Byla 2SP-4656-984/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdymo procese, skolininkas UAB (duomenys neskelbtini), išieškotojas UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Asta Katinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, pagal antstolės Dalios Kaniauskienės patvarkymą dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdymo procese, skolininkas UAB ( - ), išieškotojas UAB ( - ),

Nustatė

2Antstolė Dalia Kaniauskienė 2018 m. kovo 16 d. priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir persiuntimo taikos sutarties tvirtinimui, kuriuo nusprendė, gavusi tarp skolininko UAB ( - ) ir išieškotojo UAB ( - ) sudarytą taikos sutartį, sustabdyti vykdomąją bylą Nr. ( - ), dėl 15 571,24 eurų skolos išieškojimo iš skolininko UAB ( - ) išieškotojui UAB ( - ) ir pateikė vykdomąją bylą teismui taikos sutarties tvirtinimui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 595 straipsnyje nustatyta tvarka.

32018 m. kovo 26 d. antstolė pateikė teismui patvarkymą dėl pataisytos šalių taikos sutarties vykdomojoje byloje Nr. ( - ), su kuriuo kartu teismui perdavė 2018 m. kovo 26 d. patikslintą tarp skolininko ir išieškotojo sudarytą taikos sutartį. Taip pat nurodė, kad patikslintos taikos sutarties patvirtinimui neprieštarauja.

4Prašymas tenkintinas

5Vykdymo proceso metu išieškotojas ir skolininkas turi teisę sudaryti taikos sutartį. Taikos sutartį šalys sudaro raštu ir pateikia išieškojimą vykdančiam antstoliui. Gavęs taikos sutartį, antstolis vykdomosios bylos vykdymą sustabdo ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šios sutarties gavimo perduoda ją apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teisėjas, gavęs pareiškimą patvirtinti taikos sutartį, priima nutartį pagal CPK 140 straipsnio 3 dalyje nurodytas taisykles (CPK 595 straipsnis). Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi.

6Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.985 straipsnis). Teismas netvirtina šalių taikos sutarties tik tokiu atveju, jei tie veiksmai prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis).

7Nagrinėjamu atveju, vykdymo procese prašoma patvirtinti šalių 2018 m. kovo 26 d. taikos sutartį, kuri teismo vertinimu, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms bei viešajai tvarkai, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Šalims išaiškintinos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CK 6.985 straipsnyje, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

8Patvirtinus taikos sutartį, vykdomosios bylos nutraukimo klausimą sprendžia antstolis savo patvarkymu (CPK 629 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 630 straipsnio 1 dalis).

9Vykdomąją bylą nutraukus, visos vykdymo priemonės, kurių ėmėsi antstolis, antstolio patvarkymu panaikinamos (CPK 629 straipsnio 2 dalis, CK 6.436 straipsnis). Taigi, patvirtinus šalių taikos sutartį, antstoliui perduotinas spręsti skolininko turto areštų panaikinimo klausimas.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 595 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 291-292 straipsniais,

Nutarė

11Patvirtinti išieškotojo UAB ( - ) (juridinio asmens kodas ( - )) ir skolininko UAB ( - ) (juridinio asmens kodas ( - )) vykdymo procese 2018 m. kovo 26 d. sudarytą taikos sutartį (toliau – ir taikos sutartis) tokiomis sąlygomis:

 1. Šalys patvirtina, kad galutinė skolininko skolos išieškotojui suma sudaro 8 530,08 eurų.
 2. Šalys sutinka, kad iš skolininko sąskaitos į antstolės depozitinę sąskaitą nurašyta 536,38 eurų dydžio suma būtų pervesta į išieškotojo sąskaitą.
 3. Šalys sutinka, kad iš šios taikos sutarties 2 punkte nurodytos sumos atėmus išieškotojo sumokėtą 239,98 eurų dydžio būtinųjų vykdymo išlaidų sumą, likusi suma, t. y. 296,40 eurų būtų įskaityta kaip šios taikos sutarties 1 punkte nurodytos skolos sumos dalis.
 4. Atsižvelgdamos į šios taikos sutarties 1 – 3 punktų nuostatas, šalys patvirtina, kad šios taikos sutarties pasirašymo dieną likusi skolininko mokėtina išieškotojui suma yra 8 233, 68 eurų.
 5. Išieškotojas sutinka, o skolininkas įsipareigoja šios taikos sutarties 4 punkte nurodytą sumą sumokėti išieškotojui tokia tvarka ir terminais:
  1. 1 703,64 eurų – kitą darbo dieną, kai skolininkui bus pateikta informacija apie tai, kad panaikintas 2018 m. kovo 6 d. nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. ( - ) iš skolininkui priklausančios atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Luminor banke, bei 2018 m. kovo 6 d. turto arešto aktas Nr. ( - );
  2. 6 530,04 eurų 8 dalimis tokiais terminais:
   1. 1 451,12 eurų – iki 2018 m. balandžio 30 d.,
   2. 725,56 eurų – iki 2018 m. gegužės 31 d.,
   3. 725,56 eurų – iki 2018 m. birželio 30 d.,
   4. 725,56 eurų – iki 2018 m. liepos 31 d.,
   5. 725,56 eurų – iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.,
   6. 725,56 eurų – iki 2018 m. rugsėjo 30 d.,
   7. 725,56 eurų – iki 2018 m. spalio 31 d.,
   8. 725,56 eurų – iki 2018 m. lapkričio 30 d.
 6. Neįvykdęs įsipareigojimų išieškotojui pagal šią taikos sutartį, skolininkas įsipareigoja sumokėti išieškotojui 0,08 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos, pagal šią taikos sutartį sumos, už kiekvieną uždelstą laiku sumokėti dieną iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.
 7. Šalys susitaria, kad jei skolininkas vėluoja pervesti nors vieną įmoką išieškotojui, pagal šios taikos sutarties 5 punkte nurodytą grafiką, išieškotojas įgyja teisę reikalauti iš skolininko grąžinti visą skolą iš karto.
 8. Šalys patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, kad ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei šalių interesams, ir kad sudaro pagrindą veikti taip, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas taikiai.
 9. Šalys pareiškia, kad joms kartu ir kiekvienai jų atskirai yra išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 - 6.985 straipsniuose, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje, 595 straipsnyje, 626 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 629 straipsnio 1 dalies 2 punkte, t. y. tai, kad bylą nutraukus dėl taikos sutarties patvirtinimo teisme vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 10. Išieškotojas sutinka, o skolininkas įsipareigoja šios taikos sutarties pasirašymo dieną sumokėti antstolės patirtų vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje – 39,76 eurų faktinių vykdymo išlaidų sumą į antstolės depozitinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“.

1211. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

1312. Taikos sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną, o trečias egzempliorius bet kurios šalies pateikiamas antstolei Daliai Kaniauskienei.

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstolei Daliai Kaniauskienei.

15Antstolei Daliai Kaniauskienei perduoti spręsti skolininko UAB ( - ) turto areštų panaikinimo ir vykdomosios bylos nutraukimo, klausimus.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai