Byla ATP-191-360/2013
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. nutarimo, kuriuo Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarimas panaikintas

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Savinijus Katauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. nutarimo, kuriuo Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarimas panaikintas,

Nustatė

2A. K. Lietuvos saugios laivybos 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarimu nubaustas pagal ATPK 1192 str. 1 d. 2 d. 3500 Lt bauda už tai, kad jis 2012 m. rugsėjo 1 d. apie 16.10 val. Kuršių mariose, plaukdamas kateriu reg. Nr. ( - ), nepakluso Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnų reikalavimams sustoti ir pateikti laivo ir laivavedžio dokumentus, tokiu būdu A. K. kliudė pareigūnams atlikti jiems priskirtas pareigas ir nevykdė jų teisėtų reikalavimų sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę bei pateikti jos dokumentus.

3Nesutikdamas su šiuo nutarimu A. K. jį apskundė Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 18 d. nutarimu administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą tenkino iš dalies ir skundžiamame nutarime padarė išvadą, kad administracinio teisės pažeidimo medžiagoje nėra pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad A. K. veikoje yra pažeidimo, numatyto ATPK 1192 str. 2 d., sudėtis, todėl pirmosios instancijos teismas administracinio teisės pažeidimo bylą A. K. atžvilgiu pagal ATPK 1192 str. 2 d. nutraukė.

4Dėl ATPK 1192 str. 1 d. numatyto pažeidimo (susijusio su Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos teisėtų reikalavimų nevykdymu – dokumentų pareigūnams nepateikimu, ir tuo sukliudžiusio pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas), pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Lietuvos saugios laivybos administracijos A. K. veika kvalifikuota tinkamai, todėl nuobauda už minėtą pažeidimą paskirta pagrįstai. Tačiau apylinkės teismas nustatęs, kad nėra aišku, kokia nuobauda (baudos dydžiu) A. K. nubaustas už ATPK 1192 str. 1 d. numatyto pažeidimo padarymą, A. K. už ATPK 1192 str. 1 d. numatyto pažeidimo padarymą skyrė šio straipsnio 1 d. sankcijoje numatytą minimalią baudą.

5Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorius apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. nutarimą dalį dėl ATPK 1192 str. 2 d. numatyto pažeidimo padarymo panakinti ir priimti naują nutarimą, paliekant galioti 2012 m. rugsėjo 4 d. Institucijos nutarimą, kuriuo A. K. buvo paskirta 3500 Lt bauda pagal ATPK 1192 str. 1 d. ir 2 d. Nurodo, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, buvo nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 1 d. tarnybiniu kateriu, reg. Nr. ( - ), buvo vykdoma saugios laivybos kontrolė Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje. Pareigūnai apie 14.30 val. pastebėjo Kuršių mariose Klaipėdos-Juodkrantės farvaterio ruože, tarp 5 ir 7 bujų, dideliu greičiu plaukiantį katerį Nr. ( - ) ir iškėlė baltą vėliavėlę bei įjungė mėlyną švyturėlį, o tai reiškia, kad laivavedys privalo sustabdyti vandens transporto priemonę, kaip nustatyta ATPK 1192 str. Tačiau katerio valdytojas nesumažino greičio, katerio nesustabdė, o nuplaukė visu greičiu Nidos kryptimi. Tuo metu iš paskos plaukė vandens motociklas be registracijos ženklų. Kai katerio vairuotojas pamatė, kad pareigūnai stabdo vandens motociklą, jis pristabdė savo katerį, todėl pavyko priplaukti prie nestojusio katerio. Bet kateris nebuvo visai sustojęs, kaip numatyta Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių (toliau - taisyklės), priimtų Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisijos Vidaus transporto komiteto 1985 m. lapkričio 15 d. rezoliucija Nr. 24 ir patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 3-451 „Dėl Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisijos Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių paskelbimo“, 7.01 str. 3 d.: „Laivai stovėjimo vietoje turi būti pastatyti nuleidę inkarą, kad jie negalėtų keisti padėties, ir, vadinasi, kelti pavojaus kitiems laivams ar jiems trukdyti, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į vėją, vandens lygio kitimus bei įsiurbimą ir bangavimą“. Dėl to pareigūnai buvo priversti kartimi atsitraukti nuo A. K. laivo, kad, priartėjus, nebūtų atsidaužta į jo bortą, nes laivas nuolat judėjo.

6Pasak Institucijos, pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro kompiuterinės duomenų bazės duomenis kateris, reg. Nr. ( - ), plaukė be kasmetinės techninės apžiūros, kuri buvo pasibaigusi 2012 m. birželio 21 d. Katerio laivavedžiui atėjus į katerio laivagalį, Administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresn. valstybinis inspektorius prisistatė, pasakydamas savo vardą, pavardę, pareigas, parodė valstybės tarnautojo pažymėjimą ir paprašė pateikti vandens transporto priemonės registracijos dokumentą, kasmetinės techninės apžiūros aktą ir laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, bet katerio laivavedys, pamosikavęs dokumentu, panašiu į Pramoginio laivo bilietą, pareiškė, kad jis turi visus dokumentus, necenzūriniais žodžiais iškeikė pareigūnus ir pats dideliu greičiu nuplaukė Nidos link. Dėl nustatytų pažeidimų A. K. 2012 m. rugsėjo 1 d. apie 17.00 val. Nidos uoste buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, su kuriuo jis buvo supažindintas, jam buvo išaiškintos visos teisės, pranešta bylos nagrinėjimo vieta, data ir laikas, bet A. K. atsisakė pasirašyti protokole bei paimti jo kopiją. Dėl A. K. padarytų ATPK 1192 str. 1 d. ir 2 d. pažeidimų 2012 m. rugsėjo 4 d. buvo priimtas nutarimas, kuriuo jam buvo paskirta 3500 Lt bauda.

7Institucija nesutinka su teismo sprendimu nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą A. K. atžvilgiu pagal ATPK 1192 str. 2 d. Aplinkybę, kad A. K. suvokė, kad yra stabdomas pareigūnų, patvirtina ir jo teismo posėdžio metu duoti parodymai, jog jis matė laivą su įjungtais švyturėliais. Aplinkybę, kad jis pats priplaukė prie pareigūnų laivo, akivaizdžiai paneigia byloje esančios fotonuotraukos, kuriose akivaizdžiai matyti, jog pareigūnai artinosi prie A. K. valdomos transporto priemonės, o ne jis prie pareigūnų, taip pat ir pareigūnų G. Č., E. M., A. T. parodymai bei teismui pateiktas 2012 m. rugsėjo 3 d. tarnybinis pranešimas, 2012 m. rugsėjo 5 d. E. M. paaiškinimas. Anot Institucijos, akivaizdu, kad tokius parodymus A. K. davė siekdamas suklaidinti pirmosios instancijos teismą ir išvengti administracinės atsakomybės. Teismas kaip įrodymus priėmė tik paties A. K. bei jo iškviestų liudytojų parodymus, kurie yra šališki šioje byloje. T. y. liudytoją G. V., vairavusį A. K. priklausantį vandens motociklą be registracijos numerio, nagrinėjamo įvykio dieną, taip pat nubaudė pareigūnai, todėl jo parodymai turi būti vertinami kritiškai; liudytoja I. R. yra A. K. draugė, kuri laivo stabdymo momentu buvo laivo triume kajutėje ir negalėjo matyti visų įvykio aplinkybių; liudytoja D. M., plaukdama A. K. laivu, išvis nebuvo išlipusi iš triumo ir nieko negalėjo pasakyti apie laivo stabdymą; liudytojo A. P. parodymai apie tai, kad jis iš 50 metrų atstumo galėjo matyti, jog ir A. K. laivas, ir pareigūnų kateris buvo sustoję, o ne plaukė vienas šalia kito bei, kad pareigūnai buvo prisikabinę prie A. K. laivo, o ne atsistumdavo nuo jo, taip pat turi būti vertinami kritiškai, nes, Institucijos nuomone, iš tokio atstumo neįmanoma to pamatyti ir taip kategoriškai liudyti apie įvykio aplinkybes. Taip pat kritiškai turi būti vertinami liudytojų parodymai dėl oro sąlygų 2012 m. rugsėjo 1 d., nes liudytojas A. P. teigė, kad tą dieną buvo nemažas bangavimas (apie 0,5 m), o liudytoja D. M. tvirtino priešingai, kad buvo geras oras, štilis, tai įrodo ir padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga, esanti byloje. Įvertinus tai, kas išdėstyta, Institucija mano, jog administracinio teisės pažeidimo medžiagoje surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad A. K. kaltas dėl ATPK 1192 str. 2 d. numatyto pažeidimo padarymo, t. y. stabdomas jis nepakluso pareigūnų reikalavimui sustabdyti savo valdomą laivą. Institucijos nuomone, teismo nutarimas priimtas vadovaujantis šališkais administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens liudytojų parodymais, visapusiškai neištyrus reikšmingų bylos aplinkybių ir nepašalinus byloje surinktų įrodymų tarpusavio prieštaravimų.

8Be to, anot Institucijos, dėl ATPK 1192 str. 1 d. pažeidimo visiškai nesuprantamas teismo sprendimas A. K. skirti minimalią 200 Lt baudą, Institucijos nuomone, teismas neatsižvelgė į ATPK 30 str. 2 d. bei 30 str. 1 d. numatytas baudų skyrimo taisykles.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumą, konstatuoja, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. nutarimas panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarimą, kuriuo A. K. nubaustas pagal ATPK 1192 str. 1 d. 2 d. 3500 Lt bauda, ir administracinio teisės pažeidimo bylą dalyje nutraukti yra teisėtas ir pagrįstas.

11ATPK 257 str. nustatyta, jog administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Iš paminėtų teisės nuostatų seka, kad konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ATPK 257 str. taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

12Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į paminėtas normas, patikrino byloje esančius įrodymus ir sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad A. K. nepadarė ATPK 1192 str. 2 d. numatyto pažeidimo. Priešingai, nei apeliaciniame skunde nurodo Institucija, pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai, laikydamasis ATPK 257 str. įtvirtintų įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino byloje surinktus įrodymus ir padarė teisingą bei faktines bylos aplinkybes atitinkančią išvadą. Pirmosios instancijos teismas ištyrė byloje surinktus įrodymus, apklausė asmenis (tiek palaikančius kaltinimą, tiek jį neigiančius), kurių parodymai yra reikšmingi šios bylos aplinkybių nustatymui, bei jų parodymus užfiksavo teismo posėdžio protokole. Teismas skundžiamą nutarimą grindė byloje laikantis įstatymo reikalavimų surinktais ir teismo posėdžio metu patikrintais įrodymais, išanalizavęs kiekvieną iš jų atskirai bei įvertinęs jų visumą, nurodė, kuriais iš jų remiasi, o kuriuos atmeta, išsamiai išdėstė ir tokio įrodymų vertinimo motyvus, nutarimas yra pagrįstas visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu.

13Institucijos pozicija, jog A. K. stabdomas nepakluso pareigūnų reikalavimui sustabdyti savo valdomą laivą, yra motyvuotai paneigta byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumos analize, jų viseto įvertinimu.

14Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas kaip tik teisingai įvertino ir pagrįstai skundžiamame nutarime rėmėsi teismo posėdžio metu kaip liudytojais apklaustų I. R., A. K. ir A. P. parodymais, nes jie patvirtina ne tik A. K. parodymus, tačiau ir papildo vieni kitus, atitinka kitais byloje surinktais ir teismo aptartais įrodymais nustatytas faktines bylos aplinkybes, kartu su jais sudaro vientisą įrodomąją medžiagą. Todėl teismui nebuvo jokio pagrindo netikėti ir nesiremti liudytojų parodymais. Institucija pati klaidingai interpretuoja šių liudytojų parodymus, neatsižvelgdama į bendrą įrodomosios medžiagos kontekstą, dėsto nepagrįstas prielaidas, daro sau naudingas, realios situacijos neatitinkančias išvadas.

15Atkreiptinas dėmesys, jog pačios Institucijos surašytuose dokumentuose nurodytos prieštaringos aplinkybės, yra faktų neatitikimų, pareigūnų nurodytos įvykio aplinkybės nenuoseklios. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012 m. rugsėjo 1 d. administracinio teisės pažeidimo protokole, surašytame 2012 m. rugsėjo 1 d. 16.20 val., nurodyta, jog 2012 m. rugsėjo 1 d., 16.20 val., Kuršių mariose plaukė A. K. vedamas laivas, kuris buvo pareigūnų sustabdytas. Tačiau 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarime Institucija jau nurodo, kad prieš tai minėtą laivą laivybos kontrolei pareigūnai bandė stabdyti apie 14.00 val., bet kateris nesustojo ir nuplaukė Nidos link. Laivas tik pristabdė ir prie jo pareigūnams pavyko priartėti tik pradėjus stabdyti pro šalį plaukusį vandens motociklą be registracijos ženklų, kurio plaukė stabdomo laivo valdytojo sūnus.

16Taigi Institucijos nutarime yra įvardintos aplinkybės, kurios net nebuvo įvardintos administracinio teisės pažeidimo protokole, be to jos nurodomos nenuosekliai. Ir nors pirmosios instancijos teismo posėdžio metu šiuos nesutapimus Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovė aiškino tuo, jog administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo rašomas ekstremaliomis sąlygomis, tačiau priešingai tokiems teiginiams, bylos medžiaga liudija, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo rašomas pareigūnams tik atplaukus į Nidos uostą, išlipus į krantą ir pasikvietus policijos pareigūnus. Taigi Institucijos pareigūnų parodymai ne tik nenuoseklūs, tačiau ir prieštaraujantys byloje suriktai medžiagai. Ta aplinkybė, kad A. K. savo laivą, pareigūnams pareikalavus, buvo sustabdęs, patvirtina byloje esančios fotonuotraukos, kuriose akivaizdžiai matyti, jog pareigūnai kartimi buvo prisikabinę prie A. K. katerio. Todėl apylinkės teismas visiškai pagrįstai nesirėmė pareigūnų parodymais ir juos įvertino kritiškai.

17Atmestinas kaip nepagrįstas administracinę nuobaudą paskyrusios Institucijos argumentas, jog ta aplinkybė, kad laivavedys nebuvo išmetęs inkaro, patvirtina, jog A. K. savo laivo nebuvo sustabdęs. Sutiktina su apylinkės teismo pozicija, kad Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių 7.01 str. 3 d. reglamentuoja bendrus reikalavimus laivų stovėjimo vietoje, o ne trumpam sustojimui, susijusiam su laivo kontrole.

18Remiantis byloje surinkta įrodymų visuma, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai šioje dalį nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylą.

19Institucija apeliaciniame skunde nesutinka ir su teismo sprendimu A. K. skirti minimalią ATPK 1192 str. 1 d. sankcijoje numatytą nuobaudą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir su šiais skundo argumentais. Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas nuobaudos dydį už padarytą teisės pažeidimą, atsižvelgė į padaryto pažeidimo pobūdį, pažeidimo padarymo aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, į tai, kad nenustatyta atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių ir sprendė, kad paskiriant minimalią ATPK 1192 str. 1 d. numatytą baudą bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti tikslai. Apygardos teismas sutinka su tokia apylikės teismo pozicija ir pažymi, kad Institucija apeliaciniame skunde nenurodė jokių konkrečių teisinių argumentų, kodėl pirmosios instancijos teismo paskirta nuobauda yra paskirta neteisingai.

20Aukščiau aptartų aplinkybių visuma apeliacinės instancijos teismo vertinimu pirmosios instancijos teismas išsamiai išyrė visas bylos aplinkybes, tinkamai, pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių visumos išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje nesančius įrodymus ir priėmė pagrįstą ir teisingą procesinį sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

21Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

22Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus apeliacinio skundo netenkinti ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutarimą palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Savinijus... 2. A. K. Lietuvos saugios laivybos 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarimu nubaustas pagal... 3. Nesutikdamas su šiuo nutarimu A. K. jį apskundė Klaipėdos miesto apylinkės... 4. Dėl ATPK 1192 str. 1 d. numatyto pažeidimo (susijusio su Valstybinės vidaus... 5. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorius apeliaciniu skundu prašo... 6. Pasak Institucijos, pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro... 7. Institucija nesutinka su teismo sprendimu nutraukti administracinio teisės... 8. Be to, anot Institucijos, dėl ATPK 1192 str. 1 d. pažeidimo visiškai... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų ir ištirtų... 11. ATPK 257 str. nustatyta, jog administracinio teisės pažeidimo byloje... 12. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į paminėtas normas,... 13. Institucijos pozicija, jog A. K. stabdomas nepakluso pareigūnų reikalavimui... 14. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas kaip tik... 15. Atkreiptinas dėmesys, jog pačios Institucijos surašytuose dokumentuose... 16. Taigi Institucijos nutarime yra įvardintos aplinkybės, kurios net nebuvo... 17. Atmestinas kaip nepagrįstas administracinę nuobaudą paskyrusios Institucijos... 18. Remiantis byloje surinkta įrodymų visuma, pripažintina, kad pirmosios... 19. Institucija apeliaciniame skunde nesutinka ir su teismo sprendimu A. K. skirti... 20. Aukščiau aptartų aplinkybių visuma apeliacinės instancijos teismo... 21. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 22. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus apeliacinio skundo... 23. Nutartis neskundžiama....