Byla I-3172-331/2012
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Broniaus Januškos ir Irenos Paulauskienės, dalyvaujant pareiškėjui D. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. G. skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas skundu (b. l. 1-3) kreipėsi į teismą, kuriame prašo įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM) išnagrinėti D. G. 2012-03-19 prašymą dėl informacijos pateikimo ir pateikti pareiškėjui jo prašomą informaciją.

3Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su pareiškėjo prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 24-26).

4Į teismo posėdį atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai neatvyko, jiems apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant (ABTĮ 78 straipsnio 1 dalis).

5Pareiškėjas 2012-10-08 teismui pateikė prašymą dėl teismui paduoto skundo atsisakymo (b. l. 88). Prašyme nurodoma, kad 2012-10-04 atsakovei pateikus teismo reikalautą medžiagą, nebeliko pagrindo tolimesniam teismo procesui.

6Prašymas tenkinamas ir administracinės bylos nagrinėjimas nutraukiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

7ABTĮ 52 straipsnyje numatyta, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Atsisakymas nuo prašymo yra pagrindas teismui nutraukti bylos nagrinėjimą. Priežasčių, numatytų ABTĮ 56 straipsnio 2 dalyje ir neleidžiančių teismui priimti šį atsisakymą, byloje nenustatyta. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 102 straipsnio 3 dalį nutraukus bylos nagrinėjimą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsniu, 105-106 straipsniais, 149 straipsniu,

Nutarė

9priimti pareiškėjo D. G. atsisakymą nuo skundo ir administracinę bylą Nr. I-3172-331/2012 nutraukti.

10Išaiškinti pareiškėjui, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

11Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai