Byla 2A-1216-259/2007

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Antano Burdulio, Raimondo Buzelio, sekretoriaujant Rasmai Rinkūnaitei, dalyvaujant ieškovių E. Š. ir D. G. atstovei advokatei D. Ž., atsakovei J. V., atsakovių J. V. ir M. J. atstovei advokatei S. Ž., atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei J. B., atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei I. N., trečiajam asmeniui S. B., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos, atsakovių M. J. ir J. V. apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2059-742/2007 pagal ieškovų E. Š., D. G., B. U., E. V. ieškinį atsakovams J. V., M. J., Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims G. U., G. T., notarėms R. B., L. T. dėl valstybės ar savivaldybių turto privatizavimo, valstybinės žemės pirkimo sutarties, dovanojimo sutarties panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovai E. Š., B. U., E. V., D. G. ieškiniu ir papildomu ieškiniu prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001-10-09 sprendimo Nr.1365 2 ir 4.2 punktus; pripažinti negaliojančiomis: - valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį 2003-07-22, patvirtintą Kauno rajono 2-ojo notarų biuro notarės R. B. (notarinio registro Nr. 4448), sudarytą tarp Kauno apskrities viršininko administracijos ir J. V. dėl 467 kv.m. žemės sklypo, esančio ( - ) pardavimo, taikant abišalę restituciją; 2004-06-23 dovanojimo sutartį, patvirtintą Kauno m.8-ojo biuro notarės L.T., (reg.Nr.5255) dalyje dėl 0,0467 ha žemės sklypo, esančio ( - ) dovanojimo M. J., taikant vienašalę restituciją;

4panaikinti Kauno apskrities viršininko 2003-01-20 įsakymo Nr.02-01-312 priedo 2 punktą ir 2003-05-14 įsakymą Nr.02-01-3103.

5Atsakovės J. V. ir M. J. su ieškiniu ir papildomu ieškiniu nesutiko, prašė juos atmesti.

6Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija su ieškovų reikalavimais nesutiko, kadangi ieškovai nenurodė, kokius konkrečius teisės aktus pažeidė Kauno apskrities viršininko administracija.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybė su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutiko, nurodė, kad atsakovė J. V. turėjo teisę išsipirkti jos naudojamą namų valdos žemės sklypą, patvirtintas sklypo ( - ) detalusis planas neprieštarauja Detaliųjų planų taisyklėms.

8Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, panaikino Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001-10-09 sprendimo Nr.1365 2 p. ir 4.2 punktus; panaikino Kauno apskrities viršininko 2003-01-20 įsakymo Nr.02-01-312 priedo 2 punktą ir 2003-05-14 įsakymą Nr.02-01-3103; pripažino negaliojančia valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį 2003-07-22, patvirtintą Kauno rajono 2-ojo notarų biuro notarės R. B., sudarytą tarp Kauno apskrities viršininko administracijos ir atsakovės J. V. dėl 467 kv.m žemės sklypo, esančio ( - ) pardavimo, taikė dvišalę restituciją – J. V. grąžina atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai 467 kv.m. namų valdos žemės sklypą ( - ) , o Kauno apskrities viršininkui grąžina atsakovei J. V. sumokėtą perkamo žemės sklypo kainą pinigais (neindeksuotą 8 849,79 Lt, indeksuotą 13 333,68 Lt); pripažino negaliojančia 2004-06-23 sutartį, patvirtintą Kauno miesto 8-ojo notarų biuro notarės L.T. (registro Nr.5255 ), tarp J. V. ir M. J. dalyje dėl 467 kv.m. žemės sklypo, esančio ( - ) dovanojimo atsakovei M. J., taikė vienašalę restituciją, grąžinant atsakovei J. V. 467 kv.m žemės sklypą, ( - ) ; priteisė ieškovei E. Š. iš atsakovės J. V. 1 208,83 Lt, iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės 1 208,83 Lt, atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos 1 208,83 Lt, atsakovės M. J. 477,55 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovų J. V., Kauno miesto savivaldybės, Kauno apskrities viršininko administracijos, M. J. po14,80 Lt iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų valstybei už procesinių dokumentų įteikimą (2 t. b.l. 66-76).

9Teismas sprendimą grindė tuo, jog ieškovų pateiktais rašytiniais įrodymais byloje įrodyta , kad atsakovės J. V. užsakymu 1994 m. gruodžio mėn. Kauno miesto savivaldybės Architektūros skyriaus Paminklotvarkos poskyryje buvo paruoštas ir suderintas žemės sklypo ( - ) planas bei jo ribos. Buvo suformuotas 365 kv.m. ploto žemės sklypas su bendro naudojimo pravažiavimu (t.1, b.l.20). Atsakovei priklausanti namų valda ( - ) buvo bendrame neatidalintame žemės sklype kartu su gyvenamuoju namu ( - ) . Ši namų valda buvo įvardinta ( - ) (t.1, b.l. 10). 2002-12-13 raštu Nr.02-03/50 „Dėl žemės sklypo ( - ) “ Kauno apskrities viršininko administracija perdavė Kauno miesto savivaldybės administratoriui žemės sklypo ( - )ribų projektą su dokumentais parengti šių žemės sklypų planus (t.1, b.l. 17) pagal LR Vyriausybės 1999 m kovo 9 d. nutarimą Nr.260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai).“ Teismas nurodė, kad suformuojant namų valdos ( - ) detalųjį planą buvo pažeistas Detaliųjų planų taisyklių 12 p., kuriame nurodyta, kad negalima reikalauti iš fizinių ar juridinių asmenų planuoti ne jų naudojamus ar valdomus žemės sklypus. Sudarant detalųjį planą namų valdai ( - ) , atsakovės J. V. užsakymu, turėjo būti atsižvelgiama į tai, kad ši namų valda yra bendrame žemės sklype su namų valda, esančia ( - ) ir šių namų valdų žemės sklypai neatidalinti.

10Teismas sprendime nurodė, kad sudarant namų valdos ( - ) detalųjį planą, nebuvo atsižvelgta į gyvenamojo namo, esančio ( - ) , nuomininkų interesus. Kauno miesto merui buvo pateiktas šio gyvenamojo namo nuomininkės E. Š. prašymas, rašytas 2000-10-11, kuriame prašoma sustabdyti žemės pardavimą šioje teritorijoje (t.1, b.l. 16). 2000-11-24 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-12126/2000 (t.1, b.l. 15) gyvenamojo namo, esančio ( - ), gyventojai įgijo teisę privatizuoti nuomojamus butus bei aktyviai reagavo į detaliojo plano rengimą šioje teritorijoje, kreipėsi raštu į valstybės institucijas, atliekančias detaliojo planavimo funkcijas, bet į jų kreipimąsi nebuvo reaguota. Tvirtinant detalųjį planą buvo pažeistas ir LR Teritorijų planavimo įstatymo 26 str., reglamentuojantis teritorijų planavimo dokumentų viešo skelbimo tvarką. Kauno miesto savivaldybės pateiktoje Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2001-03-15 ataskaitoje Nr.3 nurodyta, kad apie detaliojo plano rengimą ( - ) buvo skelbta 2001-02-24 dienraštyje “Kauno diena” ir pateikti tai patvirtinantys rašytiniai įrodymai (t.1. b.l.63,64). Viešo paskelbimo duomenys neinformatyvūs, neatitinka šios įstatyminės normos reikalavimų, realiai pasinaudoti šiame skelbime nurodyta informacija pageidaujantys asmenys neturėjo galimybės.

11Kauno apskrities viršininko administracijos 2001-04-26 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte Nr.1507/01 nurodyta, kad buvo atliktos viešojo svarstymo procedūros: 2000-09-11 skelbta dienraštyje “Kauno diena”, 2000-09-21 viešo svarstymo ataskaita Nr.38. Įrodymų patvirtinančių šį patikrinimo aktą atsakovai nepateikė, teismas atmetė šį įrodymą. Teismo nuomone, jis patvirtina ieškovų argumentus, jog , pateikiant išvadą apie atsakovės J. V. užsakymu sudarytą namų valdos ( - ) detalųjį planą, atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija pažeidė LR Teritorijų planavimo įstatymo 26 str., nepagrįstai teikė jį tvirtinti. Šis neteisėtas veiksmas sukėlė kitas neteisėtas teisines pasekmes : 2001-10-09 Kauno miesto savivaldybės sprendimo Nr.1365 2p. patvirtintas 495 kv.m. žemės sklypo ( - ) ( 30 kvm. servituto kelias, žemės sklypo 0,01ha vertė 2788,8 Lt. , žemės sklypo 0,01 ha vertės priedas dėl inžinierinių statinių – 66,38 Lt.) detalusis planas; šio sprendimo 4.2 p. siūloma parduoti naudojamą 495 kv.m. žemės sklypą ( - ) ir nustatyti 30 kvm. kelio servitutą pagal patvirtintą detalųjį planą. 2003 m sausio 20 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-312 ”Dėl valstybinės žemės sklypų ( Kauno m.)” priedu Nr.2 Žemės ir nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Kauno filialo Kauno miesto gyventojų aptarnavimo biurui buvo teikiamas įregistruoti Kauno apskrities viršininko administracijos vardu valstybinės žemės sklypas ( - ) (t.1, b.l.79,80-81). 2003-05-14 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr.02-01-3103 “Dėl namų valdos žemės sklypo ( - ) pardavimo” buvo parduotas J. V. valstybinės žemės sklypas 467 kv.m. ploto( - ) ir 2003 m. liepos 22 d. sudaryta valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis, registro Nr.4448. Teismas sprendime padarė išvadą, kad sudarant Kauno apskrities viršininkui 2003 m. liepos 22 d. valstybinės žemės ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį (registro Nr.4448), buvo sudarytas niekinis sandoris, prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms, todėl ši žemės pirkimo-pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia (LR CK 1.80 str.), taikytina dvišalė restitucija. Kadangi J. V. įgijusi 467 kv. m ploto valstybinės žemės sklypą sandoriu, kuris pripažintas negaliojančiu dėl jo prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, todėl ji neturėjo teisės jo perleisti, todėl tarp jos ir atsakovės M. J. 2004-06-23 dovanojimo sutartis dalyje dėl šio žemės sklypo perleidimo pripažintina negaliojančia ( LR CK 1.80 str.4.96 str.3d.).

12Apeliaciniu skundu atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija iš dalies nesutiko su teismo sprendimu, prašė teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą dalyje dėl dvišalės restitucijos taikymo - įpareigoti atsakovę J. V. gražinti atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai 467 kv.m namų valdos žemės sklypą ( - ) apskrities viršininko administraciją įpareigoti grąžinti J. V. 3 796,25 Lt (kas atitinka 151,85 investicinius čekius sumokėtus už 363 kv.m ploto žemės sklypą ( - ) , 1 740, 21 Lt, bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybę gražinti J. V. 309,99 Lt sumokėtus už kainos priedą dėl inžinerinių statinių. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodė šiuos nesutikimo su teismo sprendimu motyvus:

131) teismas pripažindamas negaliojančia valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį 2003-07-22 sudarytą tarp Kauno apskrities viršininko administracijos ir J. V. dėl 467 kv. m žemės sklypo, esančio ( - ), taikant dvišalę restituciją -įpareigojant atsakovę J. V. gražinti atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai 467 kv.m namų valdos žemės sklypą ( - ), Kauno apskrities viršininką įpareigojant gražinti atsakovei J. V. sumokėtą perkamo žemės sklypo kainą pinigais (neindeksuotą 8 849,79 Lt, indeksuotą 13 333,68 Lt), netinkamai taikė materialines teisės normas reglamentuojančias dvišalę restituciją. Šios sutarties 4 p. nurodyta, kad J. V. grynais pinigais už minėtą žemės sklypą sumokėjo 1 740,21 Lt, o 151,85 investiciniais čekiais, bei 309,99 Lt kainos priedą dėl inžinerinių statinių. Kauno apskrities viršininko administracija J. V. privalo gražinti sumokėtą perkamo žemės sklypo kainą pinigais (neindeksuotą 8 849,79 Lt, indeksuotą 13 333,68 Lt), nors tokios pinigų sumos Kauno apskrities viršininko administracija iš J. V. nebuvo gavusi. Neaišku kokio dokumento pagrindu teismas nurodė, kad neindeksuota minėto žemės sklypo kaina yra 8 849,79 Lt, nes kaip matyti iš 2003-07-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties 3.1. punkto, šio žemės sklypo neindeksuota kaina yra 8 449,79 Lt, o ne 8 849,79 Lt;

142) pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta minėto žemės sklypo indeksuota ir neindeksuota kaina nėra tikroji pinigų suma, kurią pirkėja J. V. sumokėjo už minėtą žemės sklypą. Taikydamas restituciją turėjo šalis gražinti į buvusią iki sandorio padėtį, t.y. J. V. gražinti 151,85 Lt investiciniais čekiais (kas atitinka 3 796,25 Lt), 1 740,21 Lt, bei 309,99 Lt gautus iš J. V. už priedus dėl inžinerinių statinių;

153) restitucijos klausimas iškilo tik teismui patenkinus ieškovų reikalavimus ir šioje nagrinėjamoje byloje nebuvo būtinybės pateikti su minėto žemės sklypo kainos paskaičiavimu dokumentus, todėl vadovaujantis LR CPK 314 str. būtina prijungti prie bylos 2003-03-02 Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus žemės sklypo, esančio ( - ) vertės paskaičiavimą, iš kurio matyti, kad 1995-05-04 J. V. už 363 kv.m žemės sklypą ( - ) pritaikius 40 procentų nuolaidą buvo paskaičiuota 3 796,25 Lt suma, kas atitinka 151,85 Lt investiciniais čekiais, kuriuos J. V. sumokėjo ir jie buvo įskaityti parduodant žemės sklypą ( - ) . Atsižvelgiant, kad parduodamo žemės sklypo didesnis plotas 467 kv. m nustatytas patvirtinant detalųjį planą, bei atliekant geodezinius matavimus, todėl papildomai už 104 kv.m buvo paskaičiuota žemės sklypo kaina – 1 740,21 Lt, kuriuos J. V. sumokėjo prieš pasirašant 2003-07-22 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Teismas spręsdamas restitucijos klausimą neatsižvelgė į tai, kad minėtas žemės sklypas J. V. buvo parduotas taikant 40 procentų nuolaidą;

164) teismas nesivadovavo 1993-12-06 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 909 „Dėl parduodamos valstybinės žemės ir valstybės išperkamos žemės nominalios kainos nustatymo ir jos taikymo tvarkos“ bei 1993-12-21 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl Kompensavimo už valstybės išperkamą žemę ir mišką bei atsiskaitymo su valstybe už perkamą žemę ir mišką tvarkos patvirtinimo“, kuriais vadovaujantis buvo apskaičiuota 363 kv.m žemės sklypo ( - ) , kaina. 1993-12-06 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 909 4.2 p. nustatė, kad atsiskaitant už žemę pretendento pageidavimu valstybės vienkartinėmis išmokomis, neindeksuota išmokų vertė apskaičiuojama taikant koeficientą 1 litas valstybės vienkartinėmis išmokomis lygus 25 litams grynais pinigais, o LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintos Kompensavimo už valstybės išperkamą žemę ir mišką bei atsiskaitymo su valstybe už perkamą žemę ir mišką tvarkos 16.1 p. nurodyta, kad 1 litas apskaičiuotos nominalios kainos grynais pinigais atitinka 0,04 lito valstybės vienkartinės išmokos neindeksuotos vertės. Todėl 151,85 Lt vienkartinėmis išmokomis atitinka 3 796,25 Lt. J. V. kainos priedą dėl inžinerinių statinių sumokėjo Kauno miesto savivaldybės ekonomikos skyriui, todėl kainos priedą dėl inžinerinių statinių teismas turėjo įpareigoti gražinti Kauno miesto savivaldybę.

17Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje Kauno apskrities viršininko administracijos atstovė skundą palaikė, prašė jį tenkinti, taip pat tenkinti atsakovių apeliacinį skundą.

18Apeliaciniu skundu atsakovės J. V. ir M. J. nesutiko su teismo sprendimu, prašė teismo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą-ieškinį atmesti, remiantis šiais motyvais:

191) teismas, netinkamai aiškino LR Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas ir Detaliųjų planų taisykles:

20a) ginčijamais aktais buvo siekta atidalinti tik atsakovės J. V. naudojamą žemės sklypą, esantį ( - ) , kurio faktinis naudojimasis buvo aiškus ir pažymėtas inventorinėse bylose. 2001-10-09 sprendime kalbama apie naudojamo žemės sklypo pardavimą. Byloje nustatyta, kad atsakovė J. V. buvo viso gyvenamojo namo, esančio ( - ) savininkė, o atsakovai visiškai atskiro gyvenamojo namo, esančio ( - ) nuomininkai. Tiek ieškovai, tiek atsakovė atskirai valdė gyvenamuosius namus, prie namų buvo naudojami žemės sklypai, kurie teisiškai turėjo būti suformuoti. Ieškovai ginčijamo sprendimo metu nebuvo nei butų, esančių ( - ) , savininkai, nei žemės sklypo nuomininkai. Šių butų savininku buvo Kauno miesto savivaldybė, todėl jokių ieškovų sutikimų gauti nereikėjo nei pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, nei pagal Detaliųjų planų taisykles. Šias aplinkybes patvirtina VĮ Registrų centro pažymos. Tvirtinant ginčijamą detalų planą, buvo reikalingas tik Kauno miesto savivaldybės sutikimas, kuris ir buvo gautas;

21b) Kauno miesto savivaldybė nepažeidė Detaliųjų planų taisyklių 12 p., nes atsakovė neplanavo kitų asmenų naudojamo žemės sklypo. Šiuo atveju buvo planuotas atsakovės naudojamas žemės sklypas. Kitas pastato savininkas - Kauno miesto savivaldybė su tuo sutiko. 52 p. nebuvo pažeistas, nes akivaizdu, kad 495 kv.m. ploto žemės sklypo suformavimas prie gyvenamojo namo negali būti laikomas itin didelio masto. 56 p. detalizuoja atvejus kai supaprastinta tvarka rengiami detalieji planai. Šiuo atveju yra numatytas ir šis atvejis, nes tai yra sklypo skaidymas.

22c) teismo argumentas, kad priimant ginčijamą 2001-10-09 sprendimą buvo pažeistas LR Teritorijų planavimo įstatymo 3 str. 1 d.7 p. nuostatos, gyvenamojo namo, Aukštaičių g.72, Kaune, nuomininkų interesai yra nepagrįstas, kadangi nėra jokių duomenų, patvirtinančių nuomininkų interesų pažeidimą;.

232) teismas netinkamai taikė ir aiškino 1999-03-09 nutarimu Nr.260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ nuostatas, kadangi buvo visiškai nepaisyta naudojamo žemės sklypo asmens teisės įsigyti iš valstybės žemės sklypą;

243) teismas pripažindamas negaliojančia 2003-07-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp Kauno apskrities viršininko administracijos ir J. V. dėl 467 kv.m. ploto žemės sklypo, esančio ( - ) , pardavimo, ir 2004-06-23 dovanojimo sutartį, sudarytą tarp J. V. ir M. J. dėl 467 kv.m. žemės sklypo padovanojimo, netinkamai aiškino ir taikė sandorių negaliojimą reglamentuojančias teisės normas. Minėti sandoriai pripažintini negaliojančiais LR CK 1.80 str. pagrindu. Teismas sprendime nenurodė nei vienos imperatyvios teisės normos, kuriai sandoris prieštarauja, todėl abu sandoriai yra teisėti, atitinkantys įstatymo reikalavimams;

254) atsakovė M. J. yra sąžininga turto įgijėja. Byloje nepaneigta sąžiningumo prezumpcija, todėl žemė iš jos negalėjo būti išreikalauta. Teismo nurodyti motyvai, kad dovanojimo sandoris naikintinas, nes J. V. įgytas neteisėtai, nesudaro jokio teisinio pagrindo naikinti minėtą sandorį;

265) teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą tarp šalių. Byloje nėra nustatyta jokių atsakovių kaltų veiksmų, kurių pagrindu iš jų galėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos;

276) teismas turėjo taikyti ieškinio senatį, kadangi ieškovai praleido senaties terminą ginčyti administracinius aktus.

28Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovė J. V. ir atsakovių atstovė advokatė S. Ž. apeliacinį skundą palaikė, siūlė teismo sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

29Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje tretysis asmuo S. B. siūlė atsakovių apeliacinį skundą atmesti.

30Atsiliepime į atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą, atsakovas Kauno miesto savivaldybė nurodė, kad dėl apeliacinio skundo reikalavimo, susijusio su grąžintinos sumos dydžio pakeitimu, taikant dvišalę restituciją palieka spręsti teismui, o reikalavimą įpareigoti Kauno miesto savivaldybę grąžinti atsakovei J. V. 309,99 Lt, sumokėtus už kainos priedą dėl inžinerinių statinių, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad apeliantas nenurodė nei faktinio, nei juridinio savo teiginio, kad J. V. kainos priedą dėl inžinerinių statinių sumokėjo Kauno miesto savivaldybės ekonomikos skyriui, pagrindo.

31Atsiliepime į atsakovių J. V. ir M. J. apeliacinį skundą, atsakovas Kauno miesto savivaldybė su M. J. ir J. V. apeliacinio skundo argumentais sutiko, prašė apeliacinį skundą tenkinti, dėl šių motyvų:

321) teismas nepagrįstai konstatavo, kad rengiant ir tvirtinant ginčo detalųjį planą buvo pažeisti Detaliųjų planų taisyklių, patvirtintų LR Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-15 įsakymu Nr. 159, (toliau - Taisyklės) 12, 52 ir 56 punktai. Prie gyvenamųjų namų ( - ) ir( - ) iki ginčo detaliojo plano parengimo nebuvo suformuoto ir įregistruoto bendro sklypo, kaip nekilnojamojo turto objekto, todėl ginčo detaliojo plano rengimo tikslas nebuvo esamo žemės sklypo padalinimas. Detaliuoju planu buvo formuojamas sklypas tik prie J. V. nuosavybės teise priklausančio namo ir nustatytas tik suformuoto sklypo tvarkymo režimas. Atsakovė J. V. neplanavo kitų asmenų naudojamo žemės sklypo, todėl Taisyklių 12 punktas nebuvo pažeistas;

33Taisyklių 52 punktas, įtvirtinantis galimybę detaliuosius planus rengti, derinti ir tvirtinti supaprastinta tvarka, turi būti taikomas su LR Teritorijų planavimo įstatymo 19 str. 3 d., kurioje numatyta, kad jeigu 17 str. antrojoje dalyje nurodytos veiklos mastai nedideli, detaliojo planavimo reikmė, rengimas, derinimas ir tvirtinimas turi būti supaprastinti 20 str. 1 d. minimose taisyklėse nustatyta tvarka. Sklypo formavimas prie namo ( - ) nelaikytinas didelio masto veikla, todėl ginčo detalusis planas galėjo būti rengiamas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka;

342) teismas nepagrįstai ginčo detaliojo plano viešo svarstymo atlikimą patvirtinančius dokumentus (1 t., b. 1. 63, 64) įvertino kaip neinformatyvius, neatitinkančius įstatymo reikalavimų. 2001-02-24 dienraštyje „Kauno diena“ (1 t., b. 1. 64) išspausdinto skelbimo informacija, kokiu būdu teikti pasiūlymus ir pageidavimus dėl rengiamų detaliųjų planų, kada detalieji planai bus viešai svarstomi, nurodyta aiškiai. Ieškovams nebuvo jokių kliūčių teikti pasiūlymus ir pageidavimus dėl rengiamo detaliojo plano, dalyvauti šio plano viešame aptarime. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad jie norėjo pasinaudoti savo teise dalyvauti viešame detaliojo plano svarstyme, tačiau negalėjo to padaryti dėl netinkamo skelbimo spaudoje;

353) pripažinus, kad Kauno miesto valdybos 2001-10-09 sprendimo Nr. 1365 2 ir 4.2 punktai teismo sprendimu panaikinti nepagrįstai, laikytina, kad Kauno apskrities viršininko priimti sprendimai ir sudarytos sutartys teismo pripažinti negaliojančiais ir panaikinti taip pat nepagrįstai, nes yra teisėto administracinio akto pasekmė.

36Atsiliepime į atsakovių J. V. ir M. J. apeliacinį skundą, atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija sutiko su skundo argumentais, prašė skundą tenkinti teismo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti, dėl šių motyvų:

371) ginčijamais aktais buvo siekta atidalinti tik J. V. tuo metu naudojamą žemės sklypą, esantį ( - ) . Savivaldybės sprendimo priėmimo metu ieškovai buvo namo esančio adresu ( - ) , Kaune, nuomininkai, o ne savininkai, todėl ieškovai ir atsakovės atskirai valdė gyvenamuosius namus Kaune, Aukštaičių 72 ir 72A ir iškovų sutikimų gauti nereikėjo, nei pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, nei pagal Detaliųjų planų taisykles;

382) atsakovė neplanavo kitų asmenų naudojamo žemės sklypo, todėl nebuvo pažeistas aukščiau minėtų taisyklių 12 str., nes tuo metu gretimo namo butų savininkė buvo Kauno miesto savivaldybės taryba, o ne ieškovai. Gyvenamojo namo nuomininkų ( - ) , interesai nebuvo pažeisti. Byloje nėra pateikta tai patvirtinančių įrodymų. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad apie tai, kad buvo rengiamas detalus planas ( - ) , buvo paskelbta dienraštyje „Kauno diena“, todėl LR Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. nebuvo pažeistas;

39Atsiliepime į atsakovų Kauno apskrities viršininko administracijos ir atsakovių J. V. ir M. J. apeliacinius skundus ieškovės E. Š. ir D. G. nurodė, kad sutinka su atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinio skundo argumentais, kadangi apelianto nurodyti motyvai ieškovių teisėms bei pareigoms jokios įtakos neturi, todėl skundą siūlė teismui spręsti savo nuožiūra. Ieškovės su atsakovių J. V. ir M. J. apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti, palikti galioti teismo sprendimą nepakeistą bei priteisti iš apeliančių ieškovų turėtas išlaidas, dėl šių motyvų:

401) Dėl LR Teritorijų planavimo įstatymo nuostatų ir Detaliųjų planų taisyklių netinkamo aiškinimo.

41a) kad ginčijamais aktais nebuvo siekta atidalinti tik atsakovės J. V. naudojamą žemės sklypą, paneigia rašytiniai įrodymai, esantys byloje. Valdoje ( - ) buvo du gyvenamieji namai (lA2m ir 2Alm). Bendras abiems namams žemės sklypas 846 kv.m. Tai patvirtina byloje esantis 2000-12-11 registro išrašas (1 t., b.l. 68-69), valdų situacijos planai (1 t., b.l. 65, 71, 76) bei Gyvenamųjų namų techninių pasų nuorašai (1 t., b.l. 66, 67). Naudojimosi žemės sklypu tvarka tarp šalių nebuvo nustatyta. Pagal LR Detaliųjų planų taisyklių 12 p., negalima reikalauti iš fizinių ar juridinių asmenų planuoti ne jų naudojamus ar valdomus žemės sklypus. Be ieškovų, ( - ) gyvenamojo namo butų nuomininkų, bendro žemės sklypo naudotojų sutikimo, atsakovė J. V., būdama detalaus plano ruošimo organizatore, detaliuoju planu prie savo vienbučio 106,05 kv.m. bendrojo ploto gyv. namo suformavo 495 kv.m. žemės sklypą o daugiabučio gyv. namo lA2m, kurio bendras plotas 283,54 kv.m. bendrojo ploto, paliko tik 345 kv.m. žemės. Toks bendro žemės sklypo netolygus padalijimas pažeidė ieškovių teises. 1994 m. gruodžio mėn. tos pačios atsakovės J. V. užsakymu Kauno m. valdybos architektūros skyriaus Paminklotvarkos poskyris paruošė ir su atitinkamomis institucijomis suderino 365 kv.m. žemės sklypo ribas prie jos gyvenamojo namo (1 t., b.l. 20). Vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 “Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)” patvirtintos Tvarkos 15 punktu, Kauno m. savivaldybė privalėjo įvykdyti Kauno m. žemėtvarkos skyriaus 2000-12-13 raštą Nr. 02-03/501 ir parengti parduodamo žemės sklypo planą atsižvelgiant į jau paruoštą ir suderintą sklypo ribų planą (1t.,b.l. 17, 20). Ieškovams apie šį projektą buvo žinoma ir jie jam neprieštaravo, nes ieškovų teisių šis projektas nepažeidė. Kauno m. savivaldybė, derindama detalųjį planą, pažeidė daugiabučio gyvenamojo namo nuomininkų (ieškovų) teises bei teisėtus interesus. Tuo labiau, kad detaliajame plane buvo nurodyta, kad ( - ) sklypo plotas numatomas 495 kv.m., o ieškovų- 532 kv.m., kai tiek ploto valdoje iš viso nėra (bendras abiejų valdų plotas 847 kv.m.).

42b) Taisyklių 56 punkte išvardinti atvejai, kai detalieji planai rengiami supaprastinta tvarka. Nė viena iš šio punkto nuostatų atsakovei formuojant atskirą sklypą netaikoma;

43c) LR Teritorijų planavimo įstatymo 3 str. 1 d. 7 p. tikslas yra suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos šioje teritorijoje plėtojimo sąlygų. Šios nuostatos pažeistos, nes ieškovų interesai pažeisti akivaizdžiai, kadangi detalaus plano organizatorė sau prie daugiau nei 2 kartus mažesnio gyvenamojo namo priskyrė žymiai didesnį žemės sklypą. Ieškovams tapus gyvenamojo namo butų savininkais, jie taip pat įgijo teisę išsipirkti dalį žemės sklypo prie gyvenamojo namo. Atsakovės taip pat neįrodė, kokiu pagrindu prie J. V. priklausančio gyv. namo buvo suformuotas didesnis žemės sklypas, o ieškovams paliekamas mažesnis žemės sklypas, nors valdoje esantys abu namai nėra tolygūs.

44Ginčijamų Kauno apskrities viršininko administracijos 2003-01-20 įsakymo Nr. 02-01-312 "Dėl valstybinės žemės sklypų (Kauno m.)” ir 2003-05-14 įsakymo Nr.02-01-3103 “Dėl namų valdos žemės sklypo ( - ) pardavimo” priėmimo metu jau visi gyv. namo ( - ) gyventojai buvo išsipirkę savo butus, tačiau paruoštas planas dėl 467 kv.m. žemės išsipirkimo su butų savininkais nebuvo derintas (1 t.,b.l. 97);

45d) pažeistas LR Teritorijų planavimo įstatymo 26 str., reglamentuojantis dokumentų viešo skelbimo tvarką. Kas turi būti nurodyta skelbime, numatyta LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 “Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo”. Šiuo nutarimu patvirtintų Taisyklių 8 p. nurodyta, kad turi būti informacija apie rengiamo projekto tikslus, rengimo terminus, viešo svarstymo etapus ir tvarką. Skelbime taip pat nurodomas planavimo organizatorius, jo adresas ir telefonų numeriai.

46Iš skelbimo 2001-02-24 “Kauno diena” matosi, kad skelbime nurodyta, kad rengiamas detalusis planas ( - ) . Organizatorius - J. V., naudoj. būdas -gyvenamoji paskirtis, projekto autorė O.Č., tel. ( - ) (1t.,b.l. 63). Detaliojo plano procedūros užbaigiamos patikrinimo aktu. 2001-04-26 patikrinimo akte (1t.,b.l. 58), nurodytos ( - ) detaliojo plano viešo svarstymo procedūros: skelbta 2000-09-11 "Kauno dienoje", 2000-09-21 viešo svarstymo ataskaita Nr. 38. Pastarųjų dokumentų, nurodytų patikrinimo akte, nėra, o pateiktas teismui 2001-02-24 skelbimas “Kauno dienoje” ir 2001-03-15 ataskaita Nr.3 net nebuvo tikrinami.

473)

48Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

49Šie sandoriai sudaryti neteisėtų administracinių aktų pagrindu, todėl teismui pripažinus, kad minėti aktai yra neteisėti, pripažintos negaliojančiomis ir sutartys, kaip prieštaraujančios imperatyvioms teisės normoms (LR CK 1.80 str.). Atsakovei J. V. parduotas žemės sklypas, kuris buvo suformuotas neteisėto įsakymo pagrindu, tai teismui panaikinus įsakymą, pagrįstai pripažino negaliojančia ir perleidimo sutartį bei pritaikė restituciją (LR CK 1.80 str. 2 d.). Atsakovei M. J., kuri yra J. V. motina, turėjo būti žinomi jos dukters atliekami neteisėti veiksmai dėl žemės sklypo formavimo, todėl jos nesąžiningumas preziumuojamas (LR CK 6.67 str.).

504) teismo išlaidų paskirstymo klausimas buvo išspręstas pagrįstai teismo 2007-08-20 nutartimi, kurios apeliantės neskundžia;

515) ieškovai nepraleido ieškinio senaties termino. Bylose, nagrinėjamose bendros kompetencijos teismuose, yra taikomos CPK normos, bet ne Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2003, bylų kat. 19.3; 25.3).

52Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovių E. Š. ir D. G. atstovė advokatė D. Ž. siūlė Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą spręsti teismo nuožiūra, atsakovių apeliacinį skundą atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

53Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinis skundas atmestinas, atsakovių J. V. ir M. J. apeliacinis skundas tenkintinas.

54Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad atsakovė J. V. 1994 10 19 d. pirkimo pardavimo sutarties pagrindu asmeninės nuosavybės teise 1994 10 19 d. įgijo ir iki 2004 06 23 d. turėjo gyvenamąjį namą su pagalbiniais pastatais ir priklausiniais ( - ) (1 t. b.l. 18, 19, 75). Atsakovė J. V. 2003 07 22 d. pirkimo pardavimo sutarties pagrindu įgijo iš Lietuvos Respublikos valstybės jos naudojamą 467 kv. m ploto žemės sklypą ( - ) prie turimo gyvenamojo namo (1 t. b.l. 141, 142). J. V. 2004 06 23 d. dovanojimo sutarties pagrindu turimą nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą ir gyvenamajį namą ( - ) perleido atsakovei M. J. (1 t. b.l. 132, 133). Ieškovė E. Š. nuo 2002 01 15 d. pirkimo pardavimo sutarties pagrindu įgijo ir turi asmeninės nuosavybės teise 3 kambarių 62, 90 kv.m ploto butą gyvenamajame name ( - ) (1 t. b.l. 14). Ieškovė D. G. nuo 2001 12 05 d. pirkimo pardavimo sutarties pagrindu įgijo ir asmeninės nuosavybės teise turi 3 kambarių, 62, 90 kv. m ploto butą gyvenamajame name ( - ) (1 t. b.l. 12).

55Teisėjų kolegija pažymi, kad žemės sklypas ( - ) gatvėje prie atsakovei Vatiekūnienei priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ) buvo suformuotas tuo metu galiojusio LR Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka (Įstatymo 1995 12 12 d. Nr. 1-1120 redakcija), vadovaujantis LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos 1996 11 15 d. įsakymu Nr. 159 nustatyta supaprastinta detaliųjų planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka, parduotas LR vyriausybės 1999 03 09 d. nutarimo Nr. 260 nustatytais pagrindais ir tvarka. Ieškovės byloje įrodinėjo, jog formuojant minėtą žemės sklypą, rengiant jį, derinant ir tvirtinant buvo pažeistos aukščiau šiame sprendime paminėtų įstatymų nuostatos, dėl ko buvo pažeistos ieškovių teisės dalyvauti ruošiant, svarstant ir tvirtinant minėtą detalųjį žemės sklypo planą, dėl to atsakovei J.V. buvo leista be pagrindo išsipirkti per didelį žemės sklypo plotą, toks žemės sklypas, kurį įgijo atsakovė J.V. neatitinka jai ir ieškovams priklausančių gyvenamųjų namų plotų santykio, ieškovės mano, kad gyvenamųjų namų savininkų ir naudotojų ( - ) ir ( - ) naudojami žemės sklypai buvo atidalijami, atidalijant valdas reikėjo formuojamus sklypus derinti ir su naudotojais (ieškovais), detalus planas turėjo būti ruošiamas bendru susitarimu. Ieškovės įrodinėjo, jog J.V. neteisėtai suformuotą ir išpirktą 467 kv. m žemės sklypą perleido motinai M.J., todėl pastaroji nelaikytina sąžininga įsigyto turto savininke LR CK 6. 67 str. pagrindu, todėl dovanojimo sandoris pripažintinas negaliojančiu (1 t. b.l. 3-7, 136-138).

56Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino tuo pagrindu, jog sprendė, kad atsakovei priklausanti namų valda ( - ) buvo bendrame neatidalintame žemės sklype kartu su gyvenamuoju namu ( - ) , šių namų valdų žemės sklypai neatidalinti, sudarant namų valdos ( - ) detalųjį planą, nebuvo atsižvelgta į gyvenamojo namo, esančio ( - ) nuomininkų interesus. Suformuojant namų valdos ( - ) detalųjį planą buvo pažeistas Detaliųjų planų taisyklių 12 p., LR Teritorijų planavimo įstatymo 26 str., reglamentuojantis teritorijų planavimo dokumentų viešo skelbimo tvarką, kas sukėlė kitas neteisėtas teisines pasekmes - 2001-10-09 Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr.1365 buvo patvirtintas 495 kv.m. žemės sklypo ( - ) detalusis planas; šio sprendimo 4.2 p. buvo siūloma parduoti atakovės naudojamą 495 kv.m. žemės sklypą ( - ) , 2003 m sausio 20 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-312 ”Dėl valstybinės žemės sklypų ( Kauno m.)” priedu Nr.2 Žemės ir nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Kauno filialo Kauno miesto gyventojų aptarnavimo biurui buvo teikiamas įregistruoti Kauno apskrities viršininko administracijos vardu valstybinės žemės sklypas ( - ) , 2003-05-14 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr.02-01-3103 “Dėl namų valdos žemės sklypo ( - ) pardavimo” buvo parduotas J. V. valstybinės žemės sklypas ir 2003 m. liepos 22 d. sudaryta valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis.

57Teismas sprendime padarė išvadą, kad sudarant Kauno apskrities viršininkui 2003 m. liepos 22 d. valstybinės žemės ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį (registro Nr.4448), buvo sudarytas niekinis sandoris, prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms, todėl ši žemės pirkimo-pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia (LR CK 1.80 str.), taikytina dvišalė restitucija. Kadangi J. V. įgijusi 467 kv. m ploto valstybinės žemės sklypą sandoriu, kuris pripažintas negaliojančiu dėl jo prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, todėl ji neturėjo teisės jo perleisti (2 t. b.l. 66-76).

58Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias detaliųjų planų rengimo, derinimo, tvirtinimo tvarką ir procedūras, taip pat materialinės teisės normas, nustatančias sandorių negaliojimo ir jų nuginčijimo, restitucijos taikymo pagrindus, netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigas, dėl ko buvo neteisingai išspręsta byla, teismo sprendimo išvados neatitinka nustatytoms faktinėms aplinkybėms byloje, dėl ko buvo priimtas neteisingas teismo sprendimas. Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas naikintinas, o kadangi teisėjų kolegijos vertinimu byloje yra nustatytos visos reikšmingos faktinės aplinkybės, byloje priimtinas naujas teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

59Byloje nustatyta, kad ginčijamo detaliojo plano rengimo ir tvirtinimo metu J. V. buvo namo ( - ) savininkė ir šiam pastatui eksploatuoti reikalingos valstybinės žemės faktinė naudotoja. Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos, patvirtintos LR Vyriausybės 1999 03 09 d. Nutarimu Nr. 260 (nutarimo 2001 02 20 Nr. 180 redakcija), 2.1 punkte buvo numatyta, kad Lietuvos Respublikos piliečiai pagal šią tvarką gali įsigyti nuosavybėn naudojamus namų valdų žemės sklypus. Žemės reformos įstatymo 9 str. 3 d. buvo nustatyta, kad miestuose piliečiams, turintiems nuosavybės teise priklausančius gyvenamuosius namus, parduodami jų namų valdų naudojami žemės sklypai, pažymėti namų valdų technikinėse apskaitos bylose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų. Minėtos teisės aktų nuostatos leidžia daryti išvadą, jog namo ( - ) savininkė J.V. turėjo teisę išsipirkti šio namo eksploatacijai reikalingą valstybinės žemės sklypą.

60Norint nustatyti, koks sklypas naudojamas ir reikalingas namo ( - ) eksploatacijai buvo būtina parengti detalųjį planą sklypo prie šio namo suformavimui. J. V. 2001 02 12 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę su prašymu pateikti išvadą dėl numatomo rengti detaliojo plano proceso ir procedūros bei išduoti planavimo sąlygas (1 t. b.l. 60). Šis prašymas buvo išspręstas savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus, kuris 2001 02 12 d. išdavė numatomo rengti detaliojo plano proceso ir procedūros nagrinėjimo išvadą ir sąlygas detaliajam planui rengti (1 t. b.l. 59). Detalieji planai nagrinėjamu laikotarpiu buvo rengiami ir formuojami tuo metu galiojusio LR Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka (Įstatymo 1995 12 12 d. Nr. 1-1120 redakcija). Komentuojamo ir aiškinamo įstatymo 16 straipsnio 2 p. pagrindu J.V. buvo žemės sklypo naudotoja, todėl ji pagrįstai buvo detaliojo plano organizatore (1 t. b.l. 59, 60).

61Kauno miesto apylinkės teismas sprendime neteisingai vertino byloje esantį rašytinį įrodymą, planą (1 t. b.l. 20), kurį įvardijo kaip tinkamai paruoštą ir su atitinkamos instancijomis suderintą 365 kv. m. ploto žemės sklypo ( - ) planą, kurio ribos buvo suderintos ir ieškovų neginčijamos. Šis planas teisėjų kolegijos nuomone vertintinas kaip projektuojamo sklypo ( - ) situacijos planas, reikalingas naudojamo sklypo riboms ir plotui nustatyti ir geodeziniams matavimams atlikti. Todėl logiškai Kauno apskrities viršininko administracija 2000 12 13 d. raštu minėtą sklypo ribų projekto planą perdavė Kauno miesto savivaldybei kad parengti parduodamo žemės sklypo ( - ) detalųjį planą, nustatyti kainą, servitutus ir kitas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (1 t. b.l. 17).

62Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamame teismo sprendime neteisingai konstatavo, jog atsakovei priklausanti namų valda ( - ) buvo bendrame neatidalintame žemės sklype kartu su gyvenamuoju namu ( - ) . Šiam teiginiui pagrįsti pirmosios instancijos teismas nurodė rašytinį įrodymą, esantį byloje planą (1 t. b.l. 10). Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų leidžiančių teigti, jog įstatymų nustatyta tvarka būtų buvęs skirtas, išnuomotas, suteiktas naudotis ar įregistruotas bendras neatidalintas žemės sklypas prie gyvenamųjų namų ( - ) . Byloje esantys schematiniai, neaišku kieno ir kokiam tikslui sudaryti, tinkamai nepatvirtinti planai (1 t. b.l. 10, 65, 71, 72), nepagrindžia aukščiau sprendime nurodytos Kauno miesto apylinkės teismo išvados apie žemės sklypų bendrumą. Todėl ieškovai be pagrindo laikė, kad žemės sklypas prie gyvenamųjų namų ( - ) rengiant detalųjį planą buvo atidalijamas ir jį atidalijant, reikėjo formuojamus sklypus derinti ir su naudotojais (ieškovais) arba detalus planas turėjo būti ruošiamas bendru susitarimu, o Kauno miesto apylinkės teismas suklydo vertindamas, jog to nepadarius buvo pažeisti gyvenamojo namo ( - ) butų nuomininkų interesai.

63Teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas nepagrįstai skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime konstatavo, jog detaliojo žemės sklypo suformavimo prie namų valdos ( - ) procedūra neatitiko tuo metu galiojusių LR Teritorijų planavimo įstatymo ir LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos 1996 11 15 d. įsakymo Nr. 159 12 p., 52, 56 punktų nuostatų. Minėto įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatos įpareigojo žemės naudotoją rengti detalųjį planą, o komentuojamo straipsnio 2 dalies 2 punktas numatė privalomumą rengti detalųjį planą formuojant naujus žemės sklypus. Komentuojamo įstatymo 19 straipsnio 3 dalis numatė, jog esant nedideliems veiklos mastams, detaliojo plano reikmė, rengimas, derinimas ir tvirtinimas turi būti supaprastinti. Supaprastintas detaliųjų planų rengimo, derinimo, tvirtinimo procedūras nagrinėjamu laikotarpiu reglamentavo LR Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies ir LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos 1996 11 15 d. įsakymo Nr. 159 52-57 punktai (V.Ž 1996 Nr. 119-2806). Teisėjų kolegijos vertinimu formuojamas 495 kv. m. ploto žemės sklypas Kauno mieste kaip tik atitiko aukščiau komentuojamų įstatymo ir poįstatyminio akto nuostatas, kadangi buvo formuojamas nedidelis naujas sklypas, pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui (šiuo atveju atsakovei J.V. įgijus asmeninėn nuosavybėn gyvenamąjį namą iš valstybės). Pirmosios instancijos teismo išvada, jog pažeistos LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos 1996 11 15 d. įsakymo Nr. 159 12 punkto nuostatos, yra nepagrįsta byloje surinkta medžiaga, kadangi detaliuoju planu buvo rengiamas ir tvirtinamas atsakovės naudojamas žemės sklypas (1 t. b.l. 57-64). Nepagrįsta aukščiau sprendime nurodytų motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju nebuvo galima taikyti supaprastintos detaliųjų planų rengimo-derinimo procedūros.

64Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsta ir Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo išvada, jog Kauno apskrities viršininko administracija, surašydama 2001 04 26 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. 1507/01 (1 t. b.l. 58) ir teikdama detalųjį planą tvirtinti, pažeidė LR Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio nuostatas, nes byloje pateikti viešo paskelbimo duomenys neinformatyvūs, neatitinka šios įstatyminės normos reikalavimų , realiai pasinaudoti šiame skelbime nurodyta informacija pageidaujantys asmenys neturėjo galimybės. Teisėjų kolegija byloje esantį skelbimą apie rengiamą detalųjį planą ( - ) (1 t. b.l. 64) laiko atitinkančiu LR Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostatas ir LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos 1996 11 15 d. įsakymo Nr. 159 24 punkto reikalavimus-jis paskelbtas įstatymo reikalaujamu laiku, nustatytame spaudos leidinyje, jame yra visa reikiama informacija apie sklypo formavimą. Byloje nėra duomenų, jog ieškovės realiai negalėjo dėl nagrinėjamo skelbimo turinio ar jo formos ydų pasinaudoti skelbime nurodyta informacija.

65Teisėjų kolegija laiko nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, jog ieškovės E. Š. prašymas Kauno miesto merui (1 t. b.l. 16) įrodo tą aplinkybę, kad rengiant detalųjį planą nebuvo atsižvelgta į gyvenamojo namo ( - ) nuomininkų interesus, nes nebuvo sustabdytas žemės pardavimas šioje teritorijoje. Visų pirma atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, kad detalusis planas buvo ruošiamas žemės sklypui, esančiam prie namų valdos ( - ) . Todėl minėto ieškovės prašymo ir detaliojo plano objektai skirtingi. Be to, parengtame ir patvirtintame detaliajame plane (1 t. b.l. 57) yra numatytas perspektyvoje 532 kv. m ploto žemės sklypas prie pastatų ( - ) , šis sklypas gali būti parengtas suderintas ir parduotas gyvenamojo namo ( - ) savininkams tame tarpe ir ieškovėms įstatymo nustatyta tvarka(1 t. b.l. 57).

66Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir aukščiau sprendime nurodytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo išvada nepagrįsta, jog detaliojo plano parengimo ir tvirtinimo procedūrų pažeidimo išdavoje buvo priimti neteisėti institucijų aktai- 2001-10-09 Kauno miesto savivaldybės sprendimas Nr.1365, kuriuo buvo patvirtintas 495 kv.m. žemės sklypo ( - ) detalusis planas; siūlymas parduoti atsakovės naudojamą 495 kv.m. žemės sklypą ( - ) , 2003 m sausio 20 d. , Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-312 ”Dėl valstybinės žemės sklypų ( Kauno m.)” , nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Kauno filialo Kauno miesto gyventojų aptarnavimo biurui buvo teikiamas įregistruoti Kauno apskrities viršininko administracijos vardu valstybinės žemės sklypas ( - ) , 2003-05-14 Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr.02-01-3103 “Dėl namų valdos žemės sklypo ( - ) pardavimo” kuriuo buvo parduotas J. V. valstybinės žemės sklypas ir 2003 m. liepos 22 d. sudaryta valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis.

67Kauno miesto apylinkės teismas be teisėto ir įrodymais pagrįsto pagrindo pripažino negaliojančia ginčo dovanojimo sutarties dalį dėl žemės sklypo ( - ) perleidimo. Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime konstatavo, jog sudarant Kauno apskrities viršininkui 2003 m. liepos 22 d. valstybinės žemės ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį (registro Nr.4448), buvo sudarytas niekinis sandoris, prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms, teismas sprendime nurodė, kad vadovaujasi LR CK 1. 80 straipsniu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada nepagrįsta ir neteisėta. Byloje pateikta dovanojimo sutartis (1 t. b.l. 132, 133) atitinka visus tokioms sutartims keliamus formos, turinio reikalavimus, nėra duomenų, kad netinkamos šalys sudarė šią sutartį ar kad nėra išreikšta tikroji šalių valia nagrinėjama sutartimi. Kauno miesto apylinkės teismo sprendime nurodytas sandorio negaliojimo pagrindas byloje nenustatytas.

68Esant šioms nustatytoms aplinkybėms byloje ir aukščiau išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija laiko nepagrįstu ir neteisėtu pirmosios instancijos teismo skundžiamą sprendimą, sprendžia kad jis naikintinas.

69Nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme atsakovės J. V. ir M. J. kiekviena turėjo po 1775 litus atstovavimo išlaidų, bei išlaidų susijusių su žyminio mokesčio mokėjimu (1 t. b.l. 190-192, 2 t. b.l. 93, 94, 130, 131). Patenkinus apeliacinį skundą ir atmetus byloje ieškovių ieškinį atsakovėms, iš ieškovių atsakovėms yra priteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93, 98 str.).

70Kauno apygardos teismui patenkinus atsakovių J. V. ir M. J. apeliacinį skundą ir panaikinus Kauno miesto apylinkės teismo 2007 06 29 dienos sprendimą, kuriuo buvo išspręstas Kauno apskrities viršininko administracijai gražintinų sumų klausimas, nėra pagrindo išsamiai svarstyti Kauno apskrities viršininko apeliacinį skundą byloje, kadangi jame ginčijami tik apeliantui atsakovės J.V. grąžintinų sumų dydžio klausimai, todėl Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinis skundas atmestinas.

71Ieškinį atmetus, panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės byloje, taikytos ieškovių prašymu ieškiniui užtikrinti (LR CPK 150 str. 4 d.).

72Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

74J. V. ir M. J. apeliacinį skundą patenkinti pilnai.

75Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą atmesti.

76Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 metų birželio 29 dienos sprendimą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2059-742/2007 ir priimti naują sprendimą.

77Ieškovių E. Š. ir D. G. ieškinį atmesti.

78Priteisti J. V. (a.k. ( - ) ir M. J. (a.k. ( - ) iš E. Š. (a.k. ( - ) 1775 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt penkis litus) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

79Priteisti J. V. (a.k. ( - ) ir M. J. (a.k. ( - ) iš D. G. (a.k. ( - ) 1775 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt penkis litus) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

80Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m lapkričio 21 dienos nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovei M. J. (a.k. ( - ) priklausančio nekilnojamojo turto-0,0467 ha žemės sklypo, unikalus numeris ( - ) , esančio ( - ) areštą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Ieškovai E. Š., B. U., E. V., D. G. ieškiniu ir papildomu ieškiniu prašė... 4. panaikinti Kauno apskrities viršininko 2003-01-20 įsakymo Nr.02-01-312 priedo... 5. Atsakovės J. V. ir M. J. su ieškiniu ir papildomu ieškiniu nesutiko, prašė... 6. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija su ieškovų... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 29 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas sprendimą grindė tuo, jog ieškovų pateiktais rašytiniais... 10. Teismas sprendime nurodė, kad sudarant namų valdos ( - ) detalųjį... 11. Kauno apskrities viršininko administracijos 2001-04-26 teritorijų planavimo... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija iš... 13. 1) teismas pripažindamas negaliojančia valstybinės žemės pirkimo-pardavimo... 14. 2) pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta minėto žemės sklypo indeksuota ir... 15. 3) restitucijos klausimas iškilo tik teismui patenkinus ieškovų reikalavimus... 16. 4) teismas nesivadovavo 1993-12-06 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 909 „Dėl... 17. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje Kauno apskrities... 18. Apeliaciniu skundu atsakovės J. V. ir M. J. nesutiko su teismo sprendimu,... 19. 1) teismas, netinkamai aiškino LR Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas ir... 20. a) ginčijamais aktais buvo siekta atidalinti tik atsakovės J. V. naudojamą... 21. b) Kauno miesto savivaldybė nepažeidė Detaliųjų planų taisyklių 12 p.,... 22. c) teismo argumentas, kad priimant ginčijamą 2001-10-09 sprendimą buvo... 23. 2) teismas netinkamai taikė ir aiškino 1999-03-09 nutarimu Nr.260 „Dėl... 24. 3) teismas pripažindamas negaliojančia 2003-07-22 valstybinės žemės... 25. 4) atsakovė M. J. yra sąžininga turto įgijėja. Byloje nepaneigta... 26. 5) teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias... 27. 6) teismas turėjo taikyti ieškinio senatį, kadangi ieškovai praleido... 28. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovė J. V. ir... 29. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje tretysis asmuo S.... 30. Atsiliepime į atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos... 31. Atsiliepime į atsakovių J. V. ir M. J. apeliacinį skundą, atsakovas Kauno... 32. 1) teismas nepagrįstai konstatavo, kad rengiant ir tvirtinant ginčo... 33. Taisyklių 52 punktas, įtvirtinantis galimybę detaliuosius planus rengti,... 34. 2) teismas nepagrįstai ginčo detaliojo plano viešo svarstymo atlikimą... 35. 3) pripažinus, kad Kauno miesto valdybos 2001-10-09 sprendimo Nr. 1365 2 ir... 36. Atsiliepime į atsakovių J. V. ir M. J. apeliacinį skundą, atsakovas Kauno... 37. 1) ginčijamais aktais buvo siekta atidalinti tik J. V. tuo metu naudojamą... 38. 2) atsakovė neplanavo kitų asmenų naudojamo žemės sklypo, todėl nebuvo... 39. Atsiliepime į atsakovų Kauno apskrities viršininko administracijos ir... 40. 1) Dėl LR Teritorijų planavimo įstatymo nuostatų ir Detaliųjų planų... 41. a) kad ginčijamais aktais nebuvo siekta atidalinti tik atsakovės J. V.... 42. b) Taisyklių 56 punkte išvardinti atvejai, kai detalieji planai rengiami... 43. c) LR Teritorijų planavimo įstatymo 3 str. 1 d. 7 p. tikslas yra suderinti... 44. Ginčijamų Kauno apskrities viršininko administracijos 2003-01-20 įsakymo... 45. d) pažeistas LR Teritorijų planavimo įstatymo 26 str., reglamentuojantis... 46. Iš skelbimo 2001-02-24 “Kauno diena” matosi, kad skelbime nurodyta, kad... 47. 3)... 48. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.... 49. Šie sandoriai sudaryti neteisėtų administracinių aktų pagrindu, todėl... 50. 4) teismo išlaidų paskirstymo klausimas buvo išspręstas pagrįstai teismo... 51. 5) ieškovai nepraleido ieškinio senaties termino. Bylose, nagrinėjamose... 52. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovių E. Š.... 53. Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinis skundas atmestinas,... 54. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad atsakovė J. V. 1994 10... 55. Teisėjų kolegija pažymi, kad žemės sklypas ( - ) gatvėje prie... 56. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino tuo pagrindu, jog sprendė, kad... 57. Teismas sprendime padarė išvadą, kad sudarant Kauno apskrities viršininkui... 58. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad... 59. Byloje nustatyta, kad ginčijamo detaliojo plano rengimo ir tvirtinimo metu J.... 60. Norint nustatyti, koks sklypas naudojamas ir reikalingas namo ( - )... 61. Kauno miesto apylinkės teismas sprendime neteisingai vertino byloje esantį... 62. Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamame teismo sprendime neteisingai... 63. Teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas nepagrįstai... 64. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsta ir Kauno miesto apylinkės... 65. Teisėjų kolegija laiko nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, jog... 66. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir aukščiau sprendime nurodytų motyvų... 67. Kauno miesto apylinkės teismas be teisėto ir įrodymais pagrįsto pagrindo... 68. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms byloje ir aukščiau išdėstytų motyvų... 69. Nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme atsakovės J.... 70. Kauno apygardos teismui patenkinus atsakovių J. V. ir M. J. apeliacinį... 71. Ieškinį atmetus, panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės byloje,... 72. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2... 74. J. V. ir M. J. apeliacinį skundą patenkinti pilnai.... 75. Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą atmesti.... 76. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 metų birželio 29 dienos... 77. Ieškovių E. Š. ir D. G. ieškinį atmesti.... 78. Priteisti J. V. (a.k. ( - ) ir M. J. (a.k. ( - ) iš E. Š. (a.k. ( - ) 1775 Lt... 79. Priteisti J. V. (a.k. ( - ) ir M. J. (a.k. ( - ) iš D. G. (a.k. ( - ) 1775 Lt... 80. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m lapkričio 21 dienos nutartimi...