Byla AS-261-397-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ skundą atsakovams Valstybės įmonei Registrų centras ir Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialui dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4UAB „SKR Baltic“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. IN(5.1.15.)-5720, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. balandžio 10 d. sprendimą Nr. 115 ir įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Vilniaus filialą atlikti pareiškėjos prašomos veiksmus.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 12 d. nutartimi pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ skundą atsisakė priimti.

7Teismas nustatė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalį prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

8Iš UAB „SKR Baltic“ skundo ir jo priedų matyti, kad pareiškėja, nesutikdama su VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2009 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. IN(5.1.15.)-5720, 2009 m. kovo 16 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją, kuri 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 115 UAB „SKR Baltic“ skundą atsisakė priimti. Teismas padarė išvadą, kad faktiškai privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra nebuvo išnaudota, todėl pareiškėjos skundą atsisakė priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

9III.

10Pareiškėja UAB „SKR Baltic“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 12 d. nutartį ir priimti pareiškėjos skundą.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pareiškėja UAB „SKR Baltic“, nesutikdama su Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. sausio 28 d. įsakymu, 2009 m. vasario 6 d. kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus miesto antrą apylinkės teismą. Apie tai pareiškėja informavo Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą ir prašė atidėti juridinių faktų apie pasibaigusias nuomos sutartis išregistravimą. Tačiau Teritorinis registratorius 2009 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. IN (5.1.15)-5720 atmetė UAB „SKR Baltic“ 2009 m. vasario 10 d. ir 2009 m. vasario 11 d. prašymus atidėti juridinių faktų apie pasibaigusias nuomos sutartis išregistravimą.

132. UAB „SKR Baltic“, laikydamasi LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalies nuostatų dėl privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo procedūros, 2009 m. kovo 16 d. kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją. Centrinis registratorius 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu atsisakė priimti pareiškėjo UAB „SKR Baltic“ skundą tuo pagrindu, kad Teritorinio registratoriaus

142009 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. IN (5.1.15.)-5720 nėra individualus administracinis aktas ir pareiškėjui nesukuria jokių teisių ir pareigų.

153. Pagal LR ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktą administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas), spręsdamas skundo priėmimo klausimą, neturi jokio teisinio pagrindo vertinti ikiteisminės ginčo nagrinėjimo institucijos sprendimo pagrįstumo. Teismas, priimdamas skundą, privalo patikrinti faktą - ar buvo pasinaudota privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo procedūra. Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiama 2009 m. gegužės 15 d. nutartimi skundo priėmimo stadijoje vertino Centrinio registratoriaus sprendimo pagrįstumą ir tokiu būdu pažeidė ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas.

164. Aplinkybė, ar 2009 m. vasario 17 d. Teritorinio administratoriaus sprendimas yra individualus administracinis aktas ir sukelia pareiškėjui teisines pasekmes yra administracinės bylos nagrinėjimo iš esmės (ABTĮ 82 str. 6 d.) dalykas ir teismas, priimdamas skundą neturi teisinio pagrindo šioje stadijoje vertinti skundo pagrįstumo.

175. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, tik nagrinėjant ginčais esmės, o ne ginčo priėmimo stadijoje, teismas sprendžia dėl to, ar konkretus institucijos sprendimas (aktas) pripažintinas administraciniu aktu, ar gali sukelti pareiškėjui atitinkamas teisines pasekmes, taip pat pažeisti pareiškėjo teises (LVAT 2006 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6 -322/2006, LVAT 2009 m. kovo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A143-67/2009).

186. Teismas užkirto galimybę pareiškėjai ginti savo teises teisme, kadangi pareiškėja privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo procedūra pasinaudojo ir ja pasinaudoti dar kartą nebegali.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą „Dėl pateiktų prašymų atidėti sprendimo priėmimą bei juridinių faktų išregistravimo“ ir Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. balandžio 10 sprendimą Nr. 115, bei įpareigoti Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą atidėti sprendimo dėl 2007 m. vasario 12 d. valstybinės nuomos sutarties Nr. N01/2007-168 ir Nr. N01/2007-169 išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro priėmimą.

23Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčui privaloma Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

24Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja, nesutikdama su Teritorinio registratoriaus priimtu sprendimu, kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją. Iš pareiškėjos skundo ir atskirojo skundo turinio matyti, kad Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją nagrinėjo pareiškėjos skundą iš esmės, nors rezoliucinėje sprendimo dalyje nurodė, kad atsisako priimti skundą. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėja faktiškai nepasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka.

25Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju tik sprendžiant ginčą iš esmės teismas galės nustatyti, ar Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija tinkamai išnagrinėjo pareiškėjos skundą ar skundą atsisakė priimti, kadangi sprendžiant skundo priėmimo klausimą Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo turinys nevertintinas.

26Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 12 d. nutartis naikintina.

27Kadangi būtina įvertinti, ar pareiškėjos skundas atitinka kitus ABTĮ nustatytus reikalavimus, panaikinus nutartį, skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 151 str. 4 p.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

29Uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ atskirąjį skundą tenkinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 12 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. UAB „SKR Baltic“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti VĮ Registrų... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 12 d. nutartimi... 7. Teismas nustatė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 25... 8. Iš UAB „SKR Baltic“ skundo ir jo priedų matyti, kad pareiškėja,... 9. III.... 10. Pareiškėja UAB „SKR Baltic“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Pareiškėja UAB „SKR Baltic“, nesutikdama su Vilniaus apskrities... 13. 2. UAB „SKR Baltic“, laikydamasi LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo... 14. 2009 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. IN (5.1.15.)-5720 nėra individualus... 15. 3. Pagal LR ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktą administracinio teismo... 16. 4. Aplinkybė, ar 2009 m. vasario 17 d. Teritorinio administratoriaus... 17. 5. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, tik... 18. 6. Teismas užkirto galimybę pareiškėjai ginti savo teises teisme, kadangi... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybės įmonės... 23. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčui... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja, nesutikdama su Teritorinio... 25. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju tik sprendžiant ginčą iš esmės... 26. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 27. Kadangi būtina įvertinti, ar pareiškėjos skundas atitinka kitus ABTĮ... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 29. Uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ atskirąjį skundą tenkinti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 12 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....