Byla 2S-92-803/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo A. Ž., išvadą teikianti institucija Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės E. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei E. Ž. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo A. Ž., išvadą teikianti institucija Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, aiškinimo ir taikymo.

62. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vilniaus energija“ pateikė ieškinį, kurio reikalavimus sumažinusi prašė priteisti iš atsakovės 971,52 Eur skolos, 122,85 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 12 d. sprendimu priėmė ieškovės atsisakymą dalyje dėl 55,29 Eur skolos ir 11,72 Eur palūkanų priteisimo ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukė; kitą ieškinio dalį tenkino, priteisdamas ieškovei iš atsakovės 971,53 Eur skolos, 122,85 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (971,53 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 36,71 Eur bylinėjimosi išlaidų, o valstybės naudai – 10,1 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (4 t., b. l. 2-7). Atsakovė pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 12 d. sprendimo, be kita ko prašydama panaikinti minėtą sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo arba priimti naują sprendimą, kuriame ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą (4 t., b. l. 41-76).

73. Apeliaciniame skunde apeliantė (atsakovė) E. Ž. nurodė, jog apeliacinį skundą teikia nesumokėjusi žyminio mokesčio, kuris nėra mokėtinas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto, kuriame, be kita ko, numatyta, jog nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami vartotojai – bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, pagrindu. Pažymėjo, jog byloje kilęs ginčas yra dėl šilumos energijos kainų ir paskirstymo metodų taikymo, kurie laikytini sutarties sąlyga, atsakovė nesutinka mokėti remdamasi nesąžiningomis sąlygomis, todėl mano, jog byloje kilęs ginčas dėl nesąžiningų vartojimo sutarties sąlygų taikymo. Nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas manytų, kad žyminis mokestis turi būti sumokėtas, prašo atleisti ją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dėl sunkios finansinės padėties, kadangi atsakovė yra senatvės pensininkė, gauna nedidelę pensiją, kuri sudaro vieninteles atsakovės pajamas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 18 d. nutartimi apeliantei (atsakovei) E. Ž. nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – sumokėti 35 Eur žyminio mokesčio ir pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

105. Teismas nurodė, jog už apeliacinius skundus yra mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį (priešieškinį), todėl, remdamasis teismų informacinės sistemos LITEKO ir Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, nustatė, jog apeliantė nėra sumokėjusi už pateiktą apeliacinį skundą žyminio mokesčio (4 t., b. l. 77).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

126. Atskiruoju skundu apeliantė (atsakovė) E. Ž. prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartį ir perduoti žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

136.1. apeliantė pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kadangi byloje ginčas kilo dėl šilumos energijos kiekio paskirstymo, sutartinės prievolės mokėti už faktiškai negautą šilumos energiją, energijos kainų ir paskirstymo metodų taikymo, kurie laikomi sutarties nesąžiningomis sąlygomis, todėl apeliacinis skundas pateiktas nesumokėjus žyminio mokesčio;

146.2. teismas netinkamai vertino ginčo ribas, jas nustatydamas tik pagal ieškinio dalyką ir pagrindą, nors teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas taip pat atsižvelgiant ir į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes;

156.3. pirmosios instancijos teismas apskritai nesprendė atsakovės atleidimo nuo žyminio mokesčio klausimo, nors toks prašymas buvo pateiktas kartu su rašytiniu įrodymu apie atsakovės gaunamas pajamas (4 t., b. l. 78).

167. Ieškovė UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, paliekant galioti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, jog ginčas tarp šalių yra kilęs dėl atsakovės įsiskolinimo už į atsakovės butą tiektą šilumos energiją, o ne dėl atsakovės įrodinėjamų nesąžiningų vartojimo sutarties sąlygų taikymo, todėl nėra pagrindo atleisti atsakovės nuo žyminio mokesčio sumokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Pažymi, jog atsakovė nepašalino apeliacinio skundo trūkumų, todėl apeliacinis skundas nepriimamas (4 t., b. l. 80-81). Teismas

konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

188. Nagrinėjamoje byloje apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria pirmosios instancijos teismas nustatė terminą žyminiam mokesčiui sumokėti, neatsižvelgdamas į tai, jog atsakovė atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo bei į tai, jog buvo prašoma teismo atleisti ją nuo pareigos sumokėti žyminį mokestį.

199. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią būtina sumokėti už įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 straipsnis).

2010. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį, kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis (arba kad apeliantas atleistas nuo žyminio mokesčio, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas). Jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka CPK 306 straipsnyje nurodytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą pašalinti trūkumams (CPK 316 straipsnis).

2111. CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinį skundą mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas, pareiškiant ieškinį; turtiniuose ginčuose už apeliacinį skundą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos.

2212. CPK 83 straipsnio 1 dalis numato asmenis, kurie visiškai atleistini nuo žyminio mokesčio mokėjimo bylose, kuriose reiškia tam tikrus reikalavimus, o šio straipsnio 3 dalis nustato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo; prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas, prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.

2313. Apeliantė įrodinėja, jog nagrinėjamu atveju ji nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo atleidžiama CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Pirmosios instancijos teismas apskritai dėl tokio apeliantės argumento skundžiamoje nutartyje nepasisakė ir jo nevertino.

2414. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apeliantės argumentais. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleidžiami ne visi vartotojai, o vartotojai – bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. Nagrinėjamu atveju nekilo ginčo dėl to, kad apeliantę ir ieškovę sieja vartojimo teisiniai santykiai, tačiau civilinėje byloje ieškinio reikalavimą sudaro susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimas, o apeliantė (atsakovė) nereiškė savarankiškų reikalavimų (t. y. neteikė priešieškinio), įrodinėdama paslaugų teikimo sutarties nesąžiningas sąlygas. Taigi minėta norma sprendžiant atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą klausimą netaikytina ir apeliantė turėtų mokėti žyminį mokestį teikdama apeliacinį skundą.

2515. Tačiau apeliantė prašė teismo atleisti ją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dėl sunkios finansinės padėties. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas apskritai tokio apeliantės prašymo nesprendė; minėtą aplinkybę teisingai nurodė ir apeliantė atskirajame skunde.

2616. Nors apylinkės teismas apskritai nevertino apeliantės prašymo pagrįstumo ir jo neišsprendė, tačiau apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog tokiu atveju būtų protinga ir teisinga apeliantės prašymą išspręsti apeliacinės instancijos teisme. Tai atitiktų ir proceso ekonomiškumo bei koncentracijos principus (CPK 7 straipsnis).

2717. Apeliantė pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017 m. gegužės 11 d. pažymą apie jai išmokėtas išmokas, iš kurios matyti, jog apeliantei mokama šiek tiek daugiau nei 200 Eur invalidumo/netekto darbingumo pensija. Daugiau duomenų apeliantė teismui apie gaunamas pajamas ar turimą turtą nepateikė (CPK 178 straipsnis). Tačiau teismas, spręsdamas atleidimo nuo žyminio mokesčio klausimą, pasinaudojo nekilnojamojo turto registro duomenimis ir nustatė, jog apeliantei priklauso nuosavybės teise žemės sklypas, esantis ( - ) (įkainotas 3760 Eur suma) ir gyvenamoji patalpa – butas, adresu ( - ), kuriame, bylos duomenimis, gyvena pati apeliantė. Taigi tikėtina, jog apeliantė iš nekilnojamojo turto papildomų pajamų negauna, o kadangi teismas daugiau duomenų apie apeliantės gaunamas pajamas neturi, vertina, jog apeliantės finansinė padėtis yra sunki ir sudaro pagrindą iš dalies ją atleisti nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, kadangi proceso normos nenumato visiško atkleidimo nuo žyminio mokesčio galimybės (CPK 83 straipsnio 3 dalis). Vertintina, jog protinga žyminio mokesčio suma, nuo kurios apeliantė atleidžiama, nagrinėjamu atveju būtų 25 Eur.

2818. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju būtų teisinga ir sąžininga suteikti apeliantei galimybę pasinaudoti apeliacijos teise, todėl likusios 10 Eur žyminio mokesčio sumos už apeliacinį skundą sumokėjimas atidedamas iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo (CPK 84 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas atidėdamas žyminio mokesčio sumokėjimą vertina tai, jog likusi mokėtina žyminio mokesčio suma nėra didelė (likusi mokėtina suma sudaro 10 Eur), kurią, tikėtina, apeliantė galėtų sumokėti per ilgesnį laiką net ir gaudama senatvės pensiją.

2919. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

3020. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, apskritai nevertino apeliantės prašymo, o teismo motyvai visiškai nesusiję su apeliantės prašymu, todėl, atsižvelgdamas į proceso operatyvumo, koncentracijos ir ekonomiškumo principus, į materialinės teisės normose įtvirtintus teisingumo, protingumo ir teisingumo principus, įvertinęs atsakovės teisę į apeliacijos procesą, apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išsprendžia iš esmės, atleisdamas apeliantę nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, o likusią žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą atidėdamas iki sprendimo (nutarties) priėmimo apeliacinės instancijos teisme (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

3121. Kadangi apeliacinės instancijos teismas išsprendė pirmosios instancijos teismo nustatytą apeliacinio skundo trūkumo klausimą - žyminio mokesčio sumokėjimo klausimą, tenkindamas apeliantės atskirąjį skundą, apeliantės apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 12 d. sprendimo priimtinas ir byloje dalyvaujantiems asmenims nustatytinas dvidešimties dienų nuo apeliacinio skundo kopijų išsiuntimo terminas atsiliepimams į apeliacinį skundą pateikti (CPK 315 straipsnio 1 dalis, 317, 318 straipsniai).

32Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

33apeliantės atskirąjį skundą tenkinti.

34Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti atsakovę E. Ž. (asmens kodas ( - ) nuo 25 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo.

35Atidėti atsakovei E. Ž. (asmens kodas ( - ) 10 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo apeliacinės instancijos teisme.

36Priimti apeliantės E. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 12 d. sprendimo, išsiųsti jį byloje dalyvaujantiems asmenims, nustatant dvidešimties dienų nuo apeliacinio skundo kopijų išsiuntimo terminą atsiliepimams į apeliacinį skundą pateikti.

37Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių... 6. 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vilniaus... 7. 3. Apeliaciniame skunde apeliantė (atsakovė) E. Ž. nurodė, jog apeliacinį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 18 d. nutartimi... 10. 5. Teismas nurodė, jog už apeliacinius skundus yra mokamas tokio paties... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu apeliantė (atsakovė) E. Ž. prašo panaikinti Vilniaus... 13. 6.1. apeliantė pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra atleista nuo... 14. 6.2. teismas netinkamai vertino ginčo ribas, jas nustatydamas tik pagal... 15. 6.3. pirmosios instancijos teismas apskritai nesprendė atsakovės atleidimo... 16. 7. Ieškovė UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. 8. Nagrinėjamoje byloje apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 19. 9. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 6 ir 13... 20. 10. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį, kartu su apeliaciniu skundu turi būti... 21. 11. CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinį skundą mokamas... 22. 12. CPK 83 straipsnio 1 dalis numato asmenis, kurie visiškai atleistini nuo... 23. 13. Apeliantė įrodinėja, jog nagrinėjamu atveju ji nuo žyminio mokesčio... 24. 14. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apeliantės... 25. 15. Tačiau apeliantė prašė teismo atleisti ją nuo žyminio mokesčio... 26. 16. Nors apylinkės teismas apskritai nevertino apeliantės prašymo... 27. 17. Apeliantė pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 28. 18. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju būtų... 29. 19. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas... 30. 20. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 31. 21. Kadangi apeliacinės instancijos teismas išsprendė pirmosios instancijos... 32. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 33. apeliantės atskirąjį skundą tenkinti.... 34. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartį... 35. Atidėti atsakovei E. Ž. (asmens kodas ( - ) 10 Eur žyminio mokesčio už... 36. Priimti apeliantės E. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 37. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....