Byla 2-2216-910/2013
Dėl nepilnamečių vaikų globėjo ir gyvenamosios vietos pakeitimo, suinteresuotieji asmenys byloje O. P., A. N., A. N., G. P., K. P., Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Liucijai Vidžiūnienei, dalyvaujant pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Indrei Brazauskaitei, suinteresuotam asmeniui A. N., suinteresuoto asmens Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų direktorei Audronei Kuzminskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl nepilnamečių vaikų globėjo ir gyvenamosios vietos pakeitimo, suinteresuotieji asmenys byloje O. P., A. N., A. N., G. P., K. P., Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai,

Nustatė

2pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą prašydamas atleisti nepilnamečių G. ir K. P. (gim. 2006-08-27) globėją Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namus nuo nuolatinio globėjo pareigų, nurodytų nepilnamečių vaikų globėjais paskirti A. N. ir A. N.; vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su globėjais; paskirti A. N. ir A. N. vaikų gaunamų lėšų tvarkytojais uzufrukto teise.

3Pareiškime nurodyta, kad O. P. 2006-08-27 susilaukė dviejų vaikų – G. P. ir K. P.; vaikų gimimo įrašuose duomenys apie tėvą nenurodyti. Dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir netinkamos vaikų priežiūros O. P. šeima 2007-09-24 buvo įrašytą į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Nepilnamečiai K. ir G. P. 2011-09-27 buvo apgyvendinti trumpalaikės globos centre, nes motina ir jos sugyventinis girtavo, vaikus buvo palikę be priežiūros. 2011-10-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais Nr. A30-2882 ir Nr. A30-2912 vaikams buvo nustatyta laikinoji globa, jų globėju paskirti Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-06-19 sprendimu buvo neterminuotai apribota motinos O. P. valdžia vaikų G. P. ir K. P. atžvilgiu, vaikams nustatyta nuolatinė globa, jų nuolatiniu globėjų paskirti Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai.

4Nepilnamečių G. ir K. P. seneliai A. ir A. N. Vaiko teisių apsaugos skyriui 2012-05-03 atsiuntė elektroninį laišką, kuriame nurodė, kad norėtų paimti savo globai anūkus G. ir K., gyvenančius vaikų globos namuose. 2012-07-17 pareiškėjas gavo A. ir A. N. prašymą skirti juos anūkų G., K. ir G. P. nuolatiniais globėjais. Su prašymu buvo pateikti visi reikalingi dokumentai. Pasak pareiškėjo, A. ir A. N. atitinka vaiko globėjams numatytus reikalavimus – sveiki, neteisti, nebausti administracine tvarka. Jie jau šešerius metus gyvena Ispanijoje jiems nuosavybės teise priklausančiame 4 kambarių bute. Su A. ir A. N. gyvena vyriausiasis O. P. sūnus G. P., kuriam šiuo metu 17 metų. Orihuelos savivaldybės, kurioje gyvena vaikų seneliai, socialinis darbuotojas, patikrinęs jų gyvenamąjį būstą, nustatė, kad yra sudarytos puikios gyvenimo ir higienos sąlygos, ir kad būstas tinkamas dar dviems anūkams gyventi kartu. Pareiškime nurodyta, kad nepilnamečių G. ir K. P. interesus geriau atitiks globa artimųjų giminaičių, t. y. senelių, šeimoje nei institucijoje, todėl prašoma atleisti Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namus nuo šių vaikų globėjo pareigų ir skirti A. bei A. N. nuolatiniais anūkų globėjais.

5Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko pareiškime išdėstytus reikalavimus ir prašė juos patenkinti.

6Suinteresuotas asmuo A. N. teismo posėdyje prašė pareiškimą tenkinti, paskirti jį ir žmoną A. N. nuolatiniais anūkų G. ir K. P. globėjais, nes jie nori ir turi galimybes auginti savo dukters vaikus.

7Suinteresuoto asmens Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų atstovė teismo posėdyje nurodė, kad sutinka, jog jų institucija būtų atleista nuo nuolatinio globėjo pareigų tam, kad vaikus galėtų globoti seneliai, nes vaikams neabejotinai geriau augti artimųjų šeimoje.

8Pareiškimas tenkintinas

9Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad nepilnamečių G. ir K. P., gimusių 2006-08-27, motina yra O. P.. Duomenų apie tėvą vaikų gimimo įrašuose nėra (b. l. 5, 8). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-10-27 direktoriaus pavaduotojo įsakymais Nr. A30-2882 ir Nr. A30-2912 nepilnamečiams G. P. ir K. P., likusiems be tėvų globos, nustatyta laikinoji globa; laikinuoju globėju paskirti Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai, vaikų gyvenamoji vieta nustatyta globos namuose (b. l. 11-12). Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-06-19 sprendimu neterminuotai apribota O. P. kaip motinos valdžia jos nepilnamečių vaikų K. ir G. P. atžvilgiu; vaikams nustatyta nuolatinė globa, globėju paskirti Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai (b. l. 13-19).

10Į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių 2012-05-04 kreipėsi O. P. tėvai, o nepilnamečių vaikų seneliai A. ir A. N., pareikšdami norą tapti anūkų G. ir K. P. globėjais (b. l. 20). Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012-07-17 gautas A. N. ir A. N. prašymas paskirti juos anūkų G., K. ir G. P. globėjais (b. l. 21).

11Bylos duomenimis, A. ir A. N. santuoka sudaryta 1973-11-02 (b. l. 23). Globėjais pretenduojantys asmenys nėra teisti (b. l. 24-25), nebausti administracine tvarka (b. l. 26). Iš byloje esančių Alikantės tarybos Oficialių medicininių pažymėjimų matyti, kad A. N. ir A. N. yra sveiki (b. l. 28-31); jie gyvena Ispanijoje, ( - ) (b. l. 32-34), nuosavybės teise priklausančiame keturių kambarių name (b. l. 38-43). Orihuela savivaldybės pažymoje dėl gyvenamosios vietos atitikties šeimos globojimui nurodyta, kad A. ir A. N. gyvenamoji vieta vertintina kaip labai tinkama šeimyninei dabar Lietuvoje gyvenančių dviejų anūkų globai (b. l. 44-48).

12Įstatymo nustatyta, kad globėjas gali būti jį paskyrusio teismo nutartimi atleistas nuo pareigų, jeigu jų negali atlikti dėl svarbių priežasčių (CK 3.246 straipsnio 2 dalis; CPK 494 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju nepilnamečių G. ir K. P. nuolatiniu globėju teismo buvo paskirta biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai. Tačiau nuolatiniais vaikų globėjais išreiškė norą tapti jų seneliai. Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę bei įvertinant pareiškime išdėstytus reikalavimus, darytina išvada, kad nepilnamečių vaikų interesus geriau atitiktų globa artimųjų giminaičių, t. y. senelių A. ir A. N., šeimoje nei institucijoje, todėl Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai atleistini nuo šių vaikų globėjo pareigų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kartu su seneliais gyvena nepilnamečių K. ir G. P. vyresnysis brolis G. P.. Nuolatinio vaikų globėjo pakeitimas nagrinėjamu atveju atitinka CK 3.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus esminius vaiko globos nustatymo principus.

13Nepilnamečiai K. ir G. dėl jų amžiaus nebuvo išklausyti tiesiogiai teismo posėdyje, tačiau dabartinio vaikų nuolatinio globėjo Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad vaikai noriai bendrauja su seneliais per SKYPE programą, pasakoja savo įspūdžius; vaikai labai ruošiasi kelionei pas senelius, nori gyventi su jais ir vyresniuoju broliu G. (CPK 503 straipsnis).

14Aptartų motyvų pagrindu, vadovaujantis CK 3.246 straipsnio 2 dalimi, 3.251 straipsnio 1 dalimi, 3.256 straipsniu, 3.268 straipsniu, 3.265 straipsnio 1 punktu, pareiškėjo prašymas atleisti nuo nepilnamečių G. ir K. P. globėjo pareigų Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namus tenkintinas ir šių vaikų nuolatiniais globėjais paskirtini A. N. ir A. N.. Remiantis 3.202, 3.275 straipsnių nuostatomis, A. ir A. N. skirtini nepilnamečių vaikų lėšų tvarkytojais uzufrukto teise, taip pat išlaikymo, priteisto vaikams Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-06-19 teismo sprendimu iš motinos O. P., išieškotojais.

15A. N. ir A. N. išaiškintinos globėjų teisės ir pareigos. Vaiko globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises bei teisėtus interesus, teismo tvarka gali reikalauti grąžinti jiems vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai. Globėjai privalo: 1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; 3) auklėti vaiką; 4) spręsdami klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; 5) netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams; 6) palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; 7) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; 8) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje (CK 3.271, 3.272 straipsniai)

16Nutarties dalis dėl globėjo atleidimo iš pareigų ir globėjų paskyrimo nukreiptina skubiam vykdymui (CPK 282 straipsnio 1 dalis, 496 straipsnis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 504 straipsniais, teismas

Nutarė

18patenkinti pareiškimą dėl nepilnamečių vaikų globėjo ir gyvenamosios vietos pakeitimo.

19Atleisti Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namus (juridinio asmens kodas 190987980) nuo G. P. (asmens kodas ( - ) ir K. P. (asmens kodas ( - ) nuolatinio globėjo pareigų.

20Nepilnamečių G. P. (asmens kodas ( - ) ir K. P. (asmens kodas ( - ) nuolatiniais globėjais paskirti A. N. (asmens kodas ( - ) ir A. N. (asmens kodas ( - )

21Nepilnamečių G. P. (asmens kodas ( - ) ir K. P. (asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti kartu su globėjais.

22Nepilnamečių G. P. (asmens kodas ( - ) ir K. P. (asmens kodas ( - ) gaunamų lėšų tvarkytojais uzufrukto teise ir išlaikymo, priteisto vaikams Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-06-19 teismo sprendimu iš motinos O. P., išieškotojais paskirti globėjus A. N. (asmens kodas ( - ) ir A. N. (asmens kodas ( - )

23Nutarties dalį dėl globėjo atleidimo iš pareigų ir globėjų paskyrimo nukreipti vykdyti skubiai.

24Nutartis per 7 dienas nuo šios nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 3. Pareiškime nurodyta, kad O. P. 2006-08-27 susilaukė dviejų vaikų – G. P.... 4. Nepilnamečių G. ir K. P. seneliai A. ir A. N. Vaiko teisių apsaugos skyriui... 5. Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko pareiškime... 6. Suinteresuotas asmuo A. N. teismo posėdyje prašė pareiškimą tenkinti,... 7. Suinteresuoto asmens Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų atstovė... 8. Pareiškimas tenkintinas... 9. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad nepilnamečių G. ir K. P.,... 10. Į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių... 11. Bylos duomenimis, A. ir A. N. santuoka sudaryta 1973-11-02 (b. l. 23).... 12. Įstatymo nustatyta, kad globėjas gali būti jį paskyrusio teismo nutartimi... 13. Nepilnamečiai K. ir G. dėl jų amžiaus nebuvo išklausyti tiesiogiai teismo... 14. Aptartų motyvų pagrindu, vadovaujantis CK 3.246 straipsnio 2 dalimi, 3.251... 15. A. N. ir A. N. išaiškintinos globėjų teisės ir pareigos. Vaiko globėjas... 16. Nutarties dalis dėl globėjo atleidimo iš pareigų ir globėjų paskyrimo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 504... 18. patenkinti pareiškimą dėl nepilnamečių vaikų globėjo ir gyvenamosios... 19. Atleisti Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namus (juridinio asmens... 20. Nepilnamečių G. P. (asmens kodas ( - ) ir K. P. (asmens kodas ( - )... 21. Nepilnamečių G. P. (asmens kodas ( - ) ir K. P. (asmens kodas ( - )... 22. Nepilnamečių G. P. (asmens kodas ( - ) ir K. P. (asmens kodas ( - ) gaunamų... 23. Nutarties dalį dėl globėjo atleidimo iš pareigų ir globėjų paskyrimo... 24. Nutartis per 7 dienas nuo šios nutarties priėmimo dienos gali būti...