Byla 2YT-3482-192/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotiems asmenims Nacionalinei kredito unijai, antstolei Rimai Gražienei

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, skelbimu specialiame interneto tinklalapyje informavusi dalyvaujančius byloje asmenis apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nekviečiant dalyvaujančių byloje asmenų į teismo posėdį ir jiems teismo posėdyje nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos L. Š. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotiems asmenims Nacionalinei kredito unijai, antstolei Rimai Gražienei,

Nustatė

2antstolės Rimos Gražienės kontoroje 2015-12-29 gautas pareiškėjos L. Š. skundas dėl antstolio veiksmų. Skunde L. Š. nurodė, kad 2011 m. kovo 7 d. buvo sudarytas sutartinės hipotekos sandoris, kuriuo pareiškėja užtikrindama skolininko R. D. įsipareigojimus, įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0982-5336, kadastrinis Nr. 1901/0047:138 Kauno m. k.v., esantį Kaune Margavos g. 45. 2015 m. gruodžio 28 d. pareiškėja, patikrinusi e-varžytinės portalą, sužinojo, jog šis turtas yra parduodamas. Iki nurodytos dienos pareiškėjai nebuvo įteiktas joks kitas pranešimas apie notaro atliktą vykdomąjį įrašą, pirmąsias žemės sklypo varžytines, taip pat pareiškėja nebuvo informuota apie žemės sklypo vertinimo ataskaitą ir neturėjo galimybės su ja susipažinti. Dėl šios priežasties, tik 2015 m. gruodžio 28 d. pareiškėja sužinojo, jog yra paskelbtos žemės sklypo varžytinės. Pareiškėja nurodo, kad jei būtų žinojusi apie vykdomą išieškojimą, ji neatmeta galimybės, jog būtų pasinaudojusi savo kaip įkaito davėjos teise grąžinti skolinį įsipareigojimą ir taip išsaugojusi jai priklausantį didelės vertės turtą. Mano, kad buvo pažeistos pareiškėjos, kaip įkaito davėjos teisės, laiku bei tinkamai gauti informaciją apie hipotekos sutartimi užtikrintų įsipareigojimų vykdymą. Šios informacijos negavimas reiškė tiesioginę grėsmę prarasti pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą, kas neabejotinai reiškia neproporcingą ir nepagrįstą jos teisių pažeidimo buvimą. Pareiškėjos nuomone, varžytinėse parduoto žemės sklypo įvertinimas 84 106 Eur (290 401,20 Lt) sumai neatitinka realios faktinės situacijos. Šis turtas yra strateginėje ir verslui bei kitos veiklos vystymui palankioje Kauno miesto vietoje, turtas yra geros techninės būklės, todėl šis turtas vertintinas ženkliai didesne pinigų suma, kuri atitiktų realią rinkos situaciją. Remiantis aktualia mokestinės žemės sklypo vertės informacija, šio žemės sklypo vertė šiai dienai yra 148 865 Eur, t.y. ženkliai didesnė nei antstolio nustatyta rinkos vertė. Pareiškėja mano, jog yra tikslinga atlikti pakartotinį nepriklausomą žemės sklypo vertinimą.

3Antstolė skundo netenkino. Nurodė, kad iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolė ėmėsi visų priemonių, jog L. Š. būtų tinkamai informuota apie vykdymo eigą. Vykdant išieškojimą, visi procesiniai dokumentai registruotais laiškais buvo siunčiami skolininkui R. D. ir įkaito davėjai L. Š. vykdomajame dokumente nurodytais adresais: Kiškių g. 24-18, Kaune ir Saulės g. 3-1, Kaune. Tačiau L. Š. skirti laiškai grįždavo neįteikti, nors Gyventojų registro tarnybos duomenimis pareiškėjos deklaruota gyvenamoji vieta - Saulės g. 3-1, Kaunas. Kadangi L. Š. įteikti raginimą nebuvo kitų galimybių, vadovaujantis CPK 660 str. 1 d. raginimas buvo paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Mano, kad L. Š., kaip įkaito davėjai, neabejotinai turėjo būti žinoma, kad skolininkas nevykdė prievolės ir tuo pagrindu kreditorius yra pradėjęs skolos išieškojimo procedūrą. Nurodė, kad kol nepasirašytas varžytynių aktas, L. Š. gali netrukdomai pasinaudoti šia teise ir pervesti skolos sumą į antstolės depozitinę sąskaitą. Nepagrįstas ir pareiškėjos argumentas - dėl mažos turto kainos. Pareiškėja, kaip įrodymą apie sklypo vertę pateikia išrašą iš VĮ Registrų centro. Tačiau šio išrašo, antstolės nuomone, negalima vertinti kaip tinkamo įrodymo, kadangi išrašas nepagrįstas jokiais argumentais. Tuo tarpu UAB "Jungtinis verslas" turto kainą nustatė išanalizavusi visas žemės sklypo vertę įtakojančias sąlygas ir ypatybes, taikant lyginamąjį metodą. Pažymėjo, jog susipažinę su turto vertinimo ekspertize nei išieškotojas, nei skolininkas nepareiškė prieštaravimų dėl vertinimo tuo pripažindami, kad turtas įvertintas tinkama suma.

4Esant nurodytoms aplinkybėms teismas skundą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis), į teismo posėdį dalyvaujančių byloje asmenų nekviečiant ir jame nedalyvaujant (CPK 153 straipsnio 2 dalis). Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka- apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiant specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos (CPK 153 straipsnio 2 dalis).

5Pareiškėjos skundas atmestinas.

6Civilinės bylos ir kartu su skundu pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0090/14/00223, medžiaga nustatyta, kad antstolei Rimai Gražienei pateiktas vykdyti vykdomasis įrašas Nr. MČ-732/2014 dėl 342243,98 Eur skolos išieškojimo iš R. D., a.k( - ) išieškotojos BKB „Nacionalinė kredito unija" naudai, priverstinai parduodant L. Š., a.k( - ) nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį Margavos g. 45, Kaune.

7Pateiktu skundu pareiškėja prašo pripažinti neteisėtais antstolės Rimos Gražienės veiksmus organizuojant ir skelbiant pirmąsias L. Š. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0982-5336, kadastrinis Nr. 1901/0047:138 Kauno m. k.v., esantį Kaune Margavos g. 45, varžytines. Pareiškėjos teigimu, jai nebuvo įteiktas joks pranešimas apie notaro atliktą vykdomąjį įrašą, pirmąsias žemės sklypo varžytynes, ji neturėjo galimybės susipažinti su vertinimo ataskaita. Nurodo, kad jeigu ji būtų žinojusi apie vykdomą išieškojimą, būtų pasinaudojusi savo kaip įkaito davėjo teise grąžinti skolinį įsipareigojimą ir taip išsaugojusi jai priklausantį turtą. L. Š. nuomone, parduoto žemės sklypo kaina neatitinka realios rinkos situacijos. Pareiškėja mano, jog yra tikslinga atlikti pakartotinį nepriklausomą žemės sklypo vertinimą.

8Kaip matyti iš pateiktos vykdomosios bylos medžiagos antstolė 2014-03-04 patvarkymu priėmė vykdyti vykdomąjį įrašą Nr. MČ-732/2014 dėl 342243,98 Eur skolos išieškojimo iš R. D., a.k( - ) ir L. Š., a.k( - ) išieškotojos BKB „Nacionalinė kredito unija" naudai (b.l. 64) bei 2014-03-04 surašė raginimą įvykdyti hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą, kuriame R. D. ir L. Š. nustatė vieno mėnesio laikotarpį įsipareigojimui įvykdyti (b.l. 65), taip pat apskaičiavimo vykdymo išlaidas (b.l.66). Šie dokumentai R. D. ir L. Š. buvo išsiųsti registruotu paštu, laiškai grįžo neįteikti su žyma, jog skolininkai jų neatsiėmė (b.l. 62, 63). R. D. patvarkymas ir raginimas 2014-03-18 įteikti asmeniškai. L. Š. raginimas įvykdyti sprendimą įteiktas viešo paskelbimo būdu 2014-04-02 specialiame interneto tinklalapyje CPK 660 straipsnyje nustatyta tvarka, nustatant 10 dienų terminą įvykdyti sprendimą (b.l. 51).

9Pažymėtina, kad raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Taip skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti reikalavimą ir taip išvengti priverstinio vykdymo priemonių ir jų lemiamų papildomų išlaidų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-119/2010). Taigi įstatymų leidėjas nustatė tokį teisinį vykdymo proceso reglamentavimą, pagal kurį priverstinio vykdymo procedūros gali būti pradėtos tik skolininkui neįvykdžius reikalavimo per raginime nustatytą terminą.

10Nagrinėjamu atveju, teismas laiko, kad antstolė pagrįstai raginimą įvykdyti sprendimą išsiuntė skolininkei L. Š. gyvenamosios vietos adresu ir nepavykus įteikti raginimo minėtu adresu, viešai paskelbė tinklalapyje www.antstoliai.lt, jog ji privalo sumokėti skolą.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pasibaigus raginime nustatytam terminui, antstolė 2014-05-07 patvarkymu paskyrė pareiškėjai priklausančio turto, žemės sklypo, esančio Margavos g. 45, Kaune, ekspertizę (b.l. 50). 2014-05-23 UAB Jungtinis verslas perdavė antstolei nekilnojamojo turto ekspertizės aktą Nr. K246/1405AE(70) (b.l. 48). Ekspertizės išvados dėl turto vertės kopija R. D. įteikta asmeniškai 2014-06-06. Pareiškėjai tiek patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo, tiek ekspertizės išvada siųsti registruotais laiškais pareiškėjos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu Saulės g. 3-1, Kaune (b.l. 59, 49), laiškai grįžo neįteikti (b.l. 49, 45). 2015-11-02 pranešimu skolininkai informuoti apie pirmąsias varžytines (b.l. 35), pranešimai išsiųsti registruotais laiškais, laiškai grįžo neįteikti (b.l. 33, 34).2015-11-16 pranešimu antstolė informavo, kad paskelbtos pirmosios varžytinės, kurios įvyks 2015-11-26 – 2015-12-28, pradinė kaina 84106 Eur (b.l. 30), pranešimas skolininkams išsiųstas registruotais laiškais, laiškai grįžo neįteikti (b.l. 27, 28). 2015-12-28 varžytinių metu turtas buvo parduotas už 101010 Eur kainą (b.l. 24).

12LR CPK 604 straipsnyje nustatyta, kad procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Esant šiam reglamentavimui, laikytina, kad pareiškėja tinkamai informuota tiek apie ekspertizės paskyrimą, tiek apie žemės sklypo vertės nustatymą bei varžytinių paskelbimą.

13Pažymėtina, kad, nagrinėjamu atveju, pareiškėja neginčija, jog dokumentai buvo siunčiami tinkamu jos gyvenamosios vietos adresu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad informacija apie varžytynes buvo paskelbta viešai specialiajame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt, kaip tai numatyta LR CPK 705 straipsnyje. Civilinio proceso kodekse nėra numatytas kitoks pranešimo apie varžytynes skolininkui ar įkaito davėjui būdas. Todėl pareiškėjos argumentai, kad ji nebuvo tinkamai informuota apie vykstantį procesą bei paskelbtas varžytines, o taip pat ir apie turto vertės nustatymą, atmestini kaip nepagrįsti.

14Skunde L. Š. teigia, kad žemės sklypo, esančio adresu Margavos g. 45, Kaune, vertė pagal VĮ Registrų centro nustatytą vidutinę rinkos vertę mokesčiams yra didesnė (b.l. 13), todėl ekspertų nustatyta vertė neatitina realios faktinės situacijos. Iš vykdomosios bylos Nr.0090/14/00223 medžiagos matyti, kad antstolė kreipėsi dėl žemės sklypo vertės nustatymo į UAB Jungtinis verslas, kuri nustatė 84106 Eur pareiškėjai priklausančio žemės sklypo vertę. Sutiktina su antstolės pozicija, kad UAB Jungtinis verslas nustatyta vertė yra tikslesnė, kadangi atlikta vertinant individualų žemės sklypą, įvertinant konkretaus sklypo vertę įtakojančias sąlygas ir ypatybes. Vadovaujantis LR CPK 681 straipsnio 4 dalimi, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Pranešime dėl areštuoto turto vertės nustatymo yra nurodyta, kad skolininkas turi teisę pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, nes taip nurodyta LR CPK 682 straipsnio 2 dalyje. Pažymėtina, kad skolininkas R. D., kuriam ekspertizės išvada įteikta asmeniškai (b.l. 46), dėl nustatytos žemės sklypo vertės prieštaravimų nereiškė.

15Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 513 straipsniu, 291 straipsniu,

Nutarė

17pareiškėjos L. Š. skundą dėl antstolės Rimos Gražienės veiksmų atmesti.

18Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

19Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai