Byla e2-31090-964/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Cramo“ ieškinį atsakovui UAB „Velmora“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovo 374,31 Eur skolą, 17,47 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2018-05-03 šalys sudarė mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį Nr. 220180288, pagal kurią ieškovas, įrangos perdavimą įformindamas atitinkamais įrangos perdavimo aktais, išnuomojo atsakovui statybinę įrangą. Atsakovas už jam išnuomotą statybinę įrangą bei suteiktas paslaugas pasirašyta sutartimi įsipareigojo atsiskaityti avansu, tačiau atsiskaitymo pareigos neįvykdė, t. y. neapmokėjo ieškovo išrašytų PVM sąskaitų ir liko skolingas ieškovui 374,31 Eur.

5Ieškinys tenkintinas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-05-03 ieškovas UAB „Cramo“ ir atsakovas UAB „Velmora“ sudarė mechanizmų ir įrangos nuomos sutartį Nr. 220180288, kuria susitarė dėl UAB „Cramo“ valdomos technikos, įrangos, modulinių patalpų ir kitų daiktų, kuriuos bendrovė kliento prašymu ir už nuomos mokestį išnuomoja klientui, nuomos tvarkos ir sąlygų (e.b.l. 7-12). Vykdant sutartį buvo pasirašyti įrangos perdavimo aktai: 2018-05-11 perdavimo aktas Nr. 700130268 (e.b.l. 14), 2018-05-14 perdavimo aktas Nr. 700130624 (e.b.l. 15), 2018-05-22 perdavimo aktas Nr. 700132555 (e.b.l. 15), 2018-05-23 perdavimo aktas Nr. 700132934 (e.b.l. 45). Taip pat išrašytos šios PVM sąskaitos: 2018-05-15 PVM sąskaita Nr. 77084948 127,40 Eur sumai (e.b.l. 18), 2018-05-24 PVM sąskaita Nr. 77085518 87,29 Eur sumai (e.b.l. 19), 2018-05-24 PVM sąskaita Nr. 77085519 33,19 Eur sumai (e.b.l. 20), 2018-05-31 PVM sąskaita Nr. 77087191 147,67 Eur sumai (e.b.l. 21). Ieškovo atstovas 2018-07-03 išsiuntė pretenziją atsakovui UAB „Velmora“, dėl 374,31 Eur skolos bei 8,93 Eur delspinigių, prašydamas sumoki skolą iki 2018-07-12 (e.b.l. 22). Atsakovas neįvykdė atsiskaitymo pareigos, t. y. neapmokėjo skolos, kuri susidarė išrašytų PVM sąskaitų Nr. 77084948, Nr. 77085518, Nr. 77085519, Nr. 77087191 pagrindu. Iš skolos ir delspinigių paskaičiavimo pažymos matyti, kad 2018-08-10 bendras atsakovo įsiskolinimas ieškovui pagal aukščiau nurodytas sąskaitas faktūras yra 374,31 Eur.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

9Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas netinkamai vykdė 2018-05-03 mechanizmų bei įrangos nuomos sutartimi Nr. 220180288 prisiimtus įsipareigojimus, pažeidė savo sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai vengė mokėti už mechanizmų bei įrangos nuomą, todėl ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 374,31 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). 2018-05-03 mechanizmų bei įrangos nuomos sutarties Nr. 220180288 5.6. p. šalys numatė, kad atsakovas įsipareigoja praleidęs mokėjimo terminus mokėti 0,06 proc. dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (e.b.l. 11). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 17,47 Eur delspinigių, kuriuos paskaičiavo pagal kiekvienos neapmokėtos PVM sąskaitos faktūros dalį: pagal 2018-05-15 PVM sąskaitą Nr. 77084948 nuo nesumokėtos 106,16 Eur sumos dalies (e.b.l. 18), pagal 2018-05-24 PVM sąskaitą Nr. 77085518 nuo nesumokėtos 87,29 Eur sumos dalies (e.b.l. 19), pagal 2018-05-24 PVM sąskaitą Nr. 77085519 nuo nesumokėtos 33,19 Eur sumos dalies (e.b.l. 20), pagal 2018-05-31 PVM sąskaitą Nr. 77087191 nuo nesumokėtos 147,67 Eur sumos dalies (e.b.l. 21) iki 2018-08-10 (e.b.l. 23). Įvertinus tai, kad atsakovas laiku neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškovu, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 17,47 Eur delspinigių, nustatytų šalių susitarimu, tenkintinas (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnyje 2 dalyje nurodyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (391,78 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-08-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 8 Eur žyminis mokestis bei 52,57 Eur išlaidos už suteiktas teisines paslaugas, viso 60,57 Eur.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 262, 424-428 straipsniais,

Nutarė

14ieškovo UAB „Cramo“ ieškinį atsakovui UAB „Velmora“ patenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovui UAB „Cramo“ (į. k. (duom,e) iš atsakovo UAB „Velmora“ (į. k. 301537294) 374,31 Eur (tris šimtus septyniasdešimt keturis eurus ir 31 ct) skolos, 17,47 Eur (septyniolika eurų ir 47 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (391,78 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-08-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 60,57 Eur (šešiasdešimt eurų ir 57 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba jį priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

17Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus arba bylos šalys sudaro taikos sutartį ir teismas ją patvirtina, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai