Byla Iv-2431-189/2011
Dėl žalos atlyginimo (tretieji suinteresuoti asmenys: draudimo bendrovė „PZU Lietuva“, J. B., V. O.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Alauša“ atstovui advokatui Raivydui Rukštelei, atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“ atstovui advokatui Gediminui Gudeliauskui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. O. ir J. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Alauša“ skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai VĮ „Regitra“ dėl žalos atlyginimo (tretieji suinteresuoti asmenys: draudimo bendrovė „PZU Lietuva“, J. B., V. O.).

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas su skundu (t I b.l. 2-8 ) ir patikslintu skundu (t I b.l 130-136) kreipėsi į teismą, prašydamas:

41) priteisti iš atsakovo pareiškėjo naudai 42480 Lt (keturiasdešimt du tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt litų) žalos;

52) priteisti iš atsakovo pareiškėjo naudai 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

63) priteisti turėtas teismo išlaidas.

7Paaiškino, kad 2008-08-26 kreipėsi į Utenos rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl 44923,45 Lt skolos, susidariusios neatsiskaitant už nupirktus naftos produktus, 10944,81 Lt delspinigių, 6 % metinių palūkanų bei 419 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš skolininko UAB „Avameda“, bei laikinųjų apsaugos priemonių šiems reikalavimams užtikrinti taikymo. Utenos rajono apylinkės teismas 2008-08-28 nutartimi (t I b. l. 9-10) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir nusprendė areštuoti skolininkui UAB „Avameda“ priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 55868,26 Lt sumai, nesant kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, areštuoti skolininkui priklausančias 55868,26 Lt dydžio pinigines lėšas. Minėta nutartimi skolininkui UAB „Avameda“ uždrausta įkeisti turtą, nuomoti ar kitaip juo disponuoti. Nutarties nuorašai buvo išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai, o 2008-09-01 turto arešto aktas įregistruotas Turto arešto aktų registre (t I b. l. 14-15). Tačiau, galiojant UAB „Avameda“ turto areštui, 2008-09-02 UAB „Avameda“, transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi (t I b. l. 16), sudaryta su UAB „Ermilgė“, perleido UAB „Avameda“ nuosavybės teise valdomą transporto priemonę - bortinį sunkvežimį su tentu MAN 18.262, valst. Nr. ( - ), UAB „Ermilgė“ nuosavybėn. UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ 2008-09-02 Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis buvo pateikta VĮ „Regitra“. VĮ „Regitra“ pateiktos Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu UAB „Avameda“ nuosavybės teise priklausiusią transporto priemonę perregistravo UAB „Ermilgė“ kaip naujojo transporto priemonės savininko vardu.

8Nurodė, jog Utenos rajono apylinkės teismo 2009-01-26 nutartimi (t I b. l. 11-13) (civilinė byla Nr. 2-199-356/2009) patvirtino pareiškėjo ir UAB „Avameda“ taikos sutartį, kuria UAB „Avameda“ įsipareigojo sumokėti 40944,81 Lt įsiskolinimą už naftos produktus, 7205,84 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas, viso 49479,15 Lt. Tačiau UAB „Avameda“ teismo patvirtintoje taikos sutartyje nurodytų įsipareigojimų neįvykdė, todėl pagal taikos sutartį šioje byloje išduotas vykdomasis raštas (t I b. l. 24-27), kuris buvo pateiktas antstoliui vykdyti. Tik gavus 2009-12-08 antstolio išieškojimo negalimumo aktą (t. I b. l. 28), tapo žinoma, kad dėl VĮ „Regitra“ neteisėtų veiksmų įregistruojant transporto priemonės MAN 18.262, valstybinis numeris ( - ) savininku UAB „Ermilgė“, pareiškėja nebegalės atgauti įsiskolinimo iš UAB „Avameda“. Taip pat nurodė, jog Ukmergės rajono apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovams UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“, kuriuo prašė pripažinti 2008-09-02 minėtos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sandorį negaliojančiu, taikyti restituciją bei įpareigoti UAB „Ermilgė“ grąžinti transporto priemonę UAB „Avameda“. Ukmergės rajono apylinkės teismas, 2009-08-03 sprendimu (t I b. l. 17-19) ieškinį atmetė tuo pagrindu, jog UAB „Ermilgė“ yra sąžiningas automobilio įgijėjas, todėl automobilis iš UAB „Ermilgė“ negali būti išreikalautas.

9Pažymėjo, jog nuostolius patyrė dėl to, kad VĮ „Regitra“, gavusi prašymą perregistruoti transporto priemonę ir UAB „Avameda“ bei UAB „Ermilgė“ 2008-09-02 sudarytą Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, nepatikrino, ar Turto arešto aktų registre nėra įregistruota apribojimų pardavėjui UAB „Avameda“ ir įregistravo UAB „Avameda“ nuosavybės teise priklausiusį bortinį sunkvežimį, UAB „Ermilgė“ kaip savininko vardu. Todėl 2008-09-02, galiojant UAB „Avameda“ turto areštui, tarp UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudaryta Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir yra niekinė, o VĮ „Regitra“ savo neteisėtais veiksmais nulėmė, kad UAB „Avameda“ nuosavybės teise priklausantis bortinis sunkvežimis, būtų perregistruotas UAB „Ermilgė“ kaip savininko vardu nesant tam jokio teisinio pagrindo.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė skunde bei patikslintame skunde išdėstytus motyvus. Papildomai paaiškino, kad UAB „Avameda“ nepateikė lizingo akto, todėl liko kaip sunkvežimio naudotojas. VĮ „Regitra“ duomenis galėjo patikrinti pagal pirkimo – pardavimo sutartį. Kadangi UAB „Avameda“ buvo registruota kaip transporto priemonės valdytoja, todėl VĮ „Regitra“ turėjo patikrinti, ar nėra UAB „Avameda“ taikomi apribojimai kaip transporto priemonės valdytojai.

11Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“ atsiliepimuose (t I b. l. 37-39, 190-194) prašė pareiškėjo skundą atmesti. Pažymėjo, jog administracinė byla turėtų būti nutraukta remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 7 p. pagrindu, kadangi pareiškėjas nesilaikė įstatymų nustatytos išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

12Nesutikdamas su pareiškėjo argumentais dėl atsakovo neteisėtų veiksmų nurodė, jog pareiga įrodyti atsakovo veiksmų neteisėtumą tenka pareiškėjui, tačiau pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių atsakovo veiksmų neteisėtumą. Byloje yra pateikti įrodymai patvirtinantys, kad atsakovas įgyvendino visus teisės aktų keliamus reikalavimus, registruojant transporto priemonę. Pažymėjo, jog Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 str. 1 d. numato, kad Lietuvos Respublikoje viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms. Todėl teigia, kad yra registruojama tik atsakovo atitinkama transporto priemonė, bet ne jos įsigijimo pagrindas, tarp jų ir pirkimo-pardavimo sutartys. Taip pat pažymėjo, jog teisės aktų tvarka VĮ „Regitra“ nėra pavesta registruoti pardavimo sandorių, ši įstaiga registruoja tik kelių transporto priemones kaip kilnojamąjį daiktą, o ne daiktines teises. Taip pat nurodė, kad transporto priemonė MAN 18.262, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis Nr. ( - ) pirmą kartą buvo areštuota 2008-09-19 turto arešto aktu Nr. ( - ) (t. I b. l. 40, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Ukmergės rajono apylinkės teismo 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1749-675/2008). Kreditoriumi nurodytas pareiškėjas UAB „Alauša“. Todėl atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, kad 2008-09-02 transporto priemonei buvo taikomi apribojimai, o atsakovo darbuotojai neturėjo teisinio pagrindo neregistruoti transporto priemonės UAB „Ermilgė“ vardu. Nurodė, kad pirmą kartą Lietuvoje, transporto priemonė (bortinis sunkvežimis su tentu) buvo įregistruota 2005-08-25 UAB „Swedbank lizingas“ vardu (b.l. 44). Minėtos transporto priemonės naudotoju 2005-09-21 buvo įregistruota lizingo bendrovės klientas UAB „Avameda“ (b.l. 54). UAB „Swedbank lizingas“ 2008-08-19 pasirašė lizingo sutarties pabaigos aktą (t I b. l. 59), kuriuo perleido klientui nuosavybės teisę į transporto priemonę. Lizingo bendrovės pasirašytas pabaigos aktas galiojo kaip dokumentas, kurio pagrindu UAB „Avameda“ galėjo registruoti turtą arba savo, arba jo nurodyto trečiojo asmens vardu.

13Pažymėjo, kad pareiškėjas negali atgauti skolos ne dėl atsakovo atliktos transporto priemonės registracijos, bet dėl to, kad UAB „Avameda“ pirkimo-pardavimo sutartimi perleido savo turtą kitam asmeniui, nors šis turto perleidimo sandoris nebuvo pripažintas niekiniu ar negaliojančiu. Transporto priemonė buvo registruota UAB „Swedbank lizingas“ vardu, tačiau niekada nebuvo registruotas UAB „Avameda“ kaip transporto priemonės savininkė, todėl pareiškėjo nurodytu 2008-09-01 Turto arešto aktu ši transporto priemonė negalėjo būti areštuota, nes Turto arešto aktų registre registruojami areštai tokiam turtui, kuris įregistruotas skolininkų vardu.

14Nesutikdamas su pareiškėjo argumentais dėl 42480 Lt žalos priteisimo nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad atsakovas jokių neteisėtų veiksmų neatliko, todėl negali būti atsakingas už pareiškėjo nurodomos žalos kilimą ir atlyginimą. Tiesioginis priežastinis ryšis dėl ko pareiškėjas negali išieškoti 42480 Lt įsiskolinimo iš UAB „Avameda“ yra ne atsakovo atlikta registracija, bet UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudarytas pirkimo-pardavimo sandoris, kuriuo buvo perleistos nuosavybės teisės į transporto priemonę.

15Teismo posėdžio metu atsakovo atstovo atstovas palaikė atsiliepimuose pateiktus argumentus, papildomai pažymėjo, kad UAB „Ermilgė“ yra sąžiningas įgijėjas, tą patvirtino ir Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimas.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo V. O. teismo posėdžio metu paaiškino, jog dirba VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo Ukmergės grupėje specialistu. Pareigas atlieka pagal pareigybinę instrukciją. Pažymėjo, kad UAB „Ermilgė“ atstovas kreipdamasis dėl transporto priemonės registravimo pateikė visus galiojančius dokumentus. Suvedinėjant duomenis tikrino ar nėra apribojimų. Programa jokių apribojimų nerodė, todėl mano, kad šiuo atveju pastarojo kaltės nėra.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo J. B. teismo posėdžio metu paaiškino, jog dirba VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo Ukmergės grupėje vyresniuoju specialistu ir kontroliuoja specialisto darbą. Pažymėjo, kad viskas buvo atlikta teisėtai, automobilis jokių apribojimų neturėjo. Taip pat pažymėjo, jog teisės aktai nenumato, kad būtų privaloma tikrinti tarpines sutartis.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo „PZU Lietuva“, atsiliepime (t. II, b. l. 5-12) į pareiškėjo patikslintą skundą nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad UAB „Ermilgė“ vardu registruota ginčo transporto priemonė pirmą kartą areštuota 2008-09-19 dienos turto arešto aktu Nr. ( - ) ir kreditoriumi nurodytas pareiškėjas UAB „Alauša“, todėl darytina išvada, kad pareiškėjas 2008-09-19 žinojo/jam tapo žinoma apie ginčo transporto priemonės perregistravimą UAB „Ermilgė“ vardu, tačiau per 1 mėnesį nesikreipė į VĮ „Regitra“, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – LR CK) 4.260 straipsnyje. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų pažymėjo, kad ginčo transporto priemonė pirmą kartą Lietuvos Respublikoje buvo įregistruota UAB „Swedbank lizingas“ vardu - t. y. registre automobilio savininku buvo nurodytas UAB „Swedbank lizingas“, o UAB „Avameda“ pagal registro duomenis buvo nurodyta automobilio naudotoja. Kadangi Transporto priemonė buvo registruota UAB „Swedbank lizingas“ vardu, tačiau niekada nebuvo registruotas kaip UAB „Avameda“ nuosavybė, todėl 2008-09-01 turto arešto aktu ši transporto priemonė negalėjo būti areštuota, nes Turto arešto aktų registre registruojami areštai tokiam turtui, kuris įregistruotas skolininkų vardu. Taip pat pažymėjo, kad VĮ „Regitra“ registruoja kelių transporto priemones kaip kilnojamuosius daiktus, bet ne jų įsigijimo pagrindus. Vertindama pareiškėjo argumentus dėl žalos ir priežastinio ryšio nurodė, jog tai, kad pareiškėjas neatgauna skolos, sąlygoja minėtos transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo pagrindas, t.y. 2008-09-01 tarp UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudaryta Transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartis, o ne transporto priemonės registracija atlikta 2008-09-02. Be to minėta Transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartis sudaryta 2008-09-01, o transporto priemonės registracija atlikta 2008-09-02, t.y. minėta sutartis dėl transporto priemonės pardavimo sudaryta prieš registraciją. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjui atsiradusi žala yra susijusi tiesioginiu priežastiniu ryšiu su automobilio pardavėjo UAB „Avameda“ neteisėtais veiksmais, t.y. automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu pardavėjui buvo uždėti apribojimai disponuoti savo turtu. Todėl Pagal LR CK 6.317 str. 2 d. pardavėjas privalėjo garantuoti (patvirtinti) nuosavybės teisę į automobilį. Šiuo atveju pardavėjas netinkamai vykdė pagrindinę pareigą perduoti daiktą ir užtikrinti, kad jam priklauso nuosavybės teisės į jį. Taip pat mano, jog pareiškėjo pateikti išrašai iš internetinės svetainės (t. I b. l. 29-31) nelaikytini tinkamu įrodymu ginčo transporto priemonės vertei bei kartu žalos dydžiui pagrįsti. Teigia, jog pareiškėjas neįrodė prašomos priteisti žalos dydžio. Dėl draudimo teisinių santykiu su atsakovu VĮ „Regitra“ nurodė, jog tarp UAB DK „PZU Lietuva“ ir atsakovo buvo sudaryta bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis (draudimo liudijimas BCA Nr. ( - )), kuria laikotarpiu nuo 2008-05-13 iki 2009-05-12 Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr. ( - ) pagrindu buvo apdrausta atsakovo bendroji civilinė atsakomybė, kurios draudimo liudijime BCA Nr. ( - ) apdrausta veikla nurodoma - transporto priemonių registravimas. Pagal draudimo sutarties sąvoką pareiga mokėti draudimo išmoką atsiranda tik įvykus draudžiamajam įvykiui.

19Nurodė, jog remiantis nagrinėjamoje administracinėje byloje esančiais duomenimis bei dokumentais, reikalavimas dėl žalos atlyginimo nėra draudžiamasis, todėl kad: administracinėje byloje nenustatyta bei neįrodyta VĮ „Regitra“ civilinė atsakomybė; administracinėje byloje reikalavimas dėl žalos atlyginimo pareikštas Lietuvos Respublikai, o ne draudėjui VĮ „Regitra“; reikalavimas atlyginti žalą turi būti pareikštas draudimo terminu ir ne vėliau kaip per 30 dienų po draudimo sutarties galiojimo pabaigos datos; civilinėje byloje nenustatyta bei neįrodyta, kad žala pareiškėjui atsirado dėl VĮ „Regitra“ veiksmų. Taip pat atkreipė dėmesį, jog draudėjo pareiga yra sužinojus apie pareikštą pretenziją dėl žalos atlyginimo pranešti draudikui ar jo atstovui per sutartyje nustatytą terminą ir sutartyje nustatytu būdu. Pabrėžė, jog tai numato ir LR CK 6.1012 str. 1 d. ir 2 d.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-14 nutartimi (b.l. 96-101) panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-03-29 sprendimą ir bylą perdavė pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pažymėjo, jog teismas netyrė nustatytų apribojimų taikymo įtakos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui ir dėl kokių priežasčių transporto priemonės valdytojui įregistruoti apribojimai Turto arešto aktų registre nebuvo matomi Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Taip pat pažymėjo, kad svarstytinas klausimas, ar į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu neįtrauktinas asmuo, kuris atliko transporto priemonės (MAN 18.262, indentifikavimo Nr. ( - ), valstyb. Nr. ( - )) registraciją.

21Skundas atmestinas.

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai arba sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas ), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad atsakovas nevykdė pareigos patikrinti ar netaikomi apribojimai kelių transporto priemonių registravimui ir įregistravo UAB ,,Ermilgė“ vardu transporto priemonę. Transporto priemonės registravimo sąvoka ir funkcijos yra nustatytos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, kur teigiama, kad motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas - tai, veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą. Pagal minėto įstatymo 27 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikoje viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms. Atsakovo yra registruojama tik atitinkama transporto priemonė, bet ne jos įsigijimo pagrindas, tarp jų pirkimo-pardavimo sutartys. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-28 nutarimu Nr. 1286 patvirtintus Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatus (toliau -Nuostatai) atsakovas yra laikomas registro tvarkymo įstaiga, kuri registruoja kelių transporto priemones tik kaip registro objektus. Atsakovui nėra pavesta registruoti pirkimo- pardavimo sandorių, ši įstaiga registruoja tik kelių transporto priemones kaip kilnojamąjį daiktą, o ne daiktines teises. Taigi nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, nei šiame poįstatyminiame Vyriausybės akte nenustatyta, kad privalomai registruojamos transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartys. Tokios teisės normų aiškinimo ir taikymo pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje, kur konstatuota, kad automobilio registracija nesukuria nuosavybės teisės, nes registruojamas daiktas, o ne nuosavybės teisė (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2001, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. .3K- 7-309/2010).

23Transporto priemonė pirmą kartą Lietuvoje buvo įregistruota 2005-08-25 UAB ,,Swedbank lizingas“ (buvęs pavadinimas ,,Hansa lizingas'“) vardu. 2005-09-21 šios transporto priemonės naudotoju buvo įregistruota lizingo bendrovės klientas UAB ,,Avameda“. 2008-08-19 UAB ,,Swedbank lizingas“ pasirašė lizingo sutarties pabaigos aktą, kuriuo perleido klientui nuosavybės teisę i transporto priemonę-sunkvežimį su tentu MAN 18.262, identifikavimo numeris ( - ). Lizingo bendrovės pasirašytas pabaigos aktas galiojo kaip dokumentas, kurio pagrindu lizingo bendroves klientas (UAB ,,Avameda“) turėjo registruoti Transporto priemonę savo vardu.

242008-09-02 Transporto priemonė pagal pirkimo-pardavimo sutartį buvo parduota UAB ,,Ermilgė“, kuri įregistravo ją savo vardu. Pirkimo-pardavimo sutartis yra dvišalis sandoris, nes tiek pardavėjas, tiek pirkėjas turi abipuses teises ir pareigas. Tuo tarpu transporto priemonių registravimas - tai veiksmas, apimantis transporto priemonės nustatymą, jos duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumentų išdavimą. Minėta, kad registracija reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 12 patvirtinti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių, registro nuostatai ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 patvirtintos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės. Šių Nuostatų 6 punkte nustatyta, kad registro duomenys kaupiami centrinėje duomenų bazėje. Pagal Nuostatų 15 punktą, centrinėje duomenų bazėje tvarkomi ir kitų kelių transporto priemonių valdytojų duomenys (15.3 punktas); apribojimų duomenys (15.4 punktas). Taigi šioje nuostatoje išvardinta, kokie duomenys kaupiami centrinėje duomenų bazėje, o tarp jų nurodyti apribojimų duomenys laikytini sudėtine minėtos duomenų bazės dalimi.

25Nuostatų 19 punkte nurodyta, kokie duomenys priskirtini apribojimų duomenims, t.y. apribojimų duomenys yra: apribojimo identifikavimo kodas (19.1 punktas); institucijos, priėmusios sprendimą taikyti apribojimą, pavadinimas (19.2 punktas); sprendimo dėl apribojimo ir (ar) apribojimo įsigaliojimo pradžios data, laikas (19.3 punktas); apribojimo būklė (19.4 punktas); duomenų apie apribojimą gavimo iš susijusio registro data, laikas (19.5 punktas). Registro duomenys yra vieši, todėl transporto priemonės registratoriui jie yra prieinami. Registratorius, būdamas rūpestingas ir atidus, taikytus apribojimus transporto priemonės valdytojui turėjo pastebėti ir neatlikti registracijos veiksmų kitų asmens vardu, esant draudimui disponuoti UAB „Avameda“ priklaususia transporto priemone (draudimas disponuoti kilnojamu ir nekilnojamu turtu). Negali būti laikomi teisėti registratoriaus veiksmai, kai taikant turto arešto akto laikiną įregistravimą (Turto arešto registro įstatymo 11 straipsnis) transporto priemonę įregistruoti kito asmens vardu.

26Utenos rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-1432-455/2008 taikė laikinąsias apsaugos priemones, t.y. areštavo skolininkui UAB ,,Avameda“, priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 55868,26 Lt sumai, nesant kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, areštavo skolininkui priklausančias 55868,26 Lt pinigines lėšas kreditoriaus UAB ,,Alauša“, reikalavimo įvykdymo užtikrinimui. Ta pačia nutartimi pavesta antstoliui surašyti ir aprašyti areštuotą skolininko UAB ,,Avameda“ turtą bei paskirtas turto saugotojas (administratorius), taip pat areštavus turtą, uždrausta skolininkui UAB ,,Avameda“ jį įkeisti, nuomoti ir kitaip juo disponuoti. Turto arešto aktų registre turto areštas įregistruotas 2008 m. rugsėjo 1 d. Nuostatų 29 punkte įtvirtinta, kad registro duomenys keičiami be kitų atvejų ir kelių transporto priemonei, jos valdytojui teisės aktų nustatyta tvarka pradėjus taikyti apribojimus arba pasibaigus apribojimams (29.6 punktas); kitais šiuose Nuostatuose numatytais atvejais (29. 7 punktas). Iš šio teisinio reguliavimo seka, jog registro duomenys keičiami, kai kelių transporto priemonei, jos valdytojui teisės aktų nustatyta tvarka pradedami taikyti apribojimai arba tokie apribojimai pasibaigia (29.6 punktas). Kelių transporto priemonės valdytojas pagal Nuostatų 2 punktą, apibrėžiamas kaip kelių transporto priemones nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantys, naudojantys ir disponuojantys jomis fiziniai, juridiniai asmenys, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės, Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės. Iš nuostatuose tvirtintų normų, darytina išvada, kad Nuostatų prasme (29.6 punktas) apribojimų taikymas yra siejamas ne tik su konkrečia transporto priemone, bet ir su jos valdytoju (plačiąja prasme). Tai reiškia, jog nustatyti apribojimai taikomi ne tik konkrečioms transporto priemonėms, bet ir jų valdytojams.

27Teismo 2008-08-28 nutartimi areštuotas kilnojamasis ir nekilnojamasis UAB „Avameda“ turtas, ginčo automobilis kartu su kitais daiktais buvo areštuotas, nors automobilis registre neregistruotas ir neidentifikuotas turto arešto registre. Nutarties turinys taip pat rodo, kad apribojimai taikomi ne tik konkrečiai transporto priemonei, bet ir visam turtui, taip pat šio turto valdytojui apribojant jo veiksmus dėl turto disponavimo ir kt.

28Atsakovo darbuotojai pažeidė aptartos automobilių registracijos nuostatas ir dėl atsakovo veiksmai negali būti laikomi teisėtais.

29Taikant atsakomybę LR CK 6.271 str. pagrindu, turi būti konstatuota ne tik neteisėti atsakovo veiksmai, bet ir žala bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

30Žala yra vienas iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, ji nėra preziumuojama, todėl žalą ir jos dydį privalo įrodyti pareiškėjas, kaip ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Pareiškėjas patikslintame skunde nurodė, kad atsakovui perregistravus UAB ,,Avameda“ nuosavybės teise priklausiusią transporto priemonę UAB ,,Ermilgė“ kaip savininko vardu, į šį turtą nebegali būti nukreiptas pareiškėjo naudai vykdomas išieškojimas iš UAB ,,Avameda“ turto. Pajamos, kurias pareiškėjas kaip išieškotojas vykdomojoje byloje būtų gavęs pardavus neteisėtai UAB ,,Ermilgė“ vardu perregistruotą transporto priemonę yra lygios šios transporto priemonės vertei. Kadangi 2008-09-02 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje sutarties šalių nurodyta sunkvežimio kaina - 42480 Lt ir tai pareiškėjo nuomone atitinka sunkvežimio rinkos vertę sandorio sudarymo metu. 42480 Lt laikytina pareiškėjo pajamomis. Žala konstatuotina, tačiau jos atsiradimą nelėmė atsakovo veiksmai.

31Tiesioginis priežastinis ryšis dėl ko pareiškėjas negali išieškoti 42480 Lt įsiskolinimo iš UAB ,,Avameda“ yra ne atsakovo atlikta registracija, bet UAB ,,Avameda'“ ir UAB ,,Ermilgė“ sudarytas pirkimo-pardavimo sandoris, kuriuo buvo perleistos nuosavybės teisės į transporto priemonę. Kadangi nėra pagrindo teigti, kad žala pareiškėjui atsirado dėl transporto priemonės įregistravimo fakto, todėl negalima konstatuoti ir priežastinio ryšio tarp pareiškėjui atsiradusios žalos ir atsakovo veiksmų ar neveikimo.

32Taigi transporto priemonės registracija nelemia nuosavybės teisinių santykių atsiradimo ar pasibaigimo, nuosavybės teisiniai santykiai atsiranda pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu (LAT byla Nr. 3K-7-309/2010). Aptartais argumentais pareiškėjo skundas netenkinamas.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

34atmesti pareiškėjo UAB „Alauša“ skundą kaip nepagrįstą.

35Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška,... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas su skundu (t I b.l. 2-8 ) ir patikslintu skundu (t I b.l 130-136)... 4. 1) priteisti iš atsakovo pareiškėjo naudai 42480 Lt (keturiasdešimt du... 5. 2) priteisti iš atsakovo pareiškėjo naudai 6 procentų dydžio metines... 6. 3) priteisti turėtas teismo išlaidas.... 7. Paaiškino, kad 2008-08-26 kreipėsi į Utenos rajono apylinkės teismą su... 8. Nurodė, jog Utenos rajono apylinkės teismo 2009-01-26 nutartimi (t I b. l.... 9. Pažymėjo, jog nuostolius patyrė dėl to, kad VĮ „Regitra“, gavusi... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė skunde bei patikslintame... 11. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“ atsiliepimuose (t... 12. Nesutikdamas su pareiškėjo argumentais dėl atsakovo neteisėtų veiksmų... 13. Pažymėjo, kad pareiškėjas negali atgauti skolos ne dėl atsakovo atliktos... 14. Nesutikdamas su pareiškėjo argumentais dėl 42480 Lt žalos priteisimo... 15. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovo atstovas palaikė atsiliepimuose... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. O. teismo posėdžio metu paaiškino, jog... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. B. teismo posėdžio metu paaiškino, jog... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo „PZU Lietuva“, atsiliepime (t. II, b. l.... 19. Nurodė, jog remiantis nagrinėjamoje administracinėje byloje esančiais... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-14 nutartimi (b.l.... 21. Skundas atmestinas.... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 23. Transporto priemonė pirmą kartą Lietuvoje buvo įregistruota 2005-08-25 UAB... 24. 2008-09-02 Transporto priemonė pagal pirkimo-pardavimo sutartį buvo parduota... 25. Nuostatų 19 punkte nurodyta, kokie duomenys priskirtini apribojimų duomenims,... 26. Utenos rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi... 27. Teismo 2008-08-28 nutartimi areštuotas kilnojamasis ir nekilnojamasis UAB... 28. Atsakovo darbuotojai pažeidė aptartos automobilių registracijos nuostatas ir... 29. Taikant atsakomybę LR CK 6.271 str. pagrindu, turi būti konstatuota ne tik... 30. Žala yra vienas iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, ji nėra... 31. Tiesioginis priežastinis ryšis dėl ko pareiškėjas negali išieškoti 42480... 32. Taigi transporto priemonės registracija nelemia nuosavybės teisinių... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. atmesti pareiškėjo UAB „Alauša“ skundą kaip nepagrįstą.... 35. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...