Byla 2A-280-212/2014

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės,

2kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Jonaitienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4907-940/2013 pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinį atsakovui AB „Lėvuo“, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB „Saulė ir mada“, Maxima, LT UAB, UAB „SRS Servisas“, UAB „Profesionalios statybų sistemos“, „If P&C Insurance AS“, UAB „Seramas”, UAB „Pievų dilgė”, UAB „Kniaudiškių šeimos klinika“, S. G., UADB „ERGO Lietuva“ dėl žalos atlyginimo regreso tvarka Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 13 850 Lt žalos atlyginimą, 5% metines palūkanas už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 416 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad 2010-02-09 tarp ieškovo ir UAB „Saulė ir Mada“ buvo sudaryta įmonių turto draudimo sutartis, kuria buvo apdraustas kilnojamasis turtas – gamybiniai įrengimai. 2010-05-17 pradėjus lyti lietui per lubas bėgantis vanduo apliejo ir sugadino apdraustą įrangą, esančią ( - ), buvo padaryta 13 850 Lt dydžio žala. 2005-07-12 tarp AB „Lėvuo“ ir UAB „Saulė ir Mada“ buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis, pagal kurią AB „Lėvuo“ išnuomojo patalpas, esančias Klaipėdos g. 103, Panevėžys, UAB „Saulė ir Mada“. Atsakovas netinkamai vykdė pareigas numatytas nuomos sutartyje, todėl turi atlyginti padarytą žalą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo trečiajam asmeniui UAB „Profesionalios statybų sistemos“ 4 197,50 Lt advokato atstovavimo išlaidų ir 158 Lt pašto išlaidų į valstybės pajamas. Nustatė, kad 2010-05-06 apie 12.47 val. kilo gaisras UAB „Maxima LT“ padalinyje Nr. X-43, esančiame ( - ). Gaisro židinio vieta buvo ant prekybos centro „Maxima“ pastato stogo. Gaisro kilimo priežastis – priešgaisrinių saugos taisyklių pažeidimas atliekant ugnies darbus, kuriuos vykdė UAB „SRS Servisas“ darbuotojai K. B. ir E. Ž.. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-29 sprendimu 2010-05-06 kilęs gaisras pastate, esančiame ( - ), buvo pripažintas draudiminiu įvykiu. Likviduodama 2010-05-06 kilusio gaisro pasekmes, UAB „Maxima LT“ 2010-05-14 su rangovu UAB „Profesionalios statybų sistemos“ sudarė rangos sutartį Nr. X067-2010.05.17-2 dėl statybos, remonto ir kitų susijusių darbų, kuriuos būtina atlikti prekybos paskirties statinyje, esančiame ( - ). Užsakovo tikslas – visiškai suremontuoti statinio dalis po gaisro (stogą, sienas, fasadą ir t.t.).

72010-05-17 kilus smarkiai liūčiai patalpose, esančiose adresu ( - ), kurių vienas iš bendrasavininkių yra AB „Lėvuo“, lietaus vanduo pradėjo bėgti per lubas ir apsėmė įmonės UAB „Saulė ir Mada“ iš atsakovo AB „Lėvuo“ nuomojamose patalpose buvusią įrangą. Šis įvykis pripažintas draudiminiu ir, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Saulė ir Mada“ su draudimo bendrove AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialu buvo sudariusi turto draudimo sutartį, kurios galiojimas nuo 2010-02-10 iki 2011-02-09, UAB „Saulė ir Mada“ buvo paskaičiuota ir 2010-07-19, atskaičiavus 1000 Lt frančizę, išmokėta 13850 Lt dydžio draudimo išmoka. 2010-05-17 apliejus įrangą, draudimo įmonei ir UAB „Automatikos sistemos“ apžiūrai ir remontui buvo pateikta patalpose ( - ) buvusi sugadinta įranga. Atlikus minėtos įrangos remontą, ji toliau yra eksploatuojama patalpose ( - ).

8Tarp draudėjo (naudos gavėjo) UAB „Saulė ir Mada“ ir už žalą galimai atsakingo asmens AB „Lėvuo“ draudimo teisinių santykių nėra, o draudikui AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialui subrogacijos būdu perėjo draudėjo teisės į žalos atlyginimą. Teismas darė išvadą, kad ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra kilęs iš delikto, todėl tarp ginčo šalių susiklostę teisiniai santykiai yra deliktinės civilinės atsakomybės santykiai. Teismo vertinimu, taikytinas trejų metų senaties terminas ieškovo nėra praleistas. Ieškinio senaties termino pradžią laikė 2010-05-17 (įvykio diena), kai UAB „Saulė ir mada“ sužinojo apie padarytą žalą. Draudikas ieškinį dėl žalos atlyginimo teismui pareiškė 2013-05-17, todėl teismas netenkino atsakovo prašymo taikyti ieškinio senatį.

9Teismas nesutiko su atsakovu, jog turėjo būti laikomasi ikiteisminės ginčų dėl nuostolių nagrinėjimo tvarkos. 2005-07-12 Patalpų nuomos sutartis Nr. 2005/12 buvo sudaryta tarp atsakovo UAB „Lėvuo“ ir trečiojo asmens UAB „Saulė ir mada“, o ne tarp atsakovo ir ieškovo. Tarp ieškovo ir atsakovo yra susiklostę ne sutartiniai, o deliktinės civilinės atsakomybės santykiai, todėl teismas darė išvadą, kad ieškovas neturėjo pareigos vadovautis 2005-07-12 Patalpų nuomos sutarties Nr. 2005/12 7.4. punkto nuostatomis, numatančiomis privalomą ikiteisminę ginčų dėl nuostolių nagrinėjimo tvarką.

10Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovo neteisėtus veiksmus – netinkamą atsakovo, kaip patalpų savininko, 2005-07-12 patalpų nuomos sutartyje Nr. 2005/12 nurodytų pareigų atlikimą ar jų neatlikimą. Byloje esantys ir ištirti įrodymai nepagrindė ieškovo teiginio, kad dėl sugadinto turto yra kaltas atsakovas, kadangi jis, kaip patalpų savininkas, nesiėmė jokių priemonių, kad būtų suremontuotas gaisro metu apgadintas stogas. Atsakovo atstovai paaiškino, kad stogas užsidegė ne dėl AB „Lėvuo“ veiksmų ar neveikimo ir todėl nėra atsakovo kaltės pagal Nuomos sutarties 5.1 punktą. Po gaisro stogą apžiūrėjo visi patalpų bendrasavininkai, tačiau veiksmų ėmėsi Maxima LT, UAB, kadangi stogas degė būtent virš jai priklausančių patalpų. Maxima LT, UAB sudarė rangos sutartį ir sutarė, kad bus šalinami gaisro padariniai ant stogo. Gaisras kilo dėl Maxima LT, UAB subrangovų kaltės ir Maxima LT, UAB turėjo pareigą pašalinti gaisro priežastis, ką ir darė. Pastato būklė pablogėjo dėl konkrečios bendrovės, kuri tvarkė stogą pagal Maxima LT, UAB užsakymą, kaltės. Trečiasis asmuo UAB „Profesionalios statybų sistemos“ su Maxima LT, UAB 2010-05-14 sudarė rangos sutartį. Aplinkybę, kad atsakovas, kaip vienas iš pastato bendrasavininkų, buvo rūpestingas ir ėmėsi aktyvių veiksmų gaisro padariniams šalinti, patvirtino byloje esanti AB „Lėvuo“ 2010-05-18 pretenzija dėl padarytos žalos, adresuota Maxima LT, UAB turto valdymo departamento direktoriui. Atsakovas AB „Lėvuo“ ne kartą per visą laikotarpį po gaisro bendravo su Maxima LT, UAB, kaip pastato, esančio adresu ( - ), vienu iš bendrasavininkų, kuris siekiant pašalinti dėl pasamdyto rangovo darbuotojų kaltės įvykusio gaisro pasekmes bei atstatyti statinio stogą į pradinę padėtį rūpinos stogo remonto darbais. Atestuotas statinio statybos vadovas ir bendrosios statinių statybos techninis prižiūrėtojas V. Š., apžiūrėjęs pastato, esančio ( - ), stogą ir surašęs pažymą, paaiškino, kad stogo apžiūrėti buvo nuvykęs 2013 m. spalio mėnesį. Mano, kad gesinat gaisrą į latakus pateko daug atliekų. Po gaisro latakai galėjo būti neišvalyti, o užėjus liūčiai viskas buvo sunešta į juos. Taip pat pažymėjo, kad užliejimo priežasčių galėjo būti kelios. Esant tokioms aplinkybėms, teismas neturėjo pagrindo pripažinti atsakovo atsakingu už ieškovo patirtą žalą dėl UAB „Saulė ir mada“ išmokėtos draudimo sumos dėl įrangos užliejimo.

11Teismas darė išvadą, kad ieškovo patirtos žalos dydis neįrodytas ir nepagrįstas, nes ieškovo pateikti įrodymai nėra patikimi ir nepagrindė ieškovo reikalaujamo priteisti žalos dydžio. Ieškovo pateiktuose dokumentuose neatitiko įrenginių, už kurių sugadinimą buvo išmokėta draudimo išmoka, pavadinimai. Ieškovo atstovai šių nesutapimų paaiškinti negalėjo, todėl teismui kilo pagrįstų abejonių, ar tai yra tie patys įrenginiai, kurie buvo apdrausti ieškovo su UAB „Saulė ir mada“ sudaryta turto draudimo sutartimi, ir šiuo atveju neaišku, kaip šiuos įrenginius identifikuoti. Taip pat ieškovo pateiktuose dokumentuose nustatė prieštaravimus dėl įrenginių įsigijimo metų. Tiek pateiktame ieškinyje, tiek iš pradžių teismo posėdžio metu ieškovo atstovė Živilė Babičiūtė teigė, kad įvykio metu sugadinti įrenginiai buvo įsigyti 2005 metais ir tik vėliau paaiškino, kad buvo padaryta klaida. Lizingo sutartį, įrangos ( - ) TURBO POWER, SPM DIGITAL SET buvo įsigytos 2008 metai. Ieškovo atstovas K. Ž. teisme nurodė, kad į įvykio vietą nuvyko po kelių dienų ir 2010-05-19 sugadintų daiktų sąrašą surašė remdamasis defektavimo aktais, tačiau defektavimo aktai buvo surašyti 2010-06-03, t.y. praėjus beveik mėnesiui nuo žalos atsiradimo. Be to, 2010-06-03 defektavimo aktai buvo surašyti remiantis nuotraukomis bei PVM sąskaita – faktūra Nr. 18186, išrašyta tik 2010-07-07. Logiškai paaiškinti, kodėl 2010-06-03 surašant defektavimo aktus buvo remiamasi 2010-07-07 PVM sąskaita – faktūra Nr. 18186, ieškovo atstovai negalėjo. 2010-01-10 UAB „Saulė ir mada“ pateiktame įrenginių sąraše bei draudimo liudijimo polise nurodyta apdraustų įrenginių vertė nesutapo su verte, kuri gaunasi realiai sudėjus 2010-01-10 sąraše nurodytas atskirų įrenginių vertes. Ieškovo atstovė negalėjo paaiškinti, kodėl apdrausto turto vertės suma skiriasi nuo įrenginių sąraše nurodytos sumos. Vėliau paaiškino, jog buvo padaryta skaičiavimo klaida.

12Pagal lizingo sutartį Nr. LT024830 soliariumas ( - ) TURBO POWER buvo įsigytas už 9 838 eurus. Pagal 2010-01-10 įrengimų sąrašą 2010 metais šios įrangos vertė buvo tik 4 000 Lt. Šis kainų skirtumas kėlė abejonių, kad tai gali būti ne ta pati įranga. Pažymėjo, kad pagal lizingo sutartis ir įrenginių sąrašą kabinų kainos skiriasi ženkliai, o kosmetologinės įrangos vertė liko nepakitusi. Šių skirtumų ieškovo atstovai negalėjo paaiškinti. Taip pat negalėjo paaiškinti, kodėl išmokant draudimo išmoką nebuvo įvertintas minėtų įrenginių nusidėvėjimas, nes reikalaudamas žalos atlyginimo, ieškovas turėtų įvertinti įrangos nusidėvėjimą, o ne tiesiog reikalauti grąžinti išmokėtą draudimo išmoką. Ieškovas nepateikė neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, kad jis patyrė prašomą priteisti 13 850 Lt žalą, taip pat ir įrodymų, kad būtent atsakovo veiksmai sukėlė jam žalą. Esant tokioms aplinkybėms, ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-12-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nesutinka su teismo pozicija ir mano, kad atsižvelgiant į CK 6.483 str. 1 d., 6.485 str. 1 d., atsakovas neatleidžiamas nuo pareigos rūpintis, kad jo nuomojamos patalpos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Saulė ir Mada“ įranga buvo apgadinta dėl per lubas bėgančio vandens, darytina išvada, jog atsakovas nesilaikė patalpų nuomos sutartyje bei CK nuomotojui nustatytų pareigų, t. y. nedelsiant savo sąskaita ir pajėgomis likviduoti avarijas ar gedimus pastato tinkluose ir jų padarinius taip užtikrinant, kad patalpos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį visą nuomos terminą. Atsakovas nesiėmė veiksmų ištirti, ar jo nuomojamai patalpų būklei turės įtakos kitoje pastato dalyje kilęs gaisras ir jo pasekmės, į ekspertą, kuris apžiūrėjo vietą, kreipėsi tik prasidėjus teisminiam procesui. Mano, kad atsakovas nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, todėl vadovaujantis CK 6.248 str. 3 d., laikytinas kaltu dėl padarytos žalos. Pažymi, jog atsakovas būdamas vienas iš pastato bendraturčių, turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš kitų bendraturčių, jeigu jie nevykdė jiems nustatytų pareigų. Ieškovo atstovai teismo posėdžiuose paaiškino dėl dokumentuose esančių neatitikimų, todėl teismas priimdamas sprendimą įrodymus vertino formaliai ir nevisapusiškai. Tai, kad dokumentuose skyrėsi įrenginių pavadinimuose kelios raidės, tai dar nereiškia, jog draudimo išmoka buvo mokama už nedraustus įrenginius. Nesutinka su teismo vertinimu, kad ieškovas sumokėjo ex gratia draudimo išmoką. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, jeigu teismui kyla abejonių dėl įrenginių kainų ar neapskaičiuoto įrenginių nusidėvėjimo, teismas turėtų nustatyti žalos dydį. Esant šalių nesutarimui dėl žalos dydžio, teismas turėjo išspręsti šį klausimą.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms. Atsakovas nėra kaltas dėl padarytos žalos, nėra jokio priežastinio ryšio tarp atsakovo veikų ir patalpų užliejimo bei dėl galimai turto sugadinimo. Apeliantė nenurodė kokius konkrečius neteisėtus veiksmus atliko atsakovas kaip turto bendrasavininkas. Patalpos buvo užlietos dėl gaisro metu sugadinto stogo, o ne dėl to, jog pačios patalpos buvo netinkamos kokybės. Ieškovas neįrodė nei atsakovo neteisėtų veiksmų, nei kaltės, nei žalos, nei priežastinio ryšio.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Profesionalios statybų sistemos“ prašo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo kaltę ar neteisėtus veiksmus. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė pagrįstas išvadas, jog nėra pagrindo pripažinti atsakovą atsakingu už ieškovo patirtą žalą dėl išmokėtos draudimo sumos. Atsižvelgiant į byloje esančius dokumentu, jų neatitikimus, neįmanoma konstatuoti, kad ieškovas išmokėjo draudimo išmoką būtent už UAB „Saulė ir Mada“ ir ieškovo sudaryta draudimo sutartimi apdraustą turtą. Aplinkybę, jog ieškovas reikalauja žalos atlyginimo už draudimo sutartimi neapdraustą turtą, patvirtina ir ženklūs turto vertės neatitikimai tarp trečiojo asmens UAB „Saulė ir Mada“ apdrausto turto ir ieškovo dokumentuose nurodyto turto. Ieškovas negalėjo tinkamai pagrįsti neatitikimus bei negalėjo atsakyti, kodėl nebuvo atsižvelgta į turto nusidėvėjimą. Mano, kad ieškovas draudimo išmoką išmokėjo neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu, nenustatė tikrosios turtui padarytos žalos dydžio. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių žalos atsiradimo faktą.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo If P&C Insurance AS nurodo, jog apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl neturėtų būti tenkintinas. Palaiko savo procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas AB „Lėvuo“ ir trečiasis asmuo UAB „Saulė ir Mada“ 2005-07-12 sudarė patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išnuomojo UAB „Saulė ir Mada“ 223 kv. m. patalpas soliariumo, sveikatingumo komplekso paslaugoms teikti (t. 1, b. l. 31-37).

21Maxima LT, UAB padalinyje Nr. X-43, esančiame ( - ), 2010-05-06 apie 12:47 val. ant stogo kilo gaisras (t. 1, b. l. 46-47). Įsiteisėjusiais teismo sprendimais gaisras, kurį sukėlė Maxima LT, UAB rangovas UAB „SRS Servisas“, buvo pripažintas draudiminiu įvykiu (t. 1, b. l. 58-72).

22Maxima LT, UAB (užsakovas) ir UAB „Profesionalios statybų sistemos“ (rangovas) 2010-05-14 sudarė rangos sutartį Nr. X067-2010.05.17-2 dėl gaisro pasekmių šalinimo, statinio remonto darbų, kuriuos būtina atlikti prekybos paskirties padalinyje, esančiame ( - ). Šios sutarties šalys konstatavo, kad rangovas, prieš sudarydamas šią sutartį pilnai ir visa apimtimi įvertino ketinamų atlikti darbų frontą, suprasdamas užsakovo tikslą po gaisro pilnai suremontuoti statinio dalis (stogą, sienas, fasadą ir t. t.) nukentėjusias nuo gaisro bei gaisro lokalizavimo darbų (t. 1, b. l. 77-87).

23Ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Saulė ir Mada“ 2007-03-06 sudarė draudimo sutartį, pagal kurią buvo apdrausta įranga, esanti ( - ) (t. 1, b. l. 11). Ši įranga buvo sugadinta draudiminio įvykio metu, t. y. 2010-05-17 pradėjus lyti lietui per lubas ėmė bėgti vanduo ir apsėmė įrangą (t. 1, b. l. 12). Ieškovas, atlikęs žalos administravimo procedūrą, apskaičiavo ir išmokėjo draudėjui 13 850 Lt dydžio draudimo išmoką (t. 1, 22-29).

24Ieškovas AAS „Gjensidige Baltic“ CK 6.1015 straipsnio 1 dalies ir CK 6. 256 straipsnio pagrindais pareiškė reikalavimą atsakovui AB „Lėvuo“ dėl 13 850 Lt žalos atlyginimo, teigdamas, jog atsakovas, kaip nuomojamų patalpų savininkas, tinkamai nevykdė sutartinės prievolės nedelsiant likviduoti avarijos pasekmes, suremontuoti stogą po gaisro. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė.

25Apelianto nuomone, nepriklausomai nuo to, kad pastato būklė pablogėjo dėl konkrečios bendrovės kaltės, kad stogas buvo tvarkomas pagal Maxima LT, UAB užsakymą, atsakovas neatleidžiamas nuo pareigos rūpintis, kad jo nuomojamos patalpos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį. Teigia, kad atsakovas nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, nesiėmė veiksmų ištirti patalpų būklės, nedelsiant nelikvidavo avarijos pasekmių.

26Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos, atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia, arba pažeidus bendro pobūdžio taisyklę elgtis atidžiai ar rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Kad atsakovui atsirastų prievolė atlyginti žalą, privalu nustatyti būtinas civilinės atsakomybės sąlygas: atsakovo neteisėtus veiksmus, ieškovo patirtą žalą, priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovo patirtos žalos, atsakovo kaltę (CK 6.245 str. 1 d., 6.246 str. 1 d., 6.247, 6.248 str. 1 d., 6.249 str. 1 d.). Ieškovas privalo įrodyti neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CPK 178 str.). Tuo tarpu atsakovui kyla pareiga paneigti savo kaltę (CK 6.248 str. 1 d., CPK 182 str. 4 p.).

27Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad atsakovas yra patalpų, esančių pastate ( - ), išnuomotų trečiajam asmeniui UAB „Saulė ir Mada“ savininkas. Minėtame pastate yra keletas patalpų priklausančių keliems savininkams, kurie į bylą įtraukti trečiaisiais asmenimis (t. 1, b. l. 44-45).

28Pagal AB „Lėvuo“ ir trečiojo asmens UAB „Saulė ir Mada“ patalpų nuomos sutarties, sudarytos 2005-07-12, sąlygas, AB „Lėvuo“, kaip nuomotojas įsipareigojo nedelsiant savo sąskaita ir pajėgomis likviduoti avarijas ar gedimus pastato tinkluose ir jų padarinius, o taip pat bendrą patalpų būklės pablogėjimą, atsiradusį dėl nuomotojo, t. y. patalpų savininko, kaltės (sutarties 5.1 p.).

29Kad atsakovui atsirastų prievolė atlyginti žalą, privalu nustatyti būtinas civilinės atsakomybės sąlygas. Nagrinėjamos bylos duomenys atsakovo neteisėtų veiksmų ir kaltės dėl gaisro ant pastato, esančio ( - ), stogo ir su tuo susijusiomis pasekmėmis, nepatvirtina. Priešingai, kilusio gaisro kaltininkas nustatytas ir ieškovas šios aplinkybės neginčija. Kaip minėta, pastato stogas užsidegė 2010-05-06 ir Maxima LT, UAB, kurio rangovas sukėlė gaisrą, nedelsdamas ėmėsi veiksmų, kad avarijos pasekmės būtų likviduotos. Jau 2010-05-14 su trečiuoju asmenimi UAB „Profesionalios statybos sistemos“ (rangovu) sudarė statybos rangos sutartį iš kurios matyti, kad rangovas prieš sudarydamas sutartį apžiūrėjo numatomus darbus avarijos pasekmėms likviduoti. Sutartyje darbų pradžia numatyta 2010-05-17, o pabaiga – 2010-05-31 (t. 1, b. l. 77-87). Būtent tuomet, kai vyko pasirengimas likviduoti avarijos pasekmes, 2010-05-17, prasidėjusi liūtis užliejo atsakovui priklausančias patalpas ir sugadino įvairų turtą (t. 3, b. l. 11-15). Akivaizdu, kad atsakovui, kaip patalpų ( - ) bendraturčiui, buvo žinoma, jog gaisro padarinių pasekmes ėmėsi likviduoti Maxima LT, UAB, kad pasirinktas rangovas įvertino darbų apimtis ir stogo būklę po gaisro.

30Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsakovas nevykdė sutartinės prievolės, nesiėmė veiksmų ištirti patalpų būklės, nedelsiant nelikvidavo avarijos pasekmių. Vien tai, kad atsakovas po gaisro nesikreipė į ekspertą ir pakartotinai, t. y. po Maxima LT, UAB rangovo stogo apžiūros ir įvertinimo avarijos pasekmių, netyrė patalpų būklės, nepatvirtina jo kaltės. Įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, nors atsakovo kaltės dėl įvykusio gaisro nėra, visi veiksmai, siekiant likviduoti gaisro pasekmes, buvo atlikti pakankamai operatyviai. Kaip minėta, atsakovui buvo žinoma, kad Maxima LT, UAB pasirinko rangovą, kuris įvertino darbų apimtis ir stogo būklę po gaisro, todėl pakartotinai ir papildomai atlikti tuos pačius darbus nebuvo būtinybės.

31Apeliantas nepaneigė byloje nustatytų aplinkybių, neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos bei kaltės.

32Pirmosios instancijos teismas, nustatinėdamas faktines žalos atsiradimo aplinkybes, ištyrė ieškovo surinktą medžiagą, administruojant ir sureguliuojant žalos atlyginimą, šalių paaiškinimus, įvertino kitus byloje esančius įrodymus, todėl apeliacinės instancijos teismas sutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais ir išvadomis, kad ieškovas neįrodė, jog patyrė 13 850 Lt žalą, plačiau apie žalą ir jos dydį nepasisako.

33Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino pateiktus šalių įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais, nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d., 326 str. 1 d. 1 p.).

34Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias patyrė atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Profesionalios statybų sistemos“ (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93, 98 str., t. 3, b. l. 87, 96).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

36Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti iš AAS „Gjensidige Baltic“, JAK ( - ), 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme AB „Lėvuo“, JAK ( - ) naudai ir 1 391,50 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt vieną litą 50 centų) advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme UAB „Profesionalios statybų sistemos“, JAK ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Jonaitienės, teismo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 13 850 Lt žalos atlyginimą, 5%... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimu... 7. 2010-05-17 kilus smarkiai liūčiai patalpose, esančiose adresu ( - ), kurių... 8. Tarp draudėjo (naudos gavėjo) UAB „Saulė ir Mada“ ir už žalą galimai... 9. Teismas nesutiko su atsakovu, jog turėjo būti laikomasi ikiteisminės ginčų... 10. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovo neteisėtus veiksmus... 11. Teismas darė išvadą, kad ieškovo patirtos žalos dydis neįrodytas ir... 12. Pagal lizingo sutartį Nr. LT024830 soliariumas ( - ) TURBO POWER buvo... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Profesionalios... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo If P&C Insurance AS... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas AB „Lėvuo“ ir trečiasis asmuo... 21. Maxima LT, UAB padalinyje Nr. X-43, esančiame ( - ), 2010-05-06 apie 12:47... 22. Maxima LT, UAB (užsakovas) ir UAB „Profesionalios statybų sistemos“... 23. Ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Saulė ir Mada“ 2007-03-06 sudarė... 24. Ieškovas AAS „Gjensidige Baltic“ CK 6.1015 straipsnio 1 dalies ir CK 6.... 25. Apelianto nuomone, nepriklausomai nuo to, kad pastato būklė pablogėjo dėl... 26. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje... 27. Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad atsakovas yra... 28. Pagal AB „Lėvuo“ ir trečiojo asmens UAB „Saulė ir Mada“ patalpų... 29. Kad atsakovui atsirastų prievolė atlyginti žalą, privalu nustatyti būtinas... 30. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsakovas nevykdė sutartinės prievolės,... 31. Apeliantas nepaneigė byloje nustatytų aplinkybių, neįrodė atsakovo... 32. Pirmosios instancijos teismas, nustatinėdamas faktines žalos atsiradimo... 33. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė... 34. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos,... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 36. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti... 37. Priteisti iš AAS „Gjensidige Baltic“, JAK ( - ), 1 500 Lt (vieną...