Byla e2S-1990-657/2017
Dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-10771-886/2017, kuria buvo atsisakyta priimti skolininkės prieštaravimus

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-10771-886/2017, kuria buvo atsisakyta priimti skolininkės prieštaravimus.

3Teismas,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Kreditorė UAB „Agrogrupė“ kreipėsi į teismą prašydama išduoti teismo įsakymą dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Komeksimas“. Kauno apylinkės teismas pareiškimą tenkino ir 2017 m. kovo 9 d. priėmė teismo įsakymą dėl 441,60 Eur skolos priteisimo iš skolininkės UAB „Komeksimas“.
 2. Teisme 2017 m. gegužės 26 d. gauti skolininkės UAB „Komeksimas“ prieštaravimai dėl teismo įsakymo.

5II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. gegužės 360 d. nutartimi atsisakė priimti skolininkės UAB „Komeksimas“ prieštaravimus.
 2. Teismas nurodė, kad skolininkei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (pareiškimas, teismo įsakymas, pranešimas per 20 dienų pateikti prieštaravimus) du kartus buvo išsiųsti juridinių asmenų registre nurodytu skolininkės buveinės adresu – J. Zauerveino g. 18, Klaipėda, tačiau teismui grąžinti neįteikti. Antrą kartą juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresu procesiniai dokumentai skolininkei buvo išsiųsti 2017 m. kovo 30 d. ir laikomi įteiktais 2017 m. balandžio 9 d. Tokia įteikimo tvarka atitinka įstatyme nustatytą procesinių dokumentų įteikimo tvarką. Terminas prieštaravimams pateikti baigėsi 2017 m. gegužės 2 d., teismo įsakymas įsiteisėjo. Skolininkė prieštaravimus teismui išsiuntė 2017 m. gegužės 25 d., t. y. po teismo įsakymo įsiteisėjimo. Kreditorė praleido įstatymo nustatytą 20 dienų terminą prieštaravimams pateikti, o prašymas atnaujinti terminą nepateiktas.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atskirajame skunde apeliantė UAB „Komeksimas“ prašė Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirajame skunde nurodė:
  1. Teismas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo priėmė nesilaikydamas CPK 29 straipsnyje įtvirtinto teismingumo. Pareiškimas turėjo būti paduotas Klaipėdos apylinkės teismui, nes juridinių asmenų registre UAB „Komeksimas“ buveinės adresas buvo nurodytas J. Zauerveino g. 18, Klaipėda.
  2. Teismas netinkamai taikė procesines teisės normas ir nepagrįstai sprendė, kad teismo įsakymas UAB „Komeksimas“ buvo įteiktas. Šiuo atveju negalima vadovautis bendrąja teisės norma – CPK 123 straipsnio 4 dalimi, numatančia visų kitų procesinių dokumentų įteikimą. Teismas turėjo faktinį ir teisinį pagrindą nustatyti kreditoriui terminą patikslinti skolininko buveinės adresą arba atlikti veiksmus, kad teismas galėtų įteikti procesinius dokumentus kitu būdu. UAB „Komeksimas“ valdymo organų buvimo vietos adresai yra pateikti juridinių asmenų registrui. Teismas turėjo nurodyti kreditoriui arba aptikslinti įteikimo adresą pagal UAB „Komeksimas“ valdymo organų buvimo vietos adresą, arba panaikinti teismo įsakymą ir nurodyti kreiptis į teismą ieškinio teisena.
  3. Priimtas teismo įsakymas yra nepagrįstas, kadangi UAB „Agrogrupė“ iš UAB „Komeksimas“ įsigijo vandens šildytuvą NIBE-BIAWAR Kaskada OP-24kW ir prekė buvo pristatyta UAB „Agrogrupė“ nurodytu adresu – Ateities g. 2, Katlėrių k., Anykščių r. Prie prieštaravimo UAB “Komeksimas” pridėjo šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Toks teismo įsakymas ir formalus teisės taikymas prieštarauja CPK 2 straipsnyje įtvirtintiems civilinio proceso tikslams. Palikus galioti Kauno apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. įsakymą nebūtų apgintos pažeistos UAB „Komeksimas“ teisės ir interesai.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio arba atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).
 2. Apeliacijos objektą sudaro keliami klausimai dėl CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyto procesinių dokumentų įteikimo būdo tinkamumo skolininkui įteikiant kreditoriaus pareiškimo, teismo įsakymo kopijas ir teismo pranešimą bei bylos teismingumo.
 3. Byloje nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2017 m. gegužės 30 d. priėmė teismo įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti iš skolininkės UAB „Komeksimas“ 441,61 Eur skolos kreditorės UAB „Agrogrupė“ naudai. Tos pačios dienos pranešimu išaiškino skolininkei, kad ji turi teisę per 20 dienų nuo pranešimo įteikimo įvykdyti kreditoriaus reikalavimus, sumokėti bylinėjimosi išlaidas ir apie tai raštu pranešti teismui ar per nurodytą terminą raštu pareikšti teismui prieštaravimus dėl kreditoriaus reikalavimų bei išaiškino galimas prieštaravimų nepateikimo teisines pasekmes. Teismo įsakymas buvo du kartus siųstas registruotu skolininkės buveinės adresu J. Zauerveino g. 18, Klaipėda, tačiau grįžo neįteiktas, skolininkei siųstos korespondencijos neatsiėmus. Teisėjos 2017 m. balandžio 14 d. rezoliucija buvo nutarta teismo įsakymą laikyti įteiktu CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, praėjus 10 d. nuo antro laiško išsiuntimo Juridinių asmenų registre nurodytu skolininkės adresu.
 4. CPK 431 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad tuo atveju, kai pagal kreditoriaus reikalavimą iškėlus teisme bylą ir priėmus teismo įsakymą paaiškėja, kad skolininko gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, teismas panaikina teismo įsakymą ir kreditoriaus pareiškimą palieka nenagrinėtą. Ši teismo nutartis atskiruoju skundu neskundžiama. Šioje dalyje numatytu atveju teismas gali panaikinti teismo įsakymą ir kreditoriaus pareiškimą palikti nenagrinėtą tik prieš tai nustatęs kreditoriui terminą patikslinti skolininko gyvenamąją vietą arba atlikti veiksmus, kad teismas galėtų įteikti procesinius dokumentus kitu būdu.
 5. CPK 438 straipsnis, reglamentuojantis kreditoriaus pareiškimo ir teismo įsakymo kopijų bei teismo pranešimo įteikimą skolininkui, nustato, kad minėti dokumentai įteikiami CPK 124 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus įteikimą kuratoriui ir viešo paskelbimo būdu. Taigi, civilinio proceso kodekso XXIII skyriuje, reglamentuojančiame bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumus, nustatyta, kad procesiniai dokumentai dalyvaujančiam byloje asmeniui įteikiami pasirašytinai asmeniškai, o jei tokios galimybės nėra arba nepavyksta įteikti procesinių dokumentų, jie įteikiami šio kodekso 123 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad juridiniam asmeniui procesiniai dokumentai turėjo būti įteikinėjami CPK 123 straipsnyje nustatyta procesinių dokumentų juridiniam asmeniui įteikimo tvarka, t. y. juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui (CPK 123 str. 2 d.), o kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo (CPK 123 str. 4 d.).
 6. Apeliantė nurodo, kad nagrinėjamu atveju negalėjo būti taikoma bendroji teisės norma – CPK 123 straipsnio 4 dalis, nes juridinių asmenų registre yra nurodyta UAB „Komeksimas“ valdymo organų gyvenamoji vieta. Tačiau pažymėtina, kad specialioji teisės norma – CPK 438 straipsnis, kuri taikytina teismo įsakymų išdavimo procese, nukreipia būtent į bendrąsias teisės normas – CPK 123 ir 124 straipsnius. Todėl nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais dėl šių teisės normų netaikymo nagrinėjamoje byloje, nes specialiosios teisės normos, reglamentuojančios teismo įsakymo išdavimą, draudžia teismo įsakymą įteiki tik kuratoriui ir viešo paskelbimo būdu.
 7. Kaip jau minėta pagal CPK 123 straipsnio 2, 4 dalis juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami juridinio asmens buveinės vietoje. Juridinio asmens verslo vieta laikoma jo buveinė (CK 2.49 str.), kuri apibūdinama nurodant patalpų, kuriose ji yra, adresą ir registruojama Juridinių asmenų registre, taip pat nurodoma juridinio asmens įstatuose bei visuose kituose juridinio asmens dokumentuose, kuriuos jis naudoja turėdamas santykių su kitais subjektais (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t. t.) (CK 2.44 str. 1 d. 3 p., 2.47 str. 1 d. 3 p., 2.66 str. 1 d. 4 p.). Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad juridinio asmens verslo vieta laikoma buveinė, kurios adresas registruojamas Juridinių asmenų registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558/2008; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).
 8. Pagal CK 4.262 straipsnį į viešą registrą įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į Lietuvos pašto vokuose nurodytas žymas, kad adresatas „neatsiėmė pašte“ dviejų siuntų, siųstų apeliantės buveinės adresu J. Zauerveino g. 18, Klaipėda, galima konstatuoti, kad byloje nėra duomenų, jog skolininkė UAB „Komeksimas“ buvo išvykusi iš šio buveinės adreso, todėl daryti išvadą, kad skolininkės buveinės vieta CPK 431 straipsnio 3 dalies prasme yra nežinoma, nėra jokio pagrindo.
 9. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad apeliantė kreditorei nenurodė jokio kito adreso, jeigu buvo nusprendusi susirašinėjimą vykdyti nuolatinio valdymo organo buvimo vietoje arba jeigu pakeitė buveinę. Pastaruoju atveju juridinis asmuo privalo atitinkamai pakeisti steigimo dokumentus ir juos įregistruoti (CK 2.49 str. 4 d.). Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad apeliantė pažeidė kooperacijos ir bendradarbiavimo principą, nes kaip verslininkas neįvykdė pareigų visomis galimomis priemonėmis šalinti kliūtis, trukdančias jam vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir informuoti kreditorių apie verslo vietos pasikeitimą. Visi neigiami šių pareigų neįvykdymo padariniai tenka pačiai apeliantei, nes ji, nebendradarbiaudama ir nepranešdama apie savo verslo vietos pasikeitimą, elgėsi nesąžiningai. Pažymėtina ir tai, jog apeliantė neprašė teismo atnaujinti termino prieštaravimams pareikšti.
 10. Apeliantė taip pat nurodė, jog teismas išnagrinėjo jam neteismingą bylą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalis numato, kad ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Ieškinio teismingumas nustatomas pagal ieškinio sumą, kuri nagrinėjamu atveju yra 441,60 Eur, t. y. ieškinys (pareiškimas dėl teismo įsakymo priėmimo) yra teismingas Kauno apylinkės teismui (CPK 29 str.).
 11. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, apeliacinės instancijos teismo vertinimu pirmosios instancijos teismas, taikydamas CPK 123 straipsnio 4 dalies nuostatas ir atsisakydamas priimti prieštaravimus dėl teismo įsakymo, procesinės teisės normų nepažeidė, taikė jas tinkamai, todėl keisti ar naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 – 339 straipsniais,

Nutarė

12Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai