Byla 2-2112-351/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, atsakovei už akių

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ecoservice“ ieškinį atsakovei D. S. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, atsakovei už akių,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 366,93 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad UAB „Ecoservice“ ir atsakovė D. S. 2006-10-16 sudarė sutartį Nr. SF06-Vai147 (toliau – sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo atsakovei teikti nerūšiuotų buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti bei vykdyti kitus įsipareigojimus. Ieškovė, vykdydama sutartį iš atsakovei perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas, tačiau atsakovė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir įsiskolino 366,93 Lt.

3Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

5Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes ieškovė UAB „Ecoservice“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Vienituras“) ir D. S. 2006-10-16 sudarė sutartį Nr. SF06-Vai147. Sutarties 2, 3, 4 dalyse ir sutarties priede Nr. 1 detalizuojamos ieškovės teikiamos nerūšiuotų buitinių atliekų išvežimo paslaugos, jų periodiškumas, šalių įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka bei atliekų išvežimo įkainiai už atsakovei suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Ieškovė, teikdama sutartimi sulygtas paslaugas, vadovaujasi sutarties nuostatomis, Šilutės rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-02-05 sprendimu Nr. T1-241 bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą. Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei nerūšiuotų buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas, bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais. Atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos pagal šalių suderintas specialias paslaugų teikimo sąlygas (sutarties 3.1.1. ir 3.1.2. p.), tai yra sutartimi atsakovei išnuomojamas ir atsakovei perduodamas vienas komunalinių atliekų konteineris, iš kurio, šiam esant adresu ( - ), atliekos yra vežamos kas dvi savaites arba du tris kartus per mėnesį. Sutarties šalys susitarė, kad už suteiktas paslaugas apmokama pagal numatytus atliekų išvežimo įkainius, taip pat pagal sutarties 2 punktą. Galutinė per mėnesį suteiktų paslaugų kaina, kurią moka atsakovė, apskaičiuojama pagal bendrą visų atsakovės naudojamų konteinerių talpą ir atliekų išvežimo dažnumą pagal atliekų surinkimo grafiką. Pagal sutarties 4.1. punktą atsakovė įsipareigojo tinkamai ir laiku sumokėti ieškovei už suteiktas paslaugas sutarties 4 dalyje nustatyta tvarka (b. l. 10-13). Vykdydama sutartį, kiekvieną mėnesį iš atsakovei perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas. Už ieškovės suteiktas paslaugas atsakovė neatsiskaitė. Sutarties 4.1. punktas detalizuoja, kad atsakovė įsipareigoja atsiskaityti su ieškove už jai suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Kartą per mėnesį atsakovei jos gyvenamosios vietos adresu buvo pateikiamos PVM sąskaitos-faktūros su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. Atsakovės įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2009-12-31 pagal sutartį jai suteiktas paslaugas ir pateiktas PVM sąskaitas-faktūras yra 366,93 Lt (b. l. 14-48). Atsakovė buvo ne kartą raginama įvykdyti prievolę, tačiau iki šios dienos prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas neįvykdė. Per visą sutarties vykdymo laikotarpį atsakovė nė karto nesikreipė į ieškovę su kokiomis nors pretenzijomis dėl teikiamų paslaugų, o tiesiog be jokios priežasties piktybiškai nemoka jai priskaičiuotų mokesčių.

6Ieškovė UAB „Ecoservice“ pateikė įrodymus, kad atsakovė D. S. nevykdo sutarties, nemoka už suteiktas paslaugas paskaičiuotų mokesčių, todėl laikytina, jog ji, nevykdydama savo prievolės, ją pažeidė ir turi atlyginti ieškovės turėtus nuostolius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 str. 1 d. 2 p. ir 2 d.). Todėl iš priteistina ieškovei 366,93 Lt skola. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

7Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 72 Lt žyminio mokesčio, 181,50 Lt teisinės pagalbos išlaidų, t.y. iš viso 253,50 Lt ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p., 9 p., 93 str.).

8Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str. - 287 str.,

Nutarė

9Ieškinį patenkinti visiškai ir priimti sprendimą už akių.

10Priteisti iš D. S., asmens kodas ( - )

11- 366,93 Lt skolos,

12- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 366,93 Lt sumą nuo 2013-09-18 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos,

13- 253,50 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Ecoservice“, juridinio asmens kodas 123044722.

14Atsakovė D. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai