Byla e2-4033-465/2016
Dėl žalos atlyginimo privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui Nr. 2185

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė rašytinio proceso tvarka, atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovui N. R. dėl žalos atlyginimo privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui Nr. 2185,

Nustatė

2ieškovas Vilniaus teritorinės ligonių kasa ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo N. R. 31,08 EUR žalos PSDF biudžetui atlyginimą ir 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka, paskelbiant viešai specialiame interneto tinklapyje. Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa, vykdydama suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą PSDF biudžeto lėšomis nustatė, kad 2015-07-01 atsakovui N. R. buvo suteiktos ir PSDF biudžeto lėšomis apmokėtos asmens sveikatos priežiūros paslaugos 31,08 EUR sumai. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis, privalomuoju sveikatos draudimu atsakovas buvo draustas iki 2015-06-30, o už 2015 m. liepos mėnesį sveikatos draudimo įmoka už atsakovą nebuvo sumokėta. Kadangi atsakovui iš PSDF biudžeto kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos buvo suteiktos jam neturint apdrausto privalomuoju sveikatos draudimu asmens statuso, ji turi pareigą atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą. Atsakovui 2015-10-22, 2015-11-06, 2015-11-23 buvo siųsti raginimai savanoriškai atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą, tačiau žala dėl neteisėtai suteiktų paslaugų iki šiol nėra atlyginta. Dėl nurodytų priežasčių ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 31,08 EUR žalos atlyginimą.

7Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 2 straipsnio 5 dadį privalomasis sveikatos draudimas nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuoja draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą. Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu laikomi privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami asmenys, kurie šio įstatymo nustatyta tvarka moka arba už kuriuos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo nustatyto dydžio įmokos (Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 2 str. 1 d.). Asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, už kuriuos mokama iš PSDF biudžeto, asmenys gali gauti dar vieną mėnesį po to, kai už juos nustota mokėti arba kai jie patys nustoja mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, tačiau ši garantija neatleidžia nuo prievolės laiku mokėti nustatyto dydžio įmokas (Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 2 str. 1 d.). Jei asmuo, kuriam per vieną mėnesį po to, kai už jį nustota mokėti arba kai jis pats nustojo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, buvo suteiktos ir iš PSDF biudžeto lėšų apmokėtos sveikatos priežiūros paslaugos, iki šio mėnesio pabaigos nesumoka draudimo įmokos, jis neįgyja apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu teisinio statuso ir turi pareigą sumokėti už jam per šį laikotarpį suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

8Deliktinė civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos padarymo neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, toliau – CK, 6.245 str. 4 d., 6.246 str.). Atsakovas, neįvykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos laiku sumokėti sveikatos draudimo įmoką ir vėliau neatlygindamas PSDF biudžeto išlaidų dėl jam 2015-07-01 suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, atliko neteisėtus veiksmus, kuriais PSDF biudžetui buvo padaryta žala (Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. 1 d.). Atsakovo naudos (kompensuojamųjų sveikatos priežiūros paslaugų) gavimas yra tiesiogiai susijęs su jos įstatyminių pareigų neįvykdymu – neteisėtais veiksmais, todėl pripažintina, kad yra visos sąlygos atsakovo deliktinei atsakomybei kilti. Nesant ginčo dėl padarytos žalos dydžio ieškovo reikalavimas tenkintinas, iš atsakovo priteistinas 31,08 EUR žalos atlyginimas ieškovo naudai.

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (31,08 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Iš atsakovo priteistinas 15,00 EUR žyminis mokestis valstybės naudai (CPK 80 str. 1 d., 82 str., 92 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo N. R., a. k. ( - ) 31,08 EUR (trisdešimt vieną eurą 8 ct) žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (31,08 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos, į. k. 188783796, naudai.

14Priteisti valstybei iš atsakovo N. R., a. k. ( - ) 15 EUR (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai