Byla 2-742-123/2013
Dėl akcininko neturtinių teisių gynimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui S. J., atsakovo atstovui advokatui Olegui Drobitko, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Technometas“ ieškinį atsakovui V. S., trečiasis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“, dėl akcininko neturtinių teisių gynimo,

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais ab initio LR CK 1.86 str. pagrindu 14 sandorių: 2004-04-01 Rangos sutartį Nr. 04/04/01-Technometas-Srn-0l; 2004-04-06 Rangos sutartį Nr. 04/04/06-Technometas- Srn-02; 2004-05-21 Rangos sutartį Nr. 04/04/05-Technometas Srn-02; 2004-07-05 Rangos sutartį Nr. 04/04/07-Technometas Srn-03; 2004-07-29 Rangos sutartį Nr. 04/07/29-Technometas Srn-06; 2004-08-16 Rangos sutartį Nr. 04/08/16-Technometas Srn-07; 2004-09-02 Rangos sutartį Nr. 04/09/02-Technometas Srn-12; 2004-10-01 Rangos sutartį Nr. 04/10/01-Technometas Srn-10; 2004-11-24 Rangos sutartį Nr. 04/11/24-Technometas Srn-Foteksas; 2005-02-25 Rangos sutartį Nr. 05/02/25-Ermanta; 2005-03-03 Rangos sutartį Nr. 05/03/03-Ermanta; 2005 -06-10 sandorį su UAB „Sonateksas“; 2006 -01-17 sandorį su UAB „Vivega“; 2006 -01-19 sandorį su UAB „Vivega“ ir priteisti iš atsakovo V. S. 843 321 Lt žalą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas bei visas bylinėjimosi išlaidas. 2011-01-17 parengiamojo posėdžio metu (t. 3, b. l. 131–134) ieškovės atstovai dar kartą patikslino savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo ir prašė 843 321 Lt žalą priteisti iš visų atsakovų solidariai.

3Klaipėdos apygardos teismas 2011-03-08 sprendimu ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-10-04 nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-08 sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir pripažino sandorius negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, taip pat panaikino sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl 99 292 Lt priteisimo iš V. S. ir šią bylos dalį perdavė Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

4Nagrinėjant reikalavimą dėl 99 292 Lt priteisimo iš V. S. teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašo reikalavimą dėl delspinigių ir baudų priteisimo tenkinti. Nurodė, kad tikrinant UAB „Technometras“ veiklą mokesčių inspekcija nustatė, kad buvo sudaryta eilė fiktyvių sandorių. Fiktyvių sandorių sudarymo aplinkybė yra nustatyta įsiteisėjusi teismo sprendimu. Šių sudarytų sandorių pasekoje mokesčių inspekcija nustatė, kad nebuvo sumokėti mokesčiai ir skyrė įmonei baudas beio paskaičiavo delspinigius. Iš viso buvo priskaičiuota 99 392 Lt delspinigių ir baudų. Kadangi baudos ir delspinigiai atsirado kaip tiesioginis rezultatas atsakovų veiksmų, t. y. dėl fiktyvių sandorių sudarymo, mano, kad delspinigiai ir baudos turi būti priteisti iš atsakovo.

5Atsakovo atstovas su reikalavimu nesutiko. Nurodė, kad sandoriai buvo pripažinti fiktyviais tik dėl tos priežasties, kad visų subrangovų buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai. Tvirtinti, kad atsakovo veiksmuose yra kaltė yra nesąžininga ir nelogiška. Dėl delspinigių prašė taikyti senatį. Taip pat prašė taikyti CK 6.253 straipsnio 4 ir 5 dalį ir atsakovą nuo civilinės atsakomybės atleisti.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad atsakovas V. S. UAB „Technometas“ direktoriumi dirbo laikotarpiu nuo 2003-08-01 iki 2008-08-08 (t. 2, b. l. 9–10). Reikalavimas dėl 99 292 Lt priteisimo yra pagrįstas 2009-08-26 Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Sprendimu dėl patikrinimo akto patvirtinimo Nr. (6.5)-112. Šiame sprendime Klaipėdos apskrities VMI nusprendė, patvirtinti iš dalies Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-06-15 patikrinimo aktą ir nurodyti UAB „Technometras“ sumokėti į sąskaitą: 95 324 Lt pridėtinės vertės mokesčio, 36158 Lt pridėtinės vertės mokesčio delspinigių, 9532 Lt pridėtinės vertės mokesčio baudą, 97291 Lt pelno mokesčio, 43855 pelno mokesčio delspinigių, 9729 Lt pelno mokesčių baudą, 332 Lt socialinio mokesčio, 85 Lt socialinio mokesčio delspinigių, 33 Lt socialinio mokesčio baudą (t. 1, b. l. 55-68). Dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymais, įrodymais (CPK 197 str. 2 d.).

8Pažymėtina, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, administracijos vadovas veikia išimtinai įmonės interesais, įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, privalo sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. UAB „Technometas“ įstatuose numatyta, kad bendrovės vadovas neturi teisės priimti sprendimų ir atlikti veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, taip pat įstatuose numatyta bendrovės vadovo pareiga atlyginti bendrovei padarytą žalą, jei ji padaryta dėl neteisėtų veiksmų. (Įstatų 6.2 p., 4.3 p., 6.25p., 4.8 p. ). Įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Pagal CK 6.248 straipsnio 3 dalį skolininko kaltė preziumuojama, t. y. asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybės, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina.

9Lietuvos apeliacinio teismas įsiteisėjusia 2012-10-04 nutartimi pripažino V. S. būnant bendrovės vadovu sudarytus sandorius negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, todėl pripažintina, kad atsakovas sudarydamas fiktyvius sandorius pažeidė Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatytą bendrovės valdymo pareigą veikti bendrovės ir jos akcininkių naudai, Civilinio kodekso 2.87 straipsnyje nustatytą pareigą, kitų juridinio asmens organų atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, vadovautis bedrovės įstatais, todėl atsakovas privalo atlyginti žalą visiškai.

10Iš bylos duomenų matyto, kad žala pasireiškė UAB „Technometas“ turto paradimu. Vadovaudamasi patikrinimo aktu Nr. AC1-21 2009-08-26 Valstybinė mokesčių inspekcija nurodė UAB „Technometas“ sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą: 95 324 Lt PVM; 36158 Lt PVM delspinigių; 9532 Lt PCVM baudą; 97 291 Lt pelno mokesčio; 43855 Lt pelno mokesčio delspinigių; 9729 Lt pelno mokesčio baudą; 332 Lt socialinio mokesčio; 85 Lt socialinio mokesčio delspinigių; 33 Lt socialinio mokesčio baudą; taigi dėl atsakovo fiktyviai sudarytų sandorių, nepagrįstai įtraukto į ataskaitą PVM ir padidintos leidžiamų atsiskaitymų sumos, valstybinė mokesčių inspekcija priskaičiavo iš UAB „Technometas“ 80098 Lt delspinigių už laiku nesumokėtus mokesčius bei skyrė 19 294 Lt baudą, iš viso 99 392 Lt delspinigių ir baudų. Atsakovas sudarydamas fiktyvius sandorius, priėmė UAB „Technometas“ nenaudingus sprendimus, kurie yra priešingi juridinio asmens tikslams, darytina išvada, kad žala atsirado dėl teisines pareigas pažeidusio atsakovo veiksmų. Taigi esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms, yra pagrindas iš atsakovo V. S. priteisti 99392 Lt baudos ir delspinigių (CK 6.246-6.249 str.).

11Atsakovo nurodytos aplinkybės neatitinka CK 6.253 straipsnio 4 ir 5 dalies nuostatų prasmės, todėl atsakovas negali būti atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės CK 6.253 straipsnio 4 ir 5 dalies pagrindu.

12Taip pat atmestini atsakovo argumentai dėl ieškinio senaties taikymo reikalavimui priteisti delspinigius. Teismų praktikoje nurodyta, kad Mokesčių teisėje delspinigiai traktuojami kaip sankcija, kuri gali būti taikoma asmeniui, laiku ar tinkamai neįvykdžiusiam pareigos mokėti mokesčius. Delspinigiai taip pat yra mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas (Mokesčių administravimo įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Mokesčių administravimo įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą patikrinimo metu mokesčių administratoriaus nustatytą nedeklaruotą deklaruojamą ar neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį (įskaitant mokestį, kuris turėjo būti apskaičiuotas muitinės deklaracijoje). Aiškinant Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalies, 96 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 97 straipsnio 2 dalies nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, darytina išvada, kad įstatymų leidėjas yra nustatęs du skirtingus ir savarankiškai taikomus delspinigių skaičiavimo už netinkamą mokestinės prievolės vykdymą pagrindus tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas privalo sumokėti mokesčių sumą, nurodytą mokesčių administratoriaus sprendime dėl mokestinio patikrinimo akto ar kito patikrinimo rezultatus įforminančio dokumento patvirtinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 4-442-438/2010). Nagrinėjamu atveju delspinigiai yra skaičiuojami dėl to, kad mokesčių mokėtojas nesumokėjo mokesčio to mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto lydimojo teisės akto nustatytu terminu. Remiantis šiuo pagrindu, delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai mokestis, pagal tuo metu galiojančius mokesčių teisės aktus, turėjo būti sumokėtas į biudžetą, ir baigiami skaičiuoti patikrinimo akto ar kito patikrinimo rezultatus įforminančio dokumento surašymo dieną Taip pat atmestinas atsakovo argumentas, kad PVM mokestis skaičiuotas nepagrįstai, nes iš byloje esančių sąskaitų matyti, kad PVM buvo įtrauktas į sąskaitas ir apmokėtas (t. 1, b. .l 125, 130, 140, 151, 159, 163, 164, 165).

13Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina 99 392 Lt delspinigių ir baudų.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo V. S. ieškovei BUAB „Technometas“ 99 392 Lt delspinigių ir baudų.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai