Byla 2-17-733/2012
Dėl kreditinių reikalavimų iš paveldimo turto

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Martai Neimantaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui G. D., atsakovei R. N., atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujančios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Valstybinė mokesčių inspekcija) atstovui N. A., trečiojo asmens atsakovo pusėje Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba) atstovui A. P.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo E. D. ieškinį atsakovėms R. N. ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei trečiajam asmeniui atsakovės pusėje Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl kreditinių reikalavimų iš paveldimo turto,

Nustatė

5Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovių solidariai 51792 Lt skolos, 1294,80 Lt palūkanų už penkis mėnesius ir po 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2009-11-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009-06-23 paskolino V. B. 15000 Eur arba 51792 Lt (15000 Eur x 3,4528 Lt). V. B. šiai sumai išdavė vekselį ir, kiek jam žinoma, pinigus naudojo šeimos interesams tenkinti. Pasibaigus vekselyje nurodytam terminui, skolininkas skolos negrąžino, o jis nepateikė vekselio vykdymui (akceptavimui ir apmokėjimui), nes V. B. vis žadėjo jį apmokėti gera valia. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 45 str., 79 str. laiku nepateikė vekselio vykdymui, tai šis vekselis patvirtina skolą ir tapo dokumentu, kurio pagrindu ieškovas gali reikalauti sugrąžinti iš jo gautus pinigus - 51792 Lt. Taip pat nurodo, kad reikalauja už 5 mėnesius 6 proc. palūkanas, kas sudaro 1294,80 Lt (51792 Lt x 6 proc. : 12 mėn. x 5 mėn.).

62009-08-18 V. B. žuvo kartu su sutuoktine G. B., todėl iki šiol ieškovui skola negrąžinta, nes nebuvo aišku, kas paveldėjo ar paveldės B. turtą. V. B. ir G. B. vardu yra likę žemės sklypai, transporto priemonės. V. B. dalį paveldės Valstybinė mokesčių inspekcija, kaip Lietuvos valstybės atstovė, o G. B. palikimą priėmė jos sesuo R. N.. Todėl, minėti asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.52 str. privalo atsakyti solidariai, nes paskola buvo suteikta šeimos interesams tenkinti.

7Ieškovo atstovas advokatas G. D. prašo patenkinti patikslintą ieškinį, paaiškino, kad kadangi atsakovė R. N. sutinka su ieškiniu, todėl ieškovas prašo iš jos nepriteisti bylinėjimosi išlaidų, o jas priteisti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, atstovaujančios Lietuvos valstybę.

8Atsakovė R. N. sutinka su ieškiniu. Teismo posėdyje paaiškino, kad su skolos suma ir palūkanomis sutinka, mano, jog šią skolą reikia grąžinti. Dėl bylinėjimosi išlaidų palieka spręsti teismui. Taip pat patvirtino, kad po B. mirties rado išrašytą paprastąjį vekselį, kuriame kreditoriumi buvo nurodytas E. D..

9Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovaujančios atsakovę Lietuvos valstybę, atstovas N. A. su ieškiniu sutinka iš dalies, paaiškino, kad valstybė neprieštarauja, jog būtų patvirtinta, kad palikimo atsiradimo dienai su palūkanom skola yra 26094 Lt su procentais tai dienai. Palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų prašo nepriteisti, tik patvirtinti skolą. Kreditorius, skolindamas pinigus, turi prisiimti riziką. Vadovaujantis protingumo principu, prašo iš valstybės nepriteisti bylinėjimosi išlaidų. Valstybė yra specifinis paveldėjimo teisės subjektas, kuri negali atsisakyti priimti palikimo. Rinkos vertė bus nustatyta, realizavus turtą. Kreditoriams bus dalinamas turtas proporcingai. Šioje paveldėjimo byloje kreditorių bus daugiau, šalims tai žinoma. Valstybė nori, kad už darbą būtų atlyginta. Išlaidas nori atskaičiuoti, kiek liks, visiems kreditoriams bus sumokėta. Pripažįsta, jog V. B. mirties dieną skola buvo 51792 Lt, už liepos mėnesį - 215,80 Lt ir už rugpjūčio 25 dienas - 179,83 Lt palūkanų, iš viso - 52187,63 Lt skolos. Kadangi bus paveldėta ½ dalis turto, tai valstybė prisiima pusę skolos sumos - 26094 Lt. Šis paveldėtas turtas bus perduotas hipotekos teismams, o kitas likęs turtas bus perduotas Nacionalinei žemės tarnybai. Jie turtą realizuos ir atsiskaitys su visais kreditoriais.

10Trečiojo asmens atsakovės pusėje Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Šilutės žemėtvarkos skyriaus, atstovas A. P. teismo posėdyje paaiškino, kad ieškinio reikalavimus prašo spręsti teismo nuožiūra, jog neginčija skolos, nes neturi duomenų, kad tokios skolos nebuvo. Valstybė, mirus V. B., neturėjo galimybių padengti skolos, nes negavo paveldėjimo teisės liudijimo, o be to, neturi galimybių padengti skolos ir prisiimti atsakomybę už patirtus nuostolius, t.y. prašomas palūkanas. Skolinant pinigus buvo išrašytas vekselis, t.y. besąlyginis sandoris, kuriam taikomas specialus įstatymas. Mano, kad kreditorius pats kaltas, jog nesiėmė visų galimų veiksmų, t.y. nesikreipė į notarą, kad gautų vekselio įrašą, nežiūrint į tai, jog V. B. žadėjo grąžinti skolą vėliau.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas E. D. 2009-06-23 paskolino V. B. 15000 Eur arba 51792 Lt (15000 Eur x 3,4528 Lt). V. B. šiai sumai išdavė paprastąjį vekselį (b.l. 14). Ieškovas nurodo ir atsakovės neginčija to, kad V. B. minėtus pinigus naudojo šeimos interesams tenkinti. Pasibaigus vekselyje nurodytam terminui, skolininkas skolos negrąžino, o ieškovas nepateikė vekselio vykdymui, nes V. B. vis žadėjo jį apmokėti gera valia.

13Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja ĮPVĮ. Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d., ĮPVĮ 2 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju vekselis mokėjimui turėjo būti pateiktas paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 str. 1 d.). Vekselyje buvo nurodyta atsiskaitymo data – 2009-06-23, vekselis apmokėjimui turėjo būti pateiktas iki 2009-06-25. Akivaizdu, kad ieškovas įstatymo nustatytus terminus yra neabejotinai praleidęs. Tokiu atveju vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Atsakovės neginčija šios aplinkybės.

142009-08-18 mirė V. B. ir jo sutuoktinė G. B. (b.l. 46, 128).

15Skola ieškovui negrąžinta, todėl jis pateikė ieškinį dėl kreditinių reikalavimų iš paveldimo turto.

16Iš Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarės A. Radavičienės 2012-06-20 išduoto Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo matyti, kad G. B. turtą paveldi jos sesuo R. N., o iš 2012-08-10 išduoto Palikimo perėjimo valstybei liudijimo matyti, kad V. B. turtas paveldėjimo teise pereina valstybei. Atsakovės paveldėjo po ½ dalį sutuoktinių B. turto, priimdamos palikimą pagal antstolio sudarytą apyrašą (b.l. 134-150).

17CK 5.53 str. 1 d. nustato, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Jeigu bent vienas įpėdinis priėmė palikimą pagal turto apyrašą, tai ir visi kiti įpėdiniai laikomi priėmusiais palikimą pagal turto apyrašą.

18Atsakovės neginčija pagrindinės prievolės - 51792 Lt skolos, atsakovė Lietuvos valstybė mano, kad ją turi mokėti lygiomis dalimis.

19CK 5.53 straipsnyje, kuriame nustatytas palikimo priėmimas pagal apyrašą, nenumatyta, kaip įpėdiniai atsako už palikėjo skolas, tik apibrėžiamos atsakomybės paveldėtu turtu ribos. Nors CK 5.53 straipsnyje, kuriame nustatytas palikimo priėmimas pagal apyrašą, nenustatyta, kaip įpėdiniai atsako už palikėjo skolas – solidariai ar subsidiariai, o tik apibrėžiamos atsakomybės paveldėtu turtu ribos, tačiau CK 5.52 straipsnis laikytinas norma, įtvirtinančia bendrąją taisyklę, kad esant keliems įpėdiniams jie už palikėjo skolas atsako solidariai. Būtent toks aiškinimas leidžia apginti mirusiojo kreditorių interesus, nes priešingu atveju kreditoriai atsidurtų blogesnėje padėtyje, nei buvo iki palikėjo mirties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2011).

20Kadangi atsakovės pripažįsta 51792 Lt skolą, todėl, remiantis nurodytu LAT aiškinimu, iš atsakovių solidariai priteistina 51792 Lt skola ieškovui E. D. (CK 6.870 str., 6.873 str.).

21Ieškovas, remdamasis ĮPVĮ 50 str., 79 str., reikalauja priteisti iš atsakovių 1294,80 Lt palūkanų už penkis mėnesius, t.y. 6 proc. nuo priteistos sumos, taip pat reikalauja priteisti 5 proc. palūkanas nuo 2009-11-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Atsakovė R. N. neginčija ieškovo prašomų priteisti palūkanų. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, pripažįsta tik 197,50 Lt palūkanų, t.y. pusę 5 proc. palūkanų nuo paskolos sumos iki V. B. mirties datos. Kitų palūkanų prašo nepriteisti, nurodydama, kad rinkos vertė bus nustatyta, realizavus turtą. Kreditoriams bus dalinamas turtas proporcingai, o šioje paveldėjimo byloje kreditorių bus daugiau. Valstybė nori, kad už darbą būtų atlyginta.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2011, yra pasisakęs, kad palikėjui mirus, jo turtinės teisės ir pareigos nepasibaigia, bet įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams. Teisių perėjimo universalumas reiškiasi tuo, kad palikėjo teisės ir pareigos pereina palikimą priėmusiam įpėdiniui nepaisant to, žinojo jis ar nežinojo esant atitinkamas palikėjo teises ar pareigas. Įpėdinis negali atsisakyti dalies palikimo, priimti dalį palikimo (CK 5.50 str. 1 d.). Jis priima besąlygiškai visą palikimą, t.y. visas palikėjo reikalavimo teises bei pareigas. Įpėdiniui kartu su paveldėtu turtu pereina ir pareiga atsakyti už palikėjo skolas priklausomai nuo palikimo priėmimo būdo visu savo turtu arba tik paveldėtu turtu (CK 5.1 str. 2 d., 5.52 str., 5.62 str. 3 d.). Palikimo priėmimo sandoris turi grįžtamąjį poveikį, nes palikimą priėmusiam įpėdiniui palikėjo teisės ir pareigos pereina ne nuo palikimo priėmimo, bet nuo jo atsiradimo dienos (CK 5.3 str., 5.9 str. 4 d.). Tai patvirtina CK 4.47 str., kuriame, be kitų nuosavybės teisės įgijimo pagrindų, paveldėjimas nustatytas kaip savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 str. 2 p.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad paveldint įvyksta universalus teisių perėmimas, t.y. teisės perimamos nepasikeitusiu pavidalu, visos apimties ir tuo pačiu momentu, jeigu nėra kokių nors įstatyme nustatytų išimčių. Palikėjo mirties faktas yra pagrindas teisėms ir pareigoms perimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje A. E. Ž. v. V. A. Ž., byla Nr. 3K-3-151/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB DK ,,ZU Lietuva“ v. D. V., byla Nr. 3K-7-190/2009).

24Atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos, argumentas, kad iš jos nepriteistinos palūkanos nuo V. B. palikimo atsiradimo datos nėra pagrįstas ir motyvuotas. Atsakovė perėmė visas palikėjo reikalavimo teises bei pareigas, todėl per nustatytą terminą neįvykdžius palikėjo piniginės prievolės – atsakovė privalo sumokėti ieškovui palūkanas, kaip tai privalėjo padaryti palikėjas, tačiau neviršijant V. B. paveldėto turto tikrosios vertės.

25Minėta, kad ieškovas, remdamasis ĮPVĮ 50 str., 79 str., reikalauja priteisti iš atsakovių 1294,80 Lt palūkanų už penkis mėnesius, t.y. 6 proc. nuo priteistos sumos.

26Pažymėtina, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011, 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Tai reiškia, kad ieškovas, praleidęs ĮPVĮ įstatyme numatytus terminus, praranda teisę reikalauti priteisti ĮPVĮ įstatymo 50 str. numatytas 6 proc. palūkanas. Teismui konstatavus, kad atsakovių prievolė mokėti kildinama iš ieškovo E. D. ir V. B. paskolinių santykių, bei faktą, kad atsakovė Lietuvos valstybė privalo mokėti palūkanas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ieškovui iš atsakovių solidariai priteistina 5 proc. metinių palūkanų (CK 6.210 str. 1 d., 6.874 str. 1 d.) už laikotarpį nuo 2009-06-23 iki 2009-11-23, kas už 5 mėnesius sudaro 1079 Lt.

27Taip pat iš atsakovių solidariai už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą priteistina 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2009-11-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.), tačiau, vadovaujantis CK 5.62 str., nustatančiu, kad valstybė atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės, iš atsakovės Lietuvos valstybės procesinės palūkanos priteistinos, neviršijant V. B. paveldėto turto tikrosios vertės.

28Nors ieškovas prašo priteisti jo patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti tik iš atsakovės Lietuvos valstybės, nes ją atstovaujančios institucijos atstovas nepripažino ieškinio, tačiau įvertinus proceso eigą, šios šalies atstovo elgesį, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis, teismo vertinimu, toks prašymas yra nepagrįstas, todėl atmestinas ir iš atsakovių priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai: iš R. N. ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, priteistina po 793,31 Lt žyminio mokesčio ir po 602,58 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t.y. iš viso po 1395,89 Lt iš kiekvienos atsakovės ieškovui E. D.. Taip pat iš R. N. priteistina 36,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str., 96 str.).

29Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-05-10 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės V. B. vardu registruotam turtui, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius, panaikintinos (CPK 150 str. 3 d.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str., 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

31Ieškinį patenkinti iš dalies.

32Priteisti solidariai iš R. N., asmens kodas ( - ) iš paveldėto G. B., asmens kodas ( - ) mirusios 2009-08-18, turto pagal apyrašą bei Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, iš perėjusio jai V. B., asmens kodas ( - ) mirusio 2009-08-18, turto pagal apyrašą:

33- 51792 Lt skolos,

34- 1079 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2009-06-23 iki 2009-11-23,

35- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 52871 Lt sumą nuo 2009-11-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui E. D., asmens kodas ( - )

36Priteisti iš R. N., asmens kodas ( - ) iš paveldėto G. B., asmens kodas ( - ) mirusios 2009-08-18, turto pagal apyrašą bylinėjimosi išlaidas:

37- 1395,89 Lt ieškovui E. D., asmens kodas ( - )

38- 36,74 Lt į valstybės biudžetą.

39Priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, iš perėjusio jai V. B., asmens kodas ( - ) mirusio 2009-08-18, turto pagal apyrašą 1395,89 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui E. D., asmens kodas ( - )

40Kitą ieškinio dalį atmesti.

41Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-05-10 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones V. B., asmens kodas ( - ) vardu registruotam turtui, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius, panaikinti.

42Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Martai Neimantaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui G. D., atsakovei R. N., atsakovės... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo E. D.... 5. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovių solidariai... 6. 2009-08-18 V. B. žuvo kartu su sutuoktine G. B., todėl iki šiol ieškovui... 7. Ieškovo atstovas advokatas G. D. prašo patenkinti patikslintą ieškinį,... 8. Atsakovė R. N. sutinka su ieškiniu. Teismo posėdyje paaiškino, kad su... 9. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 10. Trečiojo asmens atsakovės pusėje Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas E. D. 2009-06-23 paskolino V. B.... 13. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir... 14. 2009-08-18 mirė V. B. ir jo sutuoktinė G. B. (b.l. 46, 128).... 15. Skola ieškovui negrąžinta, todėl jis pateikė ieškinį dėl kreditinių... 16. Iš Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarės A. Radavičienės 2012-06-20... 17. CK 5.53 str. 1 d. nustato, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio... 18. Atsakovės neginčija pagrindinės prievolės - 51792 Lt skolos, atsakovė... 19. CK 5.53 straipsnyje, kuriame nustatytas palikimo priėmimas pagal apyrašą,... 20. Kadangi atsakovės pripažįsta 51792 Lt skolą, todėl, remiantis nurodytu LAT... 21. Ieškovas, remdamasis ĮPVĮ 50 str., 79 str., reikalauja priteisti iš... 22. Atsakovė R. N. neginčija ieškovo prašomų priteisti palūkanų. Atsakovė... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 nutartyje, priimtoje civilinėje... 24. Atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių... 25. Minėta, kad ieškovas, remdamasis ĮPVĮ 50 str., 79 str., reikalauja... 26. Pažymėtina, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti... 27. Taip pat iš atsakovių solidariai už termino įvykdyti piniginę prievolę... 28. Nors ieškovas prašo priteisti jo patirtas išlaidas advokato pagalbai... 29. Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-05-10 nutartimi taikytos laikinosios... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str., 259 str., 260 str.,... 31. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 32. Priteisti solidariai iš R. N., asmens kodas ( - ) iš paveldėto G. B., asmens... 33. - 51792 Lt skolos,... 34. - 1079 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2009-06-23 iki 2009-11-23,... 35. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 52871 Lt sumą nuo 2009-11-24 iki... 36. Priteisti iš R. N., asmens kodas ( - ) iš paveldėto G. B., asmens kodas ( -... 37. - 1395,89 Lt ieškovui E. D., asmens kodas ( - )... 38. - 36,74 Lt į valstybės biudžetą.... 39. Priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių... 40. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 41. Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-05-10 nutartimi taikytas laikinąsias... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...