Byla 2S-161-524/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Erika Misiūnienė, kolegijos teisėjai Almantas Padvelskis, Audrius Saulėnas, kolegijos posėdyje rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovių I.S., K.A. ir trečiųjų asmenų E.K. (E.K.), P.K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejui, V.P., N.P., C.Ž., R.J., A.Ž., A.S., V.A., V.D., A.G., I. S., K.A., L.Z., V.T., G.T., uždarajai akcinei bendrovei „Viremidos investicijos“, L.Z., I.Z., tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, V.S., E.K., P.K. dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo ir

Nustatė

22006 m. sausio 4 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro reikalavimų įvykdymui užtikrinti iki sprendimo įsiteisėjimo dienos Neringos savivaldybės administracijai uždrausti išduoti statybos leidimą poilsinės ( - ), statybai ir uždrausti išduoti ginčijamu Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 151 patvirtinto detaliojo plano pagrindu visų kitų detaliajame plane numatytų statinių statybos projektavimo sąlygų sąvadus bei statybos leidimus (b.l. 9-10).

3Atsakovės I.S., K.A. ir tretieji asmenys E.K., P.K. pateikė prašymą panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. sausio 4 d. nutarties dalį, kurioje taikytos laikinosios apsaugos priemones ir uždrausta išduoti statybos leidimus poilsio namelių ( - ), ir poilsio namelių ( - ), kapitaliniam ir einamajam remontui (b.l. 78-79).

42007 m. lapkričio 14 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas atsakovių I.S., K.A. ir trečiųjų asmenų E.K., P.K. prašymo netenkino. Pažymėjo, kad civilinė byla nebaigta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindai nėra išnykę, todėl prašymo naikinti laikinąsias apsaugos priemones netenkino (b.l. 80-81).

5Atsakovės I.S., K.A. ir tretieji asmenys E.K., P.K., atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 14 d. nutartį ir prašymą tenkinti (b.l. 86). Pažymi, kad jiems priklausantys pastatai yra prastos būklės, o dėl priimtos 2006-01-04 nutarties atsakovėms ir tretiesiems asmenims yra atimta teisė disponuoti savo turtu jį suremontuojant. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užkerta kelią tinkamai įvykdyti teisės normomis reglamentuotą pareigą tinkamai rūpintis pastatais, be to, pastatų būklė kelia grėsmę tretiesiems asmenims. Teigia, kad prašymo patenkinimas neturės įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes minimų statybos leidimų pagrindu nėra galimybės pakeisti dabartinį pastatų užstatymo plotą ar tūrį.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 96-98) ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras prašo 2007-11-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o pastatų savininkai gali rūpintis jiems priklausančiais pastatais, juos prižiūrėti ir atlikti būtinus remonto darbus, derindami šiuos klausimus su valstybinę statybos priežiūrą vykdančiomis institucijomis. Pažymi, kad teismui nepateikti įrodymai, pagrindžiantys prastą pastatų būklę ar grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 105-108) atsakovės Neringos miesto savivaldybės taryba ir Neringos miesto savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad teismas, atmesdamas atsakovių ir trečiųjų asmenų prašymą, pažeidė teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Konstatuoja, kad ieškovas ieškinyje nelietė ( - ) žemės sklypuose esančių statinių ir jokių pretenzijų dėl jų nepareiškė. Teigia, kad apeliantai teisėtai siekia, kad nebūtų trukdoma remontuoti jiems priklausančius statinius.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reglamentuojančio CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normų paskirtis ir tikslas yra užtikrinti laikiną ginčo objekto apsaugos mechanizmą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismui, taikančiam CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima.

10Vertinant byloje kilusio ginčo pobūdį matyti, kad ieškovas, gindamas viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiais atsakovo priimtą sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutartims dėl infrastruktūros plėtojimo bei projektavimo sąlygų sąvadą. Atsižvelgiant į tai, kad būtent detalusis planas yra jame numatytų statinių statybos pagrindas, taip pat ir pagrindas išduoti statybos leidimus, kyla grėsmė, jog teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones ir neuždraudus vykdyti statybos ar remonto darbų, šalims gali kilti neigiamų pasekmių. Pastačius statinį ar atlikus jo kapitalinį remontą, galėtų atsirasti įvairių civilinių teisinių padarinių, pvz., papildomos daikto vertės sukūrimas, nuostolių atlyginimas ir pan. Panaikinus taikytas laikinąsias apsaugos priemonės, ieškinio patenkinimo atveju būsimas teismo procesinis sprendimas galėtų tapti realiai neįvykdomas ar jo įvykdymas iš esmės pasunkėtų, nes dėl galimų statybos darbų gali padidėti teismo sprendimo įvykdymo kaštai, taip pat gali kilti žalos patiems atsakovams, užsakiusiems atlikti statybos darbus. Tokia padėtis neatitiktų teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principų, sudarytų sąlygas atsirasti neigiamiems ekonominiams ir teisiniams padariniams (CPK 3 str. 6 ir 7 d., 145 str. 2 d.).

11Pažymėtina, kad LR statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog statybos leidimas statinio statybai privalomas, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinio paprastąjį remontą. Taigi, nepagrįsti apeliantų argumentai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užkerta kelią tinkamai įvykdyti teisės normomis reglamentuotą pareigą tinkamai rūpintis pastatais, nes apeliantai gal prižiūrėti savo statinius bei atlikti paprastąjį statinio remontą, taip laikydamiesi LR statybos įstatymo 40 straipsnio 5 punkto reikalavimų.

12Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ginčuose, susijusiuose su statybos teisiniais santykiais, statybos leidimo teisėtumo klausimas yra pagrindinis, nuo jo išsprendimo priklauso ir kitų susijusių reikalavimų išsprendimas. Dėl to yra svarbu, kad ginčai, susiję su statybos leidimų teisėtumu, būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, formuojančiuose praktiką nagrinėjant šios kategorijos bylas (2007-02-02 Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo nutartis, LAT biuletenis Teismų praktika, Nr. 27). Pažymėtina, kad šioje byloje nagrinėjamas statybos leidimų išdavimas, todėl svarstytini bylų išskyrimo ir teismingumo klausimai.

13Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, pagrįstai nusprendė, kad nėra pagrindo naikinti 2006-01-04 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Dėl šių priežasčių atskirojo skundo motyvais naikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį nėra pagrindo.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 14 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai