Byla 2-601-512/2013
Dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui Valentinui Januškevičiui, V. Z., trečiajam asmeniui J. A., jos atstovei advokatei Snieguolei Šermukšnė, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal B. Š. ieškinį atsakovui V. Š., tretiesiems asmenims J. A., notarui Edgarui Sutkui dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo,

Nustatė

2ieškovė prašo nutraukti 2009 m. birželio mėn. 26 d. Klaipėdos miesto 1-jame notarų biure tarp B. Š., a.k. ( - ), ir V. Š., a.k. ( - ), sudarytą išlaikymo iki gyvos galvos sutartį. Nurodo, kad sudarant sutartį buvo suklaidinta ir apgauta, negavo to, ko tikėjosi pagal sutartį. Atsakovas – jos sūnus. Sudarydama sutartį ji tikėjosi, kad atsakovas tinkamai vykdys sutartį: leis be užmokesčio naudotis perleidžiamu butu, mokės už butą visus mokesčius, teiks jai materialinę pagalbą, esant reikalui slaugys, apmokės gydymo išlaidas, mirus palaidos. Jau po sutarties sudarymo paaiškėjo, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nesiruošia vykdyti. Butas jam buvo reikalingas paskoloms gauti ir skoloms padengti. Atsakovas niekada ja materialiai nesirūpino, jokių mokesčių už butą nemokėjo, prasiskolino, įkeitė butą.

3Atsakovas atsiliepimo į teismą nepateikė. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta CPK 130 straipsnio tvarka.

4Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaras atsiliepime į ieškinį nurodo, kad sudarant sutartį šalims buvo išaiškinta sudaromo sandorio prasmė ir pasekmės. Tvirtindamas sandorį jis laikėsi visų teisės aktų, atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimų.

5Trečiasis asmuo J. A. atsiliepime nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Ji atsakovui V. Š. paskolino 105 000,00 Lt, o šis paskolos užtikrinimui įkeitė butą ( - ). Sudarant įkeitimo sandorį ieškovė davė sutikimą buto įkeitimui.

6Teismo posėdyje ieškovės atstovai prašo ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad sudarydama sandorį ieškovė niekada nenorėjo atsisakyti teisių į butą ( - ). Atsakovas niekada nevykdė sutarties – ieškovė pati moka už suteiktas paslaugas, atsakovas neteikia jai materialinės pagalbos, ja nesirūpina, todėl mano, kad sudarant sandorį buvo apgauta. Ieškovė yra senyvo amžiaus, mažaraštė, neturinti patirties sandorių sudaryme, todėl buvo atsakovo suklaidinta.

7Trečiasis asmuo J. A. ir jos atstovė prašo ieškinį atmesti. Mano, kad rentos sandorio nuginčijimas nesukels jokių pasekmių, nes butas yra įkeistas, o sudarydama išlaikymo iki gyvos galvos sandorį bei duodama atsakovui sutikimą įkeisti butą, ieškovė turėjo suprasti galinčias atsirasti pasekmes.

8Ieškinys tenkintinas.

9Byloje šalių, jų atstovų paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2009 m. birželio mėn. 26 d. Klaipėdos miesto 1-jame notarų biure tarp B. Š., a.k. ( - ), ir V. Š., a.k. ( - ), buvo sudaryta rentos (išlaikymo iki gyvos galvos sutartis), (b.l. 7). 2011m. vasario18 d. V. Š. sudarė paskolos sutartį su J. A. (b.l. 124), šios sutarties užtikrinimui įkeitė butą, esantį ( - ) (b.l.125-126). Sutikimą įkeisti minėtą butą ieškovė pasirašė Klaipėdos miesto 1-ajame notarų biure 2011 m. sausio 25 d. (b.l. 127). Atsakovas V. Š. paskolos J. A. negrąžino, prasidėjo priverstinis įkeisto turto realizavimas (b.l. 91). Atsakovas yra skolingas ir kitiems asmenims (b.l.82-97), jo atžvilgiu yra iškelta baudžiamoji byla, nuo ikiteisminio tyrimo V. Š. slapstosi, jam paskelbta paieška (b.l. 40).

10Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis – rentos porūšis, kuriai būdingi bendrieji rentos sutarties požymiai ir rūšiniai rentos iki gyvos galvos požymiai (LR CK 6.460 straipsnio 2 dalis). Išlaikymo iki gyvos galvos sutarties skiriamieji požymiai: rentos mokėtojui už rentą perleidžiamas ne bet koks turtas, o tik nekilnojamasis daiktas; rentos forma – rentos gavėjo poreikių tenkinimas atsižvelgiant į jo poreikius gali būti tiek materialaus, tiek nematerialaus pobūdžio – aprūpinimas gyvenamąja patalpa, apranga, maitinimas, priežiūra; kai sutartimi apibrėžiama išlaikymo vertė, ji turi būti ne mažesnė nei nustatyta įstatyme (LR CK 6.461 straipsnio 2 dalis).

11Išlaikymo gyvos galvos sutartis išsiskiria socialine reikšme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. I. su A. Š., bylos Nr. 3K-3-207/2006). Pagal šią sutartį rentos gavėjas įgyja teisę gauti, o rentos mokėtojas prisiima pareigą suteikti reikiamas paslaugas ir priemones būtiniausiems, gyvybiškai svarbiems rentos gavėjo poreikiams tenkinti. Rentos mokėtojas, nevykdydamas ar netinkamai vykdydamas išlaikymo prievolę, ypač kai jos vykdymas konkrečiomis aplinkybėmis rentos gavėjui ypatingai svarbus, gali padaryti didelę ir nepataisomą žalą rentos gavėjo sveikatai ar kitiems teisėtiems jo interesams. Šie išlaikymo iki gyvos galvos sutarties ypatumai lemia tai, kad griežtas sutarties sąlygų laikymasis yra itin svarbus. Dėl to sprendžiant, ar konkretus išlaikymo iki gyvos galvos sutarties pažeidimas iš esmės pažeidžia išlaikymo įsipareigojimus (CK 6.464 straipsnio 2 dalis), atsižvelgtina ne tik į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus bendruosius esminių sutarties pažeidimų nustatymo kriterijus, bet ir į pirmiau nurodytus tokio pobūdžio sutarties ypatumus. Vertindamas šalių sudarytos išlaikymo iki gyvos galvos sutarties vykdymą, teismas procesiniame sprendime privalo pasisakyti dėl kiekvienos rentos mokėtojo pareigos, sudarančios išlaikymo turinį, vykdymo ir visų reikšmingų aplinkybių bei įrodymų, patvirtinančių arba paneigiančių atitinkamos pareigos vykdymą, vertinimo, remdamasis ne vien formalaus sutarties teksto analize ir vadovaudamasis ne vienos ar kitos šalies subjektyviu supratimu, kokia apimtimi ir forma teiktinas išlaikymas, o sąžiningumo, protingumo ir teisingumo aspektu (CK 6.461 straipsnio 3 dalis) vertindamas šiuos kriterijus atitinkančius vienos sandorio šalies (rentos gavėjo) poreikius ir būtent tokių poreikių tenkinimą, taip pat kitos sandorio šalies (rentos mokėtojo) elgesį ir realias galimybes vykdyti sutartimi prisiimtas išlaikymo pareigas.

12Byloje ieškovės atstovų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas realaus nuolatinio išlaikymo ieškovei neteikė ir neteikia. Iš pateiktų AB LESTO, AB „Lietuvos dujos“ atsiskaitymo knygelių, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Balticum TV“, AB „Klaipėdos vanduo“ atsiskaitymo kvitų matyti, kad visus mokesčius už butą ( - ) moka pati ieškovė. Tai reiškia, kad jis nevykdo išlaikymo iki gyvos galvos sutarties 4.1 punkto reikalavimų. Ieškovės atstovai taip pat nurodė, kad atsakovas niekada nesirūpino ir ieškovės sveikata, nors dėl senyvo amžiaus (72 m.) jai nuolat reikia vykti į gydymo įstaigas, vartoti vaistus (Sutarties 4.2 punktas). Atsakovui nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kai jų vykdymas ieškovei buvo svarbus, buvo pažeisti ieškovės teisėti sutarties vykdymo rezultatų lūkesčiai ir jos interesai, prarastas pasitikėjimas atsakovu, kuris išlaikymo iki gyvos galvos teisiniuose santykiuose, pagrįstuose šalių pasitikėjimu, yra būtinas. Atsižvelgiant į išlaikymo iki gyvos galvos sutarties ypatumus, jos pažeidimai, padaryti atsakovo, laikytini esminiais, todėl sutartis nutrauktina CK 6.217 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovė taip pat nurodė, kad sudarant ginčijamą sandorį suklydo ir buvo apgauta. Suklydimą galima konstatuoti buvus tik tuo atveju, jeigu suklysta dėl esminių sandorio elementų, egzistavusių sandorio sudarymo metu, bet ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo, todėl po sandorių sudarymo pablogėję atsakovo ir ieškovės santykiai, atsakovo prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas yra teisiškai nereikšmingi, nes sutartis nutraukiama dėl esminių jos pažeidimų.

14Nutraukus sutartį ieškovė turi teisę reikalauti taikyti restituciją (CK 6.464 straipsnio 2 dalis). Restitucija yra prievolinis teisinis pažeistų teisių gynimo būdas. Jos taikymo esmė pripažįstant sandorius negaliojančiais yra ta, kad šalys, gavusios turtą vykdydamos nuginčytą sandorį, privalo jį grąžinti viena kitai, taip atkuriant status quo ante. Todėl butas ( - ) asmeninės nuosavybės teise grąžintinas ieškovei.

15Teismas taip pat pažymi, kad butas ( - ) yra įkeistas (hipoteka) trečiajam asmeniui J. A.. Daikto įkeitimas netrukdo perleisti jo kito asmens nuosavybėn (grąžinti ieškovei), bet ir šiuo atveju, hipoteka seka paskui daiktą (CK 4.171 straipsnio 9 dalis).

16Ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis ir advokato pagalbos išlaidos (LR CPK 79 str., 80 str.1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3, p., 93 str. 1 d.).

17Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių mokėjimo buvo atleista ieškovė (CPK 80 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso259-260, 263-270 str., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Nutraukti 2009 m. birželio mėn. 26 d. Klaipėdos miesto 1-jame notarų biure tarp B. Š., a.k. ( - ), ir V. Š., a.k. ( - ), sudarytą išlaikymo iki gyvos galvos sutartį.

21Priteisti iš V. Š., a.k. ( - ), 463,00 Lt bylinėjimosi išlaidų B. Š., a.k. ( - ), ir 400,00 Lt valstybei.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovė prašo nutraukti 2009 m. birželio mėn. 26 d. Klaipėdos miesto... 3. Atsakovas atsiliepimo į teismą nepateikė. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 4. Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaras atsiliepime į... 5. Trečiasis asmuo J. A. atsiliepime nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Ji... 6. Teismo posėdyje ieškovės atstovai prašo ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad... 7. Trečiasis asmuo J. A. ir jos atstovė prašo ieškinį atmesti. Mano, kad... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Byloje šalių, jų atstovų paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga... 10. Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis – rentos porūšis, kuriai būdingi... 11. Išlaikymo gyvos galvos sutartis išsiskiria socialine reikšme (Lietuvos... 12. Byloje ieškovės atstovų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta,... 13. Ieškovė taip pat nurodė, kad sudarant ginčijamą sandorį suklydo ir buvo... 14. Nutraukus sutartį ieškovė turi teisę reikalauti taikyti restituciją (CK... 15. Teismas taip pat pažymi, kad butas ( - ) yra įkeistas (hipoteka) trečiajam... 16. Ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro... 17. Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso259-260, 263-270... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Nutraukti 2009 m. birželio mėn. 26 d. Klaipėdos miesto 1-jame notarų biure... 21. Priteisti iš V. Š., a.k. ( - ), 463,00 Lt bylinėjimosi išlaidų B. Š.,... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...