Byla 2S-787-413/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Birutės Bobrel ir Jolitos Cirulienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr.2-2683-720/2010 pagal pareiškėjo UAB „Komunalinių paslaugų centras“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno rajono savivaldybei ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Komunalinių paslaugų centras“ pareiškimu (b.l. 1-3) kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vandens tinklus, esančius S. L. g. (inv. Nr. 50220, registro Nr. 44/1208458, unikalus Nr. 4400-1726-8512), tinklų ilgis 4316,66 m.; Vasario 16 – osios g. (inv. Nr. 53705, registro Nr. 44/1291954, unikalus Nr. 4400-1846-959, tinklų ilgis 2302,60 m.; Vytauto g. (inv. Nr. 54197, registro Nr. 44/1307080, unikalus Nr. 4400-1943-4069), tinklų ilgis 500,06 m.; Liepų g. (inv. Nr. 36834, registro Nr. 44/691636), tinklų ilgis 1838,0 m. ir Žaliojoje g. (inv. Nr. 36835, registro Nr. 44/692148), tinklų ilgis 1912,00 m.

4Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 25 d. sprendimu pareiškimą patenkino ir UAB „Komunalinių paslaugų centras“ nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į jo nurodytus objektus (b.l. 49-51).

5Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau ir Inspekcija) 2010 m. lapkričio 26 d. pateikė teismui apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą. Suinteresuoto asmens apeliacinis skundas 2010 m. gruodžio 1 d. teisėjos rezoliucija priimtas (b.l. 55-58).

6Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi to paties teismo 2010 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją pripažino negaliojančia ir nustatė apeliantui 10 dienų terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Teismas pažymėjo, kad apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės neatitinka teismo sprendime nurodytų ir išnagrinėtų aplinkybių, todėl sprendė, kad skundas paduotas ne dėl išnagrinėto ginčo dalyko (b.l. 61).

7Inspekcija dėl 2010 m. gruodžio 14 d. teismo nutartyje nurodytų trūkumų pateikė teismui 2010 m. gruodžio 20 d. paaiškinimus (prašymą), prašydama 2010 m. lapkričio 23 d. jos apeliacinį skundą laikyti paduotu. Apeliantas nurodė, kad paduodant apeliacinį skundą buvo klaidingai nurodytas civilinės bylos, kurioje paduodamas skundas, numeris, tačiau kitos apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės susijusios su išnagrinėta civiline byla Nr. 2-2683-720/2010, kurioje ir paduodamas apeliacinis skundas. Apsirikimo klaida padaryta todėl, kad tame pačiame teisme, pagal to paties pareiškėjo pareiškimus, dėl to paties dalyko (tik į skirtingus objektus) nagrinėjamos ir kitos bylos, kuriose Inspekcija yra dalyvaujantis asmuo (b.l. 62).

8Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 29 d. skundžiama nutartimi (b.l. 64) atmetė suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus prašymą kaip nepagrįstą.

9Teismas nurodė, jog Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2683-720/2010 įsiteisėjo 2010 m. lapkričio 25 d. Apeliantas apeliacinio skundo dėl Kauno rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2683-720/2010 iki šiol nepateikė, atnaujinti apeliacinio skundo padavimo termino neprašė, o prašymas laikyti 2010 m. lapkričio 23 d. apeliacinį skundą Nr. (15.24)-2D-14037 paduotu civilinėje byloje Nr. 2-2683-720/2010 jokiomis objektyviomis priežastimis nepagrįstas.

10Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atskiruoju skundu (b.l. 67-68) prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodo, jog skundžiama nutartis yra nepagrįsta, priimta pažeidžiant procesinės teisės normas, prieštaraujanti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, todėl turėtų būti panaikinta. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

111. Iš Inspekcijos 2010 m. lapkričio 23 d. apeliacinio skundo Nr. (15.24)-2D-14037 turinio akivaizdu, kad apeliaciniame skunde nurodytos bylos aplinkybės, įrodymai ir teisiniai argumentai yra ne dėl civilinės bylos Nr. 2-2722-214/2010 sprendimo neteisėtumo, bet dėl civilinės bylos Nr. 2-2683-720/2010 sprendimo neteisėtumo.

122. Sprendimas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-2722-214/2010 buvo priimtas ne 2010 m. spalio 25 d., o 2010 m. lapkričio 23 d.

133. Inspekcijai 2010 m. lapkričio 23 d. teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2722-214/2010 buvo išsiųstas 2010 m. lapkričio 24 d. lydraščiu. Todėl akivaizdu. jog 2010 m. lapkričio 23 d. apeliacinis skundas Nr. (15.'24)-2D-14037 negalėjo būti paduotas dėl sprendimo, kurio Inspekcija dar nebuvo gavusi. Be to, Inspekcijos 2010 m. lapkričio 23 d. apeliaciniu skundu buvo prašoma panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą, bet ne 2010 m. lapkričio 23 d. teismo sprendimą.

145. Klaidingas procesinio dokumento pavadinimas nėra kliūtis atlikti procesinį veiksmą, kurio yra prašoma, o teismo išvada ginčijamoje nutartyje, jog inspekcijos 2010 m. gruodžio 16 d. prašymas Nr. (15.24)-2D-15242 nepagrįstas jokiomis objektyviomis priežastimis, yra nepagrįsta ir prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

156. Kauno rajono apylinkės teismas, gavęs 2010 m. lapkričio 23 d. apeliacini skundą, nutartį dėl apeliacinio skundo trūkumų pašalinimo priėmė tik 2010 m. gruodžio 14 d. Inspekcijoje yra registruotos penkios civilinės bylos (Nr. 2-3175-214/2010, Nr. 2-2887-58/2010, Nr. 2-2683-721/2010, Nr. 2-2722-214/2010, Nr. 2-2276-660/2010) pagal pareiškėjo UAB Komunalinis paslaugų centras pareiškimus suinteresuotiems asmenims Inspekcijai ir Kauno rajono savivaldybei dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Visi pareiškėjo UAB Komunalinis paslaugų centras pareiškimai grindžiami tomis pačiomis aplinkybėmis ir tais pačiais įrodymais. Dėl šios priežasties Inspekcijos 2010 m. lapkričio 23 d. apeliaciniame skunde Nr. (15.24)-2D-14037 klaidingai buvo nurodytas skundžiamo teismo sprendimo civilinės bylos numeris.

16Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybė į atskirąjį skundą (b.l. 73-74) prašo atskirąjį skundą atmesti ir nurodo, jog apylinkės teismas, nepriimdamas suinteresuoto asmens Inspekcijos apeliacinio skundo, įstatymų nepažeidė, tinkamai taikė procesinės ir materialinės teisės normas, teisingai padarydamas išvadą, jog pateiktas apeliacinis skundas neatitinka LR civilinio proceso kodekso 306 straipsnio reikalavimų.

17Atskirasis skundas tenkintinas. Skundžiama nutartis naikintina, praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti atnaujintinas ir apeliacinis skundas su byla perduotinas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui LR CPK 307 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiksmams atlikti

18Iš skundžiamos Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarties galima daryti išvadą, kad apeliantas praleido įstatymu nustatytą 30 dienų terminą apeliaciniam skundui paduoti ir nepašalino teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutartyje nurodytų trūkumų.

19CPK 305 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog apeliacinį skundą gali paduoti visi byloje dalyvaujantys asmenys. Kaip ir kiekviena procesinė teisė, apeliacijos teisė įgyvendinama CPK nustatyta tvarka, kuria reglamentuojami ir įstatymo nustatyti terminai procesiniams veiksmams atlikti. CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Nagrinėjamu atveju skundžiamas Kauno rajono apylinkės teismo sprendimas priimtas 2010 m. spalio 25 d., taigi paskutine diena skundui paduoti laikytina 2010 m. lapkričio 24 diena. Iš bylos duomenų matyti, kad Inspekcijos apeliacinis skundas, apelianto datuotas 2010 m. lapkričio 23 d., išsiųstas ir teisme gautas 2010 m. lapkričio 26 d. (b.l. 55, 60). Taigi, apeliacinis skundas paduotas pavėluotai, t.y. praleidus dvi dienas nuo termino skundui paduoti pabaigos. CPK 307 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Ši specialioji įstatymo nuostata detalizuoja CPK 78 straipsnio 1 dalyje numatytą bendrąją taisyklę, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą arba teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Taigi, pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta LR CPK 78 straipsnyje, - tai svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu tinkamai atlikti procesinį veiksmą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad nei CPK 78 straipsnyje, nei 307 straipsnyje, nei kurioje nors kitoje įstatymo normoje nėra numatyta, kad atnaujinti praleistą procesinį terminą teismas gali tik jeigu to prašo dalyvaujantis byloje asmuo. Teismas ex officio (pagal pareigas) privalo tinkamai vykdyti teisingumą, vadovautis teisės į tinkamą teismo procesą principu ir ex proprio motu (savo iniciatyva) atitinkamai reaguoti į visas aplinkybes, kurios užkerta kelią šio principo įgyvendinimui. Dėl nurodytų priežasčių, kai asmuo procesinį veiksmą atlieka praleidęs nustatytą terminą, vien ta aplinkybė, kad nėra dalyvaujančio byloje asmens prašymo praleistą procesinį terminą atnaujinti, negali būti vertinama kaip pagrindas atsisakyti svarstyti praleisto procesinio termino atnaujinimo klausimą. Taip pat ši aplinkybė negali pateisinti ir teismo atsisakymą atnaujinti praleistą procesinį terminą, kai turima duomenų, kurie sudaro pagrindą pripažinti šį terminą praleistą dėl svarbios priežasties. Todėl teismas, turėdamas duomenų, kad procesinis terminas galėjo būti praleistas nedaug, esant jį praleidusio asmens aiškiai išreikštai valiai ginti savo interesus, teismas ex proprio motu, atsižvelgdamas į atitinkamos kategorijos bylose galiojančias įrodinėjimo taisykles, turi svarstyti termino atnaujinimo klausimą. Nustatęs, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, procesinį veiksmą asmuo atliko per protingą laiką, teismas privalo praleistą procesinį terminą atnaujinti, nepriklausomai, ar dalyvaujantis byloje asmuo padavė prašymą jį atnaujinti, ar ne (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. sausio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-36/2004, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-314/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-237/2008).

20Nagrinėjamoje byloje susidarė situacija, kai teismas 2010 m. gruodžio 1 d. rezoliucija apeliacinį skundą priėmė, kas leidžia manyti, kad tokiu būdu buvo atnaujintas ir skundo padavimo terminas, 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, nesiedamas skundo trūkumų su praleistu terminu jam paduoti, o skundžiama 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi, tinkamai nemotyvuodamas savo argumentų ir nesivadovaudamas procesinės teisės normomis, iš naujo nagrinėjo klausimą dėl procesinių skundo padavimo terminų, nepasisakydamas, ar terminas skundui paduoti praleistas, ar ne.

21Teisėjų kolegija pripažįsta neargumentuota ir nepagrįsta skundžiamos nutarties dalį, kiek tai liečia apelianto 2010 m. gruodžio 20 prašymą dėl apeliacinio skundo trūkumų pašalinimo, kurie buvo nurodyti 2010 m. gruodžio 14 d. teismo nutartimi. Iš prašymo turinio matyti, kad apeliantas paaiškino apeliaciniame skunde padarytą klaidą dėl civilinės bylos numerio, kita skundo dalis tiesiogiai susijusi su skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu, todėl teismui nebuvo pagrindo spręsti, kad apeliacinio skundo trūkumai nepašalinti. Be to, teismas priėmė skundžiamą sprendimą pažeisdamas procesinės teisės normas, kadangi nesivadovavo įstatymu, kuriuo turėjo vadovautis (CPK 316 str.).

22Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos rašytinę medžiagą, pažymi, kad Inspekcija gynė savo teises ir teisėtus interesus nepiktnaudžiaudama jai suteiktomis įstatymo teisėmis. Terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas nedaug (2 dienas) ir pateiktas per protingą terminą. Todėl pirmosios instancijos teismas praleistą procesinį terminą turėjo pagrindą atnaujinti, nors suinteresuotas asmuo tokio prašymo ir nepadavė. To nepadaręs, teismas pažeidė CPK 78 ir 307 straipsnių nuostatas ir teisės į tinkamą teismo procesą principą (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str.).

23Aptartų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias apeliacinių skundų trūkumų pašalinimo tvarką, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį (CPK 263 str. 1 d.). Nurodyti pažeidimai sudaro pagrindą nutarčiai panaikinti. Todėl naikindama Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį ir vadovaudamasi proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, teisėjų kolegija klausimą dėl praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti ir apeliacinio skundo priėmimo išsprendžia iš esmės - atnaujina suinteresuotam asmeniui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui terminą apeliaciniam skundui paduoti dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimo ir apeliacinį skundą priima (CPK 337 str. 2 p.). Apeliacinį skundą priėmus, byla perduotina Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 319 straipsnio 1 dalyje nustatytiems veiksmams atlikti (CPK 338 str.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 307 straipsnio 2 dalimi, 331 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

25Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

26Atnaujinti suinteresuotam asmeniui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui praleistą terminą apeliaciniam skundui dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimo paduoti, apeliacinį skundą priimti ir perduoti jį su byla Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 319 straipsnio 1 dalyje nustatytiems veiksmams atlikti.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 3. pareiškėjas UAB „Komunalinių paslaugų centras“ pareiškimu (b.l. 1-3)... 4. Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 25 d. sprendimu pareiškimą... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 6. Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi to paties... 7. Inspekcija dėl 2010 m. gruodžio 14 d. teismo nutartyje nurodytų trūkumų... 8. Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 29 d. skundžiama nutartimi... 9. Teismas nurodė, jog Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d.... 10. Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 11. 1. Iš Inspekcijos 2010 m. lapkričio 23 d. apeliacinio skundo Nr.... 12. 2. Sprendimas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-2722-214/2010 buvo priimtas ne... 13. 3. Inspekcijai 2010 m. lapkričio 23 d. teismo sprendimas civilinėje byloje... 14. 5. Klaidingas procesinio dokumento pavadinimas nėra kliūtis atlikti... 15. 6. Kauno rajono apylinkės teismas, gavęs 2010 m. lapkričio 23 d. apeliacini... 16. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybė į atskirąjį... 17. Atskirasis skundas tenkintinas. Skundžiama nutartis naikintina, praleistas... 18. Iš skundžiamos Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d.... 19. CPK 305 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog apeliacinį skundą gali paduoti... 20. Nagrinėjamoje byloje susidarė situacija, kai teismas 2010 m. gruodžio 1 d.... 21. Teisėjų kolegija pripažįsta neargumentuota ir nepagrįsta skundžiamos... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos rašytinę medžiagą, pažymi, kad... 23. Aptartų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2... 25. Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį panaikinti ir... 26. Atnaujinti suinteresuotam asmeniui Valstybinės teritorijų planavimo ir... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....