Byla I-1637-142/2013
Dėl teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2013 m. sausio 25 d. skundo trūkumams pašalinti ir pateikti teismui lietuvių kalba surašytą skundą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, susipažinusi su S. L. skundu,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2012 m. gruodžio 17 d. gautas S. L. (toliau – pareiškėjas) anglų kalba surašytas skundas.

3Skundas laikytinas nepaduotu.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą skundo trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Pareiškėjo paduotas skundas atitiko ne visus ABTĮ reikalavimus, todėl teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2013 m. sausio 25 d. skundo trūkumams pašalinti ir pateikti teismui lietuvių kalba surašytą skundą.

6Teismo nutartis su 2012 m. gruodžio 21 d. lydraščiu buvo išsiųsta prie skundo pridėtoje vizitinėje kortelėje nurodytais adresais. Taip pat minėta teismo nutartis pareiškėjui 2013 m. sausio 23 d. buvo išsiųsta ir elektroniniu paštu atsakant į pareiškėjo elektroniniu paštu gautą prašymą.

7Pareiškėjas per teismo nustatytą terminą (iki 2013 m. sausio 25 d.) teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų nepašalino. Šių trūkumų nepašalino iki šiol. Todėl vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, S. L. skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

9S. L. skundą laikyti nepaduotu.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti S. L..

11Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo 9, 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai