Byla 2A-93/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui prok. Juozui Baranskui, atsakovų atstovams adv. Laurai Juozumaitei, adv. Tomui Bukeliui, adv. Snieguolei Šermukšnei, trečiųjų asmenų atstovams Jelenai Liasovskajai, Rimgaudui Ališauskui, Algiui Urbaičiui, Ivonai Šuškevič, Julianai Ostrouch, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro bei atsakovų Klaipėdos universiteto, uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-89-125/2008 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Klaipėdos universitetui, uždarajai akcinei bendrovei „Baltisches Haus“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, V. Mureikienės projektavimo firma „Archbalt“, notarės Renata Jaskutėlienė ir Asta Kielienė, dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, pastato dalies nugriovimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu, prašydamas:

31. Pripažinti negaliojančia 2002-07-25 Klaipėdos universiteto (1 atsakovas) ir UAB „Baltisches Haus“ (2 atsakovas) sudarytą jungtinės veiklos sutartį (bei 2005-03-17 ir 2006-12-28 sudarytus jos pakeitimus), pagal kurią 1 atsakovo naudojamame Herkaus Manto g. 84, Klaipėdoje, esančiame žemės sklype 2 atsakovas pastatė statinį – auditorinį korpusą su paslaugų centru ir kitomis patalpomis bei automobilių stovėjimo aikštele.

42. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (3 atsakovas) 2004-11-11 įsakymo, kuriuo buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio Herkaus Manto g. 84, Klaipėdoje, detalusis planas, dalį, kuri susijusi su detaliajame plane sutartiniais ženklais nurodytu sklypo naudojimo pobūdžiu – komercinio paslaugų centro su auditorijomis statybai skirta teritorija, eksplikacijoje nurodyta Nr. 15.

53. Pripažinti negaliojančiu 3 atsakovo 2004-08-30 statybos leidimą Nr. 18-NS/04, 1 atsakovui išduotą statyti auditorinį korpusą su paslaugų centru ir kitomis patalpomis Klaipėdoje, Herkaus Manto g. 84.

64. Pripažinti negaliojančiu 2006-10-31 pripažinimo tinkamu naudoti aktą (Nr. STN –416 (14.16) dėl Klaipėdos auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis, II etapo – auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis, unikalus Nr. 4400-0348-5421, paskirtis (mokslo) Herkaus Manto g. 84, Klaipėdoje.

75. Panaikinti 1078889/1263691 auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis dalies, priklausančios 2 atsakovui, unikalus Nr. 4400-0348-5421, esančios Klaipėdoje, Herkaus Manto g. 84, teisinę registraciją VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke ir įpareigoti atsakovą UAB „Baltisches Haus“ nugriauti šią pastato dalį.

8Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu patenkino ieškinį iš dalies, pripažindamas negaliojančia 2002 m. liepos 25 d. notariškai patvirtintą tarp atsakovų Klaipėdos universiteto ir UAB „Baltisches Haus“ sudarytą jungtinės veiklos sutartį, reg. Nr. RJ-4543, 2005 m. kovo 17 d. sudarytą sutarties dalinį pakeitimą, reg. Nr. AK-1308, 2006 m. gruodžio 28 d. sudarytą dalinį sutarties pakeitimą, reg. Nr. RJ-15143, dėl auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis bei automobilių stovėjimo aikštele, esančių Herkaus Manto g. 84, Klaipėdoje, statybos, panaikindamas 1078889/1263691 auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis dalies, unikalus Nr. 4400-0348-5421, esančios Herkaus Manto g. 84, Klaipėdoje, priklausančios UAB „Baltisches Haus“ teisinę registraciją VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, tačiau netenkindamas kitos ieškinio dalies.

9Apeliaciniu skundu Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo dalį, kuria nepatenkinta ieškinio dalis, ir šią ieškinio dalį patenkinti (8 t., b. l. 34-40).

10Atsakovas Klaipėdos universitetas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo dalį, kuria patenkinta ieškinio dalis, o kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą (8 t., b. l. 41-51).

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Baltisches Haus“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo dalį, kuria patenkinta ieškinio dalis, o kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą (8 t., b. l. 53-57).

12Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, prisidėjo prie ieškovo apeliacinio skundo (8 t., b. l. 93-95).

13Atsakovas Klaipėdos universitetas 2008 m. rugpjūčio 29 d. raštu (8 t., b. l. 144-155) pareiškė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą tikslu spręsti:

  1. ar Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto ir 11 straipsnio 2 ir 4 dalių normos, įtvirtinančios, kad tik šis ir kiti įstatymai gali nustatyti valstybinėms aukštosioms mokykloms patikėjimo teise perduoto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo turinį, tačiau išsamiau to nesureguliuojančios, neprieštarauja aukštųjų mokyklų autonomijos principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnyje;
  2. ar 2000 m. gegužės 4 d, priimta Žemės įstatymo 22 straipsnio 1 dalies pataisa, kad valstybinė žemė perduodama neterminuotai arba terminuotai naudotis iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms ar organizacijoms, valstybės įmonėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kitoms įstatymų nustatytoms įstaigoms, organizacijoms ar įmonėms, sudarant valstybinės žemės panaudos sutartis, ir nenustačiusi, kaip įforminamas žemės perdavimas tokiems subjektams, kaip valstybiniai universitetai, turintiems teisę naudotis valstybės turtu patikėjimo teise, neprieštaravo Konstitucijos 40 straipsnyje įtvirtintam aukštosios mokyklos autonomijos principui;

14c) ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės suteikimo naudotis tvarkos“, nesureguliavęs, kaip įforminamas žemės perdavimas tokiems subjektams, kaip valstybiniai universitetai, turintiems teisę naudotis valstybės turtu patikėjimo teise, (neprieštarauja) taip pat Konstitucijos 40 straipsnyje įtvirtintam aukštosios mokyklos autonomijos principui.

15Be to, prašė sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą kol bus gautas Konstitucinio Teismo sprendimas (CPK 3 str. 3 d.).

16Atsakovo teigimu, kyla pagrįsta abejonė, ar Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto ir 11 straipsnio 2 ir 4 dalių normos, įtvirtinančios, kad tik šis ir kiti įstatymai gali nustatyti valstybinėms aukštosioms mokykloms patikėjimo teise perduoto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo turinį, tačiau išsamiau to nesureguliuojančios, tai yra sukurdamos prielaidas šiuos santykius reguliuoti žemesnio lygmens teisės aktais, neprieštarauja aukštųjų mokyklų autonomijos principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnyje.

17Atsakovo nuomone, prokurorui keliant klausimą dėl žemės, perduotos Klaipėdos universitetui, valdymo, naudojimo ir disponavimo, iškyla klausimas, kokiame (kokiuose) teisės akte (aktuose) turėtų būti sureguliuoti šie klausimai. Pagrindinis įstatymas, kuriame yra nuostatos dėl žemės teisinio statuso, - Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, kuriame turėjo ir turi būti pagrindinės taisyklės, nustatančios visų teisės subjektų teisinę padėtį įvairiame teisiniame režime esančios žemės atžvilgiu. Todėl kyla pagrįsta abejonė, ar 2000 m. gegužės 4 d. priimta Žemės įstatymo pataisa, kuria generalinis prokuroras grindžia ieškinį, kad valstybinė žemė perduodama neterminuotai arba terminuotai naudotis iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms ar organizacijoms, valstybės įmonėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kitoms įstatymų nustatytoms įstaigoms, organizacijoms ar įmonėms, sudarant valstybinės žemės panaudos sutartis (22 straipsnio 1 dalis), ir nenustačiusi, kaip įforminamas žemės perdavimas tokiems subjektams, kaip valstybiniai universitetai, turintiems teisę naudotis valstybės turtu patikėjimo teise, neprieštarauja Konstitucijos 40 straipsnyje įtvirtintam aukštosios mokyklos autonomijos principui. Lygiai tas pat taikytina ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimui Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės suteikimo naudotis tvarkos“, kuriuo taip pat grindžiamas prokuroro ieškinys. Turint galvoje tai, kad tuo metu jau galiojo Konstitucijos 40 straipsnio norma dėl aukštųjų mokyklų autonomijos, Civilinio kodekso normos dėl patikėjimo teisės ir panaudos teisinių santykių, ir jau buvo priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 27 d. bei 1993 m. rugsėjo 17 d. nutarimai 3-osios krantų apsaugos divizijos teritoriją ir pastatus perduoti Klaipėdos universitetui, Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarime Nr. 1428 turėjo būti nustatyta, kokia tvarka įforminamas žemės perdavimas tokiems specialiems subjektams, kaip valstybiniai universitetai, turintiems teisę naudotis valstybės turtu patikėjimo teise.

18Atsakovo teigimu, Aukštojo mokslo 11 straipsnio 2 dalyje imperatyviai įtvirtinus, kad valstybinės aukštosios mokyklos joms perduotą valstybės ir savivaldybės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, ir jų teises ir pareigas, valdant ir naudojant valstybės turtą bei juo disponuojant, nustato šis ir kiti įstatymai ir nei Aukštojo mokslo, nei kituose įstatymuose nenustačius, kaip aukštosios mokyklos joms perduotą valstybės ir savivaldybės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja, įstatymų leidėjas sukūrė neteisėtas prielaidas generaliniam prokurorui reikšti ieškinį ir bandyti riboti aukštosios mokyklos autonomijos teises remiantis ne aukščiausio lygmens, o poįstatyminiais teisės aktais.

19Be to, 2009 m. kovo 16 d. teismo posėdžio metu atsakovas Klaipėdos universitetas žodžiu pareiškė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašant ištirti, ar CK 4.103 straipsnis ir Statybos įstatymo 28 straipsnis ta apimtimi, kuria šiose teisės nuostatose nėra numatyta galimybė teismui, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, jog įpareigojimas asmeniui statinį nugriauti ar pertvarkyti neturi būti taikomas, neprieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio pirmajai daliai. Atsakovo teigimu, ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2009 m. sausio 28 d. potvarkio bei Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-12-19 nutarties duomenimis, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme buvo priimtas prašymas, kuriuo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo prašoma ištirti, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams 2006 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. X-858 bei Lietuvos Respublikos 2006 m. spalio 17 d. statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. X-857 9 straipsnis, kuriuo pakeistas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnis, ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybė teismui, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad savavališkos statybos padarinių arba statinio statybą pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, pašalinimas galimas tik įpareigojant statytoją per nustatytą terminą statinį nugriaunant arba įpareigojant statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.), nes dėl itin svarbių aplinkybių yra akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas.

20Atsakovo 2008 m. rugpjūčio 29 d. prašymas netenkintinas, o 2009 m. kovo 16 d. prašymo sprendimo klausimas atidėtinas.

21Dėl atsakovo Klaipėdos universiteto 2008 m. rugpjūčio 29 d. prašymo

22Bylos medžiagos duomenimis, tapatų prašymą 2008 m. rugpjūčio 29 d. prašymui atsakovas pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs 2007 m. rugpjūčio 29 d. (7 t., b. l. 46-56), o Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 11 d. nutartimi buvo patenkinęs šį prašymą (7 t., b. l. 69-74) ir nutaręs kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti:

23– ar Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 11 straipsnio 2, 4 dalys ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nėra išsamiai sureguliuota valstybinėms aukštosioms mokykloms patikėjimo teise perduoto turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnyje įtvirtintam aukštųjų mokyklų autonomijos principui;

24– ar Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 1 dalis ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nėra nustatyta, kaip įforminamas žemės perdavimas tokiems teisę naudotis valstybės turtu patikėjimo teise turintiems subjektams, kaip valstybiniai universitetai, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnyje įtvirtintam aukštųjų mokyklų autonomijos principui;

25– ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės suteikimo naudotis tvarkos“ (toliau – ir Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1428) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nesureguliuota, kaip įforminamas žemės perdavimas tokiems teisę naudotis valstybės turtu patikėjimo teise turintiems subjektams, kaip valstybiniai universitetai, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnyje įtvirtintam aukštųjų mokyklų autonomijos principui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatoms, reglamentuojančioms patikėjimo teisės institutą.

26Be to, teismas buvo sustabdęs civilinės bylos nagrinėjimą iki bus gautas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas prašomu ištirti klausimu.

27Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas 2007-10-22 potvarkiu Nr. 2B-93 grąžino pareiškėjo – Klaipėdos apygardos teismo prašymą, nes jis neatitinka inter alia Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų (7 t., b. l. 77-79). Teismas nurodė, kad prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti prašymo trūkumai, tarp jų nurodęs:

28Pareiškėjas ginčija ne nurodytuose teisės aktuose (jų dalyse) expressis verbis įtvirtintą teisinį reguliavimą, bet tai, ko šiuose teisės aktuose nėra, nors, pareiškėjo manymu, turėjo būti, nustatyta. Klaipėdos apygardos teismo prašyme nėra pateikta argumentų, kurie pagrįstų, kodėl ginčijama teisinio reguliavimo spraga pagal Konstituciją turėtų būti panaikinta tam tikrą teisinį reguliavimą įtvirtinus būtent pareiškėjo nurodytuose Aukštojo mokslo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 2, 4 dalyse, Žemės įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarime Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės suteikimo naudotis tvarkos“. Be to, nenurodyta, koks, pareiškėjo nuomone, turėtų būti teisinis reguliavimas, kuris pagal Konstituciją turėtų būti įtvirtintas minėtuose teisės aktuose (jų dalyse). Prašymo argumentuose nėra tiksliai nurodyti CK straipsniai (jų dalys), kuriems, pareiškėjo manymu, prieštarauja Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1428.

29Teisėjų kolegijos nuomone, pagal byloje esančią medžiagą, atsakovui Klaipėdos universitetui nenurodžius papildomų esminių argumentų ir aplinkybių, apeliacinės instancijos teismui nėra galimybės ištaisyti Konstitucinio Teismo pirmininko 2007-10-22 potvarkyje nurodytų trūkumų. Pažymėtina, kad atsakovas, pakartotinai 2008 m. rugpjūčio 29 d. kreipdamasis su prašymu (8 t., b. l. 144-155), pateikė iš esmės tapataus turinio prašymą kaip ir pateiktasis 2007 m. rugpjūčio 29 d., kuriame suformulavo tapačius reikalavimus, ir ginčija ne nurodytuose teisės aktuose (jų dalyse) įtvirtintą teisinį reguliavimą, bet tai, ko šiuose teisės aktuose nėra, nors, atsakovo manymu, turėjo būti, nustatyta. Pažymėtina, kad pakartotinai pateiktame prašyme nėra ir argumentų, kurie pagrįstų, kodėl ginčijama teisinio reguliavimo spraga pagal Konstituciją turėtų būti panaikinta įtvirtinus teisinį reguliavimą būtent pareiškėjo nurodytose Aukštojo mokslo įstatymo, Žemės įstatymo nuostatose, Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarime Nr. 1428. Be to, pakartotinai pateiktame prašyme nėra nurodyta ir pareiškėjo nuomonė dėl teisinio reguliavimo, kuris pagal Konstituciją turėtų būti įtvirtintas minėtuose teisės aktuose (jų dalyse).

30Dėl nurodytų motyvų, atsakovui nepateikus naujų reikšmingų argumentų ir aplinkybių, sudarančių pagrindą pašalinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2007-10-22 potvarkyje Nr. 2B-93 nurodytų trūkumų, buvusių aukščiau nurodyto apygardos teismo prašyme kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašant ištirti paminėtus klausimus, nėra pagrindo iš naujo kreiptis į Konstitucinį Teismą paminėtu kausimu.

31Dėl atsakovo Klaipėdos universiteto 2009 m. kovo 16 d. teismo posėdžio metu pareikšto prašymo

32Atsakovas Klaipėdos universitetas 2009 m. kovo 16 d. teismo posėdžio metu žodžiu pareiškė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 4.103 straipsnis ir Statybos įstatymo 28 straipsnis ta apimtimi, kuria šiose teisės nuostatose nėra numatyta galimybė teismui, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, jog įpareigojimas asmeniui statinį nugriauti ar pertvarkyti neturi būti taikomas, neprieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio pirmajai daliai.

33Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2009 m. sausio 28 d. potvarkiu buvo priimtas tapatus nurodytam Anykščių rajono apylinkės teismo prašymas, kuriuo prašoma Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo spręsti, ar 2006 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. X-858 bei Lietuvos Respublikos 2006 m. spalio 17 d. statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. X-857 9 straipsnis, kuriuo pakeistas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnis, ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybė teismui, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad savavališkos statybos padarinių arba statinio statybą pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, pašalinimas galimas tik įpareigojant statytoją per nustatyta terminą statinį nugriauti arba reikiamai jį pertvarkyti (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.), nes dėl itin svarbių aplinkybių yra akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

34Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje bylos stadijoje net nepradėjus apeliacine tvarka iš esmės nagrinėti bylą, nėra galimybės išspręsti nurodyto prašymo pagrįstumo klausimą, nenustačius visų bylai reikšmingų aplinkybių, kurios gali būti nustatytos tik apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą iš esmės. Beje, apeliantai negrindžia savo apeliacinių skundų CK 4.103 straipsniu ir Statybos įstatymo 28 straipsniui, kurių atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai prašo patikrinti atsakovas Klaipėdos universitetas, todėl nėra aiškus dėl šių normų taikymo nagrinėjamoje byloje. Be to, teismui nusprendus, kad pagal faktines bylos aplinkybes nurodytos teisinės nuostatos taikytinos teismo ex officio, neišnagrinėjus bylos, nežinoma konkreti taikytinų normų alternatyvi sankcija, kadangi minėtos įstatyminės nuostatos numato kelias jų galimo taikymo pasekmes, kurias taikant galėtų kilti abejonė dėl nurodytų normų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Beje, atsakovas, savo prašymą žodžiu pareikšdamas teismo posėdyje, jame nenurodė reikšmingų aplinkybių, jo tinkamai nemotyvavo.

35Dėl to atidėtinas minėto prašymo nagrinėjimas, išaiškinant, kad atsakovas, manydamas, jog yra pagrindo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismą su nurodytu prašymu, turi iki 2009-06-25 pateikti teismui raštu išsamų motyvuotą prašymą, jo nuorašus įteikdamas dalyvaujantiems byloje asmenims, kuriems pasiūlytina iki kito teismo posėdžio pateikti teismui raštu atsiliepimus į paminėtą atsakovo prašymą.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 3 straipsnio penktąja dalimi, 302 straipsniu, 324 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Netenkinti atsakovo Klaipėdos universiteto 2008 m. rugpjūčio 29 d. prašymo.

38Atidėti atsakovo Klaipėdos universiteto 2009 m. kovo 16 d. prašymo nagrinėjimą teismo posėdyje, kuriame byla bus nagrinėjama apeliacine tvarka iš esmės. Pasiūlytina dalyvaujantiems byloje asmenims pateikti teismo nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytus dokumentus.

39Paskirti bylą nagrinėti apeliacine žodinio proceso tvarka teismo posėdyje 2009 m. rugpjūčio 20 d., 10 val., apie tai pranešant byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis viešąjį... 3. 1. Pripažinti negaliojančia 2002-07-25 Klaipėdos universiteto (1 atsakovas)... 4. 2. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos... 5. 3. Pripažinti negaliojančiu 3 atsakovo 2004-08-30 statybos leidimą Nr.... 6. 4. Pripažinti negaliojančiu 2006-10-31 pripažinimo tinkamu naudoti aktą... 7. 5. Panaikinti 1078889/1263691 auditorinio korpuso su paslaugų centru ir... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu patenkino... 9. Apeliaciniu skundu Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis... 10. Atsakovas Klaipėdos universitetas apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Baltisches Haus“ prašo panaikinti... 12. Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos... 13. Atsakovas Klaipėdos universitetas 2008 m. rugpjūčio 29 d. raštu (8 t., b.... 14. c) ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr.... 15. Be to, prašė sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą kol bus gautas... 16. Atsakovo teigimu, kyla pagrįsta abejonė, ar Lietuvos Respublikos aukštojo... 17. Atsakovo nuomone, prokurorui keliant klausimą dėl žemės, perduotos... 18. Atsakovo teigimu, Aukštojo mokslo 11 straipsnio 2 dalyje imperatyviai... 19. Be to, 2009 m. kovo 16 d. teismo posėdžio metu atsakovas Klaipėdos... 20. Atsakovo 2008 m. rugpjūčio 29 d. prašymas netenkintinas, o 2009 m. kovo 16... 21. Dėl atsakovo Klaipėdos universiteto 2008 m. rugpjūčio 29 d. prašymo... 22. Bylos medžiagos duomenimis, tapatų prašymą 2008 m. rugpjūčio 29 d.... 23. – ar Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8... 24. – ar Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 1 dalis ta... 25. – ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr.... 26. Be to, teismas buvo sustabdęs civilinės bylos nagrinėjimą iki bus gautas... 27. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas 2007-10-22 potvarkiu Nr.... 28. Pareiškėjas ginčija ne nurodytuose teisės aktuose (jų dalyse) expressis... 29. Teisėjų kolegijos nuomone, pagal byloje esančią medžiagą, atsakovui... 30. Dėl nurodytų motyvų, atsakovui nepateikus naujų reikšmingų argumentų ir... 31. Dėl atsakovo Klaipėdos universiteto 2009 m. kovo 16 d. teismo posėdžio metu... 32. Atsakovas Klaipėdos universitetas 2009 m. kovo 16 d. teismo posėdžio metu... 33. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2009 m.... 34. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje bylos stadijoje net... 35. Dėl to atidėtinas minėto prašymo nagrinėjimas, išaiškinant, kad... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 3 straipsnio penktąja dalimi, 302... 37. Netenkinti atsakovo Klaipėdos universiteto 2008 m. rugpjūčio 29 d. prašymo.... 38. Atidėti atsakovo Klaipėdos universiteto 2009 m. kovo 16 d. prašymo... 39. Paskirti bylą nagrinėti apeliacine žodinio proceso tvarka teismo posėdyje...