Byla 2S-935-781/2014
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-21332-726/2013, kuria atsisakyta priimti atsakovo atskirąjį skundą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo K. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-21332-726/2013, kuria atsisakyta priimti atsakovo atskirąjį skundą, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas K. K. (toliau - Atsakovas) pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties. Ginčo nutartimi teismas atsisakė priimti Atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria netenkintas Atsakovo prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, o 499 Lt dydžio žyminio mokesčio sumokėjimas Atsakovui atidėtas iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 28 d. nutartimi atsisakė priimti Atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutarties. Teismas konstatavo, kad Atsakovas praleido įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui dėl 2013 m. lapkričio 28 d. nutarties paduoti. Teismas taip pat nurodė, kad skundžiamos nutarties kopija Atsakovui įteikta 2013 m. lapkričio 30 d., todėl terminas atskirajam skundui pateikti baigėsi 2013 m. gruodžio 9 d. Nurodė, kad skundas teisme gautas 2014 m. sausio 14 d., t.y. praleidus įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui pateikti ir neprašoma atnaujinti praleistą terminą. Todėl teismas atsisakė priimti skundą ir jis buvo grąžintas padavusiam asmeniui.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad jis yra po sunkios ligos (insulto), buvo paralyžuotas, vartoja vaistus, todėl negalėjo laiku surašyti ir pateikti atskirąjį skundą dėl žyminio mokesčio sumažinimo. Prašo teismo atnaujinti praleistą terminą dėl atskirojo skundo pateikimo.

8Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimo į Atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties nepateikė.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

12Kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų. Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais civilinio proceso įstatymas įvairiems procesiniams veiksmams atlikti nustato proceso terminus. CPK 338 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o kai skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.

13Nagrinėjamu atveju Atsakovas pripažįsta, kad terminas apskųsti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį pasibaigė 2013 m. gruodžio 9 d., todėl prašo apeliacinės instancijos teismo atnaujinti praleistą terminą dėl atskirojo skundo pateikimo, priimti jo 2014 m. sausio 14 d. pateiktą atskirąjį skundą ir klausimą išnagrinėti iš esmės.

14Vadovaujantis CPK 75 straipsnio 1 dalimi, teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Taigi praleidus įstatymo nustatytą septynių dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą taip pat išnyksta, tačiau remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Pripažįstama, kad svarbiomis procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios konkrečiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį.

15Remiantis byloje esančia medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka. AB Lietuvos paštas duomenimis, šios nutarties kopija Atsakovui buvo įteikta 2013 m. lapkričio 30 d. (II t., b. l. 90). Atsakovas pats neginčija, kad terminas pateikti atskirąjį skundą dėl šios nutarties pasibaigė 2013 m. gruodžio 9 d. (II t., b. l. 96). Kaip matyti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo žymos „Gauta“, atskirasis skundas dėl 2013 m. lapkričio 28 d. nutarties teisme gautas 2014 m. sausio 14 d., t. y. apskundimo terminą praleidus daugiau nei mėnesiu. Nors Atsakovas teigia, kad procesinį terminą praleido dėl blogos sveikatos būklės, jokių tai patvirtinančių įrodymų nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė (CPK 178 straipsnis). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Atsakovo sveikatos būklė buvo pablogėjusi 2011 m. pabaigoje, t. y. prieš dvejus metus iki nagrinėjamo atvejo (I t., b. l. 40-44). 2013 m. lapkričio 7 d. medicininis pažymėjimas patvirtina, kad Atsakovui diagnozuotas lėtinis vestibuloataksinis sindromas, dėl kurio jis negali dirbti sunkaus fizinio darbo, aukštyje, šaltyje ir nakties metu (II t., b. l. 55). Tačiau teismo manymu, ši liga negalėjo objektyviai sutrukdyti Atsakovui įstatymo nustatytu terminu pateikti atskirąjį skundą. Be to, byloje esantys Atsakovo 2013 m. lapkričio mėn. – 2013 m. gruodžio mėn. teismui pateikti procesiniai dokumentai patvirtina jo aktyvų dalyvavimą teismo procese (II t., b. l. 47-51, 56, 63-64). Taigi, tai paneigia Atsakovo argumentą, kad jis dėl ligos neturėjo galimybės pateikti atskirąjį skundą. Todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo savo iniciatyva atnaujinti praleistą terminą. Tokio pagrindo nėra nustatyta ir apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant Atsakovo prašymą dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo.

16Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti Atsakovo atskirąjį skundą, tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pagrindų, numatytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai