Byla 2S-2217-259/2013
Dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria buvo panaikintas teismo įsakymas, civilinė byla nutraukta

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria buvo panaikintas teismo įsakymas, civilinė byla nutraukta ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

32013-06-06 Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. L2-12828-285/2013 buvo priimtas teismo įsakymas pagal kreditoriaus Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro pareiškimą dėl 11 923,21 Lt skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 89,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko UAB „Beljana“. 2013-07-24 kreditorius pateikė teismui prašymą išduoti įsiteisėjusį teismo įsakymą, kuriame nurodė, kad skolininkas 2013-06-26 kreditoriui sumokėjo 11 923,21 Lt nuostolių ir 89,00 Lt žyminį mokestį. Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi panaikino 2013-06-04 Kauno apylinkės teismo įsakymą civilinėje byloje Nr.L2-12828-285/2013, kuriuo iš skolininko iš UAB „Beljana“ buvo nutarta išieškoti kreditoriui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui 11 923,21 Lt skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos skolos sumos (11 923,21 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-06-06) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 89,00 Lt bylinėjimosi išlaidas; panaikino 2013m. birželio 6 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-12828-285/2013 taikytas laikinąsias apsaugos priemones, civilinę bylą Nr.L2-12828-285/2013 nutraukė.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartyje nurodoma, jog skolininkas per LR CPK 437 str. 2 d. 1 p. nustatytą terminą teismo įsakymą įvykdė, nes kreditorius tai patvirtino raštu, todėl teismo įsakymas panaikintinas, civilinė byla nutrauktina (CPK 439 str. 7 d.), naikintinos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Kreditorius Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras atskiruoju skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo priimtas įsakymas negalėjo būti panaikintas ir privalėjo būti išduotas kreditoriui, kadangi skolininkas nevisiškai atsiskaitė su kreditoriumi – liko skolingas kreditoriui teismo įsakymu priteistas procesines palūkanas, t.y. 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, ir kreditorius šią aplinkybę savo prašyme nurodė;
  2. Teismas 2013-06-06 nutartimi byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones. Kreditorius šią teismo nutartį pateikė antstoliui vykdyti, todėl patyrė 325,95 Lt vykdymo išlaidas. Įsiteisėjęs teismo įsakymas negalėjo būti panaikintas, kadangi jis yra reikšmingas vykdomojoje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo, susigrąžinant vykdymo išlaidas, sumokėtas prieš vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kai kilęs ginčas yra išspręstas kreditoriaus naudai priimant teismo įsakymą, išlaidas už laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą patyręs kreditorius šias išlaidas gali išsiieškoti tik pateikdamas antstoliui įsiteisėjusį teismo įsakymą (LAT 3K-3-12/2010). Teismas, priėmęs nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prieš panaikindamas teismo įsakymą CPK 439 str. 7 d. pagrindu, turėtų įsitikinti ne tik tuo, kad skolininkas sumokėjo kreditoriui visas teismo įsakymu priteistas sumas, bet ir ar kompensavo kreditoriui išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu.

8Skolininkas UAB „Beljana“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXIII skyrius nustato bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumus. Teismo įsakymo institutas padeda realizuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse įtvirtintus proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, leidžiančius veiksmingiau ginti tiek kreditoriaus, tiek skolininko teises. Kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo forma ir turinys nurodytas LR CPK 433 straipsnyje. Ši nuostata numato, kad pareiškime kreditoriui suteikiama teisė prašyti ne tik piniginio reikalavimo, nurodant konkrečią sumą, pateikiant faktinį pagrindą bei tai pagrindžiančius įrodymus, bet ir priteisti palūkanas ar delspinigius nurodant normą, dydį ir skaičiavimo laikotarpį (LR CPK 433 str. 1 d. 4 p.). Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1R-232 „Dėl civilinėse bylose dėl teismo įsakymo išdavimo naudojamų procesinių dokumentų formų patvirtinimo“ patvirtintos pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo formos bei pranešimo skolininkui įvykdyti teismo įsakymą forma. Patvirtintu pranešimu skolininkas, priėmus teismo įsakymą, yra informuojamas, jog turi teisę: 1) per 20 dienų nuo šio pranešimo įteikimo įvykdyti kreditoriaus reikalavimus bei sumokėti bylinėjimosi išlaidas ir apie tai raštu pranešti teismui; 2) per 20 dienų nuo šio pranešimo įteikimo raštu pareikšti teismui prieštaravimus dėl kreditoriaus reikalavimų (prieštaravimai gali būti nemotyvuoti). Nustatyta forma numatomos ir pasekmės, jeigu skolininkas neįvykdys kreditoriaus reikalavimo, t.y. jeigu skolininkas neįgyvendins 1 punkte nurodytų reikalavimų ir nepareikš prieštaravimų, teismo įsakymas bus vykdomas priverstinai. Tokiu atveju nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo skolininkas privalės mokėti palūkanas ir įstatyme ar sutartyje nustatytus delspinigius ir (arba) palūkanas.

12Kaip matyti iš komentuojamų teisės normų, įstatymo leidėjas numatė skolininko pareigą mokėti procesines palūkanas tik tokiu atveju, jeigu skolininkas neįvykdys pranešime nurodytų įpareigojimų kreditoriui ir jeigu bus pradėtas priverstinis teismo įsakymo vykdymas. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog skolininkas UAB „Beljana“ per 2013-06-06 teismo pranešime nustatytą 20 dienų terminą, t. y. 2013-06-26, sumokėjo kreditoriui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui 12 012,21 Lt nuostolių bei 89 Lt žyminį mokestį (b.l. 34). Šį faktą savo 2013-07-22 raštu patvirtino ir pats kreditorius (b. l. 38). Taigi, nagrinėjamu atveju skolininkas UAB „Beljana“, siekdamas išvengti teisinių pasekmių bei procesinių palūkanų mokėjimo, kurios užtikrina, kad skolininkas kuo greičiau įvykdytų teismo sprendimą, sumokėjo 2013 m. birželio 6 d. teismo įsakyme nustatyto dydžio skolą ir žyminį mokestį kreditoriui. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skolininkas UAB „Beljana“ įvykdė teismo pranešime nustatytą pareigą per 20 dienų nuo šio pranešimo įteikimo įvykdyti kreditoriaus reikalavimus bei sumokėti bylinėjimosi išlaidas ir apie tai raštu pranešti teismui, todėl jo atžvilgiu negali būti taikomos pranešimo ir teismo įsakymo nevykdymo pasekmės, t.y. priverstinis teismo įsakymo vykdymas bei procesinių palūkanų skaičiavimas. Šią teismo išvadą patvirtina ir LR CPK 437 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nuostatos, jog kartu su kreditoriaus pareiškimo bei teismo įsakymo nuorašais teismas išsiunčia skolininkui pranešimą, kuriame turi būti nurodyta ir informacija apie tai, kad teismas kreditoriaus reikalavimu nagrinės pareiškimą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, jei skolininkas pareikš prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo, ir apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl 2013-06-04 Kauno apylinkės teismo įsakymo panaikinimo ir civilinės bylos nutraukimo, pagrįstai vertino, jog kreditorius UAB „Beljana“ per nustatytą terminą (2013-06-26) pilnai įvykdė materialiuosius kreditoriaus reikalavimus, sprendė, jog išduotas teismo įsakymas neįsiteisėjo (CPK 437 str.), todėl teisingai ir pagrįstai panaikino 2013 06 04 Kauno apylinkės teismo įsakymą.

13Atmestini kaip nepagrįsti ir apelianto skundo argumentai, kad teismas nagrinėjamu atveju turėtų vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-01 nutartyje Nr. 3K-3-12/2010 nustatytomis aplinkybėmis ir padarytomis išvadomis, t.y. jog teismas privalo kreditoriui išduoti teismo įsakymą tam, kad kreditorius galėtų susigrąžinti vykdymo išlaidas, patirtas vykdant Kauno apylinkės teismo 2013-06-06 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje. Kaip matyti iš minimos skunde kasacinės instancijos teismo nutarties turinio, teismas joje pažymėjo, jog tik įsiteisėjęs teismo įsakymas yra pagrindas spręsti klausimą dėl išlaidų už laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą priteisimo kreditoriui. Nagrinėjamoje situacijoje tiek pirmosios tiek apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog 2013-06-06 Kauno apylinkės teismo įsakymas neįsiteisėjo, kadangi skolininkas UAB „Beljana“ 2013-06-26 įvykdė kreditoriaus materialiuosius reikalavimus. Plačiau apeliacinės instancijos teismas dėl skundo motyvų, kuriuose keliamas teismo įsakymo reikšmingumas vykdomojoje byloje nepasisako, kadangi šios aplinkybės neturi reikšmės skundžiamos teismo nutarties pagrįstumui ir teisėtumui.

14Atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes ir išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties nėra teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai