Byla I-3543-580/2013
Dėl antikonstitucinėmis pripažintų Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatų taikymo; 2) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-04-17 sprendimą Nr. (6.5)I-2466 „Dėl praleisto termino skundui paduoti“

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, susipažinusi su O. B. skundu,

Nustatė

2Pareiškėja O. B. 2013-05-09 paštu išsiuntė skundą, kuriame prašo: 1) įpareigoti atsakovą išmokėti jai 17 976,26 Lt dydžio valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos nepriemoką, susidariusią nuo 2010 m. sausio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėnesį dėl antikonstitucinėmis pripažintų Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatų taikymo; 2) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-04-17 sprendimą Nr. (6.5)I-2466 „Dėl praleisto termino skundui paduoti“.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

5Iš pareiškėjos skundo priedų, matyti kad O. B. su 2013-03-25 prašymu dėl valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimo kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Prienų skyrių, kuris pareiškėjai pateikė jos pensijos paskaičiavimą, remiantis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatomis. Pareiškėja 2013-04-03 padavė skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri O. B. skundą nagrinėti atsisakė, kadangi pareiškėja praleido Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Prienų skyriaus veiksmų apskundimo terminą. Iš O. B. pareikštų reikalavimų matyti, kad pareiškėja siekia, jog jai būtų išmokėta 17 976,26 Lt dydžio valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos nepriemoka ir panaikintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-04-17 sprendimas Nr. (6.5)I-2466 „Dėl praleisto termino skundui paduoti“, tačiau tiesiogines teisines pasekmes O. B. sukelia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus sprendimas, kurį priėmus pareiškėjai pradėta mokėti sumažinta pensija. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nėra aišku, kada ir kokį sprendimą dėl pareiškėjos pensijos sumažinimo priėmė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, taikydamas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatas. Kreipdamasi į teismą, pareiškėja turi pareikalauti pateikti šį sprendimą ir jį skųsti teismui. Jeigu atskiras sprendimas nebuvo priimtas, turi būti skundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus veiksmai, kuriais O. B. pradėta mokėti sumažinta pensija. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas yra ginčo nagrinėjimo ne teismine tvarka sprendimas, kuris turi būti skundžiamas teismui kartu su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 3 dalį, apskundus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia. Taigi, atsakovu byloje turėtų būti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Prienų skyrius. Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Prienų skyriaus buveinė yra adresu: Vytauto g. 53, Prienai, t. y. patenka į Prienų rajono apylinkės teismo veiklos teritoriją. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 straipsnį, Prienų rajono apylinkės teismo veiklos teritoriją apima Kauno apygardos administracinis teismas. Todėl pareiškėjos skundas turi būti paduodamas ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o Kauno apygardos administraciniam teismui. Tai, kad O. B. neprašo panaikinti jai tiesiogines teisines pasekmes sukeliančio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimo, negali pakeisti ginčo teritorinio teismingumo. Ginčo teritorinio teismingumo negali pakeisti ir tai, kad antrąja atsakove pareiškėja nurodė Lietuvos valstybę, kurią atstovauja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pagal suformuluotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, analogiškuose bylose atsakovais laikomi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai, o Valstybinio socialinio draudimo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – trečiuoju suinteresuotu asmeniu. O. B. jokio reikalavimo Lietuvos valstybės atžvilgiu nesuformulavo, todėl jos laikymas atsakove nėra tikslingas.

7Pagal Administracinių bylos teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktą, jei byla nepriskirtina tam teismui, skundą atsisakoma priimti. Kadangi O. B. nesilaikydama teritorinio teismingumo, jos skundą atsisakoma priimti.

8Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 105–106 straipsniais, 149 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

9Atsisakyti priimti O. B. skundą, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai.

10Išaiškinti O. B. teisę skundą pagal atsakovo buveinę paduoti Kauno apygardos administraciniam teismui.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti O. B..

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai