Byla e2S-1541-253/2016
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuoti asmenys UAB „Visas labas“, antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė, D. Š

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų G. T. ir K. T. atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-07-12 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. T. ir K. T. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuoti asmenys UAB „Visas labas“, antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė, D. Š..

3Teismas

Nustatė

4

 1. Kretingos rajono apylinkės teisme 2016-06-10 gautas patikslintas pareiškėjų pareiškimas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu ir santuokos nutraukimo pasekmių sutarties patvirtinimo, suinteresuoti asmenys UAB „Visas labas“, antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė, D. Š..
 2. Kretingos rajono apylinkės teismas 2016-07-12 nutartimi pareiškėjams nustatė 10 dienų terminą nuo nutarties gavimo dienos nutartyje nurodytiems pareiškimo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumams pašalinti; teismas išaiškino pareiškėjams, kad nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, pareiškimas bus paliktas nenagrinėtas; taip pat teismas nutarė pašalinti iš suinteresuotų asmenų D. Š.. Atsižvelgdamas į 2016-07-08 teisme gautą UAB „Visas labas“ atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo šis suinteresuotas asmuo nesutiko, kad teismas tenkintų pareiškėjų prašymą ir patvirtintų pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, teismas konstatavo, kad pareiškėjų pateikta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis neatitinka kreditorių interesų ir nutarė nustatyti terminą pateikti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kuri neprieštarautų viešajam interesui ir kreditorių interesams.
 3. Atskiruoju skundu pareiškėjai G. T. ir K. T. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – nagrinėti bylą iš esmės pagal pateiktą patikslintą pareiškimą, patvirtinant 2016-06-09 santuokos nutraukimo sutartį. Nurodo, kad apie galimą kreditorės D. Š. suinteresuotumą bylos baigtimi sprendžiama iš 2016-04-12 VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų apie areštą, apribojant ½ dalies disponavimo teisę. Taip pat mano, kad civilinė byla Nr. eL2‑446-206/2016, kuri palikta nenagrinėta, turi būti prijungta, užkertant kelią proceso atnaujinimui, o ne D. Š. paliekant nepašalintą iš suinteresuotų asmenų bei tvirtinant santuokos nutraukimo sutartį sprendimo aprašomojoje dalyje pasisakant dėl šio suinteresuoto asmens. Neprijungta byla klaidina kreditorę UAB „Visas labas“, nes laikinosios apsaugos priemonės taikytos suinteresuoto asmens D. Š. prašymu civilinėje byloje Nr. e2L-446-206/2016. Taip pat nurodo, kad nepilnamečiams vaikams mokėtinas išlaikymas nustatytas atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką. Nekilnojamasis, kilnojamasis turtas tarp šalių padalytas lygiomis dalimis. Pareiškėjų nuomone, įpareigojimas pašalinti trūkumus pažeidžia jų teises ir suteikia prioritetą suinteresuoto asmens UAB „Visas labas“ interesams, neatsižvelgiant į pareiškėjų argumentus. Teigia, kad vekselis, pagal kurį vykdomas išieškojimas, pasirašytas G. T. einant UAB „Domingas“ direktoriaus pareigas už medžiagas reikalingas bendrovei bei šalims negyvenant kartu, todėl preziumuojama, kad tai yra asmeninė (subsidiari) prievolė. Santuokos nutraukimo pasekmių sutartis nepažeidžia nei viešojo intereso, nei suinteresuoto asmens UAB „Visas labas“ interesų.
 4. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo UAB „Visas labas“ prašo pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad D. Š. prašymas pašalinti ją iš suinteresuotų asmenų pagrįstas ir nėra tikslo prijungti kitą civilinę bylą. Laikosi pozicijos, kad sudaryta patikslinta sutartis dėl turto padalijimo, kai didesnė turto dalis, nesant tikslaus turto verčių nustatymo, priskiriama pareiškėjai, o pareiškėjui numatoma tik 3 780 Eur kompensacija, pažeidžia G. T. kreditoriaus interesus ir lūkesčius, neatitinka įstatymo tikslų bei viešojo intereso. Teigia, kad galimybė išsiieškoti skolą iš pareiškėjo labai sumažėja.

5Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.)
 2. Byloje nustatyta, kad Kretingos rajono apylinkės teisme 2016-05-05 gautas pareiškėjų pareiškimas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu ir prašymas patvirtinti 2016-04-29 santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Kretingos rajono apylinkės teismo 2016‑05-30 nutartimi, atsižvelgus į 2016-05-26 teisme gautą UAB „Visas labas“ atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo suinteresuotas asmuo nesutiko, kad teismas tenkintų pareiškėjų prašymą ir patvirtintų pateiktą sutartį, pareiškėjams nustatytas terminas nutartyje nurodytiems pareiškimo bei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumams pašalinti. Kretingos rajono apylinkės teisme 2016-06-10 gautas pareiškėjų patikslintas pareiškimas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu ir prašymas patvirtinti 2016-06-09 sudarytą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Kretingos rajono apylinkės teisme 2016-07-08 gautas suinteresuoto asmens UAB „Visas labas“ atsiliepimas į pareiškimą, juo suinteresuotas asmuo prašė netenkinti pareiškėjų patikslinto prašymo ir netvirtinti pateiktos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties, kadangi sutarties nuostatos (dalis dėl turto padalijimo) pažeidžia suinteresuoto asmens interesus. Kretingos rajono apylinkės teismo 2016‑07-12 nutartimi pareiškėjams nustatytas 10 dienų terminas pareiškimo trūkumas pašalinti.
 3. Skundžiama nutartimi, be kita ko, pirmosios instancijos teismas, remdamasis CPK 115 str. 2 d., nustatė terminą pareiškėjų pateikto pareiškimo trūkumams pašalinti, o būtent – pateikti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kuri neprieštarautų viešajam interesui ir kreditorių interesams. Apeliantų nuomone, santuokos nutraukimo sutartis nepažeidžia nei viešojo intereso, nei suinteresuoto asmens UAB „Visas labas“ interesų ir pareiškėjai nepagrįstai įpareigoti pašalinti trūkumus.
 4. Siekiant nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vadovaujantis CK 3.51 str. 1 d. 2 p. ir CPK 539 str. 2 d. reglamentavimu, kartu su prašymu nutraukti santuoką sutuoktiniai turi pateikti CK 3.53 str. nurodytus reikalavimus atitinkančią sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.). Teismas privalo vertinti prašymo nutraukti santuoką pagrįstumą ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių teisėtumą (CK 3.53 str., CPK 541 str. 1 d.). Taigi sutuoktiniai nutraukti santuoką supaprastinto proceso tvarka gali tik tuo atveju, jeigu prašymas nutraukti santuoką ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka CK ir CPK normų reikalavimus, t. y. sutarties sąlygos neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių, jų nepilnamečių vaikų, vieno arba abiejų sutuoktinių kreditorių teisėtų interesų (CK 3.53 str. 3 ir 4 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-375/2014; 2010-08-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2010).
 5. Šiuo atveju pareiškėjai patikslintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, be kita ko, aptarė ir būtiną turto pasidalijimo klausimą. Suinteresuotas asmuo UAB „Visas labas“ teismui pateiktame atsiliepime išreiškė nesutikimą su šia pareiškėjų patikslintos sutarties dalimi, pareiškėjo prisiimamų prievolių ir jam tenkančio turto santykiu, akcentuodama savo, kaip kreditorės, teisių pažeidimą. Pažymėtina, kad turto pasidalijimas, nustatant kam ir kuri dalis sutuoktinių turto atitenka, kai santuoka nutraukiama ypatingosios teisenos tvarka, yra išimtinai sutuoktinių diskrecija, t. y. jie patys nustato savo pareigų ir interesų pusiausvyrą, prisiima arba perduoda vienas kitam tam tikras prievoles bendru tarpusavio sutarimu. Apeliantai atskirajame skunde laikosi pozicijos, kad laiduotojo G. T. prievolė kreditorei UAB „Visas labas“ yra asmeninė (subsidiari) prievolė. Tačiau, svarbu atkreipti dėmesį, kad turėdami kreditorių (ne tik bendrų, bet ir asmeninių), sutuoktiniai nėra visiškai laisvi savo nuožiūra supaprastino proceso tvarka pasidalyti santuokoje įgytą turtą. Vieno iš sutuoktinių kreditoriaus interesus sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių gali pažeisti, jei šia sutartimi atitinkamai sumažinamas skolingo sutuoktinio turimas turtas ir dėl to sumažėja kreditoriaus galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimą. Sutuoktiniai savo turtinių santykių negali spręsti trečiųjų asmenų – kreditorių sąskaita, todėl sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutuoktiniams pasidalijant turtą turi būti pasirinktas toks padalijimo būdas ir nustatytos tokios sutuoktinių dalys, kad nepažeistų kreditorių teisėtų interesų (CK 1.5 str., 1.137 str.)
 6. Pareiškėjų patikslintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, be kitų sąlygų, numatyta, kad visas nekilnojamais turtas paliekamas pareiškėjai, pareiškėjui numatant 3 780 Eur kompensaciją, atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto registro duomenis apie vidutinę turto vertę. Pirmosios instancijos teismas, gavęs patikslintą pareiškėjų G. T. ir K. T. prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu, patikrino ir įvertino pareiškėjų pateiktos patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių turinį, įvertino ją ir kreditorių interesų apsaugos aspektu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjų sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje nėra atsižvelgta į kreditorės UAB „Visas labas“ nuomonę, išreikštą dėl sutarties dalies, susijusios su šios kreditorės teisėmis ir teisėtais interesais, pagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo įvertinta kaip turinti turinio trūkumų. Vadovaujantis CK 3.53 str. reglamentavimu, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad tokio turinio sutuoktinių sudaryta sutartis neatitinka įstatymo reikalavimų ir negali būti patvirtinta, pagrįstai sutarties netvirtino ir įpareigojo pareiškėjus sudaryti naują sutartį.
 7. CK 3.53 str. 3 d. numatyta, kad sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutuoktiniai turi aptarti savo nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir dalyvavimo juos auklėjant klausimus bei kitas savo turtines teises ir pareigas. Nors pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį rėmėsi CPK 115 str. 2 d., numatančia procesinių dokumentų formos ir turinio trūkumų ištaisymą, tačiau nenurodė, kokie minėtoje nuostatoje nurodyti sutarties turiniui būtini klausimai sutartyje neaptarti. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad sutarties turinys neatitinka kreditorių interesų. Atvejis, kai teismas nustato, jog sutartis negali būti tvirtinama dėl sutarties sąlygų neatitikties įstatymo reikalavimams, ir taikytinos procesinės priemonės reglamentuotos CK 3.53 str. 4 d. Kita vertus, iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama nutartimi pareiškėjams nustatytas įpareigojimas pateikti naują sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra teisėtas ir pagrįstas bei atitinka CK 3.53 str. 4 d. numatytą priemonę. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo šią nutarties dalį naikinti, dėl to ji paliktina nepakeista.
 8. Atsižvelgdamas į tai, kad atskirojo skundo nagrinėjimo dieną yra pasibaigęs prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu trūkumų šalinimo terminas, nustatytas Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-07-12 nutartimi, apeliacinės instancijos teismas nustato pareiškėjams naują terminą – 10 dienų nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytus trūkumus (CPK 78 str. 1 d.).
 9. CK 3.53 str. 4 d. įtvirtina, kad teismui nustačius, jog sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neatitinka įstatymo reikalavimų, ir sutuoktiniams nepašalinus nustatytų trūkumų, prašymas dėl santuokos nutraukimo paliekamas nenagrinėtas. Taip pat, pažymėtina, kad byloje susidarius atitinkamoms faktinėms aplinkybėms, atsižvelgiant į CK 3.53 str. 4 d. reglamentavimą, svarstytinas klausimas dėl galimybės suteikimo pareiškėjams pasinaudoti maksimaliu 6 mėnesių terminu sutarties trūkumams ištaisyti ir bylos dėl santuokos nutraukimo sustabdymo.
 10. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutartimi taip pat iš proceso pašalintas suinteresuotas asmuo D. Š.. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti visą pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. nagrinėti bylą pagal pateiktą patikslintą pareiškimą, patvirtinant 2016-06-09 santuokos nutraukimo sutartį. Skunde pareiškėjai nurodo, kad apie galimą kreditorės D. Š. suinteresuotumą bylos baigtimi sprendžiama iš 2016-04-12 VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų apie areštą. Taip pat apeliantai išreiškia tokią savo poziciją, jog D. Š. neturi būti nepašalinta iš suinteresuotų asmenų bei tvirtinant santuokos nutraukimo sutartį sprendimo aprašomojoje dalyje pasisakoma dėl šio suinteresuoto asmens, tačiau civilinė byla Nr. eL2-446-206/2016, kuri palikta nenagrinėta, turi būti prijungta, užkertant kelią proceso atnaujinimui.
 11. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į aplinkybes, kad Kretingos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. eL2-446-206/2016 priimtas teismo įsakymas panaikintas ir kreditorės D. Š. pareiškimas dėl skolos priteisimo iš skolininko G. T. paliktas nenagrinėtas kreditorei nepašalinus trūkumų dėl skolininko gyvenamosios vietos patikslinimo. Nagrinėjamoje civilinėje byloje pareiškėjai patikslintame prašyme dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu D. Š. nurodė kaip suinteresuotą asmenį. Taip pat pateiktoje patikslintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo padarinių, aptardami įsipareigojimus kreditoriams, pareiškėjai nurodė, jog skola D. Š. laikytina G. T. asmenine prievole ir, esant poreikiu, ją dengs G. T..
 12. Svarbu pažymėti, kad pirmosios instancijos teismas, pašalindamas D. Š. iš proceso šioje byloje, rėmėsi 2016‑07-07 gautu D. Š. atstovo prašymu. Asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus (CPK 51 str. 1 d.). Nustatyta, kad 2016‑07‑07 prašyme dėl atstovavimo civilinėje byloje Nr. e2YT-806-325/2016 nurodomos aplinkybės dėl G. T. atsiskaitymo su D. Š. dėl nutrauktos civilinės bylos Nr. eL2-446-206/2016 ieškinio sumos ir bylinėjimosi išlaidų bei pateikiamas prašymas civilinę bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Tačiau minėtame prašyme D. Š. atstovas taip pat nurodo, jog su D. Š. nėra sudarytas susitarimas ją atstovauti civilinėje byloje Nr. e2YT‑806‑325/2016, t. y. konkrečioje nagrinėjamoje civilinėje byloje.
 13. Esant išdėstytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2016-07-07 prašymą vertino kaip D. Š. prašymą pašalinti ją iš šios civilinės bylos nagrinėjimo, kadangi toks suinteresuoto asmens D. Š. prašymas šioje byloje tinkamai nebuvo pareikštas. Atsižvelgiant į tai, bei į aplinkybę, kad atskiruoju skundu iš esmės skundžiama visa pirmosios instancijos teismo nutartis, skundžiama nutartis keistina, panaikinant nutarties dalį, kuria iš suinteresuotų asmenų pašalinta D. Š. (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

7Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-07-12 nutartį pakeisti.

8Panaikinti nutarties dalį, kuria iš suinteresuotų asmenų pašalinta D. Š..

9Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

10Nustatyti pareiškėjams G. T. ir K. T. terminą – 10 dienų nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-07-12 nutartyje nustatytus trūkumus.

Proceso dalyviai
Ryšiai