Byla 2-4526-374/2011
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., dalyvaujant ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovėms R. S., J. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei K. P., trečiajam asmeniui Alytaus apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius teismo prašo neterminuotai apriboti K. P., a/k ( - ) motinos valdžią sūnaus E. G., gi. 2007-02-26, atžvilgiu.

3Atsakovė K. P. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta asmeniškai, atsiliepimo į ieškinį ar prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negautga, neatvykimo į tgeismo posėdį priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

4Tretysis asmuo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai teismo posėyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas atsiliepimas į ieškinį, kuriį palaiko, bei prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 24-25, 29).

5Ieškinys tenkintinas.

6Nustatyta, kad atsakovė K. P. yra nepilnamečių vaikų E. G., gimusio 1998-04-21, kurio atžvilgiu jos motinos valdžia apribota 2000-04-25 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimu (civilinė byla nr. 2-664/2000), A. P., gimusio 2001-03-01, E. G., gimusio 2007-02-26, K. P., gimusio 2008-04-01, E. P., gimusio 2009-04-03, motina. E. G. tėvystė nei pripažinta, nei nustatyta teismo sprendimu. Nepilnametis E. G. gyvena su globėju. Kiti vaikai šiuo metu gyvena su motina K. P. ir reikalavimo dėl motinos valdžios apribojimo šių vaikų atžvilgiu nėra. Sprendžiamas klausimas dėl atsakovės motinos valdžios apribojimo nepilnamečio sūnaus E. G., gimusio 2007-02-26, atžvilgiu.

7Prijungtoje byloje Nr. 2-3376-399/2009 yra pateiktas Kauno apygardos teismo įsiteisėjęs nuosprendis 2009-04-22 (baudžiamoji byla Nr. 1-27-175/2009), kuriuo atsakovės K. P. (G.) sutuoktinis, tuo metu – sugyventinis, R. P. buvo pripažintas kaltu pagal LR BK 135 str. 2 d. 1 punktą ir 140 str. 2d. ir nubaustas laisvės atėmimu 7 metams dėl to, kad laikotarpiu nuo 2007m. rugsėjo mėnesio vidurio iki rugsėjo mėnesio pabaigos tyčia sudavė smūgius gumine šlepete mažamečiui E. G., gimusiam 2007-02-26, į veidą ir į šlaunis, sudavė delnu rankos į krūtinę ir nugarą, suėmęs ranka suspaudė mažamečio dešinę ranką tuo padarydamas kraujosrūvas veide, krūtinėje, nugaroje, dešiniame žaste, dešiniam dilbyje, šlaunyse. Be to, R. P. ne mažiau kaip tris kartus numetė mažametį E. G. ant sofos-lovos bei 2007-10-01 paėmęs į rankas tyčia purtė E. G., tuo sukeldamas sukrėsto vaiko sindromą, kraujo išsiliejimą po kietu dešinio pusrutulio dangalu, kraujosrūvas stiklakūnyje, tinklainėse, tai yra sukėlė sunkų E. G. sveikatos sutrikdymą.

8Atsakovės K. P. šeima Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui žinoma nuo 2007-10-08. Prijungtoje civilinėje byloje Nr. 2-33763-399/2009 yra duomenys, kad atsakovei gyvenant Vilkaviškio savivaldybėje, Piliakalnių kaime, šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų įskaitą. E. G. iš atsakovės šeimos buvo paimtas Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus sprendimu Nr. 6937-2007-10-15 ir po gydymo apgyvendintas Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Patikrinus 2007-10-16 atsakovės šeimos gyvenimo sąlygas duota išvada, kad atsakovė ir toliau sieja gyvenimą su R. P. ir grąžinti sūnų E. G. motinai nėra saugu. Atsakovės šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-24 įsakymu Nr. DV-1005. Tikrinant atsakovės gyvenimo sąlygas 2011-07-13, buvo nustatyta patenkinama tvarka, atsakovė buvo paraginta lankyti sūnų Emilijų (b.l. 10-11). Kaip teigia ieškovo atstovė, atsakovė kitus savo vaikus myli ir jais rūpinasi, tačiau nuo priimto teismo sprendimo 2009 m. iki šiol, atsakovė savo sūnaus E. G. nei karto neaplankė, nesirūpino jo sveikata, ir iš viso juo nesidomėjo. Šias aplinkybes patvirtina ir Alytaus apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namų informacija, pateikta į bylą (b.l. 12). Atsakovė informuota apie vykstantį teismo procesą, tačiau nei atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nei atvyko į teismo posėdį, kas tik patvirtina aplinkybę, kad atsakovei nerūpi jos sūnaus likimas.

9Teismo posėdžio metu nebuvo išklausytas nepilnametis vaikas E. G., nes jis dar nesugeba suformuluoti savo nuomonės.

10Tėvų valdžia gali būti ribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams, nesirūpina vaikais (LR CK 3.180 str. 1 d.). Tėvų valdžia neterminuotai apribojama tada kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad susidariusi padėtis gali pasikeisti (LR CK 3.180 str. 2 d.).

11Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu, privalo sudaryti sąlygas vaikams mokytis iki įstatymuose nustatyto amžiaus. Tėvai atlikdami šias pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. (LR CK 3.165 str. 1 d., 2 d).

12Tėvų valdžia gali būti ribojama esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį, pasirenkamas ir tėvų valdžios ribojimo būdas, ar taikomas laikinas, ar neterminuotas ribojimas. Nesant tėvų kaltės dėl CK 3.180 straipsnyje nurodytų sąlygų, vaikas gali būti atskiriamas nuo tėvų (CK 3.179 straipsnis). Teismas turi išanalizuoti pateiktus įrodymus ir nustatyti, ar yra CK 3.180 straipsnyje išvardytos sąlygos riboti tėvų valdžią. Tokias sąlygas nustačius, reikia išanalizuoti konkrečias aplinkybes, iš kurių turi būti sprendžiama, ar yra duomenų, kad ateityje padėtis gali pasikeisti ir ar tėvai galės tinkamai vykdyti tėvų pareigas (LAT 2008-05-08 civ. byla Nr. 3K-3-2069/2008).

13Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė savo pareigos auklėti bei išlaikyti nepilnametį vaiką, juo rūpintis atlieka netinkamai, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neužtikrino tinkamų ir saugių gyvenimo sąlygų mažamečiui sūnui E. G., gimusiam 2007-02-26, kuris buvo sužalotas atsakovės namuose, jai esant, bei į tai, kad daugiau kaip du metai atsakovė sūnaus nelanko, juo nesirūpina, t.y. vengia atlikti savo pareigą auklėti ir prižiūrėti vaiką, atsakovės K. P. motinos valdžia apribotina (LR CK 3.180 str. 2 d.). Atsakovės motinos valdžia apribotina neterminuotai, kadangi nustatyta, kad atsakovė daugiau kaip du metus visiškai nesirūpina sūnumi E. G., gimusiu 2007-02-26, ryšys tarp vaiko ir motinos nutrūkęs, byloje nėra duomenų, kad padėtis ateityje pasikeis. Sprendimas dėl motinos valdžios apribojimo neįgyja res judicata galios ir gali būti tėvo (motinos) valdžios apribojimas panaikinamas ar vienas tėvo (motinos) valdžios apribojimo būdas pakeistas kitu (LR CK 3.181 str.).

14Apribojus motinos valdžią reikalinga nustatyti vaikui nuolatinę globą (rūpybą), siekiant užtikrinti auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti (LR CK 3.248 str., 3.249 str., 3.251 str., 3.252 str. 1 d. 2 p., 3.256 str., 3.257 str.) ir paskirti globėją (rūpintoją). Šie ir kiti su tuo susiję klausimai išspręsti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-10-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3376-399/2009.

15Apribojus tėvų valdžią tiek laikinai, tiek neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Teisė matytis su vaikais, apribojus tėvų valdžią, išlieka, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Apribojus tėvų valdžią neterminuotai be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas (LR CK 3.180 str. 3 d.).

16Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (LR CPK 79 str., 88 str., 93 str., 96 str. 1 d.).

17Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Neterminuotai apriboti K. P., a/k ( - ) motinos valdžią sūnaus E. G., gi. 2007-02-26, atžvilgiu.

20Priteisti iš atsakovės K. P., a/k ( - ) gyv. ( - ), 139 Lt žyminio mokesčio ir 12 Lt teismo pašto išlaidų valstybei.

21Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,... 2. Ieškovas Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų... 3. Atsakovė K. P. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą... 4. Tretysis asmuo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai teismo... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Nustatyta, kad atsakovė K. P. yra nepilnamečių vaikų E. G., gimusio... 7. Prijungtoje byloje Nr. 2-3376-399/2009 yra pateiktas Kauno apygardos teismo... 8. Atsakovės K. P. šeima Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko... 9. Teismo posėdžio metu nebuvo išklausytas nepilnametis vaikas E. G., nes jis... 10. Tėvų valdžia gali būti ribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas... 11. Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo... 12. Tėvų valdžia gali būti ribojama esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į... 13. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė savo pareigos auklėti bei... 14. Apribojus motinos valdžią reikalinga nustatyti vaikui nuolatinę globą... 15. Apribojus tėvų valdžią tiek laikinai, tiek neterminuotai, tėvams... 16. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (LR CPK 79 str.,... 17. Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Neterminuotai apriboti K. P., a/k ( - ) motinos valdžią sūnaus E. G., gi.... 20. Priteisti iš atsakovės K. P., a/k ( - ) gyv. ( - ), 139 Lt žyminio mokesčio... 21. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...