Byla 2-470-278/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui Aldui Praninskui,

4atsakovams A. G., M. Č.,

5trečiojo asmens atstovui Vladui Kerpauskui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės (toliau AB) „Swedbank“ ieškinį atsakovams A. G., M. Č., trečiajam asmeniui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Algminda“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

7ieškovė AB „Swedbank“ nurodė, jog UAB „Algminda“ 2008-06-17 buvo suteiktas 43 443 Eurų kreditas pagal overdrafto sutartį Nr. 08-066820-OJ, kurios sąlygos buvo pakeistos ir papildytos 2009-06-23 susitarimu. Teigia, kad UAB „Algminda“ įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas A. G. bei M. Č. laidavimo sutartimis. Nurodė, jog galutinio kredito grąžinimo terminu 2009-12-23 nei kredito gavėjas UAB „Algminda“, nei jos laiduotojai A. G. ir M. Č. prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ieškovei neįvykdė. Prašė priteisti iš atsakovų A. G. ir M. Č. solidariai 44 469 Eurų skolą (43 443 Eurų negrąžinto kredito, 956,90 Eurų palūkanų už kreditą; 44,00 Eurų delspinigių už nesumokėtą kreditą; 25,74 Eurų delspinigių už nesumokėtas palūkanas), 6 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas ieškinį prašo tenkinti.

8Atsakovas A. G. nurodo, kad kredito gavėjui UAB „Algminda“ iškėlus bankroto bylą, įmonės prievolės pagal 2008-06-17 overdrafto sutartį Nr. 08-066820-OJ įvykdymo terminas baigėsi 2009-10-02. Teigia, kad CK 6.88 straipsnis numato, jog tais atvejais, kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, ieškinys laiduotojui nepareiškiamas. Nurodo, kad AB „Swedbank“ ieškinį teisme pareiškė 2010-01-08, tai yra praėjus 3 mėnesių terminui nuo prievolės įvykdymo termino pasibaigimo, todėl prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Be to, nurodo, kad jo pasirašyta laidavimo sutartis yra negaliojanti, nes šios sutarties nėra pasirašiusi jo sutuoktinė.

9Atsakovas M. Č. su ieškiniu iš dalies sutinka, prašo iš jo priteisti tik puse ieškovės reikalaujamos sumos ir išieškojimą atidėti iki bus parduotas bankrutavusiai įmonei priklausantis turtas. Nurodo, kad pagrindinis skolininkas bankrutavusi UAB „Algminda“ turi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, todėl tik jį pardavus išieškojimas gali būti pradėtas išieškant skolą iš laiduotojo turto.

10Trečiojo asmens bankrutavusios UAB „Algminda“ atstovas nurodo, kad įmonė nekilnojamo turto neturi, tačiau yra pareiškusi ieškinius teisme dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Ieškovo reikalavimą siūlo spręsti teismo nuožiūra.

11Ieškinys tenkintinas.

12Byloje nustatyta, kad ieškovė AB „Swedbank“ su atsakove UAB „Algminda“ 2008-06-17 pasirašė Overdrafto sutartį Nr. 08-0666820-OJ, kurios sąlygos sutarties šalių sutarimu buvo pakeistos 2009-06-23 susitarimu, pagal kurią bendrovei buvo suteiktas 43 443 eurų kreditas. Papildomu 2009-06-23 susitarimu kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2009-12-23 (b.l.8-17). Iš bylos dokumentų matyti, kad suteikto kredito grąžinimas buvo užtikrintas A. G. 2008-06-17 ir 2009-06-23 Laidavimo sutartimis Nr. 08-066820-LA1 bei M. Č. laidavimu pagal 2008-06-17 ir 2009-06-23 Laidavimo sutartis Nr. 08-066820-LA2 (b.l.18-26). Šiomis laidavimo sutartimis atsakovai įsipareigojo atsakyti bankui visu savo turtu, jeigu Kredito gavėjas tinkamai neįvykdys bankui visų ar dalies prievolių pagal Kredito sutartį (sutarties 2.1 p.). Iš bylos dokumentų matyti, kad nustatytu terminu ieškovei kreditas nebuvo grąžintas, Panevėžio apygardos teismo 2009-10-02 nutartimi UAB „Algminda“ buvo iškelta bankroto byla, o 2009-11-30 nutartimi ieškovė yra pripažinta šios bendrovės kreditore bei patvirtintas AB „Swedbank“ 153 578,38 Lt finansinis reikalavimas įmonei (b.l. 63-67).

13Civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Įstatymas reglamentuoja, jog tuo atveju, jeigu prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 str. 1 d.). CK 6.6 straipsnio 4 dalis nustato, jog esant solidariai skolininkų pareigai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Be to, kreditorius, kuriam solidariosios prievolės visiškai neįvykdė vienas iš skolininkų, turi teisę reikalauti, kad likusią prievolės dalį įvykdytų bet kuris iš kitų skolininkų arba visi jie bendrai (CK 6.6 str. 5 d.). Vieno iš solidarių skolininkų nemokumas taip pat nedaro įtakos prievolei, nes už nemokų bendraskolį visą prievolę privalo įvykdyti mokus solidarusis bendraskolis (CK 6.8 str.). AB „Swedbank“ ir atsakovų A. G. ir M. Č. sudarytose laidavimo sutartyse Nr. 08-066820-LA1 ir Nr 08-066820-LA2 numatyta, kad kredito gavėjo UAB „Algminda“ ir laiduotojų atsakomybė yra solidari (sutarties 3.1 p., b.l. 18-25). Atsakovai pripažįsta, jog sutartimi nustatytu terminu kreditas ieškovei nėra grąžintas, todėl AB „Swedbank“ turi teisę reikalauti tiek iš kredito gavėjos UAB „Algminda“, tiek ir iš atsakovų A. G. ir M. Č. įvykdyti prievolę, nes, sudarydami laidavimo sutartis, laiduotojai įsipareigojo atsakyti kito asmens kreditoriui, jei pastarasis neįvykdys prievolės (sutarties 3.2 p., CK 6.76 str.). Laidavimas yra prievolinės teisės institutas, padedantis užtikrinti prievolių įvykdymą. Juo prisiimama rizika, todėl laiduotojas privalo domėtis asmeniu, už kurį laiduoja. Įvertintina aplinkybė, kad A. G. buvo UAB “Algminda” vadovas ir jam buvo žinoma apie nesavalaikį įmonės įsipareigojimų vykdymą, o atsakovas M. Č. privalėjo domėtis, kaip vykdomi įmonės įsipareigojimai. Be to, 2009-06-23 sudarydami naują laidavimo sutartį atsakovai žinojo, kad įmonė kredito negrąžino pagal pirminę 2008-06-17 Overdrafto sutartį, kuria kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas iki 2009-06-17, todėl turėjo teisę reikalauti, kad įmonė vykdytų įsipareigojimus ieškovei (b.l. 8-11).

14Atsakovo A. G. teiginiai, kad AB „Swedbank“ pareikšti reikalavimai laiduotojui yra nepagrįsti, nes jo pasirašyta laidavimo sutartis yra pasibaigusi ir yra praleistas terminas ieškiniui jam pareikšti, vertintini kritiškai. Kaip nurodyta aukščiau, 2008-06-17 ir 2009-06-23 Laidavimo sutarčių Nr. 08-066820-LA1 punktu 2.1. atsakovas laidavo už UAB „Algminda“ ir įsipareigojo atsakyti ieškovei visu savo turtu, jeigu bendrovė tinkamai neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal Kredito sutartį. Pagal 2008-06-17 laidavimo sutarties 10.1 p. bei 2009-06-23 laidavimo sutarties 9.1 p. punktą laiduotojo A. G. įsipareigojimas galioja iki visiško prievolių bankui pagal Kredito sutartį įvykdymu, todėl CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos 3 mėnesių terminas netaikomas ir prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galioja iki bus grąžinta visa paskola. Atsakovas nepateikė teismui duomenų, kad minėtos laidavimo sutartys yra pripažintos neteisėtomis, todėl aplinkybė, kad laidavimo sutarties nėra pasirašiusi sutuoktinė, esminės reikšmės neturi.

15Kadangi kredito sutartis neįvykdyta, ieškinys pareikštas savalaikiai, todėl ieškovės reikalavimas priteisti solidariai įsiskolinimą iš atsakovų yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.81 str., 6.205 str.). Byloje nustatyta, kad ieškovei nėra grąžintas 43 443 Eur kreditas, sutartimi numatytos palūkanos, delspinigiai, viso 44 469,64 eurų (153 544,77 Lt) ir šios skolos dydžio atsakovai neginčija (b.l.29). Kadangi laidavimo sutartimi A. G. ir M. Č. įsipareigojo ieškovei atsakyti ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas, todėl iš atsakovų solidariai priteistinas negrąžintas kreditas, kredito sutartimi nustatytos palūkanos ir delspinigiai, apskaičiuoti iki 2009-10-12. CK 6.210 str. 1 d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti yra praleistas terminas. Atsakovai nėra įvykdę įsipareigojimų bankui, todėl iš jų priteistinos procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-01-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Atsakovas M. Č. prašo priteisti iš jo puse ieškovės prašomos sumos bei atidėti išieškojimą iki bus parduotas bankrutavusios įmonės turtas. Kaip nurodyta aukščiau šalių sudarytoje laidavimo sutartyje atsakovai įsipareigojo kredito gavėjui neįvykdžius visų ar dalies savo piniginių prievolių pagal kredito sutartį bankui atsakyti kaip solidarūs skolininkai, todėl neįvykdytą prievolę priteisti iš laiduotojų dalimis, nėra pagrindo. Tenkinti prašymą ir atidėti sprendimo vykdymą iki bankrutavusi įmonė parduos turimą turtą, taip pat nėra pagrindo, nes trečiojo asmens teigimu šiuo metu jokio nekilnojamojo turto įmonė neturi. Be to, šis klausimas gali būti sprendžiamas ir sprendimui įsiteisėjus (CPK 178 str., 284 str.).

17Kadangi ieškovė yra pareiškusi kreditorinį reikalavimą UAB “Algminda” bankroto byloje, todėl tik pardavus bankrutavusios įmonės turtą ir gautomis lėšomis sumokėjus dalį ar visą kreditą AB „Swedbank“, sumokėta dalimi išieškojimas iš atsakovų bus mažinamas, o atsakovai, įvykdę prievolę, turės teisę reikšti reikalavimą bankrutavusiai įmonei (CK 6.83 str.).

18Iš atsakovų valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu bei solidariai iš A. G. ir M. Č. 4 071 Lt žyminis mokestis ieškovės naudai (CPK 80 str. 1 d. 1p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., b.l. 2, 7).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti.

21Priteisti solidariai iš atsakovų A. G. (a.k. ( - ) ir M. Č. (a.k. ( - ) 43 443 Eurų negrąžinto kredito, 956,90 Eurų palūkanų, 69,74 Eurų delspinigių, viso 44 469,64 EUR (keturiasdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 64 euro centus) skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-01-15) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 4 071 Lt (keturis tūkstančius septyniasdešimt vieną Lt) žyminio mokesčio ieškovės akcinės bendrovės „Swedbank“ (a.k.112029651) naudai.

22Priteisti iš atsakovų A. G. (a.k. ( - ) ir M. Č. (a.k. ( - ) po 13 Lt (trylika Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

23Sprendimą įvykdžius, Panevėžio apygardos teismo 2010 m. sausio 15 d. nutartimi A. G. ir M. Č. turtui taikytas ieškinio užtikrinimo priemones panaikinti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,... 2. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui Aldui Praninskui,... 4. atsakovams A. G., M. Č.,... 5. trečiojo asmens atstovui Vladui Kerpauskui,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. ieškovė AB „Swedbank“ nurodė, jog UAB „Algminda“ 2008-06-17 buvo... 8. Atsakovas A. G. nurodo, kad kredito gavėjui UAB „Algminda“ iškėlus... 9. Atsakovas M. Č. su ieškiniu iš dalies sutinka, prašo iš jo priteisti tik... 10. Trečiojo asmens bankrutavusios UAB „Algminda“ atstovas nurodo, kad įmonė... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovė AB „Swedbank“ su atsakove UAB... 13. Civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės... 14. Atsakovo A. G. teiginiai, kad AB „Swedbank“ pareikšti reikalavimai... 15. Kadangi kredito sutartis neįvykdyta, ieškinys pareikštas savalaikiai, todėl... 16. Atsakovas M. Č. prašo priteisti iš jo puse ieškovės prašomos sumos bei... 17. Kadangi ieškovė yra pareiškusi kreditorinį reikalavimą UAB “Algminda”... 18. Iš atsakovų valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 20. ieškinį patenkinti.... 21. Priteisti solidariai iš atsakovų A. G. (a.k. ( - ) ir M. Č. (a.k. ( - ) 43... 22. Priteisti iš atsakovų A. G. (a.k. ( - ) ir M. Č. (a.k. ( - ) po 13 Lt... 23. Sprendimą įvykdžius, Panevėžio apygardos teismo 2010 m. sausio 15 d.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...