Byla 2-517-636/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Gerybienė , sekretoriaujant Daivai Juškuvienei , dalyvaujant pareiškėjai B. G. ir jo atstovui advokatui Romandui Gabaliui , nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui Telšių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, šaukimas įteiktas tinkamai , prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, neprieštarauja, kad būtų nustatytas juridinis faktas, kad pareiškėja priėmė palikimą valdyti po jos tėvų mirties , dalyvaujant trečiajam asmeniui nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistei V. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos B. G. pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir

Nustatė

3kad pareiškėja B. G. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą , kad ji faktiškai priėmė palikimą po jos mamos E. L. ir tėvo A. L. mirties. Pareiškėja paaiškino, kad 2003 01 19 mirė jos mama E. L., 2004 01 15 mirė jos tėvas A. L.. Nurodo, kad ji su savo tėvais visą laiką gyveno ir tebegyvena ( - ) tėvų name. Po jos tėvų mirties liko turtas –namų apyvokos reikmenys, dokumentai, žemė , gyvenamieji pastatai . Po savo tėvų E. L. ir A. L. mirties likusį turtą ji priėmė , ten toliau gyvendama, šiuo turtu naudojosi ir naudojasi,prižiūri, tvarko , saugoja . Paaiškina, kad jos tėvas A. L. testamentu buvo visą turtą palikęs jos dukrai, jo vaikaitei J. G., tačiau J. G. 2010 05 26 d. pareiškimu notarei I. Z. pareiškė, kad 2001 01 15 mirus jos seneliui, testatoriui A. L., palikimo pagal testamentą nepriėmė, jokių pretenzijų į jį neturi ir ateityje neturės. Pareiškėja B. G. prašo nustatyti faktą, kad ji priėmė ir valdo palikimą po jos tėvo mirties. Šio fakto nustatymas reikalingas dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo. Savo reikalavimo pavesti notarų biurui užvesti paveldėjimo pagal įstatymą bylą atsisako. Paaiškina, kad nekilnojamas turtas – pastatai- buvo tėvo asmeninė nuosavybė, pateikia tai patvirtinančius rašytinius įrodymus .

4Liudytoja J. A. teismo posėdyje parodė, kad jos mama B. G. gyveno kartu su savo tėvais iki jų mirties jų name ir visą laiką ten pat tebegyvena; senelis buvo testamentu jai užrašęs namą, kuris yra Žibikų kaime, bet , kadangi ten gyvena mama, ji atsisakė palikimo . Patvirtina, kad jos mama B. G. tvarko ten viską, dirba žemę , moka visus mokesčius .

5Liudytojas A. V. teismo posėdyje parodė , kad jis pažįsta B. G. tėvus E. L. ir A. L. nuo 1969 metų , B. G., jų dukra, gyveno kartu su tėvais iki jų mirties ir gyvena jų name toliau ir po jų mirties .

6Pareiškimas tenkintinas . Iš pareiškėjos B. G., jos atstovo advokato R. Gabalio, liudytojų J. A. ir A. V. paaiškinimų teismo posėdžio metu ir 2011 01 06 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos pažymos apie turto valdymą Nr. R1-5 ( b.l. 10 )nustatyta , kad pareiškėja B. G. , gim. ( - ), gyvenanti ( - ), nuo gimimo gyveno kartu su tėvais E. L., mirusia 2003 01 19 ir A. L., mirusiu 2004 01 15 , po tėvų mirties ten liko gyventi, tvarko ir valdo jų turtą , t.y. po savo tėvų mirties pradėjo faktiškai valdyti paveldimą turtą , t.y. naudojasi tuo turtu savo reikmėms, saugojo, tvarkė, dirbo žemę, sėjo, mokėjo mokesčius, ir dabar ji ten tebegyvena gyvenamuosiuose pastatuose, turėjo tėvo vardu išrašytą knygelę mokėti mokesčiams ir naudodamasi ta knygele , mokėjo mokesčius už išnaudojamą elektrą( b.l.9-30 ). Teismui pateikti įrodymai patvirtina tą faktą , kad B. G. palikimą priėmė , faktiškai pradėdama jį valdyti ( LR CK 5.51 str. ) ir šiuo metu jį valdo .

7Šio fakto nustatymas reikalingas dėl jos tėvo A. L., mirusio ( - ), palikimo priėmimo .

8Teismas , vadovaudamasis LR CPK 444 str.,448 str., 307 str.1d.,

Nutarė

9Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą , kad B. G., asmens kodas ( - ) , gyv. ( - ), priėmė valdyti ir šiuo metu valdo palikimą- nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą su priklausiniais , esančius ( - ), atsiradusį po jos tėvo , A. L. a/k ( - ) , mirusio 2004 01 15, mirties, faktiškai paveldimą turtą valdydama.

10Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas dėl A. L., mirusio 2004 01 15 , palikimo priėmimo.

11Pareiškėjos prašymą pavesti notarų biurui užvesti paveldėjimo pagal įstatymą bylą palikti nenagrinėtą.

12Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą .

Proceso dalyviai