Byla B2-13-883/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Senasis dvaras“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VipAuto“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Senasis dvaras“,

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Senasis dvaras“. Nurodė, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius. Paaiškino, kad 2010-06-15 UAB „VipAuto“ su UAB „Senasis dvaras“ sudarė Transporto priemonės techninio aptarnavimo/remonto darbų sutartį Nr. 2010-06-15-1, remiantis kuria UAB „VipAuto“ įsipareigojo atlikti UAB „Senasis dvaras“ automobilio AUDI A6 remonto darbus. UAB „Senasis dvaras“ neatsiskaitė už atliktus darbus ir yra skolingas ieškovui 2563,19 Lt. Ieškovas 2011-06-07 raštiškai įspėjo atsakovą, jog kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu pastarasis per 30 dienų nesumokės skolos. Atsakovas reikalavimo per nustatytą terminą neįvykdė.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš byloje esančio UAB „Senasis dvaras“ įsipareigojimų kreditoriams sąrašo matyti, kad įmonės kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 14527663,23 Lt, iš jų pradelsti įsipareigojimai 8992563,84 Lt sumai. Iš pateikto atsakovo balanso matyti, kad įmonė ilgalaikio ir trumpalaikio turto turi už 12691016 Lt. Įmonės įsipareigojimai viršija pusę turimo turto ir jie yra uždelsti. Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes skolos yra didelės, o iš pateiktos pelno ir nuostolių ataskaitos matyti, kad įmonė dirba nuostolingai. Šios aplinkybės teismui leidžia nuspręsti, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

6Byloje gautas siūlymas bankroto administratoriumi skirti UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos”, kuris davė sutikimą administruoti UAB „Senasis dvaras“. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Todėl teismas mano, kad UAB „Senasis dvaras“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos” (įmonės kodas 302346954, buveinė – Dubingių g. 38, Vilnius, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 148) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

7Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas,

Nutarė

91. Iškelti bankroto bylą UAB „Senasis dvaras“ (įmonės kodas 144686267, buveinė – Vilniaus g. 200, Šiauliai).

102. Bankrutuojančios UAB „Senasis dvaras“ administratoriumi paskirti UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos” (įmonės kodas 302346954, buveinė – Dubingių g. 38, Vilnius, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 148).

113. Uždrausti UAB „Senasis dvaras“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

124. Nustatyti 30 dienų terminą UAB „Senasis dvaras“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

135. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

146. UAB „Senasis dvaras“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

157. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Senasis dvaras“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

16Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai