Byla 2-519/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės J. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 21 d. nutarties, kuria nutarta netenkinti prašymo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir atskirąjį skundą grąžinti jį padavusiam asmeniui, civilinėje byloje Nr. B2-1845-48/2007 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Floramedia Baltic“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Floramedia Baltic“ direktorius V. J. 2007 m. kovo 1 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Floramedia Baltic“, prašydamas iškelti UAB „Floramedia Baltic“ bankroto bylą.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 27 d. nutartimi UAB „Floramedia Baltic“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“.

5Kreditorė J. J. 2007 m. birželio 20 d. pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartį. Atskirajame skunde kreditorė taip pat prašė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti. Kreditorės teigimu, terminą atskirajam skundui dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių. Nurodė, kad ji yra nėščia ir, atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę, kurią sąlygojo ankstesnio nėštumo metu patirtas persileidimas, nuo 2007 m. gegužės 22 d. jai buvo rekomenduotas namų režimas. Kreditorė pažymėjo, kad apie Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartį sužinojo tik 2007 m. gegužės 11 d., gavusi įmonės administratoriaus 2007 m. gegužės 10 d. pranešimą, ir tuo metu Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 27 d.nutarties apskundimo terminas jau buvo pasibaigęs. Kreditorė pažymėjo, kad dėl sveikatos būklės atskirojo skundo parengimas bei pateikimas teismui buvęs itin sunkiai įgyvendinamas.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 21 d. nutartimi nutarė kreditorės J. J. prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti atmesti ir atskirąjį skundą grąžinti jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad praleistų įstatymuose nustatytų terminų atnaujinimas galimas tais atvejais, kai nustatoma, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, t. y. termino, per kurį asmuo, siekiantis konkrečios teisės įgyvendinimo, turėjo atlikti atitinkamus procedūrinius veiksmus, eigos metu egzistavo aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai tiesiogiai ar per atstovą juos atlikti ir šios aplinkybės nepriklausė nuo asmens valios. Teismas pažymėjo, kad tokios aplinkybės kiekvienu atveju yra skirtingos, jų vertinimas ir pripažinimas svarbiomis ar nesvarbiomis kiekvienu atveju priklauso nuo konkrečių faktinių aplinkybių, nuo prašymą atnaujinti praleistą terminą teikiančio asmens individualių savybių ir panašiai, o tokių faktinių aplinkybių vertinimas ir išvados priklauso teismo diskrecijai. Teismas nurodė, kad, kreditorės J. J. teigimu, ji praleido terminą atskirajam skundui surašyti dėl svarbių priežasčių - komplikuoto nėštumo, kurio pasėkoje J. J. buvo rekomenduotas ambulatorinis gydymas. Teismas pažymėjo, kad teismų praktika pripažįsta, jog liga pati savaime nelaikytina svarbia priežastimi atnaujinti praleistą terminą. Teismas nurodė, kad įstatymas nereikalauja, jog asmuo atskirąjį skundą paduotų asmeniškai atvykdamas į teismą, kadangi atskirojo skundo padavimo teisę galima realizuoti per įstatyme nustatytą terminą išsiuntus atskirąjį skundą teismui paštu arba pavedus šį procesinį veiksmą atlikti atstovui. Teismas pažymėjo, kad tik tuo atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, kad jis pats negalėjo atskirojo skundo surašyti ir išsiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu, gali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi, tačiau kreditorės J. J. pateiktas medicininis dokumentas patvirtina, jog ji atskirojo skundo padavimo laikotarpiu nesirgo tokia ligos forma, dėl kurios pati ar per atstovą nebūtų galėjusi laiku paduoti atskirojo skundo. Teismas nurodė, kas kreditorės J. J. pateiktame 2007 m. gegužės 22 d. medicininiame dokumente nurodytas 20 savaičių nėštumas su rekomendacija atleisti nuo komandiruočių, naktinio bei sunkaus fizinio darbo. Teismas pažymėjo, kad kreditorės sveikatos būklė pablogėjo ir truko nuo 2007 m. gegužės 22 d., taigi negalavimai buvo tęstinio pobūdžio, gydymas buvęs ambulatorinis, todėl šios aplinkybės nesutrukdė J. J. laiku pateikti teismui procesinio dokumento - atskirojo skundo, be to, J. J. pati dėl prastos sveikatos būklės negalėdama surašyti atskirojo skundo, galėjo pasirūpinti tinkamu savo atstovavimu ir šį procesinį dokumentą surašyti pavesti advokatui.

7Teismas taip pat pažymėjo, kad sprendžiant, ar termino praleidimo priežastis yra svarbi ar ne, būtina atsižvelgti ir į tai, kiek terminas yra praleistas. Teismas nurodė, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas nutarčių apskundimo atskiraisiais skundais terminus, siekia užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, todėl jeigu terminas yra daug praleistas, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, tai pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams. Teismas konstatavo, kad J. J. pateikta į bylą medžiaga patvirtina, kad ji sužinojo apie atsakovui iškeltą bankroto bylą 2007 m. gegužės 11 d., tačiau nesiėmė veiksmų atskirajam skundui surašyti.

8Dėl nurodytų argumentų teismas konstatavo, kad įstatymo nustatytas 10 dienų terminas atskirajam skundui paduoti buvo praleistas nesant tam svarių priežasčių, todėl jį atsisakytina priimti.

9Atskiruoju skundu kreditorė J. J. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Terminas atskirajam skundui paduoti buvo praleistas ne dėl neapdairumo, nerūpestingumo ar kitų nuo apeliantės priklausančių priežasčių, o dėl kitų asmenų tyčinių veiksmų, kuriais, siekiant apsunkinti kitoje byloje pareikšto ieškinio reikalavimo patenkinimą, buvo slepiama informacija apie UAB „Floramedia Baltic“ iškeltą bankroto bylą. Dėl to aplinkybė, kad terminas atskirajam skundui paduoti praleistas dėl kitų asmenų kaltų veiksmų, turėtų būti pripažįstama svarbia termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo priežastimi.
  2. Teismas nepagrįstai prastos sveikatos būklės nepripažino svarbia priežastimi terminui atskirajam skundui paduoti atnaujinti. Atskirojo skundo parengimas bei pateikimas teismui dėl prastos sveikatos būklės buvo itin sunkiai įgyvendinamas, todėl tik sveikatos būklei pagerėjus buvo pateiktas atskirasis skundas. Procesas nebuvo vilkinamas tyčia ir buvo imtasi visų įmanomų priemonių atskirajam skundui kuo greičiau paduoti.
  3. Teismo argumentas, kad dėl prastos sveikatos būklės negalint surašyti atskirojo skundo, buvo galima pasirūpinti tinkamu atstovavimu ir šį procesinį dokumentą pavesti surašyti advokatui, yra nepagrįstas, kadangi galimybę kreiptis į advokatą užkirto pakankamų lėšų neturėjimas, o pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba nebuvo tikslinga dėl atliekamų formalumų. Be to, dėl sveikatos būklės apeliantei buvo paskirtas ambulatorinis gydymas. Dėl nurodytų aplinkybių pasirūpinti greitu atskirojo skundo padavimu teismui nebuvo nei finansinių, nei fizinių galimybių.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Floramedia Baltic“ nurodo, kad su kreditorės J. J. atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

11Atskirasis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta asmens teisinės gynybos garantija. Ji sukonkretinta CPK 5 straipsnyje, kuriame numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka nustatoma įstatymu ir tam, kad ši teisė būtų realizuota tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis.

13CPK 75 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimas apeliacine tvarka yra procesinis veiksmas, kuris turi būti atliktas per CPK 335 straipsnyje nustatytą terminą, o bankroto bylos iškėlimo atveju – per Bankroto įstatymo 10 straipsnio 13 dalyje nustatytą terminą. Praleidus nurodytą terminą teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau ši teisė gali būti realizuojama, jeigu praleistas terminas yra atnaujinamas CPK 78 straipsnyje nustatyta tvarka. Minėtas straipsnis praleisto termino atnaujinimo galimybę sieja su svarbiomis priežastimis. Sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl, spręsdamas ar suinteresuoto asmens nurodytos termino praleidimo priežastys yra svarbios, teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Pažymėtina, kad termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis yra palikta spręsti teismo diskrecijai.

14Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės argumentas, kad atskirasis skundas negalėjo būti paduotas įstatymo nustatytu terminu dėl prastos sveikatos būklės, yra nepagrįstas. Bylos duomenys patvirtina, kad kreditorė J. J. apie Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutarties priėmimą sužinojo 2007 m. gegužės 10 d., o jos sveikatos būklė pablogėjo tik 2007 m. gegužės 22 d., todėl per įstatymo nustatytą terminą kreditorė J. J. galėjo teismui pateikti atskirąjį skundą, kadangi sveikata nebuvo pablogėjusi. Pateiktame į bylą 2007 m. gegužės 22 d. medicininiame dokumente (siuntime tirti, konsultuoti ir gydyti) nurodyta diagnozė – 20 savaičių nėštumas ir prašymas atleisti nuo komandiruočių, naktinio bei sunkaus fizinio darbo (b. l. 94). Teisėjų kolegijos nuomone, atskirojo skundo parengimas bei padavimas nelaikytinas sunkiu fiziniu veiksmu (darbu). Kreditorės J. J. pateiktuose į bylą medicininiuose dokumentuose nėra nurodyta duomenų apie J. J. skirtą gydymą (b. l. 93, 94).

15Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad terminas atskirajam skundui paduoti buvo praleistas dėl kitų asmenų tyčinių veiksmų, kuriais buvo siekiama nuslėpti informaciją apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Floramedia Baltic“. Teisėjų kolegijos nuomone, į bylą pateiktas J. J. ieškinio nuorašas, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutarties nuorašas ir kiti J. J. su atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutarties pateikti dokumentai patvirtina aplinkybę apie J. J. ir UAB „Floramedia Baltic“ naujosios administracijos nesutarimus, tačiau nepatvirtina fakto, kad nuo J. J. buvo slepiami duomenys apie bankroto bylos iškėlimą.

16Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad J. J. neturėjo galimybės pasirūpinti tinkamu atstovavimu atskirajam skundui parengti. Teisėjų kolegija pažymi, kad asmenys, neturintys finansinės galimybės teisinės pagalbos kreiptis į advokatą ar kitą apmokamą teisinę pagalbą teikiantį asmenį, turi teisę pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba. Apeliantės argumentas, kad valstybės garantuota teisine pagalba nebuvo tikslinga dėl atliekamų formalumų, patvirtina aplinkybę, kad J. J. terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl nerūpestingumo.

17Dėl nurodytų argumentų, vadovaudamasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti, kad terminas atskirajam skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti J. J. terminą atskirajam skundui paduoti.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Floramedia Baltic“ direktorius V. J. 2007 m. kovo 1 d.... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 27 d. nutartimi UAB „Floramedia... 5. Kreditorė J. J. 2007 m. birželio 20 d. pateikė teismui atskirąjį skundą,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 21 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas taip pat pažymėjo, kad sprendžiant, ar termino praleidimo... 8. Dėl nurodytų argumentų teismas konstatavo, kad įstatymo nustatytas 10... 9. Atskiruoju skundu kreditorė J. J. prašo apeliacinės instancijos teismą... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Floramedia Baltic“... 11. Atskirasis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 21... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta asmens teisinės... 13. CPK 75 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus... 14. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės argumentas, kad atskirasis skundas... 15. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad... 16. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad J.... 17. Dėl nurodytų argumentų, vadovaudamasi teisingumo, sąžiningumo ir... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....