Byla 1A-1055-166-2011

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Punio, teisėjų Arūno Kisieliaus, Lauretos Ulbienės, sekretoriaujant Dovilei Narkuvienei, dalyvaujant prokurorei Editai Ignatavičiūtei, gynėjai advokatei Violetai Mikutavičienei, nuteistajam B. M., civilinio ieškovo atstovei Simonai Šarkaitei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo B. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 12 d. nuosprendžio, kuriuo B. M. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. ir jam paskirta 4 MGL (520 Lt) bauda.

3Civilinis ieškinys tenkintinas ir iš B. M., ieškovo UAB „R.S.“ naudai priteista 1955,42 Lt turtinei žalai atlyginti.

4Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5Nuteistasis B. M. nuteistas už tai, kad pagrobė svetimą turtą, o būtent:

6B. M. laikotarpiu nuo 2011-03-03 apie 11 val. iki 2011-03-04 apie 10.30 val., iš gyvenamojo namo, esančio adresu Subačiaus g. 112, Vilniuje, elektros skydinės, esančios namo rūsyje, apgaulės būdu paėmęs raktus nuo rūsio iš pašto darbuotojų, atrakinęs jais rūsio duris, pagrobė iš rūsio Vilniaus miesto savivaldybės UAB „R.S.“ priklausančius 6 vnt. vienfazių elektros jungiklių (išjungėjų), viso – 50 Lt vertės.

7Šiais savo veiksmai nuteistasis B. M. padarė nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d.

8Apeliaciniu skundu nuteistasis B. M. prašo pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-07-12 nuosprendį dalyje dėl civilinio ieškinio ir civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą, kitoje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą.

9Apeliantas skunde teigia, kad apylinkės teismas spręsdamas civilinio ieškinio priteisimo klausimą nepagrįstai įvertino UAB „R.S.“ atliktų darbų aktą Nr. 201103011, kaip įrodymą, jog civilinio ieškinio dydis yra 1955,42 Lt. Pasak apelianto, minėtame akte nurodytas žymiai didesnis elektros vienfazių jungiklių skaičius 8, o ne 6, bei remonto darbai dėl elektros tiekimo atnaujinimo. Kaip teigia skunde apeliantas, teisiamojo posėdžio metu, liudytojas A. Ž. paaiškino, kad jis vykdė elektros išjungėjų pakeitimo darbus ir dirbo nuo 15 val. iki 20 val., tai yra, penkias valandas, o tuo tarpu UAB „R.S.“ darbo jėgos kainą suskaičiavo už daugiau, kaip 50 valandų, kas sudaro daugiau kaip vieną darbo savaitę vienam žmogui. Apeliantas pažymi, kad civilinio ieškovo atstovė nepateikė įrodymų, kokia buvo elektros išjungėjų reali vertė, įskaitant ir jų nusidėvėjimą.

10Apelianto manymu apylinkės teismas surašydamas nuosprendį pažeidė baudžiamąjį procesą. Pasak apelianto, pirmos instancijos teismas konkrečiai nepasisakė dėl kiekvieno įrodymo, o tik padarė išvadą, kad jo kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikaltimą, yra pilnai įrodyta jo teisiamajame posėdyje duotais parodymais, liudytojų S. B., A. Ž., A. D., A. Ž., E. T., V. P. parodymais, įvykio vietos apžiūros protokolu ir pateiktų dokumentų kopijomis. Tačiau iš šios formuluotės apeliantui neaišku, koks konkretus įrodymas pagrindžia civilinio ieškinio dydį, kadangi visi minimi liudytojai apie žalos dydį nieko konkretaus nepaaiškino, o tik užsiminė, kad išjungėjai buvo seni ir didelė vertės neturėjo. Pasak apelianto, pirmos instancijos teismui jis pateikė iš UAB „Senukai“ sąskaitą – faktūrą, kurioje matyti, jog automatinis išjungėjas kainuoja 6,19 Lt, o ne 9 Lt, tačiau teismas netyrė ir nuosprendyje nepasisakė, dėl kokių motyvų jo pateiktas įrodymas liko nevertintas, kodėl civilinio ieškovo UAB „R.S.“ nurodytos sumos ženkliai skiriasi ir nepagrįstai priteisė atlyginti civilinį ieškinį 1955,42 litų sumai.

11Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis, jo gynėja prašė skundą patenkinti, prokurorė, civilinio ieškovo atstovė prašė skundą atmesti.

12Nuteistojo B. M. apeliacinis skundas atmestinas.

13Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 12 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas. Apygardos teismas sutinka su apylinkės teismo nuosprendyje išdėstytais argumentais.

14Apeliantas savo kaltę dėl iš UAB „R.S.“ 2011-03-03-2011-03-04 laikotarpiu įvykdytos 6 vienetų vienfazių elektros jungiklių vagystės pripažino ir kvalifikacijos bei bausmės dydžio neginčija. Tačiau B. M. nesutinka su civiliniu ieškiniu ir UAB „R.S.“ naudai priteista 1955,42 Lt turtine žala. Nagrinėjamoje byloje apkaltinamuoju nuosprendžiu apylinkės teismas civilinį ieškinį išsprendė jį tenkindamas.

15Nusikalstama veika padaryta žala atlyginama pareiškus ieškinį baudžiamajame procese arba pareiškus ieškinį civilinio proceso nustatyta tvarka. BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad baudžiamajame procese gali būti atlyginama turtinė ir neturtinė žala. Kai ieškinys pareikštas baudžiamajame procese, jis turi būti išspręstas priimant apkaltinamąjį nuosprendį (BPK 115 straipsnio 1 dalis). Išimtiniais atvejais, kai negalima tiksliai apskaičiuoti ieškinio dydžio neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis). Civilinio proceso normos ieškiniui baudžiamojoje byloje taikomos tiek, kiek neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms (BPK 113 straipsnio 2 dalis) Tais atvejais, kai apkaltinamuoju nuosprendžiu ar nutartimi, kuria toks nuosprendis paliktas galioti, taikoma BPK 115 straipsnio 2 dalies išimtis, civilinės atsakomybės sąlygas nustato teismas, priimantis apkaltinamąjį nuosprendį, nes, nesant civilinės atsakomybės sąlygų, ieškinys turėtų būti atmestas ir nebūtų teisinio pagrindo taikyti išimtį. Jeigu teismas nustato, kad yra sąlygos civilinei atsakomybei taikyti, pripažįsta civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o dėl žalos dydžio nustatymo perduoda ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka esant įstatyminiams pagrindams (BPK 115 straipsnio 2 dalis), tai ieškinį nagrinėjant civilinio proceso tvarka nebegalima iš naujo spręsti dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir tuo pagrindu atmesti ieškinį. (Civilinė byla Nr. 3K-3-303/2009).

16Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys gali būti pareikštas ir nagrinėjamas kartu su byla esant šioms trims sąlygoms: a) kai padaryta fiziniam ar juridiniam asmeniui žala; b) kai kaltinamojo veika turi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; c) kai tarp kaltinamojo veiksmų ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys.

17Šioje baudžiamojoje byloje B. M. nuteistas už tai, kad apgaulės būdu paėmęs raktus nuo rūsio iš pašto darbuotojų, atrakinęs jais rūsio duris, pagrobė iš rūsio Vilniaus miesto savivaldybės UAB „R.S.“ priklausančius 6 vienetus vienfazių elektros jungiklių (išjungėjų). B. M. buvo pripažintas kaltu pagal LR BK 178 str. 2 d. ir jam buvo paskirta 4 MGL (520 Lt) bauda. Kolegija norėtų plačiau aptarti trečią sąlygą, tai yra, ar tarp kaltinamojo (nuteistojo) veiksmų ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys.

18Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, dėl nuteistojo įvykdytos vagystės, UAB „R.S.“ patyrė nuostolių, kuriuos įvertino 1955,42 Lt. Nuteistasis savo kaltę, dėl pavogtų 6 vienetų vienfazių elektros jungiklių, pripažino. Kaip įrodymą, jog civilinio ieškinio dydis yra 1955,42 Lt, UAB „R.S.“ pateikė atliktų darbų aktą Nr. 201103011 (b.l. 9), kuriuo apygardos teismas abejoti neturi pagrindo. Apeliantas skunde teigia, kad minėtame akte nurodytas žymiai didesnis elektros vienfazių jungiklių skaičius – 8, o ne 6, bei remonto darbai dėl elektros tiekimo atnaujinimo. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, buvo pavogti 8 vienfaziai elektros automatiniai išjungėjai. Apeliantas savo kaltę pripažino dėl 6 vienetų vagystės, todėl apylinkės teismas esamas abejones vertino nuteistojo naudai ir iš kaltinimo pašalino 2 vienetų jungiklių vagystes, dėl kurių B. M. neprisipažino. Apeliacinės instancijos teismas nemano, kad ieškovas siekė pasipelnyti iš nuteistojo, o tiesiog nurodė tokį kiekį, kokio trūko. Atliekant atstatomuosius remonto darbus buvo pastatyti 9 automatai, iš kurių 8 buvo pavogti, o vienas sugadintas. Apygardos teismas pažymi, tai, kad būtų atstatyta elektros skydinėje esančių prietaisų pirminė būsena, buvo būtina atlikti papildomus avarinius darbus, kurie yra papildomai apmokami. Turi būti įvertinti papildomi mokesčiai, naujų detalių pirkimai, atliekamų darbų viršvalandžiai. Atliktų darbų suma buvo nustatyta vadovaujantis nustatytais įkainiais. Taigi, dėl apelianto veiksmų UAB „R.S.“ patyrė didelę žalą. Ji turėjo atstatyti iki vagystės buvusią elektros sistemos padėtį, pirkti ir naudoti detales, atlikti remonto darbus. Pabrėžtina, kad darbai buvo atlikti atsiradę nuteistojo B. M. nusikalstamų veiksmų pasėkoje. Įvertinus visas aplinkybes, nėra abejonių, kad tarp nuteistojo veiksmų ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys.

19UAB „R.S.“ pateikė sąmatą, atliktų darbų aktą iš kurių matyti suma, kurią ieškovas patyrė atstatydamas nuostolius (b.l 5;8,9). Ši suma yra detalizuota ir pagrįsta. Apeliantas teigia, kad civilinio ieškovo atstovė nepateikė įrodymų, kokia buvo reali elektros išjungėjų vertė. Tačiau apygardos teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis nurodė, jog pagrobtų detalių vertė su darbu kainuotų 50 Lt, o apylinkės teismas į tai atsižvelgė ir kaltinime nurodytą jungiklių vertę sumažino iki 50 Lt. Pasak apelianto, automatinis išjungėjas kainuoja 6.19 Lt, o ne 9 Lt, kaip nurodė UAB „R.S.“, tačiau dabartiniu metu, rinkoje, yra įvairiausių tos pačios rūšies detalių, o jų kainos skiriasi priklausomai nuo gamintojo ar kokybės. Apygardos teismas sutinka su apylinkės teismo nuomone, kad byloje nėra įrodymų apie tai, kad civilinis ieškovas siekė nupirkti pačias brangiausias rinkoje detales ir taip, norėjo pasipelnyti iš B. M. Pagrobtas turtas skiriasi nuo civilinio ieškinio dalyko, kadangi ieškovui teko atstatinėti skydinės darbą panaudojant daugiau medžiagos, negu nurodo nuteistasis kokį jis pagrobė, buvo apmokėtas papildomas, atstojamasis darbas. Apygardos teismas pažymi, kad visi darbai buvo susiję su B. M. veiksmais. Kolegija vertina kritiškai apelianto teiginį, kad prietaisai buvo seni ir nieko verti. Kaip matyti iš liudytojo V. P. parodymų, iki įvykio visi prietaisai buvo ir veikė. Tad nuteistasis turėjo žinoti, kad grobdamas skydinės prietaisus, savo veiksmais padarys žalą namo gyventojams, savivaldybei. Šiuo atveju, namo gyventojams buvo nutrūkęs elektros bei šilumos tiekimas.

20Apeliantas nesutinka su UAB „R.S.“ paskaičiuotais darbo jėgos įkainiais.

21Tai, kad buvo atlikti remonto darbai patvirtina liudytojai S. B., A. Ž., V. P.. Liudytojas S. B., pirmos instancijos teisme nurodė, jog atlikta darbo suma buvo nustatyta vadovaujantis nustatytais įkainiais. Be to, buvo vykdomi papildomi avariniai atstatymo darbai, kurie buvo papildomai ir apmokami. Įvertinta ir tai, kad yra tam tikri mokesčiai, kad reikėjo važiuoti pirkti detalių, žmonės dirbo po darbo valandų. Pažymėtina, kad UAB „R.S.“ yra juridinis asmuo ir moka valstybei tokius mokesčius, kaip draudimo, pelno. Atsižvelgdamas į visas aplinkybes, apygardos teismas neturi pagrindo abejoti ieškovo pateiktu atliktu darbo aktu ir jame nurodytais įkainiais.

22Taip pat, apeliantas skunde teigia, kad apkaltinamasis nuosprendis buvo surašytas pažeidžiant baudžiamojo proceso reikalavimus.

23Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė esmines bylos aplinkybes ir surinktus įrodymus įvertino nepažeisdamas LR BPK 20 str. nuostatų. Kolegijos nuomone, sprendžiant apelianto kaltės klausimą, pirmosios instancijos teismas esminių pažeidimų nepadarė, pagrįstai ir teisingai kvalifikavo B. M. veiką, ko ir pats apeliantas neginčija.

24Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, vertindamas bylos duomenų patikimumą, pagrįstai atsižvelgė į UAB „R.S.“ pateiktą sąmatą, atliktų darbų aktą, liudytojų, iš dalies paties nuteistojo parodymus.

25Pasak apelianto, apylinkės teismas nuosprendyje dėl kiekvieno įrodymo konkrečiai nepasisakė. Apygardos teismas nesutinka su šiuo nuteistojo argumentu ir vertina kritiškai.

26Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį B. M. atžvilgiu tinkamai įvertino paties nuteistojo, liudytojų S. B., A. Ž., A. D., A. Ž., E. T., V. P. parodymus, kitą byloje esančią medžiagą, kaip antai, įvykio vietos apžiūros protokolą, pateiktus dokumentus bei tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Nuosprendyje išdėstytos teismo išvados atitinka faktines bylos aplinkybes, esminių baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų kolegija nenustatė. Pažymėtina, pagal BPK 20 str. prasmę, jei turimi duomenys gali patvirtinti arba paneigti bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai, jie laikytini įrodymais. Be to, skundžiamas teismo nuosprendis yra teisėtas, nes jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų, o nuosprendyje padarytos išvados dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 str. 2 d. sudėties, B. M. kaltumo, jam paskirtos bausmės ir civilio ieškinio, yra pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais.

27Apygardos teismo nuomone nuteistojo nusikalstamų veiksmų pasėkoje, atlikti darbai atitinka protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijus, todėl pareikštas UAB „R.S.“ civilinis ieškinys 1955,42 Lt yra teisėtas, pagrįstas ir turi būti priteistinas iš nuteistojo B. M..

28Įvertinę visas aplinkybes, apygardos teismas daro išvadą, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-07-12 nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas ir jo keisti nuteistojo B. M. apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

29Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

30nuteistojo B. M. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Civilinis ieškinys tenkintinas ir iš B. M., ieškovo UAB... 4. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 5. Nuteistasis B. M. nuteistas už tai, kad pagrobė svetimą... 6. B. M. laikotarpiu nuo 2011-03-03 apie 11 val. iki... 7. Šiais savo veiksmai nuteistasis B. M. padarė... 8. Apeliaciniu skundu nuteistasis B. M. prašo pakeisti... 9. Apeliantas skunde teigia, kad apylinkės teismas spręsdamas civilinio... 10. Apelianto manymu apylinkės teismas surašydamas nuosprendį pažeidė... 11. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis, jo gynėja prašė... 12. Nuteistojo B. M. apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. liepos 12 d. nuosprendis yra... 14. Apeliantas savo kaltę dėl iš UAB „R.S.“ 2011-03-03-2011-03-04... 15. Nusikalstama veika padaryta žala atlyginama pareiškus ieškinį... 16. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys gali būti pareikštas ir... 17. Šioje baudžiamojoje byloje B. M. nuteistas už tai, kad... 18. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, dėl nuteistojo įvykdytos... 19. UAB „R.S.“ pateikė sąmatą, atliktų darbų aktą iš kurių matyti suma,... 20. Apeliantas nesutinka su UAB „R.S.“ paskaičiuotais darbo jėgos įkainiais.... 21. Tai, kad buvo atlikti remonto darbai patvirtina liudytojai 22. Taip pat, apeliantas skunde teigia, kad apkaltinamasis nuosprendis buvo... 23. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė esmines bylos... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, vertindamas bylos... 25. Pasak apelianto, apylinkės teismas nuosprendyje dėl kiekvieno įrodymo... 26. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas priimdamas... 27. Apygardos teismo nuomone nuteistojo nusikalstamų veiksmų pasėkoje, atlikti... 28. Įvertinę visas aplinkybes, apygardos teismas daro išvadą, kad Vilniaus... 29. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 30. nuteistojo B. M. apeliacinį skundą atmesti....