Byla 2-820-826/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Alinai Bružienei, Joanai Runelienei, dalyvaujant ieškovo AB „Klaipėdos energija“ atstovui advokato padėjėjui Raimondui Mažuliui, atsakovėms S. K. ir V. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovėms S. K. ir V. K., trečiajam asmeniui Klaipėdos miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti solidariai iš atsakovių skolą už tiektą šilumos energiją ir kartą vandenį, delspinigius, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakove S. K. sudarė Atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti šilumos energiją bei karštą vandenį butui ( - ), Klaipėda, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Atsakovai netinkamai vykdė savo pareigą – neatsiskaitė laikotarpiu nuo 2007 m. liepos mėn. iki 2008-07- mėn. už suteiktas paslaugas, įsiskolino ieškovui AB „Klaipėdos energija“ 2058,76 Lt Remiantis Atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutarties 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1. punktu, ieškovas atsakovams paskaičiavo 0,04 procentų dydžio delspinigius, kas sudaro 104,04 Lt., 5 proc. palūkanas, taip pat prašo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

3Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinyje išdėstytus reikalavimus palaikė, pripažino, kad atsakovė V. K. sumokėjo 300,00 Lt skolos, todėl skola yra 1758,76 Lt. Šioje dalyje ieškinį prašo tenkinti, priteisti solidariai iš atsakovių S. K. ir V. K. 1758,76 Lt skolą ir 104,04 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas 416,90 Lt. Papildomai paaiškino, kad V. K. pateikta buto nuomos sutartis, pagal kurią atsakovė V. K. laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2009-02-01 buvo išsinuomojusi butą, ( - ), Klaipėda, ieškovo pozicijos nekeičia, nes atsakovės privalėjo pranešti, kad pasikeitė asmenų, gyvenančių bute, skaičius, tačiau to nepadarė.

4Atsakovė V. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka, nurodo, kad šiuo metu skolos padengti neturi jokių galimybių, nes jos pajamos yra labai mažos.

5Teismo posėdžio metu atsakovė V. K. paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2007 m. liepos mėn. iki 2008 m. liepos mėn. negyveno bute ( - ), Klaipėda. Ji tuo metu gyveno išsinuomotame bute ( - ), Klaipėda. Pinigus, kuriuos moka ieškovui, moka padėdama savo motinai. Šiuo metu jau yra įnešusi 300,00 Lt.

6Teismo posėdžio metu S. K. paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2007 m. liepos iki 2008 m. liepos gyveno bute ( - ), Klaipėda, paminėtame bute nebegyvena nuo 2008 m. spalio mėn. Nuo kada nebemokėjo skolos už šilumą ir karštą vandenį – nebeprisimena. Su skola už šilumą ir delspinigiais sutinka, bylinėjimosi išlaidų prašo nebepriteisti. Ginčo laikotarpiu dukra pas ją nebegyveno, todėl iš jos neturi būti priteistas įsiskolinimas.

7Tretysis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai, atsiliepimo ar prašymų teismui nepateikė, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant (LR CPK 232 str., 247 str. 2 d.).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies (LR CK 1.71 str 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.383 str., 6.384 str., 6.388 str., 6.588 str., 6.589 str.).

9Išklausius šalių paaiškinimus, ištyrus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad buto ( - ), Klaipėda, savininkas yra Klaipėdos miesto savivaldybė (b. l. 16, 17). Savivaldybės nuomojamų butų priežiūrą vykdančios VŠĮ „Klaipėdos butai“ pažyma (Sąrašas) patvirtina, kad atsakovė S. K. 2008 m. buvo pagrindinė Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančio buto ( - ), Klaipėda, nuomininkė, V. K. įvardinta šeimos nariu (b.l. 18). Duomenų apie atsakovės S. K. deklaruotą gyvenamąją vietą nėra (b.l. 14), atsakovė V. K. yra deklaravusi gyvinamąją vietą ( - ), Klaipėda (b.l. 87). Tarp ieškovo ir atsakovės S. K. buvo sudaryta neterminuota Atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutartis dėl šilumos energijos ir karšto vandens teikimo adresu - ( - ), Klaipėda (b.l. 19). Sutarties 1 punktu atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už šilumos energiją ir karštą vandenį LR Vyriausybės nustatytomis kainomis pagal atsiskaitymo knygelę iki poataskaitinio mėnesio 15 d., jei LR Vyriausybės nenustatyti kitokie atsiskaitymo terminai. Iš 2008 m. balandžio 21 d. mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad laikotarpiu nuo 2007 m. liepos mėn. iki 2008 m. liepos mėn. už energijos teikimą susidarė 2058,76 Lt skola, ieškovo paskaičiuoti delspinigiai sudaro 104,04 Lt (b.l. 21). 2007-01-01 panaudos sutartimi atsakovė V. K. nuo 2007-01-01 iki 2009-02-01 buvo išsinuomojusi butą, esantį Bokštų g.14-3, Klaipėdos m. (b.l. 97)

10Vertinant įrodymus, darytina išvada, kad butas ( - ), Klaipėda, priklausantis Klaipėdos miesto savivaldybei, buvo išnuomotas atsakovei S. K., ji šiame bute gyveno nuomininkės teisėmis, privalėjo atsiskaityti už ieškovo suteiktas paslaugas. Atsakovė V. K. laikotarpiu už kurį paskaičiuotas įsiskolinimas už šilumos ir karšto vandens tiekimą, tai yra, 2007 m. liepos – 2008 m. liepos mėn. šiame bute negyveno. Šias aplinkybes patvirtina už butų šildymą ir karštą vandenį sutartis, VŠĮ „Klaipėdos butai“ pažyma, 2007-01-01 buto ( - ), Klaipėda panaudos sutartis. Teisės aktuose dėl šilumos pirkimo – pardavimo nereglamentuota situacija, kai patalpų savininkas yra išnuomojęs patalpas nuomininkui ir šis yra faktinis vartotojas. Pagal bendrąją taisyklę šilumos pirkimo – pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir atitinkamai pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.383 straipsnis, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 31 ir 32 dalys, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 5,50,52,62 punktai, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30d. įsakymu Nr. 4-260 patvirtintų Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 8 punktas, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289 patvirtintų Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų 8 punktas). Teisės aktuose dėl šilumos pirkimo– pardavimo nereglamentuota situacija, kai patalpų savininkas yra išnuomojęs patalpas nuomininkui ir šis yra faktinis vartotojas. Civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui, šilumos energijos vartojimo pirkimo – pardavimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas, bet ir šių nuomininkas (Teismų praktika Nr. 29, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-3/2008; UAB „Vilniaus energija“ v. Vilniaus miesto savivaldybė). Tarp ieškovo ir atsakovės S. K. buvo sudaryta neterminuota Atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutartis dėl šilumos energijos ir karšto vandens teikimo adresu – ( - ), Klaipėda. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas iš šios Sutarties kilusias pareigas vykdė tinkamai - teikė šilumą ir karštą vandenį patalpoms adresu ( - ), Klaipėda. Atsakovė – buto nuomininkas S. K. laiku ir tinkamai už teikiamas paslaugas neatsiskaitė. Prievolės neįvykdymą patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai - 2008 m. rugpjūčio 20 d. mokesčių paskaičiavimo pažyma. Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenumato ko kita (LR CK 6.388 str. 1 d.). Atsakovė S. K. buvo Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančio buto nuomininkė, todėl kiekvieną mėnesį turėjo sumokėti už tiekiamą šiluminę energiją (LR CK 6.584 str. 1 d., Atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutarties 11 p.).

11Atsakovė V. K. pateikė rašytinį įrodymą - 2007-01-01 buto ( - ), Klaipėda panaudos sutartį, pagal kurią atsakovei laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2009-02-01 buvo išnuomotas butas, esantis ( - ), Klaipėdos m. Šis įrodymas teismo posėdžio metu ginčytas nebuvo. Ieškovo argumentas, kad nepaisant to, kad atsakovė V. K. ginčo laikotarpiu bute ( - ), Klaipėda, negyveno, vis tiek turi mokėti už teiktas paslaugas, nes ieškovo neinformavo apie tai, kad šiuo laikotarpiu bute negyvena, nepagrįsta, ji neturi mokėti ieškovui už paslaugas, kurių ji negavo. Dėl šios priežasties ieškovo reikalavimas dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš V. K. netenkintinas.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovas atsisakė dalies savo reikalavimo dėl 200,00 Lt skolos priteisimo, nes atsakovės dalį jų reikalavimų po bylos iškėlimo teisme patenkino. Nenustatyta, kad ieškovo dalies ieškinio atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, todėl ieškovo dalies ieškinio reikalavimų atsisakymas priimtinas ir toje dalyje byla nutrauktina (LR CPK 42 str. 1 d., 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., 294 str.). Byloje esantys įrodymai – 2010-12-20, 2011-01-17, 2011-02-11, 2011-03-14 ir 2011-04-18 pažymos, atsakovės V. K. teismo posėdžio metu apžiūrai pateiktas 2011-05-19 d. 50,00 Lt mokėjimo nurodymas (b.l. 86, 110 ), įrodo, kad dalis įsiskolinimo – 300,00 Lt sumokėta, todėl civilinės bylos dalis dėl 300,00 Lt skolos sumokėjimo, šiuos reikalavimus įvykdžius, nutrauktina.

13Byloje nėra įrodymų apie tai, kad, atsakovė S. K. iki sprendimo priėmimo būtų įvykdžiusi įsipareigojimus (yra padengta tik dalis 300,00 Lt skolos), atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių teismui įrodymų nepateikė, skolos paskaičiavimo neginčijo, su skola ir delspinigiais sutiko. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Darytina išvada, kad atsakovė S. K. pažeidė įstatyme ir sutartyje nustatytą prievolę, nes nustatytais terminais nesumokėjo ieškovui už tiektą šilumos energiją bei karštą vandenį (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Pagal 1995-01-25 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ (iš dalies pakeisto LR Vyriausybės 1996-10-04 nutarimu Nr. 1161) 3.1 punktą, gyventojams, nesumokėjusiems už komunalines paslaugas, delspinigiai skaičiuojami praėjus 20 kalendorinių dienų (nedirbantiems pensininkams, jeigu šeimoje nėra darbingo amžiaus asmenų – 30 kalendorinių dienų) nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos – po 0,04 procento už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Darytina išvada, kad ieškovo ieškinys dalyje dėl skolos, delspinigių priteisimo iš atsakovės S. K. pagrįstas ir įrodytas, todėl ieškovui iš atsakovės S. K. priteistina 1758,76 Lt skola ir 104,04 Lt delspinigiai (LR CK 6.256 str. 2 d.).

14Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkė privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl iš atsakovės S. K. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą 1862,80 Lt nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 98 straipsnio 1, 3 dalys). Šioje byloje patenkinta 50 proc. ieškovo reikalavimų, nes atmestas ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo iš V. K..

16Šioje byloje ieškovas patyrė 416,90 Lt (66,00 Lt – žyminis mokestis, 350,90 Lt – išlaidos teisinei pagalbai apmokėti) bylinėjimosi išlaidų, įrodymų apie atsakovių patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikta, todėl ieškovui iš atsakovės S. K. priteistina 208,45 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d., 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., 293 str. 4 p., 294 str., teismas

Nutarė

18Nutraukti civilinės bylos dalį dėl 300,00 Lt skolos sumokėjimo, šį ieškovo reikalavimą įvykdžius.

19Kitoje dalyje ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės S. K. 1758,76 Lt skolos, 104,04 Lt delspinigių bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1862,80 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2010-10-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 208,45 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB ,,Klaipėdos energija“.

21Likusioje dalyje ieškinio netenkinti

22Sprendimas per 30 dienų po jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti solidariai iš... 3. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinyje išdėstytus reikalavimus... 4. Atsakovė V. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 5. Teismo posėdžio metu atsakovė V. K. paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2007 m.... 6. Teismo posėdžio metu S. K. paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2007 m. liepos iki... 7. Tretysis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą pranešta... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies (LR CK 1.71 str 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str.,... 9. Išklausius šalių paaiškinimus, ištyrus rašytinius įrodymus, nustatyta,... 10. Vertinant įrodymus, darytina išvada, kad butas ( - ), Klaipėda,... 11. Atsakovė V. K. pateikė rašytinį įrodymą - 2007-01-01 buto ( - ),... 12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalyje... 13. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad, atsakovė S. K. iki sprendimo priėmimo... 14. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkė privalo mokėti 5... 15. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 16. Šioje byloje ieškovas patyrė 416,90 Lt (66,00 Lt – žyminis mokestis,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d.,... 18. Nutraukti civilinės bylos dalį dėl 300,00 Lt skolos sumokėjimo, šį... 19. Kitoje dalyje ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės S. K. 1758,76 Lt skolos, 104,04 Lt delspinigių bei 5... 21. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti... 22. Sprendimas per 30 dienų po jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...