Byla 2-242-322/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir rūpybos nustatymo, nuolatinės globos ir rūpybos vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Genei Jurgilienei, trečiajam asmeniui I. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams S. R., G. R. ir M. E. su trečiaisiais asmenimis V. L. ir I. D. bei institucija, teikiančia išvadą byloje, Šiaulių savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir rūpybos nustatymo, nuolatinės globos ir rūpybos vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

3Ieškovo atstovė teismui pateiktu ieškiniu (b. l. 2-4) prašė neterminuotai apriboti atsakovams S. R. ir G. R. tėvų valdžią nepilnametės dukters G. R. atžvilgiu; neterminuotai apriboti atsakovams S. R. ir M. E. tėvų valdžią dukters E. E. atžvilgiu; nustatyti G. R. nuolatinę rūpybą, jos rūpintoju paskiriant V. L.; nustatyti G. R. nuolatinę rūpybos vietą kartu su rūpintoju; nustatyti nepilnametei E. E. nuolatinę globą, jos globėja paskiriant I. D.; nustatyti E. E. nuolatinę globos vietą su globėja; priteisti iš atsakovės S. R. išlaikymą nepilnamečiams jos vaikams G. R. ir E. E. po 200 Lt periodinių išmokų mokamų kas mėnesį kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės; priteisti iš atsakovo M. E. išlaikymą nepilnametei dukrai E. E. po 200 Lt periodinių išmokų mokamų kas mėnesį iki dukters pilnametystės; pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 29 d. nutarimu iš atsakovo G. R. G. R. priteisto išlaikymo lėšų valdytoją uzufrukto teisėmis ir juo paskirti rūpintoją V. L. bei nustatyti, kad nepilnametės E. E. išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise valdys jos globėja I. D..

4Ieškovo atstovė parengiamojo teismo posėdžio metu atsisakė pareikštų reikalavimų dalyje dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo atsakovams S. R. ir G. R. dukters G. R. atžvilgiu, nes ji 2012 m. balandžio 14 d. tapo pilnamete. Kitoje dalyje ieškinį palaiko ir reikalavimus grindžia tuo, jog atsakovai S. R. ir M. E. veda asocialų gyvenimą, girtauta, visiškai nesirūpina savo dukra E. E., jos neaugina, neauklėja ir neišlaiko materialiai. Nurodo, kad atsakovė S. R. buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, jai buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, tačiau darbas buvo neefektyvus, atsakovai ir toliau girtavo, nesirūpino savo mažamete dukra. Atsakovo M. E. motina I. D. tikėdamasi, kad tėvai nenorėdami prarasti savo vaiko, pakeis gyvenimo būdą, paėmė auginti anūkę. Dėl atsakovų netinkamo gyvenimo būdo, girtavimo, likusiai be tėvų globos E. E. buvo nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta jos močiutė I. D.. Kadangi nepilnametė E. E. gyvena pas močiutę, nuo 2010 m. birželio 30 d. ji lanko Šiaulių rajono Daugėlių lopšelį-darželį, o tikėtis, jog padėtis atsakovų šeimoje pasikeis, nėra tikimybės, todėl prašo atsakovams neterminuotai apriboti tėvų valdžią jų dukters E. E. atžvilgiu, nustatyti nepilnametei nuolatinę globą, globėja paskiriant I. D., nustatyti vaiko nuolatinę globos vietą su globėja bei iš atsakovų nepilnametei dukrai priteisti materialinį išlaikymą.

5Atsakovė S. R. atsiliepimu į ieškinį (b. l. 80) su ieškiniu sutiko, nurodė, jog pati negali rūpintis savo dukra E. E., nes yra neįgali, jai amputuotos rankų ir kojų galūnės, ateityje laukia dar daug operacijų, kadangi pajamų ir turto ji neturi, todėl prašė dukrai priteisti minimalų išlaikymą. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai (b. l. 86). Teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nes ji nevaikšto.

6Atsakovas M. E. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau teisme buvo gautas jo prašymas (b. l. 96), patvirtinantis, kad jis sutinka, jog dukrai E. E. būtų nustatyta nuolatinė globa, globėja paskiriant jo motiną I. D.. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (b. l. 89). Teismui pateiktu prašymu prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

7Tretysis asmuo I. D. su ieškiniu sutinka ir nurodo, kad ji – M. E. motina, nuo 2010 m. sausio 25 d. augina, prižiūri ir rūpinasi savo anūke E. E.. Taip pat nurodė, kad atsakovė S. R. per tą laiką, kai ji augina anūkę, savo nepilnametę dukrą aplankė tik kelis kartus (2010 m. buvo atvykusi 1 kartą, o 2011 m. – 2 kartus), nieko nežino apie savo vaiką, nes iš viso nesidomi dukters gyvenimu. Jos sūnus (atsakovas) piktnaudžiauja alkoholiu, neturi pastovios gyvenamosios vietos, kartais grįžta į namus, tačiau dažniausiai nakvoja laiptinėse. Sūnus dukra nesidomi, kai būna blaivus paima vaiką ant rankų, bet dukra yra atitolusi nuo tėvo. Atsakovai jai materialiai išlaikyti dukters nepadeda.

8Institucija, teikianti išvadą byloje, Šiaulių savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, teismui pateikė išvadą (b. l. 78-79), kurioje nurodoma, jog I. D. atitinka įstatymo numatytus globėjui keliamus reikalavimus, todėl neterminuotai apribojus S. R. ir M. E. tėvų valdžią dukters atžvilgiu, tikslinga ją paskirti E. E. globėja ir nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su globėja.

9Ieškinio dalies atsisakymas priimamas, civilinė byla toje dalyje nutrauktina, o kitoje dalyje ieškinys tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio.

11Ieškovas teismui pateiktu ieškiniu prašė neterminuotai apriboti atsakovams S. R. ir G. R. tėvų valdžią jų dukters G. R., gimusios 1994 m. balandžio 14 d., atžvilgiu; nustatyti G. R. nuolatinę rūpybą, jos rūpintoju paskiriant V. L.; nustatyti G. R. nuolatinę rūpybos vietą kartu su rūpintoju; priteisti iš atsakovės išlaikymą periodinėmis išmokomis nepilnamečiui vaikui iki G. R. pilnametystės bei pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 29 d. nutarimu iš atsakovo G. R. G. R. priteisto išlaikymo lėšų valdytoją uzufrukto teisėmis ir paskirti rūpintoją V. L..

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė žodžiu atsisakė pareikštų reikalavimų dalyje dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo atsakovams S. R. ir G. R. dukters G. R. atžvilgiu, kadangi G. R. 2012 m. balandžio 14 d. sulaukė pilnametystės. Ieškovo ieškinio dalies atsisakymas laikytinas pagrįstu, neprieštaraujantis įstatymams, nepažeidžiantis niekieno teisių ir teisėtų interesų, ieškovui ieškinio atsisakymo procesinės pasekmės yra žinomos, todėl ieškinio dalies atsisakymas priimamas, o civilinė byla toje dalyje nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p., 294 str. 2 d.).

13Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnis įtvirtina nuostatą, kad savo vaikais visų pirma turi rūpintis jų tėvai. Iš teismui pateikto gimimo įrašo (b. l. 52) matyti, kad nepilnametės E. E., gimusios 20058 m. birželio 30 d., tėvai yra atsakovai S. R. ir M. E.. Atsakovė S. R. po dukters E. E. gimimo Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-480 (b. l. 24) buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Jai buvo nustatytos ir teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Šeimoje buvo lankomasi, kalbamasi su pačia S. R. ir jos sugyventiniu M. E., tačiau padėtis nesikeitė, sugyventiniai niekur nedirbo, vedė asocialų gyvenimo būdą, girtavo, jų namuose lankydavosi asocialūs asmenys, jie keitė gyvenamąsias vietas, neprižiūrėdavo nepilnametės dukters. Iškilus grėsmei vaikui, auginti E. E. pasiėmė vaiko močiutė I. D.. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu N. A-697 (b. l. 47) E. E. nustatyta laikinoji globa, jos globėja paskirta I. D..

14Iš ieškovo atstovės, trečiojo asmens bei liudytojo V. L. paaiškinimų teismo posėdžio metu ir byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovai S. R. ir M. E. savo teisių ir pareigų dorai auklėti bei prižiūrėti dukrą E. E., rūpintis jos sveikata, išlaikyti ją, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje nevykdė. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės 2012 m. kovo 14 d. išrašas iš medicininių dokumentų (b. l. 81) patvirtina, kad S. R. žiemą nušalo galūnes, jai diagnozuoti abiejų pėdų, plaštakų, kelių nušalimai, ir yra atlikta plaštakų bei pėdų amputacija. Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenys apie fizinį asmenį (b. l. 66) patvirtina, kad M. E. atžvilgiu Šiaulių rajono policijos komisariate 2011 m. birželio 6 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 96-1-354-11 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. (vagystė). Atsakovas, jo motinos I. D. teigimu, veda asocialų gyvenimo būdą, valkatauja, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, niekur nedirba ir neturi nuolatinių pajamų.

15Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 1 d. numatytos sąlygos, kada ribojama tėvų valdžia. Ji ribojama, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nurodytas sąrašas yra baigtinis ir kiekvienu atveju teismas turi teisę riboti tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo prigimtinės pareigos rūpintis vaikais. Iš aptartų įrodymų matyti, kad atsakovai S. R. ir M. E. vengia atlikti savo pareigas vaikui, visiškai nesirūpina nepilnamete dukra E. E., jos neprižiūri, nelanko, nesidomi vaiko gyvenimo sąlygomis bei neišlaiko materialiai dvejus metus, t. y. nuo 2010 m. sausio 25 d., kai mažametę pas save auginti pasiėmė jos močiutė I. D., be to, jie daro žalingą įtaką vaikui savo amoraliu elgesiu. Pagrindo manyti, kad padėtis iš esmės galėtų pasikeisti, nėra, nes atsakovai piktnaudžiauja alkoholiu, niekur nedirba, neturi pragyvenimo šaltinio, atsakovas M. E. valkatauja, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, atsakovė S. R. dėl asocialaus gyvenimo būdo prarado sveikatą, žiemos metu nušalus rankų ir kojų pirštus, jai buvo amputuotos rankų ir kojų galūnės. Esant tokioms nustatytoms bylos aplinkybėms pripažįstama, kad atsakovams būtina neterminuotai apriboti tėvų valdžią jų dukters E. E. atžvilgiu.

16Apribojus atsakovams tėvų valdžią, vaikui skirtina nuolatinė globa bei nustatytina gyvenamoji vieta (Lietuvos Respublikos CK 3.183 str. 4 d., 3.251 str. 1 d., 3.252 str. ir 3.256 str.). Kadangi nepilnametė E. E. nuo 2010 m. sausio 25 d. gyvena pas savo močiutę I. D., kuri nori ir ateityje globoti anūkę, todėl ji ir paskirtina nuolatine vaiko globėja. Iš teismui pateiktos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų miesto seniūnijos 2011 m. spalio 27 d. pažymos apie šeimos sudėtį (b. l. 54) ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 58-59) matyti, kad I. D. su šeima gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame 4 kambarių gyvenamajame name, esančiame ( - ). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2010 m. rugpjūčio 17 d. buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas (b. l. 60) patvirtina, kad nepilnametei E. E. pas močiutę I. D. yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos, užtikrinama reikiama jos sveikatos priežiūra, fizinis ir psichinis saugumas. I. D. dirba VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje budėtoja, darbovietės administracijos yra teigiamai charakterizuojama (b. l. 61). Šiaulių rajono Daugėlių lopšelio-darželio 2011 m. lapkričio 30 d. išduotoje pažymoje (b. l. 50) nurodoma, kad E. E. lanko lopšelį-darželį, į jį ateina švariai ir tvarkingai aprengta, mergaitę laiku atveda ir pasiima jos seneliai I. D. ir R. D., kurie rūpinasi mergaitės sveikata, ugdymo pasiekimais, aktyviai bendrauja su grupės pedagogais, noriai dalyvauja įstaigos bendruomenės renginiuose. Kadangi I. D. – neteista (b. l. 62), nebausta administracine tvarka (b. l. 63), dėl sveikatos būklės globėja būti gali (b. l. 48), Lietuvos Respublikos CK 3.269 str. įtvirtintų atsisakymo skirti ją globėja pagrindų nėra, todėl nepilnametės E. E. globėja skirtina I. D., nuolatinė vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su globėja jos gyvenamojoje vietoje.

17Neterminuotai apribojus tėvų valdžią pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus išlieka, todėl iš atsakovų nepilnametei dukrai E. E. priteistinas materialinis išlaikymas. Prašomas priteisti išlaikymo periodinėmis išmokomis dydis – 200 Lt kas mėnesį – yra minimalus ir būtinas sąlygų nepilnamečiui vaikui vystytis sudarymui, todėl ieškinys dalyje dėl išlaikymo priteisimo pripažintinas pagrįstu ir yra tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 1 d., 2 d., 3.194 str. 1 d., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.251 str., 3.257 str.).

18Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. įtvirtintas vaiko ir tėvų (globėjų) turto atskyrimo principas, todėl išlaikymas priteistinas vaikui, teisę valdyti vaiko lėšas paliekant nepilnamečio turto uzufruktoriui – vaiko globėjai, su kuria gyvena nepilnametis vaikas.

19Ieškinys patenkintas, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovų, t. y. kiekvieno jų po 100 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio ieškovas Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 5 p. nustatyta tvarka yra atleistas (dalyje dėl reikalavimo neterminuotai apriboti tėvų valdžią), po 19,75 Lt (39,50 Lt : 2) pašto išlaidų (b. l. 1) ir po 72 Lt žyminio mokesčio dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo (200 Lt x 12 x 3%), viso iš kiekvieno atsakovo priteisiant po 191,75 Lt bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 83 str. 1 d. 2 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-268 str., teismas

Nutarė

21Priimti ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinio dalies atsisakymą.

22Civilinę bylą Nr. 2-242-322/2012 dalyje dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo atsakovams S. R. ir G. R. dukters G. R. atžvilgiu, nuolatinės rūpybos G. R. nustatymo ir rūpintojo paskyrimo bei išlaikymo priteisimo ir priteisto lėšų valdytojo uzufrukto teisėmis pakeitimo nutraukti.

23Kitoje dalyje ieškinį tenkinti.

24S. R., a. k. ( - ), neterminuotai apriboti motinos valdžią dukters E. E., gimusios 2008 m. birželio 30 d., a. k. ( - ), atžvilgiu.

25M. E., a. k. ( - ), neterminuotai apriboti tėvo valdžią dukters E. E., gimusios 2008 m. birželio 30 d., a. k. ( - ), atžvilgiu.

26Nustatyti E. E., gimusiai 2008 m. birželio 30 d., a. k. ( - ), nuolatinę globą, globėja paskiriant I. D., a. k. (duomenys neskelbtini).

27Nustatyti E. E., gimusios 2008 m. birželio 30 d., a. k. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėja I. D., a. k. ( - ), jos gyvenamojoje vietoje.

28Priteisti iš S. R., a. k. ( - ), materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai E. E., gimusiai 2008 m. birželio 30 d., a. k. ( - ), po 200 Lt (du šimtus litų) periodinių išmokų kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos – 2012 m. vasario 22 d. iki E. E. pilnametystės.

29Priteisti iš M. E., a. k. ( - ), materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai E. E., gimusiai 2008 m. birželio 30 d., a. k. ( - ), po 200 Lt (du šimtus litų) periodinių išmokų kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos – 2012 m. vasario 22 d. iki E. E. pilnametystės.

30Nustatyti, kad išlaikymą uzufrukto teise valdo ir tvarko E. E. globėja I. D., a. k. ( - ).

31Priteisti iš S. R., a. k. ( - ), valstybei 191,75 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt vieną litą 75 centus) bylinėjimosi išlaidų.

32Priteisti iš M. E., a. k. ( - ), valstybei 191,75 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt vieną litą 75 centus) bylinėjimosi išlaidų.

33Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kelmės... 3. Ieškovo atstovė teismui pateiktu ieškiniu (b. l. 2-4) prašė neterminuotai... 4. Ieškovo atstovė parengiamojo teismo posėdžio metu atsisakė pareikštų... 5. Atsakovė S. R. atsiliepimu į ieškinį (b. l. 80) su ieškiniu sutiko,... 6. Atsakovas M. E. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau teisme buvo gautas... 7. Tretysis asmuo I. D. su ieškiniu sutinka ir nurodo, kad ji – M. E. motina,... 8. Institucija, teikianti išvadą byloje, Šiaulių savivaldybės administracijos... 9. Ieškinio dalies atsisakymas priimamas, civilinė byla toje dalyje nutrauktina,... 10. Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso... 11. Ieškovas teismui pateiktu ieškiniu prašė neterminuotai apriboti atsakovams... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė žodžiu atsisakė pareikštų... 13. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnis įtvirtina nuostatą,... 14. Iš ieškovo atstovės, trečiojo asmens bei liudytojo V. L. paaiškinimų... 15. Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 1 d. numatytos sąlygos, kada ribojama... 16. Apribojus atsakovams tėvų valdžią, vaikui skirtina nuolatinė globa bei... 17. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią pareiga materialiai išlaikyti savo... 18. Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. įtvirtintas vaiko ir tėvų (globėjų)... 19. Ieškinys patenkintas, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-268 str., teismas... 21. Priimti ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 22. Civilinę bylą Nr. 2-242-322/2012 dalyje dėl neterminuoto tėvų valdžios... 23. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti.... 24. S. R., a. k. ( - ), neterminuotai apriboti motinos valdžią dukters E. E.,... 25. M. E., a. k. ( - ), neterminuotai apriboti tėvo valdžią dukters E. E.,... 26. Nustatyti E. E., gimusiai 2008 m. birželio 30 d., a. k. ( - ), nuolatinę... 27. Nustatyti E. E., gimusios 2008 m. birželio 30 d., a. k. ( - ), nuolatinę... 28. Priteisti iš S. R., a. k. ( - ), materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai... 29. Priteisti iš M. E., a. k. ( - ), materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai... 30. Nustatyti, kad išlaikymą uzufrukto teise valdo ir tvarko E. E. globėja I.... 31. Priteisti iš S. R., a. k. ( - ), valstybei 191,75 Lt (vieną šimtą... 32. Priteisti iš M. E., a. k. ( - ), valstybei 191,75 Lt (vieną šimtą... 33. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...