Byla e2-4085-465/2019
Dėl įsiskolinimo už suteiktas telekomunikacijos paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ ieškinį atsakovei L. D. dėl įsiskolinimo už suteiktas telekomunikacijos paslaugas priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Tele2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės L. D. 992,81 Eur skolą, 35,74 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. kovo 30 d. ieškovas ir atsakovė sudarė Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. 1. 57 60310013 92358 (e. b. l. 5-8), pagal kurią ieškovas atsakovei įsipareigojo suteikti telefono ryšio paslaugas sutartyje nustatytomis sąlygomis, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka ir laikytis kitų sutarties sąlygų. Už suteiktas paslaugas atsakovei ieškovas išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas – faktūras (e. b. l. 12, 17, 20, 23, 29, 51, 54, 57, 60), kurių atsakovė laiku neapmokėjo ir liko skolinga ieškovui 992,81 Eur.

8Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

9Duomenų, kad atsakovė būtų padengusi įsiskolinimą ieškovui, nėra. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, skolos ieškovui neginčijo. Įvertinęs aukščiau byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas, iš atsakovės ieškovui priteistina 992,81 Eur skolos.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 35,74 Eur delspinigių. Sutarties bendrųjų sąlygų 4 dalyje „Ryšio paslaugų apskaita ir atsiskaitymo tvarka“ buvo numatyta, kad už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną gali būti reikalaujami 0,02 proc. dydžio delspinigiai (skaičiuojant nuo pradelstos mokėti sumos). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė nustatytais terminais nesumokėjo už jai suteiktas paslaugas, reikalavimas dėl ieškovo paskaičiuotų 35,74 Eur delspinigių priteisimo už 180 dienų terminą tenkintinas (CK 6.71, 6.72 straipsniai).

11Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gruodžio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškovas už ieškinį sumokėjo 23,00 Eur žyminį mokestį, taip pat patyrė 30,25 Eur išlaidas už advokato pagalbą, iš viso – 53,25 Eur. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 53,25 Eur bylinėjimosi išlaidos.

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės L. D., asmens kodas ( - ) 992,81 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt du eurus 81 ct) skolos, 35,74 Eur (trisdešimt penkis eurus 74 ct) delspinigių, 5 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gruodžio 17 d.), iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 53,25 Eur (penkiasdešimt tris eurus 25 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“, įmonės kodas 111471645, naudai.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

18Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai