Byla 2-265-301/2011
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ir n u s t a t e :

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Terese Klimiene, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtaja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo Marijampoles savivaldybes ieškini atsakovui G. P. ir treciajam asmeniui UAB „Marijampoles butu ukis“ del gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ir n u s t a t e :

2Ieškiniu ieškovas prašo, remiantis CK 6.610 str., ir 6.611 str., nutraukti 2003-04-28 gyvenamosios patalpos nuomos sutarti, sudaryta tarp UAB „Marijampoles butu ukis“ ir G. P. ir iškeldinti atsakova G. P. iš gyvenamosios patalpos, esancios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ir priteisti iš atsakovo turetas bylinejimosi išlaidas, priimant sprendima už akiu (b.l.1-3-ieškinys).

3Atsakovui procesiniai dokumentai iteikti viešo paskelbimo budu (b.l.38-40). Atsakovas be pateisinamu priežasciu per nustatyta termina (b.l.38-40) nepateike atsiliepimo i ieškini, todel teismas, esant ieškovo prašymui ieškinyje (b.l.1-3) priima sprendima už akiu (CPK 142 str. 4 d.).

4Tretysis asmuo UAB „Marijampoles butu ukis“ teismo nustatytu terminu pateike atsiliepima i ieškini, kuriame nurode, jos su ieškovo ieškiniu sutinka visiškai, nes atsakovas nemoka mokesciu už nuoma, administravima, eksploatacija. 2010-12-01 UAB „Marijampoles butu ukis“ isiskolinimas sudaro 1087,02 Lt (b.l.33).

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos rašytiniai duomenys (b.l.4 – UAB „Marijampoles butu ukis“ raštas del iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, b.l. 5-7 2000-10-16 gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butu fondo namuose nuomos tipine sutartis Nr. 160, b.l. 8-9- 2003-04-28 gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, b.l. 10 – 2007-09-03 Marijampoles rajono apylinkes teismo isakymas civilineje byloje Nr. L2-3545-570/2007, b.l. 12 – ispejimas del isiskolinimo, b.l. 13-17 – apyvartos žiniarašciai, b.l. 18 – UAB „Marijampoles butu ukis“ patikrinimo aktas, b.l. 19 – 2000-10-05 Marijampoles savivaldybes valdybos sprendimas del aprupinimo gyvenamosiomis patalpomis, b.l. 20 – 2002-05-08 Marijampoles savivaldybes valdybos sprendimas del nuomos mokescio patvirtinimo ir sutarciu sudarymo, b.l. 21-22 – 2002-05-24 Marijampoles savivaldybes valdybos sprendimas del daugiabuciu namu patalpu savininku bendrosios nuosavybes objektu administratoriaus skyrimo, b.l. 23 – 2006-09-08 Marijampoles savivaldybes tarybos sprendimas del savivaldybes gyvenamuju patalpu nuomos mokescio patvirtinimo ir nuomos sutarciu sudarymo, b.l. 24 -25 – 2009-06-29 Marijampoles savivaldybes tarybos sprendimas del Marijampoles savivaldybes gyvenamuju patalpu nuomos mokescio – kaupiamuju lešu skaiciavimo, mokejimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo) liudija, jog butas, esantis ( - ), priklauso nuosavybes teise Marijampoles savivaldybes tarybai. Marijampoles savivaldybes valdybos sprendimu su atsakovu G. P. 2000-10-16 buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, kuri pakeista 2003-04-28. Nuomininkas laiku nemoka mokesciu už komunalinius patarnavimus, nuoma bei eksploatacines išlaidas. 2007 m. treciojo asmens UAB „Marijampoles butu ukis“ naudai priteista 552,17 Lt skolos už eksploatacija ir administravima, 126,13 Lt delspinigiu bei 10 Lt bylinejimosi išlaidu. Tretysis asmuo UAB „Marijampoles butu ukis“ atsiliepime nurode, jog 2010-12-01 atsakovas yra skolingas 1087,02 Lt. Be to, atsakovas nevykdo kitu isipareigojimu ir neatlieka nuomojamos gyvenamosios patalpos einamojo remonto, tuo pažeisdamas sutarties 10.5 punkta, taip pat girtuokliauja ir savo elgesiu sudaro neimanomas salygas kaimynams. Tokiu budu 2003-04-28 gyvenamosios nuomos sutartis sudaryta tarp Marijampoles savivaldybes tarybos, atstovaujamos UAB „Marijampoles butu ukis“, ir G. P. nutrauktina, o atsakovas G. P. iškeldinimas iš nuomojamos patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.610 str., 6.611 str.).

7Iš atsakovo ieškovui priteisiama 156,56 Lt už procesiniu dokumentu iteikima viešo paskelbimo budu (CPK 93 str.). Iš atsakovo valstybei priteisima 135 Lt žyminio mokescio (CPK 96 str.).

8Teismas, vadovaudamasi CPK 12 str., 14 str., 142 str. 4 d., 262 str., 285 str., 286 str.

Nutarė

9Ieškini tenkinti.

10Nutraukti 2003-04-28 sudaryta gyvenamosios patalpos, esancios ( - ), nuomos sutarti tarp Marijampoles savivaldybes tarybos, atstovaujamos UAB „Marijampoles butu ukis“, ir atsakovo G. P., a.k. ( - )

11Iškeldinti atsakova G. P., a.k. ( - ) iš gyvenamosios patalpos, esancios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

12Priteisti ieškovui Marijampoles savivaldybei, i.k. 111100960, Marijampole, Basanaviciaus a. 1, a.s. Nr. LT24 7044 0600 0207 1489, iš atsakovo G. P., a.k. ( - ) 156,56 Lt (viena šimta penkiasdešimt šešis litus 56 ct) bylinejimosi išlaidu.

13Priteisti iš atsakovo G. P., a.k. ( - ) valstybei 135 Lt (viena šimta trisdešimt penkis litus) žyminio mokescio ir 4,65 Lt (keturis litus 65 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM, i.k. 188659752, saskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, AB "Swedbank", b.k. 73000, imokos kodas 5660.

14Atsakovas, del kurio buvo priimtas sprendimas už akiu, negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 d. nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti Marijampoles rajono apylinkes teismui pareikšima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

15Ieškovas turi teise per 30 d. nuo šio sprendimo priemimo dienos skusti ji apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai