Byla 2-18379-475/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Plius“ ieškinį, pareikštą atsakovui UAB „Kraustykis lengvai“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 400,00 Lt skolą, 29,12 Lt delspinigius, 101,14 Lt palūkanas, 7,38 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 529,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui be svarbių priežasčių per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovui 2013-09-23. Per teismo nustatytą terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, kitų prašymų taip pat negauta. Tokiu atveju esant ieškovo prašymui, o atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2009-04-01 buvo sudaryta Sutartis Nr. P 09 2808 dėl reklaminės medžiagos patalpinimo leidinyje ir/ar interneto tinklalapyje. Ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui jo pateiktos reklaminės medžiagos patalpinimo paslaugas ieškovo leidžiamame leidinyje ir/ar ieškovo valdomame interneto tinklalapyje, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti ieškovui sutartyje numatyta tvarka. Ieškovas tinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus, tuo tarpu atsakovas savo prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, su ieškovu atsiskaitė tik iš dalies ir liko skolingas ieškovui 400,00 Lt. Pagal sutarties 4.3 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

6Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2009-04-01 Sutartis Nr. P 09 2808, 2009-04-01 Paslaugų užsakymo Nr. P 09 2808/PK3256 prie 2009-04-01 Paslaugų teikimo sutarties Nr. P 09 2808, PVM sąskaitos faktūros, buhalterinio išrašo kopija.

7CK 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Ieškovo nurodyti argumentai ir pateikti įrodymai patvirtina, kad tarp ieškovo ir atsakovo yra susiklostę sutartiniai teisiniai santykiai. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jo ieškovui priteistina 400,00 Lt skola.

8Pagal tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties 4.3 punktą, ieškovas už šešių mėnesių laikotarpį, tai yra už 182 dienas, prašo iš atsakovo priteisti 29,12 Lt delspinigių, todėl ši suma priteistina iš atsakovo ieškovui.

9Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalies ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalies ir 3 straipsnio 4 dalies nuostatas, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 101,14 Lt palūkanos.

10CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokias palūkanas nustato Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį, pavėlavęs vykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 1 mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Atsakovo pareiga mokėti palūkanas atsirado nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-18), t. y. 2013 m. antrą pusmetį, todėl pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 4 dalį mokėtinų palūkanų norma yra paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš 2013 m. antrojo pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. VILIBOR palūkanų norma 2012-06-28 buvo 0,38, todėl iš skolininko priteistinos 7,38 (7+0,38) procentų dydžio procesinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-18) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, todėl priimtinas sprendimas už akių, kuriuo ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistina 400,00 Lt skola, 29,12 Lt delspinigiai, 101,14 Lt palūkanos ir 7,38 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 285 str.; CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.256 str., 6.716 str., 6.720 str. 3 d.).

12Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinos 572,00 Lt bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis – 72,00 Lt ir 500,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

13Pašto išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes yra mažesnės nei 10,00 Lt (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 279 str. 2 d.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Kraustykis lengvai“, juridinio asmens kodas 300822543, buveinė – Ašigalio g. 5-25, Kaunas, ieškovo UAB „Plius“, juridinio asmens kodas 126222639, buveinė – Saltoniškių g. 9, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT26 7300 0100 7777 4285 AB „Swedbank“ banke, naudai 400,00 Lt (keturių šimtų litų) skolą, 29,12 Lt (dvidešimt devynių litų 12 ct) delspinigius, 101,14 Lt (vieno šimto vieno lito 14 ct) palūkanas, 7,38 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 572,00 Lt (penkių šimtų septyniasdešimt dviejų litų) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, ir apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai