu ir abiejų šalių pasirašytu 2020-01-15 perdavimo aktu Nr. 700275850. Šalių sudarytos nuomos sutarties sąlygomis atsakovas įsipareigojo už jam ieškovės teikiamas paslaugas atsiskaityti iš anksto (avansu) arba ne vėliau nei sąskaitos už paslaugas išrašymo dieną. Nuomos mokestį atsakovas įsipareigojo mokėti nuo įrangos jam perdavimo momento iki grąžinimo ieškovei momento. Perdavimo akte nustatytais terminais atsakovas įrangos negrąžino, todėl, vadovaujantis CK 6.499 straipsnio 2 dalimi, nuomos mokestį privalo mokėti iki įrangos grąžinimo momento (įrangą atsakovas grąžino 2020-02-05). Ieškovė savo teikiamas paslaugas pagal nuomos sutartį suteikė tinkamai ir laiku, tačiau, nepaisant šios aplinkybės, atsakovas iki šios dienos nėra atsiskaitęs su ieškove už jam suteiktas paslaugas pagal joms apmokėti išrašytas bei pateiktas PVM sąskaitas–faktūras. Todėl už suteiktas paslaugas pagal atsakovui išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, atsakovas liko skolingas 426,56 Eur. Ieškovė taip pat nurodo, kad pagal nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punktą, uždelsęs apmokėti už suteiktas paslaugas atsakovas taip pat yra įsipareigojęs už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos mokėti ieškovui 0,06 proc. dydžio delspinigius. Delspinigiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą sudaro 25,96 Eur.

5Atsakovui R. G. ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos 2020 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. procesiniai dokumentai atsakovui laikomi įteiktais praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje adresu ( - ). Per nustatytą keturiolikos dienų terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nebuvo pateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų byloje nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2020-01-15 tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta įrangos nuomos sutartis, pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė išnuomoja atsakovui įrangą, ieškovė perduoda, o atsakovas priima naudojimui už nuomos mokestį nuomos objektą. Įrangos 2020-01-15 perdavimo aktu ieškovė perdavė atsakovui įrangą bei pateikė apmokėti PVM sąskaitas-faktūras: ( - ). Ieškovė nurodė, kad kreipėsi į atsakovą, tačiau atsakovas į ieškovės kreipimąsi nereaguoja ir už suteiktas nuomos paslaugas pagal išrašytas minėtas PVM sąskaitas-faktūras iki šiol nėra pilnai atsiskaitęs ir todėl yra skolingas ieškovei 426,56 Eur.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio nuostatas, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.477 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 straipsnis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas su ieškove būtų visiškai atsiskaitęs pagal aukščiau minėtas PVM sąskaitas-faktūras (CPK 178, 185 straipsniai). Esant šioms aplinkybėms, pripažintina, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 426,56 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.477 straipsnis, 6.487 straipsnio 1 dalis).

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Ieškovės ir atsakovo sudarytos įrangos nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte nustatytas 0,06 procento delspinigių dydis. Ieškovė, vadovaudamasi minėta sutarties nuostata, iš atsakovo prašo priteisti 25,96 Eur delspinigių, pateikė delspinigių paskaičiavimo 2020-05-14 pažymą. Bylos įrodymų pagrindu ieškovės reikalavimas dėl 25,96 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovo laikytinas teisėtu bei pagrįstu, todėl yra tenkintinas (CK 6.71, 6.73 straipsniai).

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (452,52 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. gegužės 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) bei 105,13 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą, iš viso 120,13 Eur.

13Kadangi byloje bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (3,72 Eur), neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatytos minimalios (5,00 Eur) valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumos – šios išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15patenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cramo“ ieškinį visiškai.

16Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Cramo“ j. a. k. 300031995, iš atsakovo R. G., a. k. ( - ) 426,56 Eur (keturis šimtus dvidešimt šešis eurus 56 ct) skolą, 25,96 Eur (dvidešimt penkis eurus 96 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (452,52 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. gegužės 18 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 120,13 Eur (šimtą dvidešimt eurų 13 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai