Byla e2-23346-1044/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda Sinkevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui G. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau ir ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo G. B. (toliau ir atsakovas) 769,83 Eur skolos, 18,04 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,71 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad tiekia centralizuotą šilumos energiją ir karštą vandenį į daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), kurio butas Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso G. B., pagal sudarytą dovanojimo sutartį. Atsakovo skola už laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2020-02-29 tiektą šilumos energiją ir karštą vandenį sudaro 769,83 Eur.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopija ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo, neįteikus jų atsakovo ieškinyje nurodytu gyvenamosios vietos adresu ( - ) įteikti 2020 m. liepos 28 d., atsakovo darbovietėje administracijai (CPK 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ tiekia centralizuotą šilumos energiją ir karštą vandenį butui, esančiam ( - ), kuris remiantis Nekilnojamo turto registro duomenimis nuosavybės teise priklauso G. B. 2009-10-12 dovanojimo sutarties pagrindu (išrašas iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro 2020-01-22 išrašas 7.3 punktas, priedas prie ieškinio). Tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo sudaryta rašytinė šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.384 straipsnio 1 dalimi, laikytina, kad ieškovas konkliudentiniais veiksmais sudarė su šilumos vartotojais neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį nuo vartotojų įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų. Ieškovo teigimu, įsipareigojimai atsiskaityti už patiektą šilumos energiją nebuvo vykdomi tinkamai, todėl susidarė 769,83 Eur skola už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2020-02-29. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu už minėtam butui patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį (CPK 178 straipsnis).

8Vadovaujantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai neatsiskaitė už suteiktą šilumos energiją ir karštą vandenį, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 769,83 Eur skolą už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2020-02-29 yra pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. CK 6.72 straipsnyje numatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Ieškovas, vadovaudamasis Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo 361 punktu atsakovui už laikotarpį nuo 2019-09-01 iki 2020-02-29 paskaičiavo 0,02 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 18,04 Eur. Kadangi atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 18,04 Eur delspinigių tenkinamas.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (787,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. birželio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 18,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), 1,71 Eur už Gyventojų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašus, iš viso – 19,71 Eur.

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (5,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo G. B. (a. k. ( - ) 769,83 Eur (septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 83 ct) skolos, 18,04 Eur (aštuoniolika eurų, 04 ct) delspinigių, 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą 787,87 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. birželio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,71 Eur (devyniolika eurų, 71 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“ (juridinio asmens kodas 124135580).

16Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai