Byla 2S-720-278/2010

1

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Valiulienės,

3kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Ramunės Čeknienės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal B. A. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos 2010 m. rugpjūčio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3400-452/2010 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Automera“ ieškinį atsakovei A. A. individualiai įmonei dėl skolos priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

7ieškovė UAB „Automera“ prašė teismą už automobilio VW Golf, valst.Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą ir saugojimą priteisti iš B. A. įmonės (toliau IĮ) 17 363,50 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino. Teismas konstatavo, jog atsakovė buvo įpareigota pateikti atsiliepimą į ieškinį per 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos. Minėtas pranešimas atsakovei įteiktas 2010-04-16, tačiau savalaikiai atsiliepimas į ieškinį nepateiktas. Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nurodė, kad LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalis numato, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę ir jos saugojimu, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Teismas darė išvadą, kad nežinant, kas vairavo automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) skola priteistina iš automobilio naudotojo – atsakovės B. A. IĮ, kuri turi teisę nuostolius išreikalauti regreso tvarka iš pažeidimą padariusio asmens.

9B. A. individuali įmonė pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimą už akių panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nes įmonės savininkas B. A. 2010-04-12 - 2010-05-12 laikotarpiu buvo išvykęs į komandiruotę. Nurodė, kad atsakovu šioje byloje turi būti A. K., kuris 2008-03-28 automobilio panaudos sutarties pagrindu naudojosi automobiliu VW Golf, valst. Nr. ( - ) ir dėl šio asmens kaltės ieškovė UAB „Automera“ buvo priversta teikti minėto automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo paslaugas. Pagal CK 6.639 straipsnio nuostatas atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims naudojant daiktą, perduotą pagal panaudos sutartį, atsako panaudos gavėjas, šiuo atveju A. K.. Atsakovė nurodė, kad atsakovais byloje turi būti įtraukti ir automobilio savininkas UAB „Židinių pasaulis“ bei A. K..

10Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja 2010 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi B. A. individualios įmonės pareiškimo dėl 2010 m. gegužės 12 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Teismas nurodė, jog prašydama peržiūrėti sprendimą už akių, atsakovė nenurodė jokių svarbių priežasčių, kodėl laiku nepateikė atsiliepimo, o nurodyti motyvai, negali būti vertinami kaip svarbi priežastis, kuri užkirto kelią laiku pateikti atsiliepimą. Teismas konstatavo, jog atsakovės teiginys, kad tinkama šalimi - atsakovu turi būti A. K., panaudos sutarties pagrindu naudojęsi automobilį, tačiau šie teiginiai neturi įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Nurodo, kad byloje esantys įrodymai patvirtina tas aplinkybes, kad automobilio VW Golf, valst.Nr ( - ) registruotas UAB „Židinių pasaulis“ vardu ir byloje pateikta Transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų 2008-03-27 sutartis, sudaryta tarp UAB „Židinių pasaulis“ ir B. A. įmonės, pagal kurios 5.8 punktą B. A. įmonė prisiima visą žalą, padarytą nuomojama transporto priemone. Nurodė, jog esant minėtai sutarčiai atsakovei kyla pareiga atlyginti nuostolius ir dėl automobilio priverstinio nuvežimo bei saugojimo, kadangi automobilis buvo priverstinai nuvežtas ir saugomas sutarties galiojimo laikotarpiu. Teismas konstatavo, kad sprendimas už akių yra priimtas pagal tuos įrodymus, kurie teismui buvo pateikti sprendimo priėmimo metu. Nurodė, kad atsakovė jokių įrodymų nepateikė, atsiliepimo nepateikimo priežastys nėra svarbios, o pateikta 2008-03-28 panaudos sutartis neturi įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, nes šios sutarties 7 punktas nustato kad už žalą, padarytą nuomojama transporto priemone tretiesiems asmenims, atsako Nuomininkas. Pagal 2008-03-27 Transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutartį Nuomininkas yra B. A. įmonė. Teismas pažymėjo, kad atsakovė B. A. įmonė pagal LR Civilinio kodekso normas turi teisę regreso tvarka išsiieškoti priteistą žalą iš jos manymu kaltų asmenų dėl žalos padarymo.

11Atskiruoju skundu B. A. įmonė prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos 2010 m. rugpjūčio 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti bylos nagrinėjimą. Nurodo, kad ieškinys su priedais buvo įteiktas B. A. įmonės savininko žmonai R. A., tačiau minėtus dokumentus ji perdavė tik įmonės savininkui B. A. grįžus iš komandiruotės, praėjus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, todėl atsiliepimas buvo pateiktas pavėluotai. Mano, kad ši aplinkybė yra svarbi ir teismas privalėjo konstatuoti kad procesiniai dokumentai B. A. įmonei nebuvo įteikti tinkamai ir tuo pagrindu atnaujinti bylos nagrinėjimą. Nesutinka su teismo motyvais dėl atsakovo šioje byloje, nes mano, kad atsakovu byloje turėtų būti įtrauktas automobilio VW Golf, valstybinis numeris ( - ) savininkas UAB „Žiedų pasaulis“, kuris minėtą automobilį 2008-03-27 Transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutartimi išnuomojo B. A. įmonei. 2008-03-28 automobilio panaudos sutartimi B. A. įmonė išnuomotą automobilį perdavė laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis A. K., dėl kurio kaltės ieškovė UAB „Automera“ buvo priversta suteikti automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo paslaugas. A. K. turėtų taip pat būti įtrauktas šioje byloje atsakovui ar trečiuoju asmeniu. Nurodo, kad teismas visiškai nepasisakė dėl pareiškime nurodytų argumentų, jog padaryta žala ieškovei yra nepagrįstai didelė. Ieškovė nepranešė atsakovei apie priverstinai nuvežtą ir saugomą automobilį nuo 2008-04-29, o atsakovė apie tai sužinojo tik gavusi Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-03-08 išduotą teismo įsakymą dėl skolos išieškojimo.

12Atsiliepimu į atsakovės B. A. įmonės atskirąjį skundą ieškovė UAB „Automera“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovė nurodytos atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastys nėra svarbios ir pateisinamos.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 straipsnio 4 dalis nustato, jog tuo atveju jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš bylos dokumentų matyti, kad priėmęs UAB „Automera“ ieškinį, Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-04-13 nutartimi nustatė atsakovei B. A. įmonei 20 dienų terminą atsiliepimui į ieškinį paduoti (b.l. 25). Ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas buvo įteikti R. A. žmonai 2010-04-16 (b.l. 27). Teismas darė pagrįstą išvadą, kad pagal CPK 123 str. nuostatas procesiniai dokumentai laikomi tinkamai įteiktais (CPK 123 str. 3 d.). Kadangi atsiliepimo į ieškinį per nustatyta terminą bei per protingą terminą jam pasibaigus, atsakovas teismui nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, teismas turėjo teisę priimti tokį sprendimą (b.l. 12-13, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų Senato 2004 12 30 nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo praktikoje“ 9 p.).

15CPK 287 straipsnio 1 dalis nustato, kad neatvykusi į teismo posėdį šalis (šiuo atveju šalis nepateikusi atsiliepimo į ieškinį) sprendimą už akių priėmusiam teismui turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo, paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šio straipsnio 2 dalyje, be kitų reikalavimų, pareiškėjas turi nurodyti aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžių priežasčių svarbumą ir įrodymus, pagrindžiančius šias aplinkybes bei aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui bei įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes. Dėl paminėto, darytina išvada, kad priėmus sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodoma atsiliepimo nepateikimo priežastys bei nurodytas aplinkybes patvirtinantys įrodymai. CPK 288 straipsnio 4 dalis nustato, kad, išnagrinėjęs dalyvaujančio byloje asmens pareiškimą, teismas turi įgaliojimus panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės tik tuo atveju, jeigu jis konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias į teismo posėdį neatvykusi šalis negalėjo laiku pranešti teismui (nagrinėjamu atveju konstatavus, jog atsakovas dėl svarbių priežasčių negalėjo pateikti atsiliepimo į ieškinį), taip pat, kad šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu pripažino, jog Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 288 straipsnio 4 dalis, ta apimtimi, kuria teismui neleidžiama už akių priimtus sprendimus peržiūrėti ir tokiais atvejais, kai jam yra pateikiami tokie įrodymai, kurie patvirtina, kad tas sprendimas buvo akivaizdžiai neteisingas, kad juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams. Todėl tuo atveju, kai bylos šalis pateikia įrodymus, kurie patvirtina, jog teismo sprendimas už akių buvo akivaizdžiai neteisingas ir juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės, teismas turi panaikinti šį sprendimą ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, nepaisant priežasčių, dėl kurių šalis nedalyvavo teismo posėdyje ar nepateikė atsiliepimo į ieškinį, svarbos. Tokios bylos nagrinėjimui atnaujinti esminę reikšmę turi ne šalies pasyvumą pateisinančios ar nepateisinančios priežastys, o aplinkybės ir įrodymai, kurie yra susiję su sprendimo už akių teisėtumu bei pagrįstumu. Sprendimo už akių priėmimo atveju atliekamas formalus įrodymų vertinimas iš esmės netiriant įrodymų turinio reiškia, kad teismas vertina tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą. Tačiau teismas privalo formaliai įvertinti visus byloje esančius įrodymus ir sprendimą už akių priimti tik įsitikinęs įrodymų pakankamumu, o jeigu teismui nepakanka byloje pateiktų įrodymų, jis neturėtų priimti sprendimo už akių. Tuo atveju, jeigu atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikiami įrodymai, kurie leidžia abejoti priimto sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu, teismas turėtų panaikinti priimtą sprendimą ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

16Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Automera“, vykdanti transporto priemonių priverstinį nuvežimą ir saugojimą, 2008-04-29 į saugojimo aikštelę priverstinai atvežė automobilį VW Golf, valst. Nr.( - ) kurį vairavo A. K. (b.l. 13-14,19). Aplinkybę, kad 2008-04-29 automobilį vairavo ir kelių eismo taisyklių reikalavimus pažeidė A. K., patvirtina Transporto priemonių perdavimo-priėmimo aktas, kurį teismui pateikė ieškovė (b.l. 19). Iš 2008-03-27 Transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, sutarties matyti, kad UAB „Židinių pasaulis“ automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) išnuomojo B. A. įmonei laikotarpiui nuo 2008-04-01 iki 2009-04-01. Sutarties 5.8 punkte nurodyta, kad už žalą, padarytą nuomojama transporto priemone tretiesiems asmenims, atsako nuomininkas (b.l. 22-24). Iš atsakovės B. A. įmonės pateiktų dokumentų matyti, kad 2008-03-28 Automobilio panaudos sutarties pagrindu, B. A. įmonė automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) perdavė laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos gavėjui A. K. (b.l. 31-34). Šios sutarties 7 p. B. A. įmonė ir A. K. susitarė, kad už žalą, padarytą nuomojama transporto priemone tretiesiems asmenims, atsako nuomininkas. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad automobilis ieškovės saugomoje aikštelėje buvo saugomas 710 parų, t.y. beveik du metus. Atsakovės teigimu, įmonė nebuvo informuota apie automobilio priverstinį nuvežimą į saugojimo aikštelę. Pareigą apie priimtą sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo, informuoti transporto priemonės savininką, policijos pareigūnai privalėjo vykdyti tik nuo 2008-07-01, įsigaliojus LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 4 d. redakcijai. Iš ieškinio matyti, kad UAB „Automera“ buvo pateikta Transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų 2008-03-27 sutartis, sudaryta tarp UAB „Židinių pasaulis“ ir B. A. įmonės, kas leidžia daryti išvadą, kad sutartis buvo pateikta ieškovei UAB „Židinių pasaulis“ iniciatyva. Minėta aplinkybė leidžia konstatuoti, kad UAB „Židinių pasaulis“, kaip automobilio savininkė, buvo informuota apie priverstinį automobilio nuvežimą, tačiau atsakovės apie tai neinformavo. Nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, jog teismo sprendimas šioje byloje gali turėti įtakos A. K. ir UAB „Židinių pasaulis“ teisėms ir pareigoms.

17Kolegija konstatuoja, kad atsakovei procesiniai dokumentai buvo išsiųsti nustatant pakankamai ilgą laikotarpį atsiliepimui į ieškinį pateikti. Šiuos dokumentus priėmė B. A. sutuoktinė, kuri, kaip įmonės bendrasavininkė turėjo pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį ar informuoti teismą apie B. A. išvykimą į komandiruotę bei prašyti teismą pratęsti terminą atsiliepimui į ieškinį, todėl teiginys, kad įmonė savalaikiai negalėjo pateikti atsiliepimo į ieškinį, vertintinas kritiškai. Tačiau iš pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo matyti, kad atsakovė teismui nurodė aplinkybes, kurių atlikdamas formalų įrodymų tyrimą, teismas neįvertino, t.y., kad automobiliu naudojosi A. K., kad įmonė nebuvo informuota apie priverstinį transporto priemonės nuvežimą. Gavus atsakovės pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, tikslu nustatyta ar teisingai yra taikytos materialinės teisės normos, teismas privalėjo panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, nepriklausomai nuo to jog nurodytas atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis teismas pripažino nesvarbiomis. Vienok, atmesdamas atsakovės pareiškimą, teismas visapusiškai nevertino pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytų aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl konstatuoti, kad nutartis yra teisinga, negalima.

18Apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo iš esmės nagrinėti ginčą, todėl, yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti teismo sprendimą už akių bei atnaujinti bylos nagrinėjimą (CPK 288 str. 4 d., 337 str. 2 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, Teisėjų kolegija,

Nutarė

20panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos 2010 m. rugpjūčio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimą už akių bei atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-3400-452/2010 nagrinėjimą.

Proceso dalyviai