Byla T-XX-99-08

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybei, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Robala“, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, Vyriausybei, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Danske bank, uždarajai akcinei bendrovei „Erdvės norma“, dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo nugriauti (pertvarkyti) statinius rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras ieškiniu kreipėsi Klaipėdos miesto apylinkės teismą ir prašė: 1) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 31 d. sprendimą Nr.2, kuriuo patvirtintas žemės sklypo, esančio Neringoje, Lotmiškio g.1, detalusis planas ir pritarta sutarčiai dėl infrastruktūros plėtojimo; 2) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. rugsėjo 10 d. bendrovei „Robala“ išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Tarptautinio turizmo paslaugų centro, restorano ir svečių namų „Seklyčia“ rekonstrukcijai Neringoje, Lotmiškio g.1; 3) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. bendrovei „Robala“ išduotą statybos leidimą Nr.67 Tarptautinio turizmo paslaugų centro, restorano ir svečių namų „Seklyčia“ rekonstrukcijai Neringoje, Lotmiškio g.1; 4) pripažinti negaliojančia Neringos savivaldybės ir UAB „Robala“ 2003 m. sausio 31 d. sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“; 5) pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2006 m. liepos 14 d. išduotą Tarptautinio turizmo paslaugų centro, restorano ir svečių namų „Seklyčia“ pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr.09; 6) pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007 m. spalio 30 d. išduotą Tarptautinio turizmo paslaugų centro, restorano ir svečių namų „Nidos seklyčia“ pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr.STN-347-(12.7); 7) įpareigoti UAB „Robala“ nuosavybės teise priklausančius statinius, kurie buvo statomi Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr.67 pagrindu, nugriauti bei pertvarkyti taip, kad jie atitiktų Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) sprendinius.

4Ieškovas nurodė, kad ginčijamo sprendimo dėl detaliojo plano patvirtinimo sprendiniais buvo numatyta galimybė sprendime paminėtame sklype vykdyti statinių rekonstrukcijos bei statybos darbus, įrengti su šiais statiniais susijusius infrastruktūros objektus. Tačiau tokie detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymui, teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimu Nr.308 patvirtintiems Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatams, Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.1269 patvirtintai Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam planui), kitiems teisės aktams, todėl ginčijamas sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo turi būti pripažintas negaliojančiu. Pripažinus negaliojančiu sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo, turi būti pripažinti negaliojančiais ginčijami projektavimo sąlygų sąvadas, statybos leidimas, sutartis dėl infrastruktūros plėtojimo, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktai. Pripažinus negaliojančiu statybos leidimą, jo pagrindu pastatyti (rekonstruoti) statiniai turi būti nugriauti bei pertvarkyti.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas dėl bylos rūšinio teismingumo klausimo išsprendimo kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją.

6Specialioji teisėjų kolegija 2008 m. vasario 27 d. nutartimi konstatavo, kad ginčas yra teismingas administraciniam teismui, ir bylą perdavė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad ieškinio reikalavimai dėl detaliojo plano, projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktų ir sutarties dėl infrastruktūros plėtojimo iš esmės yra keliami iš administracinių teisinių santykių, todėl jie teismingi administraciniam teismui. Ieškinio reikalavimas dėl įpareigojimo nugriauti ir pertvarkyti statinius priklauso nuo minėtų administracinio pobūdžio reikalavimų, todėl jis kartu su kitais reikalavimais taip pat turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Absorbcijos taisyklė nagrinėjamu atveju netaikytina.

7Bylą perdavus Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus iš naujo surašė kreipimąsi į teismą (prašymą), kuriame pakartojo prieš tai paduoto ieškinio argumentus bei reikalavimus.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas dėl statinių nugriovimo ir pertvarkymo yra civilinio teisinio pobūdžio. Todėl pripažintina, jog nagrinėjamu atveju ginčas yra keliamas ne tik iš administracinių, bet ir iš civilinių teisinių santykių. Šis ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Tokią išvadą leidžia daryti naujausia Specialiosios teisėjų kolegijos praktika (pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 6 d. nutartis, priimta byloje generalinis prokuroras v. Neringos savivaldybės administracija, akcinė bendrovė poilsio namai „Ąžuolynas“ ir kt.; 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybės taryba, uždaroji akcinė bendrovė „Sabonio klubas ir partneriai“ ir kt.).

9Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

10Byla teisminga administraciniam teismui.

11Šios bylos rūšinio teismingumo klausimas jau buvo išspręstas Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 27 d. nutartimi. Šia nutartimi buvo konstatuota, kad ši byla turi būti nagrinėjama administraciniame teisme. Jokių esminių pasikeitimų, dėl kurių galėtų būti iš naujo sprendžiamas bylos rūšinio teismingumo klausimas, byloje nėra įvykę. Byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro paduoto pareiškimo pagrindas ir dalykas iš esmės lieka tas pats. Todėl vėl iš naujo kitaip spręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą ir perduoti bylą iš administracinio teismo, kuriam ji buvo perduota ankstesne Specialiosios teisėjų kolegijos nutartimi, bendrosios kompetencijos teismui nėra pagrindo.

12Dėl išdėstytų argumentų aptariama byla grąžinama nagrinėti administraciniam teismui.

13Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

142-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

15Byla teisminga administraciniam teismui.

16Bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybei, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Robala“, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, Vyriausybei, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Danske bank, uždarajai akcinei bendrovei „Erdvės norma“, dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo nugriauti (pertvarkyti) statinius grąžinti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

17Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai