Byla 2YT-28036-816/2016
Dėl antstolės I. K. veiksmų vykdomojoje byloje pagal išieškotojui uždarajai akcinei bendrovei (toliau - UAB) „Medicinos bankas“ išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš skolininkų V. M. ir L. M

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų skolininkų V. M. ir L. M. skundus dėl antstolės I. K. veiksmų vykdomojoje byloje pagal išieškotojui uždarajai akcinei bendrovei (toliau - UAB) „Medicinos bankas“ išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš skolininkų V. M. ir L. M.,

Nustatė

2pareiškėjai skolininkai V. M. ir L. M. skundais dėl antstolės I. K. veiksmų (b. l. 4-7) prašo panaikinti 2016-05-10 Patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti bei 2016-05-16 Patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis vykdomojoje byloje Nr. 0139/09/02254. Skunduose nurodo, jog antstolė 2016-05-10 Patvarkymu informavo pareiškėjus apie areštuoto turto, žemės sklypo, unikalus ( - ), bei buto, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), pakartotinės ekspertizės paskyrimą, ekspertizę pavedant atlikti UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“, kuri 2015-12-22 minėto turto ekspertizę jau buvo atlikusi. Pareiškėjai nurodo, jog šiuo atveju antstolė privalėjo pavesti ekspertizę atlikti kitam ekspertui. Taip pat antstolė nevykdydama 2016-05-04 Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-1058-560/2016, kuria buvo panaikintas 2015-11-11 antstolės patvarkymas dėl pirmųjų varžytynių paskyrimo, priėmė 2016-05-16 Patvarkymą, kuriuo paskelbė, jog varžytynės neįvyko, nes nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, nors vykdydama 2016-05-04 teismo nutartį privalėjo visus iki šios nutarties vykdytus veiksmus nutraukti ir paskirti pakartotinę turto vertės nustatymo ekspertizę ir tik sulaukus jos rezultatų tęsti varžytynes. Pateikti į bylą ir rašytiniai L. M. paaiškinimai (b.l.8-9).

3Antstolis 2016-06-06 Patvarkymu (b. l. 2-3) atsisakė tenkinti pareiškėjų skolininkų skundus ir panaikinti skundžiamus patvarkymus. Nurodė, kad pakartotinė ekspertizė turto, esančio ( - ), vertės nustatymui ir buvo paskirta vykdant 2016-05-04 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1058-560/2016 ir pavesta ją atlikti UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“. Pažymėjo, jog parenkant ekspertą buvo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 632 str. 2 d. nuostatomis siekiant nepažeisti vykdymo procese dalyvaujančių asmenų teisių ir teisėtų interesų. Nurodė, jog patys skolininkai 2015-12-17 kreipėsi į UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ su prašymu atlikti minėto turto vertinimą, kuris buvo atliktas 2015-12-22 ir nustatyta turto vertė – 52 900,00 EUR. Taip pat atkreipė dėmesį, jog pirmosioms varžytynėms nustatant rinkos kainą buvo vadovautasi UAB „Verslavita“ ir UAB „Jungtinis verslas“ atliktais turto vertinimo ekspertizių aktais, išieškotojo UAB „Medicinos bankas“ bei skolininkų nuomonėmis, o ekspertizę UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ ekspertizę buvo pavesta atlikti pirmą kartą. Nurodo, jog 2016-05-04 teismo nutartimi varžytynių paskelbimas nebuvo pripažintas nepagrįstu ir neteisėtu, kaip teigia skolininkai, o 2016-04-14 paskelbtas pirmąsias varžytynes sustabdyti atšaukti nebuvo teisinio pagrindo, kadangi 2016-05-12 atlikus pakartotinę ekspertizę nustatyta parduodamo iš varžytynių turto vertė – 53400,00 EUR. Atsižvelgiant į tai, kad turto vertės pokytis nesiekia 1 proc., vadovaujantis koncentruotumo bei ekonomiškumo principais, atšaukti pirmąsias varžytynes buvo netikslinga.

4Išieškotojas UAB „Medicinos bankas“ pateiktu atsiliepimu (b. l. 17-20) su pareiškėjų skundais nesutinka. Atkreipia dėmesį, jog antstolė gavusi 2016-05-04 Vilniaus apygardos teismo nutartį neprivalėjo stabdyti (atšaukti) paskelbtų pirmųjų varžytynių, kadangi teismo nebuvo nurodyta jas stabdyti, taip pat nebuvo pritaikytos ir laikinosios apsaugos priemonės, antstolės 2016-03-14 Patvarkymas dėl turto vertės nustatymo ir 2016-04-15 Patvarkymas dėl turto varžytynių paskelbimo nebuvo apskųsti. Pagal 2016-05-12 ekspertizės aktą nustatyta turto vertė (53 400,00 EUR), o 2016-03-14 Patvarkymu nustatytos turto rinkos vertė (52 900,00 EUR) skiriasi nežymiai, t. y. tik 500,00 EUR, todėl antstolė pagrįstai neatšaukė pirmųjų varžytynių ir jos neįvykus 2016-05-16 pasiūlė turtą perimti išieškotojui ir 2016-05-16 jam sutikus, 2016-06-10 Turto perdavimo išieškotojui aktu, antstolė perdavė turtą UAB „Medicinos bankas“. Pažymi, jog pareiškėjai jokių prieštaravimų dėl 2016-05-12 ekspertizės akte nustatytos turto vertės nepateikė, todėl laikytina, kad ekspertizės akte nurodyta turto vertė yra pagrįsta.

5Skundai netenkintini.

6Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0139/09/02254 nustatyta, kad priimta vykdyti 2009-04-21 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus vykdomasis raštas Nr. 48,49V/2009 dėl 1801 734,73 Lt (521 818,45 EUR) skolos išieškojimo iš V. M. išieškotojo UAB „Medicinos bankas“ naudai (v. b. l. 4, 7) iš nurodyto turto, 2011-04-18 Vilniaus apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-187104/2010 dėl UAB „Medicinos bankas“ reikalavimų nukreipimo į dalį žemės sklypų, esančių ( - ) (v.b.l.3) ir 2013-07-25 Vilniaus apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-1860-431/2011 dėl išieškojimo nukreipimo į garažą, ( - ) ir butą, esantį ( - ) ir dalį žemės sklypo, esančio ( - ) (v.b.l.6). Prie vykdymo taip pat yra prisijungę kiti antstoliai (v.b.l. 85-88, 253-264). 2013-11-27 antstolė priėmė Patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti (v. b. l. 89-90), kuriuo taip pat buvo paskirta nustatyti ir buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertę, pavedant turto vertės nustatymo ekspertizę atlikti UAB „Jungtinis verslas“ (v. b. l. 89). 2014-06-26 antstolė priėmė Patvarkymą dėl turto vertės (v. b. l. 177-178), kuriame nurodyta, jog 2014-06-13 UAB „Jungtinis verslas“ atlikus pareiškėjų areštuoto turto rinkos vertės ekspertizę, ekspertizės išvadoje vertinamas butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), įvertintas 140 000,00 Lt (40 546,80 EUR). 2014-07-26 Skundu (v. b. l. 203-204) pareiškėjas V. M. apskundė šį antstolės Patvarkymą nurodydamas, jog ekspertizė atlikta formaliai, neatsižvelgiant į nekilnojamojo turto kainų augimą, prašė paskirti naują areštuoto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, savo ruožtu 2014-08-08 Patvarkymu (v. b. l. 205-206) antstolė pareiškėjo skundo netenkino. 2014-10-08 buvo paskelbtos pirmosios varžytynės dėl parduodamo skolininkams priklausančio buto, esančio ( - ), pradinė minėto buto pardavimo kaina buvo nustatyta 112 000,00 Lt (32 437,44 EUR) (v. b. l. 192-193). 2014-10-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-42863-734/2014 (v. b. l. 212-213) pareiškėjų prašymu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyta antstolės I. K. vykdomoji byla Nr. 0139/09/02254 ir joje atliekamas išieškojimas iš skolininkų L. M. ir V. M. turto, įskaitant butą, esantį ( - ). 2015-10-01 pareiškėjai buvo informuoti (v. b. l. 233), jog atnaujintas skolininkams priklausančio turto realizavimas, t. y. pardavimas iš pirmųjų varžytynių, įskaitant butą, esantį ( - ), kuris buvo įkainotas 40 547,00 EUR. 2015-10-19 antstolė gavo pareiškėjų prašymą (v. b. l. 234) sustabdyti varžytynes, atsižvelgiant į tai, jog iš varžytynių parduodamo turto vertinimas buvo atliktas dar 2014-05-20 ir turto kaina esamai dienai esą yra pasikeitusi, todėl būtina nustatyti naują turto vertės nustatymą. 2015-10-20 atsakymu (v. b. l. 235) vadovaujantis CPK 682 str. 3 d. pareiškėjams buvo pasiūlyta iki 2015-10-26 į antstolės depozitinę sąskaitą sumokėti 500,00 EUR sumą, būtiną ekspertizės atlikimui. 2015-11-02 antstolės kontoroje buvo gautas pareiškėjų prašymas (v. b. l. 236) turto vertinimą atlikti iš antstolės sąskaitos lėšų, kadangi pareiškėjų yra sunki turtinė padėtis. 2015-11-11 Patvarkymu (v. b. l. 241) antstolė atsisakė atlikti naują areštuoto turto vertinimą, kadangi vykdymo procesas prasidėjo 2009 m., o vykdymo procese nekilnojamojo turto vertės pokyčiai nenustatyti. 2015-11-13 buvo paskelbtos pakartotinės pirmosios varžytynės dėl parduodamo skolininkams priklausančio buto, esančio ( - ), pradinė minėto buto pardavimo kaina buvo nustatyta 32 437,00 EUR (v. b. l. 265, 267). 2015-12-16 varžytynės baigėsi (v. b. l. 269) ir buvo paskelbtas laimėjęs dalyvis – V. J., kuris pasiūlė didžiausią 37 000,00 EUR kainą už butą, esantį ( - ). 2016-01-14 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5000-734/2016 (v. b. l. 284-285) buvo tenkintas pareiškėjų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – uždrausta varžytynių laimėtojui V. J. perleisti/parduoti varžytynėse įsigytą turtą – butą, esantį ( - ), tretiesiems asmenims iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5000-734/2016 pagal ieškovų L. M. ir V. M. ieškinį atsakovui V. J. dėl varžytynių pripažinimo neteisėtomis. 2016-01-22 Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4130-994/2016 (v. b. l. 286-291) atmetė pareiškėjų skundą dėl antstolės I. K. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolės 2015-11-11 Patvarkymą, kuriuo antstolė atsisakė atlikti naują areštuoto turto vertinimą bei atšaukti 2015-11-13 paskelbtas varžytynes. 2016-02-09 Patvarkymu dėl atsisakymo tvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktą (v. b. l. 299) antstolė, atsižvelgdama į tai, jog vykdymui pateiktas 2013-07-25 Vilniaus apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-1860-431/2011 dėl skolos išieškojimo iš skolininkų V. M. ir L. M., nukreipiant išieškojimą į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), atsisakė tvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktą, nusprendė grąžinti varžytynių laimėtojui V. J. sumokėtą 37 000,00 EUR sumą bei nustatyti žemės sklypo, unikalus ( - ), esančio ( - ), rinkos vertę bei paskelbti buto ir žemės sklypo, esančių ( - ), pirmąsias varžytynes. Kartu antstolė 2016-02-09 priėmė ir Patvarkymą dėl turto vertės (v. b. l. 300), kuriame nurodė, jog vadovaujantis UAB „Jungtinis verslas“ atlikta areštuoto turto rinkos vertės ekspertize, butas, esanti ( - ), įvertintas 40 547,00 EUR rinkos verte, o skolininko V. M. pateiktoje UAB „Centro kubas – nekilnojamasis turtas“ Nekilnojamojo turto vertės nustatymo pažymoje Nr. A-15-12-17-L83 dėl žemės sklypo, esančio ( - ), numatyta 3 600,00 EUR vertė, todėl minėto turto bendra rinkos vertė nustatyta – 44 147,00 EUR. 2016-03-08 UAB „Medicinos bankas“ pateikė antstolei prašymą dėl turto vertės nustatymo (v. b. l. 308), kuriame nurodė, jog siekiant išvengti ateityje kilsiančių ginčų su skolininkais, prašo nustatyti turto, esančio ( - ), vertę pagal skolininko V. M. pateiktą UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ Nekilnojamojo turto vertės nustatymo pažymą Nr. A-15-12-17-L83, kurioje butas įkainotas 49 300,00 EUR verte, o žemės sklypo dalis – 3 600,00 EUR verte (bendra vertė – 52900,00 EUR). 2016-03-14 antstolė priėmė Patvarkymą dėl turto vertės (v. b. l. 311), kuriuo nustatė parduodamo žemės sklypo bei buto, esančių ( - ), kainą atsižvelgiant į UAB „Centro kubas“ nustatytas vertes Nekilnojamojo turto vertės nustatymo pažymoje Nr. A-15-12-17-L83. 2016-04-14 buvo paskelbtos pakartotinės pirmosios varžytynės dėl parduodamo skolininkams priklausančio turto – buto ir žemės sklypo, esančių ( - ), pradinė minėto turto pardavimo kaina buvo nustatyta 42 320,00 EUR (v. b. l. 333-334). 2016-05-04 Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1058-560/2016 (v. b. l. 338-341) tenkino pareiškėjų atskirąjį skundą ir panaikino 2016-01-22 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-4130-994/2016, kuria buvo atmestas pareiškėjų skundas dėl antstolės I. K. veiksmų, kuriuo buvo prašoma panaikinti antstolės 2015-11-11 Patvarkymą, kuriuo antstolė atsisakė atlikti naują areštuoto turto vertinimą bei atšaukti 2015-11-13 paskelbtas varžytynes, atsižvelgiant į tai, antstolė teismo buvo įpareigota skirti pakartotinę ekspertizę pareiškėjų turto, įskaitant į esančio ( - ), vertei nustatyti. 2016-05-10 antstolė priėmė Patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti (v. b. l. 342-343), paskirdama turto, esančio ( - ), pakartotinę ekspertizę pavedant ją atlikti UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“. 2016-05-12 UAB „Centro kubas – nekilnojamasis turtas“ atliko pakartotinę ekspertizę ir nustatė bendrą 53400,00 EUR rinkos vertę turto, esančio ( - ) (v. b. l. 347). 2016-05-13 pareiškėjai pateikė prašymą (v. b. l. 346) sustabdyti turto, esančio ( - ), pardavimą iš varžytynių. 2016-05-13 Patvarkymu (v. b. l. 347) atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą, kadangi parduodamo iš varžytynių turto vertė nesiekia 1 proc., todėl varžytynių atšaukimas yra netikslingas. 2016-05-16 varžytynės dėl minėto turto paskelbtos neįvykusiomis (v. b. l. 348-349) nedalyvavus nė vienam varžytynių dalyviui. 2016-05-16 UAB „Medicinos bankas“ pateikė teismui Sutikimą perimti turtą, esantį ( - ), už pradinę šio turto varžytynių kainą – 42 300,00 EUR (v. b. l. 352).

7Dėl 2016-05-10 Patvarkymo dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti

8CPK 681 str. 1 d. numatyta, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Vadovaujantis CPK 681 str. 2 d., vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos. Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos; skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (atliekant turto vertės nustatymo ekspertizę – ekspertizės aktą) (CPK 681 str. 3-4 d.). Jeigu CPK 681 str. nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Remiantis CPK 682 str., antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodyta ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę; vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, CPK 598 str. nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą.

9Byloje nustatyta, jog 2016-05-10 skundžiamu Patvarkymu (v. b. l. 342-343) antstolė informavo pareiškėjus apie areštuoto turto, žemės sklypo bei buto, esančių ( - ), pakartotinės ekspertizės paskyrimą, ekspertizę pavesdama atlikti UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“. Patvarkymas priimtas atsižvelgiant į 2016-05-04 apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1058-560/2016, įpareigojančią antstolę skirti pakartotinę ekspertizę. Nors skundžiamame patvarkyme buvo išaiškinta teisė reikšti nušalinimą ekspertui, tačiau pareiškėjai šia teise nesinaudojo, vietoj to pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuos jis teismo buvo įpareigotas atlikti. Pažymėtina, kad ir skunde nekeliamas parinkto eksperto, įvertinusio buto ir žemės sklypo dalies ( - ) rinkos vertę, šališkumo klausimas. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad apie ekspertizės aktu nustatytą turto, esančio ( - ), vertę – 53400,00 EUR, pareiškėjai buvo informuoti 2016-05-13 Patvarkymu, kuris pasirašytinai įteiktas L. M. 2016-05-17 (v. b. l. 347).

10Iš byloje esančių duomenų matyti, jog tiek išieškotojas, tiek skolininkai pasinaudojo savo teise išreikšti nuomonę įkainojant areštuotą turtą, šiuo atveju skolininkui V. M. pateikus UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ Nekilnojamojo turto vertės nustatymo pažymą Nr. A-15-12-17-L83 dėl turto, esančio ( - ), o 2016-03-08 UAB „Medicinos bankas“ pateikus prašymą dėl turto vertės nustatymo (v. b. l. 308) ir paprašius nustatyti turto, esančio ( - ), vertę pagal skolininko V. M. pateiktą pažymą Nr. A-15-12-17-L83, kurių pagrindu 2016-03-14 antstolė priėmė Patvarkymą dėl turto vertės (v. b. l. 311), kuriuo nustatė parduodamų dalies žemės sklypo bei buto kainą atsižvelgiant į išieškotojo ir pareiškėjų nuomones. Pažymėtina, jog šiuo atveju nėra nustatyta, jog antstolė pakartotinai pavedė atlikti ekspertizę tai pačiai įmonei, nes turto vertinimo pažyma nėra ekspertizės aktas. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (toliau - Įstatymas) nustatyta, kad turto įvertinimas pateikiamas turto vertinimo ataskaitoje, kuri turi juridinę galią, jeigu atitinka šio įstatymo jai keliamus reikalavimus, ši ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Įstatymo 23, 24 str.). Taigi turto vertinimo ataskaitai, jeigu ji atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, įstatymas suteikia oficialiojo rašytinio įrodymo galią (CPK 197 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Pareiškėjo V. M. pateikta UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ pažyma Nr. A-15-12-17-L83 negalėjo būti laikoma turto vertinimo ataskaita, o juo labiau ekspertizės aktu. Dėl nurodytų priežasčių nėra pagrindo antstolio veiksmus, paskiriant pakartotinę ekspertizę (remiantis apygardos teismo nutartimi) ir pavedant ją atlikti UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“, pripažinti neteisėtais. Tai, kad ekspertizės akte galimai klaidingai įrašytas ekspertizės atlikimo pagrindas 2016-03-14 antstolės patvarkymas, įvertinus aukščiau aprašytus ir vykdomosios bylos duomenis, pačią vykdymo eigą, nesudaro pagrindo pripažinti skundžiamą antstolės patvarkymą dėl šios ekspertizės paskyrimo neteisėtu. UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ 2016-05-12 ekspertizės aktas laikomas teisingu, kol jis nenuginčytas įstatymų nustatyta tvarka (Įstatymo 23 str.). Atsižvelgiant į tai laikytina, jog 2016-05-10 antstolės patvarkymas yra teisėtas bei pagrįstas, o pakartotinę ekspertizę paskyrus atlikti UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“, prieš tai atlikusiam preliminarų ginčo turto įvertinimą pačių pareiškėjų iniciatyva, teisės aktai nebuvo pažeisti. Priešingai, antstolis pavesdamas turto vertės nustatymo ekspertizę atlikti įmonei, prieš tai preliminariai įvertinusiai ginčo turtą, pasielgė racionaliai, ekonomiškai ir logiškai. Daugiau esminių argumentų, dėl kurių skundžiamas antstolės patvarkymas skirti pakartotinę ekspertizę nurodytai įmonei galėtų būti pripažintas neteisėtu ir nepagrįstu, nenurodyta.

11Dėl 2016-05-16 Patvarkymo, kuriuo varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis

12Pareiškėjų teigimu antstolė nevykdė 2016-05-04 Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-1058-560/2016, kuria buvo panaikintas 2015-11-11 antstolės patvarkymas dėl pirmųjų varžytynių paskyrimo, ir nepagrįstai priėmė 2016-05-16 Patvarkymą, kuriuo paskelbė, jog varžytynės neįvyko, nes nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, nors vykdydama 2016-05-04 teismo nutartį, pareiškėjų manymu, antstolė privalėjo visus iki šios nutarties vykdytus veiksmus nutraukti ir tik paskyrus pakartotinę turto vertės nustatymo ekspertizę ir tik sulaukus jos rezultatų tęsti varžytynes. Byloje nustatyta, jog antstolė 2016-04-14 paskelbė pirmąsias varžytynes dėl parduodamo skolininkams priklausančio turto – buto ir žemės sklypo, esančių ( - ), pradinė minėto turto pardavimo kaina buvo nustatyta 42 320,00 EUR (v. b. l. 333-334), t. y. 80 proc. nuo 52900,00 EUR vertės (CPK 718 str.). 2016-05-10 antstolė pakartotinai paskyrė turto, esančio ( - ), ekspertizę pavesdama ją atlikti UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ (v. b. l. 342-343), kurios metu nustatyta bendra vertinto turto rinkos vertė - 53 400,00 EUR (v. b. l. 347), t. y. nežymiai didesnė. 2016-05-16 varžytynės dėl minėto turto paskelbtos neįvykusiomis (v. b. l. 348-349) nedalyvavus nė vienam varžytynių dalyviui. Visų pirma pažymėtina, kad pagal CPK 703 straipsnį antstolis savo patvarkymu gali varžytynes atšaukti, jeigu iki varžytynių pabaigos paaiškėjo CPK 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos šiame Kodekse nustatyta tvarka. Taigi varžytynių atšaukimas yra paliktas antstolio diskrecijoje, įvertinus visas nurodytas vykdomosios bylos aplinkybes. CPK 602 str. 1 dalyje pateikiamas baigtinis sąrašas atvejų, kuomet paskelbtos varžytynės yra atšaukiamos. Vienas iš tokių atvejų, jei turtas buvo parduotas už mažesnę kainą nei ji turėjo būti nustatyta CPK 713 str. 4 d., 718 str. (nukreipianti į CPK 681 str.) ir 722 str. 1 d. tvarka. Pažymėtina, kad šioje vykdomojoje byloje turto vertė buvo ne kartą nustatyta ir pareiškėjų netenkino netgi jų pačių pateiktų dokumentų pagrindu nustatyta turto vertė. Įvertinus vykdomosios bylos duomenis matyti, kad 2016-05-12 atlikus turto vertės ekspertizę parduodamo iš varžytynių turto vertės pokytis nesiekė nė vieno procento, todėl vadovaujantis proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principais antstolė neprivalėjo atšaukti dar 2016-04-14 paskelbtų pirmųjų varžytynių ir, teismo nuomone, pagrįstai nesinaudojo CPK 703 str. numatyta diskrecijos teise atšaukti paskelbtas varžytynes. Tai, kad vėliau buvo atlikta pakartotinė turto vertės nustatymo ekspertizė nedaro neteisėtais ar negaliojančiais anksčiau priimtų antstolės patvarkymų (2016-03-14 dėl turto vertės nustatymo), juolab, kad turto vertės pokytis nereikšmingas. Dėl to nedalyvavus nė vienam pirkėjui, remiantis CPK 717 str. antstolis neturėjo pasirinkimo ir privalėjo priimti skundžiamą patvarkymą bei paskelbti varžytynes neįvykusiomis CPK 717 str.1 p. pagrindu. Fakto, kad varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas, pareiškėjai neginčija. Daugiau esminių argumentų, galinčių sudaryti pagrindo abejoti skundžiamo patvarkymo teisėtumu ar pagrįstumu, pareiškėjai nenurodo.

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog antstolis iš esmės tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl pareiškėjų argumentai nesudaro pagrindo panaikinti apskųstų antstolės patvarkymų.

14Vadovaudamasis CPK 290-291 str., 443 str., 510, 513 str., 293, 296 str., teismas

Nutarė

15Atmesti pareiškėjų L. M. ir V. M. skundus dėl antstolės I. K. 2016-05-10 ir 2016-05-16 patvarkymų.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai