Byla 2S-578-232/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – antstolis V. M., UAB „Valaura“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Toleita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Toleita“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – antstolis V. M., UAB „Valaura“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3Pareiškėjas UAB „Toleita“ pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolio V. M. 2016-01-08 patvarkymą Nr. S2-60355, panaikinti areštus, pritaikytus UAB „Toleita“ atsiskaitomosioms sąskaitoms Citadele banke (Nr. ( - )), AB Swedbank (Nr. ( - )), AB SEB banke (Nr. ( - )), paliekant pritaikytą areštą nekilnojamojo turto kompleksui – žemės sklypui su pastatais, esančiais ( - ) ir antstolio depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšomis 23 303 Eur sumoje.

4Nurodė, kad 2015-12-18 patvarkymu antstolis V. M. buvo areštavęs UAB „Toleita“ atsiskaitomosiose sąskaitose esančias lėšas 46 758,12 Eur sumoje, skundžiamu 2016-01-08 patvarkymu antstolis be jokio pagrindo areštavo UAB „Toleita“ turtines teises į esamas ir būsimas lėšas bei turtą dar 47 123,83 Eur sumai, taip beveik dvigubai viršydamas galimą taikyti vykdomojoje byloje arešto mastą. Taip pat nurodė, jog areštuoto nekilnojamojo turto – žemės sklypo su pastatais, esančių ( - ), bendra vertė siekia beveik 95 000 Eur, todėl šio turto pilnai pakanka išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Pareiškėjo teigimu, antstolio veiksmai areštuojant UAB „Toleita“ atsiskaitomąsias sąskaitas prieštarauja įsiteisėjusioms Vilniaus apygardos teismo 2015-04-28, 2015-06-16 nutartims, kuriomis leidžiama iš UAB „Toleita“ banko sąskaitos, esančios AB SEB banke (Nr. ( - )), UAB „Toleita“ banko sąskaitos, esančios AB Swedbank (Nr. ( - )), atlikti mokėjimus, esant priimtam pareiškimui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Todėl, pareiškėjo teigimu, antstolis apskritai neturėjo teisės taikyti arešto UAB „Toleita“ sąskaitoms, esančioms AB SEB banke, AB Swedbank. Be to nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-04-28 nutartimi buvo priimtas UAB „Toleita“ direktoriaus A. B. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Toleita“. A. V. M. skundžiamu 2016-01-08 patvarkymu įpareigojo trečiuosius asmenis turimas UAB „Toleita“ pinigines lėšas nedelsiant pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, kas liudija UAB „Toleita“ piniginių lėšų, esančių pas trečiuosius asmenis, realizavimą, ką aiškiai draudžia Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatos.

5A. V. M. 2016-01-25 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą.

6Nurodė, kad antstolis atliko tik būtinus ir įstatymo leidžiamus vykdymo veiksmus, teismui priėmus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo skolininkui. Skolininko banko sąskaitoms nebuvo pritaikyti dvigubi areštai, kuriuos skunde nurodo pareiškėjas. Pažymėjo, kad skolininkui UAB „Toleita“ banko sąskaitoms, t.y. sąskaitai Nr.( - ), esančiai AB SEB banke pagal 2015-04-28 Vilniaus apygardos teismo nutartį ir sąskaitai Nr.( - ), esančiai AB Swedbank pagal 2015-06-16 Vilniaus apygardos teismo nutartį yra duoti visi leidimai mokėti visus įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas bei Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 d. 6 p. nurodytus mokėjimus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Toleita“ skundo dėl antstolio V. M. veiksmų.

9Teismas nustatė, kad 2016-01-08 turto arešto akte, 2016-01-08 patvarkymuose dėl turtinių teisių arešto antstolis nurodė areštuojamą sumą – 47 123,83 Eur, nesutiko, kad šiais veiksmais antstolis areštavo daugiau nei būtina skolai ir vykdymo išlaidoms padengti. Pareiškėjo argumentą, kad jo sąskaitoms antstolis V. M. vykdomojoje byloje pritaikė areštą ne 47 123,83 Eur sumai, o 93 881,95 Eur, paneigia antstolio 2016-01-08 nurodymas, kuriuo visi areštai, taikyti iki tol, buvo panaikinti. 2016-01-08 turto arešto akte antstolis nenurodė areštuojamo turto rinkos vertės, kas reiškia, jog 2016-01-08 jo tikroji rinkos vertė antstoliui žinoma nebuvo, ji nebuvo nustatyta. Teismo vertinimu pareiškėjo į bylą pateiktas įrodymas (turto perdavimo išieškotojui aktas) nėra pakankamas konstatuoti, jog nekilnojamasis turtas adresu: ( - ), 2016-01-08 buvo vertas 94 800 Eur sumos. Įrodymų apie kitų 2016-01-08 areštuoto turto objektų tikrąją rinkos vertę (pvz., kilnojamojo turto, faktiškai sąskaitose esančių pinigų sumą) byloje taip pat nėra. Teismas nustatė, kad 2016-01-08 antstoliui V. M. surašant turto arešto aktą ir patvarkymus areštuoti turtines teises dar nebuvo faktiškai paskirstytos iš S. P. išieškotos lėšos, tai buvo atlikta tik 2016-01-12, todėl 2016-01-08 taikydamas areštą skolininko turtui į tai antstolis neturėjo atsižvelgti. Teismas nesutiko su pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo 2015-04-28, 2015-06-16 nutarčių turinio vertinimu. Teismo nuomone, šiomis nutartimis ne buvo uždrausta antstoliui taikyti areštą AB SEB banke, AB Swedbank esančioms pareiškėjo sąskaitoms, o leista atlikti per jas konkrečius tikslinius (su įmonės ūkine komercine veikla) susijusius mokėjimus. Antstolis reaguodamas į šias Vilniaus apygardos teismo nutartis 2016-01-08 patvarkymu, o vėliau 2016-01-18 turto arešto patikslinimu tokius mokėjimus pareiškėjui atlikti leido, todėl įžvelgti tokiuose antstolio veiksmuose neteisėtumą, LR CPK 18 str. įtvirtinto teismo nutarčių privalomumo nepaisymą teismas nurodė neturįs pagrindo. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo nurodoma aplinkybė, jog antstoliui priimant ginčijamą 2016-01-08 patvarkymą vis dar galiojo UAB „Toleita“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimo ir/ar išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus, sustabdymas, niekaip nepagrindžia 2016-01-08 antstolio priimtų patvarkymų nepagrįstumo ar neteisėtumo, nes jais antstolis atliko ne turto realizavimo ir/ar išieškojimo veiksmus, o sprendė UAB „Toleita“ turto arešto klausimą. Antstolio 2016-01-08 priimti patvarkymai visiškai atitiko CPK 749 str. įtvirtintą turtinių teisių arešto tvarką, todėl juose nustatytas įpareigojimas tretiesiems asmenims pervesti lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą reiškia ne turto realizavimą, bet vieną iš turtinės teisės arešto turinio dalių. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo pareiškėjo skundą pripažinti pagrįstu. A. V. M. 2016-01-08 turto areštas akto pagrindu registruotas turto arešto aktas Nr. 2016000961, šiuo metu yra išregistruotas iš Turto arešto aktų registro.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Pareiškėjas RUAB „Toleita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolio V. M. 2016-01-08 patvarkymą Nr.S2-60355.

12Apelianto teigimu ginčijamu patvarkymu antstolis pažeidė CPK 675 str. 2 d., kadangi buvo areštuota akivaizdžiai per daug pareiškėjo turto, kurio reikėtų išieškojimui ir vykdymo išlaidoms padengti. Pažymėjo, jog vien areštuoto nekilnojamojo turto, esančio Kreivėnų g. 47, Vilniaus r., vertė siekia 94 800 Eur, todėl šio turto arešto pilnai pakanka išieškotojo, kurio naudai vykdomas išieškojimas interesų apsaugai, netaikant perteklinio turto arešto. Antstolis buvo informuotas, kad nekilnojamasis turtas, esantis Kreivėnų g. 47, Vilniaus r., kito antstolio yra įkainotas 94 800 Eur, dėl to skundžiamoje nutartyje nebuvo jokio pagrindo remtis VĮ Registrų centro akivaizdžiai pasenusiais 2004 metų duomenimis ir teigti, kad VĮ Registrų centro vertė labiau atspindi tikrąją nekilnojamojo turto rinkos vertę. Antstoliui abejojant dėl nustatytos 94 800 Eur nekilnojamojo turto objekto vertės, jis privalėjo skirti ekspertizę, kas nebuvo padaryta dėl vengimo bendradarbiauti su skolininku. Piniginės lėšos pareiškėjo skolininko S. P. buvo faktiškai išieškotos dar iki 2016-01-08 patvarkymo priėmimo, dėl ko antstolis privalėjo atsižvelgti į šią aplinkybę priimdamas skundžiamą patvarkymą. Po 2016-01-12 patvarkymo antstolis nesiėmė jokių veiksmų ir nėra paskirstęs minėto skolininko lėšas, iš kurių net 23 303,77 Eur pateko į antstolio depozitinę sąskaitą, nesumažino pritaikyto arešto masto. Antstolis V. M. 2016-01-08 patvarkymu, ne panaikino iki tol buvusios sąskaitos areštus, o pritaikė dar vieną areštą atsiskaitomąjai sąskaitai 47 123,83 Eur sumai, dėl ko bendra areštuotų pinigių lėšų suma 2016-01-15 sudarė 93 881,95 Eur. Be to 2016-01-08 patvarkyme nebuvo nurodyta laisvai disponuojama lėšų suma, kuria pareiškėjui leista naudotis Vilniaus apygardos teismo 2015-04-28 ir 2015-06-16 nutartimis, o 2016-01-18 patvarkymu patikslintas turto areštas sąskaitoms nepaneigia 2016-01-08 patvarkymo ydingumo ir prieštaravimo dar 2015 metais priimtoms įsiteisėjusioms teismo nutartims. Antstolis priimdamas 2016-01-08 patvarkymą, kuriuo pritaikė areštą pareiškėjo turtinėms teisėms iš esmės pažeidė Vilniaus apygardos teismo 2015-04-28 nutartį, kuria buvo priimtas pareiškėjo pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei sustabdytas įmonės UAB „Toleita“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimas ir (ar) išieškojimas. Antstoliui bendradarbiaujant išimtinai su išieškotoju, pastorojo suteikta klaidinga informacija, kuri jam, kaip kreditoriui, tapo žinoma iš pareiškėjo restruktūrizavimo bylos, lėmė pareiškėjo patvirtinto restruktūrizavimo plano keitimo būtinybę, kadangi antstolis įpareigojo pervesti lėšas ne tikruosius pareiškėjo skolininkus, o restruktūrizavimo plane nurodytus subjektus, su kuriais pareiškėjas tik ketino sudaryti ilgalaikes paslaugų teikimo sutartis (UAB „Pukė“, UAB „Ketavila“, UAB „Frutlita“).

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjo UAB „Toleita“ skundas dėl antstolio V. M. veiksmų, yra pagrįsta ir teisėta.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam viena iš valstybės suteiktų funkcijų - vykdomųjų dokumentų vykdymas, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-40/2010). Antstolių įstatymo 3 str. 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, kartu nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti LR CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

17Vykdymo proceso tikslas yra kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta tvarka įvykdyti sprendimą. Vykdymo proceso tikslas reiškia operatyvų (efektyvų ir per protingą laiką), laikantis CPK nustatytų terminų, skolininko turto realizavimą, siekiant padengti kreditoriaus reikalavimą. Bendrojoje vykdymo procesą reglamentuojančioje CPK 675 str. 2 d. normoje nustatyta, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Ši įstatymo nuostata logiškai ir sistemiškai turi būti aiškinama taip, kad antstolis, vykdydamas jam pateiktus vykdomuosius dokumentus, turi imtis priemonių surasti ir areštuoti tiek skolininko turto, kad jo pakaktų teismo sprendimui įvykdyti. Taigi, antstolis, naudodamasis jam suteiktais įgaliojimais, turi imtis aktyvių veiksmų ir areštuoti tiek turto, kad būtų realiai užtikrintas skolos ir vykdymo išlaidų padengimas.

18Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais, jog 2016-01-08 ginčijamu patvarkymu anstolis pažeidė CPK 675 str. 2 d., kadangi buvo areštuota akivaizdžiai per daug pareiškėjo turto, kurio reikėtų išieškojimui ir vykdymo išlaidoms padengti. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija nesutinka. CPK 675 str. 2 d. įtvirtinta, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Kaip matyti iš 2016-01-08 arešto akto bei patvarkymų, juose nurodytas skolininko turtas areštuotas 47 123,83 Eur sumai, t.y. neviršija išieškomos sumos. Byloje ginčo, jog išieškoma skola kartu su vykdymo išlaidomis 2016-01-08 buvo kitokio dydžio nėra. Apeliantas atskirajame skunde pažymėjo, jog vien areštuoto nekilnojamojo turto, esančio Kreivėnų g. 47, Vilniaus r., vertė siekia 94 800 Eur (vertė nustatyta kito antstolio vykdomoje byloje), todėl šio turto arešto pilnai pakanka išieškotojo, kurio naudai vykdomas išieškojimas interesų apsaugai, netaikant perteklinio turto arešto. Apeliantas taip pat nesutiko su teismo išvadomis, kad antstolis nėra įpareigotas areštuojant skolininko turtą jį iš karto įkainoti rinkos kainomis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šie apelianto argumentai nepagrįsti. Vadovaujantis CPK 675 str. 2 d., antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Vykdymo proceso stadijoje, kuomet dar tik areštuojamas skolininko turtas užtikrinant sprendimo įvykdymą, turi būti užtikrinti ir kreditoriaus interesai, kad tuo metu, kol bus nustatoma skolininko turto vertė, apskritai liktų areštuotino turto. Jei antstolis arešto metu negali įvertinti areštuojamo turto, turto arešto akte nurodoma, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas (CPK 678 str. 1 d. 5 p.). Iš to seka, kad antstolis neprivalo areštuodamas turtą tuo pat metu jį įkainoti. Įstatyme nėra nustatyto termino per kurį turi būti įkainuojamas areštuotas turtas. Tačiau įstatymas numato pareigą antstoliui veikti už kuo greitesnį sprendimo įvykdymą. Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nustatyta pirmosios instancijos teismo, 2016-01-08 turto arešto akte antstolis nenurodė areštuojamo turto rinkos vertės, nes 2016-01-08 tikroji rinkos vertė antstoliui nebuvo žinoma. Apelianto teigimu vien areštuoto nekilnojamojo turto, esančio ( - ) vertė siekia 94 800 Eur, kuri nustatyta kito antstolio R. V. 2015-12-18 turto perdavimo išieškotojui aktu vykdomoje byloje 0128/15/01090. Nagrinėjamu atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog vien pareiškėjo pateiktas turto perdavimo išieškotojui aktas, neįrodo, jog šis turtas 2016-01-08 buvo vertas šios sumos t.y. byloje nėra duomenų kaip ši vertė buvo nustatyta, turto perdavimo išieškotojui akte, nėra nurodyta ar tai rinkos vertė, šių duomenų apeliantas nėra pateikęs kartu su atskiruoju skundu. Be to įvertintina aplinkybė, kad šiam turtui buvo registruota hipoteka, išieškojimas iš tokio turto apsunkintas, negavus hipotekos kreditoriaus sutikimo, iš esmės negalimas.

19Apelianto teigimu antstolis priimdamas 2016-01-08 patvarkymą, kuriuo pritaikė areštą pareiškėjo turtinėms teisėms, pažeidė Vilniaus apygardos teismo 2015-04-28 nutartį, kuria buvo priimtas pareiškėjo pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei sustabdytas UAB „Toleita“ turto, turtinių teisių ir pinigių lėšų realizavimas ir (ar) išieškojimas. Su tokia apelianto pozicija nesutiktina. Pagal ĮRĮ 7 str. 2 d. jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Remiantis LR ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalimi, antstolis turėjo teisę priimti patvarkymus dėl turto arešto. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog 2016-01-08 patvarkymais antstolis atliko ne turto realizavimo ir/ar išieškojimo veiksmus, o sprendė UAB „Toleita“ turto arešto klausimą. 2016-01-08 priimti patvarkymai atitinka CPK 749 str. įtvirtintą turtinių teisių arešto tvarką. Be to antstolis 2016-01-08 informavo UAB „Toleita“, kad vykdomoji byla Nr.0240/14/02229 yra sustabdyta iki teismo sprendimo iškelti ar atsisakyti iškelti restuktūrizavimo bylą. Antstolio 2016-01-08 patvarkymu bei 2016-01-18 turto arešto patikslinimu pareiškėjui iš sąskaitų (AB SEB banke, AB Swedbank) leista atlikti visus įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomas įmokas bei LR ĮRĮ 5 str. 1 d. 6 p. nurodytus mokėjimus.

20Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, skolininko atskirojo skundo argumentas, kad areštuota akivaizdžiai per daug pareiškėjo turto, yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Vilniaus apygardos teismas 2016-04-12 nutartimi panaikino RUAB „Toleita“ taikomus turto, įskaitant pinigines lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose, areštus, pritaikytus teismų ir kitų institucijų. 2016-01-08 turto arešto aktas Nr.2016000961 yra išregistruotas iš Turto areštų aktų registro.

21Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą apylinkės teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta.

22Ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas ir pagrįstai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju antstolio veiksmai nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų. Naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, dėl to atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė.... 3. Pareiškėjas UAB „Toleita“ pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti... 4. Nurodė, kad 2015-12-18 patvarkymu antstolis V. M. buvo areštavęs UAB... 5. A. V. M. 2016-01-25 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. ... 6. Nurodė, kad antstolis atliko tik būtinus ir įstatymo leidžiamus vykdymo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad 2016-01-08 turto arešto akte, 2016-01-08 patvarkymuose... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Pareiškėjas RUAB „Toleita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. Apelianto teigimu ginčijamu patvarkymu antstolis pažeidė CPK 675 str. 2 d.,... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 15. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo... 17. Vykdymo proceso tikslas yra kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta... 18. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia... 19. Apelianto teigimu antstolis priimdamas 2016-01-08 patvarkymą, kuriuo pritaikė... 20. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, skolininko atskirojo skundo... 21. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 22. Ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus,... 23. Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti...