Byla e2-520-844/2018
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT08 7300 0101 2644 8433, AB „Swedbank“, banko kodas 73000 ieškinį atsakovei E. K., asmens kodas ( - ) dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės E. K., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai 72.41 Eur paskolos, 45.90 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 118,31 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 EUR žyminio mokesčio bei visas kitas bylinėjimosi išlaidas, kurių detalizaciją ir pagrindžiančius dokumentus ieškovė pateiks iki bylos nagrinėjimo pabaigos.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka - asmeniškai. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė todėl, esant ieškovės prašymu, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovė pateikė šiuos rašytinius įrodymus: informacijos apie asmenį paieškos rezultatus, 2014-05-02 vartojimo kredito sutartį Nr. 9835309001, 2014-05-02 kredito sumokėjimo sąskaitos išrašą, paaiškinimus dėl vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo, žyminio mokesčio mokėjimo sąskaitos išrašą.

7Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, tai yra įsitikinus, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.

82014-05-02 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt ir atsakovės E. K. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis. Ieškovė paskolino atsakovei 72.41 Eur. Paskolos sutarties terminas - 3 mėnesiai. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovei buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, t. y., nuo 2014-08-02. Atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2014-10-02.

9Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2015-12-09 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu.

10Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovei 72.41 Eur. Atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.873 str. 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka negrąžino ieškovui paskolos. Dėl šios priežasties iš atsakovo yra priteistina 72.41 Eur paskolos suma.

12Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punktą už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose. Palūkanos yra apskaičiuotos ir Sutarties specialiosiose sąlygose nurodomos darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą ir palūkanas laikydamasis Kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje kredito periodiniais mėnesiniais mokėjimais pasibaigus atitinkamo tarpinio periodo mokėjimo terminui. Palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas Kreditas yra faktiškai sugrąžinamas Kredito davėjui. Bendra Kredito kainos metinė norma (toliau - Bendra norma) yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

13Palūkanos, kurias atsakovė turi sumokėti, susideda iš dviejų sumų:

141.

15Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) - 13,86 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2014-07-02 iki 2015-12-09 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma - 111,61 %);

162.

17Palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus Kredito ir palūkanų mokėjimo terminą - 32,04 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2015-12-10 iki 2016-03-29 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma - 190,70 %).

18Taigi reikalaujama palūkanų suma yra iš viso 45,90 Eur

19CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, jog CK 6.874 str. 1 d. norma yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Tai reiškia, kad paskolos teisiniuose santykiuose yra laikoma, kad terminas grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas sueina kiekvieną dieną ir tolesnės mokėjimo palūkanos skaičiuojamos nuo sukauptos skolos ir palūkanų sumos. Taigi, bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios tęsiamos už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-572/2005; 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; ir kitas).

20Palūkanų sąvoka, skirtingai negu netesybų, Civiliniame kodekse nėra įtvirtinta, todėl palūkanų instituto turinys yra atskleidžiamas sistemingai aiškinant šį civilinės teisės institutą reglamentuojančias teisės normas. Lietuvos civilinėje teisėje palūkanos yra: mokestis už pinigų skolinimą (pavyzdžiui, CK 6.872 straipsnyje nustatytos palūkanos už naudojimąsi paskolos suma) ir minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis). Palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar yra vadinamos mokėjimo palūkanomis ir iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma - palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis teismas, mokėjimo palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 200/2013). Taigi netesybos ir palūkanos yra skirtingi prievolių teisės institutai, kurie atlieka skirtingas funkcijas tai yra netesybos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos.

21Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį bei 6.261 straipsnį palūkanos priteisiamos tik iki bylos iškėlimo teisme, išskyrus šalių susitarime ar įstatyme nustatytus atvejus, kai palūkanos skaičiuojamos iki visiško prievolės įvykdymo. Tai yra, po bylos iškėlimo pradedamos skaičiuoti ne CK 6.210 straipsnyje reglamentuojamos, bet vadinamosios procesinės palūkanos, įtvirtintos CK 6.37 straipsnyje. Pažymėtina, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, t. y. tiek nuo pagrindinės ieškiniu reikalaujamos sumos (pagrindinės skolos), tiek nuo papildomų, pvz., delspinigių, palūkanų ir panašiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2005; 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2005-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2005; ir kitos). Dėl šios priežasties, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. iš atsakovės yra priteistinos ir procesinės palūkanos - 5 % per metus už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 15,00 Eur žyminio mokesčio, prideda sąskaitos išrašą, kad 2017-12-18 yra sumokėjusi. Tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidas (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

23Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes jų suma būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 270 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį tenkinti visiškai.

26Priteisti iš atsakovės E. K., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai: 72.41 Eur paskolos, 45.90 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 118,31 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2018-01-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

27Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK 287 str. nustatyta tvarka paduoti pareiškimą Utenos rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

28Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės E. K., asmens kodas ( - ) ieškovės... 5. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks... 6. Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovė pateikė šiuos... 7. Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, tai yra... 8. 2014-05-02 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt ir... 9. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties... 10. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovei 72.41... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.873 str. 1 d. nustato,... 12. Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punktą už naudojimąsi Kreditu,... 13. Palūkanos, kurias atsakovė turi sumokėti, susideda iš dviejų sumų:... 14. 1.... 15. Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už... 16. 2.... 17. Palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį... 18. Taigi reikalaujama palūkanų suma yra iš viso 45,90 Eur... 19. CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas... 20. Palūkanų sąvoka, skirtingai negu netesybų, Civiliniame kodekse nėra... 21. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį bei 6.261 straipsnį palūkanos priteisiamos... 22. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 15,00 Eur žyminio mokesčio, prideda... 23. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 270 straipsniu, 279... 25. ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Priteisti iš atsakovės E. K., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB... 27. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 28. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...