Byla 2-100-613/2012
Dėl nuostolių atlyginimo ir pagal atsakovo UAB „Prestige Idea“ priešieškinį ieškovui M. P. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Vitai Girdvainienei ir Eglei Končiūtei, dalyvaujant ieškovui M. P., ieškovo atstovui advokatui A. J., atsakovo atstovei K. P. B., advokatui E.Karbauskiui, trečiajam asmeniui J. Č., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. P. ieškinį atsakovui UAB „Prestige Idea“, tretiesiems asmenims J. Č., I. P., dėl nuostolių atlyginimo ir pagal atsakovo UAB „Prestige Idea“ priešieškinį ieškovui M. P. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi su ieškiniu atsakovui ir prašo priteisti ieškovo M. P. naudai iš atsakovo UAB „Prestige Idea“ 14437,24 Lt turtinės žalos ir 5000 Lt neturtinės žalos, bylinėjimosi išlaidas. 2012-04-18 pareiškimu dėl ieškinio reikalavimo sumažinimo, ieškovas reikalavimus sumažino, ir prašė priteisti iš atsakovo 12 347,00 Lt turtinės žalos ir 5000 Lt neturtnės žalos (b.l.147,148). Nurodo, jog ieškovas M. P. ir atsakovas UAB „Prestige Idea“ 2009-02-26 sudarė sutartį dėl renginio organizavimo paslaugų teikimo Nr. 0007, pagal kurios 1.1 punktą atsakovas įsipareigojo suteikti ieškovuisutarties priede Nr. 1 numatytas paslaugas, o ieškovas įsipareigojo jas priimti ir apmokėti. Sutarties priede Nr. 1 renginio organizavimo paslaugų aprašymas nuroduta, kad atsakovas įsipareigoja suteikti ieškovo ir trečiojo asmens I. P. vestuvių organizavimo paslaugas:1) renginio scenarijaus parengimas; 2) maitinimo organizavimas,3) vakaro programos organizavimas,4) foto paslaugų suorganizavimas,5) vestuvinių kvietimų gamyba“, 6) floristo paslaugų organizavimas,7) šventės koordonavimas. Pagal suatrties 3.1.1 punktą atsakovas įsipareigoja visas sutarties priede Nr. 1 numatytas paslaugas įgyvendinti iki 2009-08-14. Būtent 2009-08-14 įvyko ieškovo vestuvės, tai pavirtina pateikiamas santuokos liudijimas. Atsakovo teikiamų paslaugų kaina buvo 20000 Lt (sutarties 2.1 punktas).Pagal sutarties 2.2 punktą, ieškovas įsipareigojo iki 2009-08-14 galutinai sumokėti visą kainą. Vestuvių dieną, tai yra 2009-08-14, ieškovas galutinai ir visiškai atsiskaitė su atsakovu. Šią aplinkybę patvirtina atsakovo 2009-08-20 parengtas ir iš atsakovo pusės pasirašytas darbų atlikimo aktas, kuriuo atsakovas patvirtina, kad ieškovas įvykdė 2009-02-26 paslaugų teikimo sutartį Nr. 0007 ir dėl to atsakovas ieškovui pretenzijų neturi. Ginčo dėl galutinio atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tarp šalių nėra. Tuo tarpu ieškovas atsisakė pasirašyti 2009-08-20 darbų atlikimo aktą, nes palsaugos pagal paslaugų teikimo sutartį darbų atlikimo akto surašymo dienai nebuvo galutinai suteitkos. Paslaugų teikimo sutarties 3.4 ounktas numato, jog darbų atlikimo aktas pasirašomas atlikus visus šioje sutartyje nurodytus darbus ir perdavus juos užsakovui. 2009-08-20 darbų atlikimo surašymo dieną atsakovas neperdavė ieškovui užsakytų foto paslaugų rezultato-fotografės J. Č. darytų fotonuotraukų. Atsakovas 2010-04-06 raštu „Dėl sutarties sąlygų įvykdymo“ nurodė, kad jo nuomone visos paslaugos pagal Paslaugų teikimo sutartį yra įvykdytos ir paragino per 30 dienų kalendorinių dienų pasirašyti darbų atlikimo aktą arba pateikti raštišką pretenziją dėl paslaugų kokybės. Kartu su šiuo raštu atsakovas pirmą kartą atsiuntė fotonuotraukas CD laikmenoje. Ieškovas, atsakydamas į atsakovo 2010-04-06 raštą, per atsakovo nustatytą 30 dienų terminą 2010-05-04 pareiškė pretenziją dėl netinkamai įvykdytos sutarties. Ieškovas laiko, kad atsakovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, nes netinkamai suteikė fotografavimo paslaugas. Sutarties priede Nr. 1“Renginio organizavimo paslaugų aprašymas“, be kitų numatytų paslaugų, atsakovas įsipareigojo suorganizuoti fotografavimo paslaugas šventės metu. Sutarties priede Nr. 2 „Preliminari sąmata“ yra nurodyta, kad fotografo paslaugų kaina yra 2500 Lt, įskaitant nuotraukas. Iš atsakovo parengto renginio scenarijaus matyti, kad foto paslaugos turėjo būti teikiamos dvejopo pobūdžio:1) fiksuojančios vestuvių įvykius, 2) surežisuota fotosesija. Fotografavimo paslaugų teikimui atsakovas pasitelkė trečiąjį asmenį-fotografę J. Č.. Atsakovas, teigdamas paslaugas ir pasitelkdamas trečiuosius asmenis sutarčiai vykdyti, prisiima atsakomybę už tokių asmenų pasirinkimą, nes pagal CK 6.718 str.1d. privalo paslaugas teikti taip, kad labiausiai atitiktų kliento interesus. Nors fotografavimo paslaugoms teikti atsakovas pasitelkė trečiąjį asmenį, pagal CK 6.717 straipsnio 3 dalį, paslaugų teikėjas, sutarčiai vykdyti pasitelkęs trečiuosius asmenis, už tinkamą sutarties įvykdymą klientui atsako vis tiek paslaugų teikėjas, tai yra atsakovas. Ieškovo ir fotografės J. Č. nesiejo jokie sutartiniai teisniai santykiai, ieškovas fotografei J. Č. nemokėjo už fotografavimo paslaugas, nes visą 2500 Lt sumą už fotografavimo paslaugas, įskaitant nuotraukas, ieškovas sumokėjo tiesiogiai atsakovui kaip sutarties vykdytojui. Atsakovas pagal sutartį privalėjo suorganizuoti fotografavimo paslaugas, taip pat perduoti ieškovei fotografės J. Č. darytas fotonuotraukas. Iki šiol ieškovas iš atsakovo negavo nei vienos fotografės J. Č. darytos fotonuotraukos, užfiksuotos nuo vestuvių pradžios ir fotosesijos metu (prie geležinkelio, arklidėse, Plinkšių dvare, rugių lauke). Atsakovo pateiktoje CD laikmenoje nėra nei vienos fotonuotraukos, darytos fotografės J. Č.. Šios perduotos fotonuotraukos yra video medžiagos pagrindu perdarytos sustabdytos akimirkos, tai yra atkurtos naudojant video medžiagą. Ieškovas, ilgai reikalavęs ir nesulaukęs užsakytos paslaugos (fotonuotraukų), 2010-05-04 pateikė atsakovui raštišką pretenziją dėl renginio organizavimo paslaugų teikimo sutarties vykdymo, nurodydamas, kad fotografavimo paslauga buvo netinkamai atlikta ir prašydamas atlyginti padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Apie atsakovui pateiktą pretenziją ieškovas taip pat informavo ir fotografę J. Č.. Atsakovas 2010-05-14 raštiškame atsakyme į pretenziją, prioažino, kad nežino, kas yra fotonuotraukų dalies, perduotos ieškovui, autorius, taip pat negalėjo atsakyti, ar tai yra fotografės J. Č. darytos fotonuotraukos, ar perduotos nuotraukos yra perdarytos video medžiagos pagrindu. Iš viso ieškovo patirta žala yra 14437,24lt.

3Dėl išlaidų, patirtų siekiant atkurti duomenų kaupiklį. Ieškovas savo lėšomis siekė atkurti duomenis iš kaupiklio „Samsung HD 501LJ“, kreipdamasis į UAB „Mano duomenys“. Dėl to patyrė 507,00 Lt išlaidų. Susidariusi situacija sukėlė ieškovui ir jo žmonai daug nemalonumų ir nepatogumų dar ir dėl to, kad atsakovas žinodamas tikrąją fotonuotraukų nepateikimo priežąstį (tai yra dėl duomenų kaupiklio gedimo), nuo 2009 m. rugsėjo iki šiol sąmoningai vilkino laiką, apgaudinėjo ieškovą, bandydamas įtikinti, jog ieškovui buvo pateiktos būtent fotografės J. Č. darytos fotonuotraukos, nepaisant to, kad pati fotografė J. Č. tai neigė. Ieškovas ne kartą elektroniniu paštu kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti ataskaitą apie fotografivimo paslaugų suteikimą, tačiau iki šiol atsakovas tokios ataskaitos nepateikė, taip pažeisdamas CK 6.722 str. nuostatas. Kadangi šalių sudaryta sutartis yra laikoma vartojimo sutartimi, todėl neturtinė žala šiuo atveju ieškovui yra atlygintina įstatymo pagrindu. 5000 Lt vertina. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, nurodo, kad su priešieškiniu nesutinka.

4Teismo posėdžio metu ieškovas M. P. ir jo atstovas ieškinį jame išdėstytų motyvų pagrindu palaikė pilnai, su priešieškiniu nesutiko ir atsiliepime į priešieškinį išdėstytų motyvų pagrindu prašė atmesti.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą ir priešieškinį, su ieškiniu nesutinka ir reiškia reikalavimus ieškovo atžvilgiu. Nurodo, kad sutartimi ieškovas M. P. įgaliojo atsakovą UAB „Prestige Idea“ parengti renginio scenarijų ir gavus užsakovo patvirtinimą jį įgyvendinti; iš anskto suderinus su užsakovu parengti šventės valgiaraštį ir pasirūpinti jo įvykdymu, stalų išdėstymu, kambarių tvarkingumu, stalų serviravimu; atsižvelgdamas į užsakovo pageidavimus bei suformuotą biudžetą organizuoti vakaro programos detales (renginio vedėjo šou numerius ir kt.); suorganizuoti fotografavimo paslaugas šventės metu; atsižveldamas į užsakovo pageidavimą atlikti vestuvinių kvietimų dizaino, maketavimo ir spaudos darbus; atsižvelgdamas į užsakovo pageidavimus ir suformuotą biudžetą įsipareigoja pateikti jaunosios bei pamergių puokštes, bažnyčią, taip pat dekoruoti renginio vietą; prižiūrėti ir koordonuoti visų anksčiau pateiktų paslaugų įgyvendinimą. Minėtina, kad paslaugų teikimo sutarties dalykas pasižymi tuo, kad jis nesusijęs su materialaus objekto sukūrimu. Be to, šios sutarties dalyko išskirtinis požymis yra tai, kad paslaugos teikėjas negali garantuoti, jog paslaugų sutartis bus įvykdyta. Šioje situacijoje nuotraukos negali būti priskirtos sutarties dalykui, nes atlygintinų paslaugų teikimo sutarties dalykas-nematerialaus pobūdžio paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Atsakovas įsipareigojo suteikti vestuvių organizavimo paslaugas, tame tarpe suorganizuoti fotografo paslaugas, bet ne jas suteikti. Vestuvės įvyko, sutartyje numatytos paslaugos buvo suteiktos. Šventės metu buvo fotografuojama, to neginčija ir pats ieškovas, tačiau atsakovas nėra atsakingas už nuotraukų kiekį ir kokybę, todėl ir teigti, jog paslauga nebuvo suteikta nėra teisinio pagrindo. Priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo M. P. 21580,50 Lt skolą, 1 942,27 Lt delpspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tarp UAB „Prestige Idea“ ir M. P. 2009 m. vasario 26 d. buvo sudaryta renginio organizavimo ir reklamos paslaugos sutartis Nr. 007 „Dėl renginio organizavimo paslaugų teikimo“, pagal kurią atsakovas įsipareigojo ieškovui suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu, o M. P. įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti. Klientas įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas 27580,80 Lt, o sumokėjo tik 6000,00 Lt. Iš sutartyte aptartų įsipareigojimų matyti, kad atsakovui pavesta organizuoti vesrtuvių pokylį, pagal ieškovo pageidavimus ir finansines galimybes organizuoti šventės programos detales. Ieškovas sutartimi įsipareigojo bendradarbiauti su atsakovu, teikti jam pageidavimus, išreikšti sutikimą ar atsisakymą pirkti atsakovo surastas ir siūlomas paslaugas, o pasirinkus ieškovui pasiūlytą variantą-atsiskaityti su atsakovu. Ieškovas išsirinko jam pasiūlytas paslaugas, jos visos buvo suteiktos 2009 m. rugpjūčio 14 d., tačiau 2011-08-20 pateikus pasirašyti darbų atlikimo aktą ir pareikalavaus sumokėti likusią sumą, ieškovas motyvuodamas , kad foto paslaugos buvo suteiktos nekokybiškai. Paslaugų teikimo sutarčiai esant dvišalei ir vienai iš sutarties šaliai-paslaugos teikėjui-įvykdžius sutartimi nustatytą įsipareigojimą, kitai sutarties šaliai –klientui atsiranda pareiga sumokėti už suteiktas paslaugas, šiuo atevju likusi nesumokėta kaina-21580,80 Lt. Ieškovas iki šiol delsia sumokėti likusią dalį pinigų už atliktus darbus. Pagal sutarties 2.5 punktą šalis, pažeidusi atsiskaitymo terminus, privalo kitai šaliai sumokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius už kievieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo pradelstos mokėti sumos, tai yra 21580,80 Lt. Atsakovas sutartį įvykdė laiku ir tinkamai, pateikė 2009 m. rugpjūčio 20 d. darbų atlikimo aktą, tačiau iki šiol atsakovas pagal sutartį savo pinigių prievolių neįvykdė, todėl ieškovui atsirado pareiga sumokėti sutartyje nustatytas netesybas-0,05 procentų dydžio delspinigius. Delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų sudaro 1942,27 Lt, kuriuos prašo priteisti iš ieškovo.

6Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė tenkinti priešiekinį jame nurodytų motyvų pagrindu, o ieškovo ieškinį atmesti atsiliepime nurodytų motyvų pagrindu. Atsakovo atstovė K. P.-Bachmatavičė paaiškino, kad vestuvių naktį 2009-08-14 ieškovas M. P. pinigų už paslaugas jai neperdavė.

7Tretysis asmuo J. Č. paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, paaiškino, kad fotografo ieškovo vestuves, nufotografuotą medžiagą laikė laikmenoje, bekopijuojant medžiagą sugedo kompiuteris, bandė atkurti laikytą laikmenoje medžiagą bandė atkurti, kreipėsi į specialistus, davė atsakymus, kad laikmena yra nepataisoma. Tretysis asmuo atkūrė nuotraukas iš filmuotos medžiagos, pasiūlė ieškovui nemokamą fotosesiją.

8Tretysis asmuo I. P. palaikė ieškinio reikalavimus bei paaiškino, kad užsakė vestuvių organizavimo paslaugas pas atsakovą, už suteiktas paslaugas atsiskaitė sumokėdami pavedimu, o likusią sumą 21527,80 Lt sumą sumokėjo atsakvui vestuvių dieną-2009-08-14, kartu su savo vyru ieškovu M. P. pinigus perdavė direktorei K. P. B.

9Liudytoja K. B. paaiškino, kad dirbo atsakovo įmonėje, teikė vestuvių organizavimo paslaugas, su ieškovu buvo sutarta, kad galutinis atsiskaitymas įvyks renginio dieną, tačiau to padaryta nebuvo.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Priešieškinys atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo metu iš šalių paaiškinimų bei pateiktų įrodymų įrodyta, kad ieškovas M. P. ir atsakovas UAB „Prestige Idea“ 2009-02-26 sudarė sutartį dėl renginio organizavimo paslaugų teikimo Nr. 0007, pagal kurios 1.1 punktą atsakovas įsipareigojo suteikti ieškovui sutarties priede Nr. 1 numatytas paslaugas, o ieškovas įsipareigojo jas priimti ir apmokėti. Sutarties priede Nr. 1 renginio organizavimo paslaugų aprašymas nurodyta, kad atsakovas įsipareigoja suteikti ieškovo ir trečiojo asmens I. P. vestuvių organizavimo paslaugas:1) renginio scenarijaus parengimas; 2) maitinimo organizavimas, 3) vakaro programos organizavimas,4) foto paslaugų suorganizavimas, 5) vestuvinių kvietimų gamyba, 6) floristo paslaugų organizavimas,7) šventės koordinavimas. Pagal sutarties 3.1.1 punktą atsakovas įsipareigoja visas sutarties priede Nr. 1 numatytas paslaugas įgyvendinti iki 2009-08-14.

13Tarp šalių ginčas kilo dėl fotografavimo paslaugų suteikimo. Šalys pripažįsta, kad dėl fotografės J. Č. disko gedimo, nuotraukos, darytos vestuvių metu 2009-08-14, neišliko. Bylos nagrinėjimo metu iš šalių ir liudytojų paaiškinimų, pateiktų fotonuotraukų įrodyta, jog tretysis asmuo J. Č. atkūrė dalį nuotraukų, pasinaudodama filmuota medžiaga, kuri buvo padaryta ieškovo M. P. pasamdyto filmuotojo. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 14437,24 Lt turtinės žalos, iš kurios 9880,24 Lt sudaro būsimos išlaidos būsimai fotosesijai. Ieškinio pareiškimo metu ieškovo M. P. ir trečiojo asmens I. P. gyvenanomji vieta buvo Anglijoje, todėl ieškovas prašė priteisti 1960,24 Lt dviejų lėktuvų bilietų kainai, keliaujant tuo tiklsu dėl būsimos fotosesijos, bylos nagrinėjimo metu šio reikalavimo atsisakė ir prašė priteisti 12 347,00 Lt turtinės žalos ir 5000 Lt neturtinės žalos (b.l.147). Ieškovas būsimas išlaidas skaičiuoja sekančiai: nuotakos suknelės nuoma 3000 Lt, jaunojo kostiumo, liemenėlės, kaklaskarės, marškinių su sąsagomis nuoma-680 Lt, nuotakos puokštė ir prisegama gėlė ant jaunojo kostiumo-300 Lt, fotografo paslaugos 3000 Lt, nuotakos šukuosena, jaunojo sušukavimas, nuotakos makiažas, moteršikas manikiūras, vyriškas manikūras, moteriškas pedikiūras-300 Lt, skėčio nuoma -60 Lt, arkliuko nuoma -100 Lt, išlaidos balandžiams -200 Lt, išlaidos žiedlapiams ir ryžiams-80 Lt, išlaidos degalams fotosesijos metu -200 Lt.

14Atsakovas nesutinka su ieškiniu ir nurodo, kad neatsako už fotografo darbą ir nuotraukų padarymą, atsakovas tik organizavo paslaugos suteikimą ieškovui, o šias paslaugas suteikė tretysis asmuo fotografė J. Č., už kurios darbą ir to darbo kokybę atsakovas neatsako, nes buvo tik tarpininkas tarp ieškovo ir trečiojo asmens.

15Jeigu sutartis nenustato ko kita, paslaugų teikėjas gali pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis. Tačiau ir šiuo atveju už tinkamą sutarties vykdymą klientui atsako paslaugų teikėjas (CK 6.717 str.3d.).

16CK 6.665 str.1d. nustatyta, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo:1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą;2) atitinkamai sumažinti darbų kainą;3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. 2. Rangovas vietoj trūkumų pašalinimo turi teisę neatlygintinai atlikti darbą iš naujo ir atlyginti užsakovui dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo padarytus nuostolius. Šiuo atveju užsakovas privalo grąžinti perduotąjį darbų rezultatą rangovui, jeigu jį grąžinti, atsižvelgiant į darbų pobūdį, yra įmanoma.3. Jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.4. Rangos sutarties sąlygos, panaikinančios rangovo atsakomybę už tam tikrus trūkumus, neatleidžia jo nuo atsakomybės, jeigu užsakovas įrodo, kad trūkumai atsirado dėl rangovo tyčios ar didelio neatsargumo.5. Jeigu darbas buvo atliekamas iš rangovo medžiagos, už medžiagų kokybę rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo–pardavimo sutartį.

17Jeigu rangovas nevykdo šio straipnsio 2 dalyje numatyto užsakovo reikalavimo, užsakovas turi teisę per tą patį termniną reikalauti arba grąžinti dalį už darbą sumokėtos kainos, arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.679 str.2d.).

18Jeigu rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutaryje numatytą darbą, užsakovas turi teisę pasinaudoti šio kodekso 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis (CK 6.680 str.).

19Ieškovas prašo atlyginti fotosesijos trūkumų šalinimo išlaidas, į šias išlaidas ieškovas įskaičiuoja nuotakos suknelės nuomą, jaunojo kostiumo, liemenėlės, kaklaskarės, marškinių su sąsagomis nuomą, nuotakos puokštės ir prisegamos gėlės ant jaunojo kostiumo nuomą, fotografo paslaugas, nuotakos šukuosenos, jaunojo sušukavimo, nuotakos makiažo, moteriško manikiūro, vyriško manikūrio, moteriško pedikiūo, skėčio nuomos, arkliuko nuomos, balandžių, žiedlapių, ryžių, degalų išlaidas. Teismas, nustatydamas fotonuotraukų trūkumų šalinimo išlaidų dydį, remiasi sutartimi Nr. 0007 dėl renginio organizavimo bei priedu prie sutarties, kur šalys buvo sutarusios, kad foto paslaugų, įskaitant nuotraukas kaina yra 2500 Lt (b.l.16-21). Ieškovas pripažino bei laikytina įrodytu aplinkybės apie tai, kad kitos paslaugos pagal paslaugų teikimo sutartį ieškovui buvo suteiktos, tik dėl disko gedimo nebuvo padarytos fotonuotraukos. Tretysis asmuo J. Č. paaiškino, kad sutiko šalims nemokamai atlikti fotosesiją, tačiau ieškovas nesutiko. Laikytinos nepagrįstos kitos ieškovo nurodomos išlaidos. Ieškovui priteistina 2500 Lt sumą už fotografavimo paslaugas bei disko kaupiklio „Samsung HD 501LJ“ atkūrimo išlaidos- 507,00 Lt.

20Laikytinos įrodytos aplinkybės apie tai, kad susidariusi situacija sukėlė ieškovui ir jo žmonai daug nemalonumų ir nepatogumų. Vartotojo teisę į neturtinę žalą nustato Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipnsio 1 dalies 5 punktas, kuris numato, kad vartotojai turi teisę į pažeistų teisių gynimą ir neturtinės žalos atlyginimą. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas paaiškino, kad žala skaičiuojama ir dėl jo sutuoktinei trečiajam asmeniui I. P. sukeltų išgyvenimų, tačiau šiuo atveju laikytina, kad tretysis asmuo turėjo reikšti reikalavimą, kadangi toks reikalavima nepareikštas, ieškinys šioje dalyje tenkintinas iš dalies ir atlygintina neturtinė žala ieškovui M. P., jos dydis nustatytinas 2500 Lt (CK 6.250 str.).

21Kitoje dalyje ieškovo reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str.).

22Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 21580,80 Lt skolą pagal paskaugų teikimo sutartį ir 1942,27 Lt delspinigius. Bylos nagrinėjimo metu iš pateiktos paslaugų teikimo sutarties nustatyta, kad pagal sutarties 2.1 punktą užsakovas, tai yra ieškovas, moka 20000 Lt su PVM, mokėjimai vykdomi tokia tvarka: 3000 Lt sumokama iki 2009-03-09, 3000 Lt sumokama iki 2009-06-30, likusi suma sumokama iki 2009-08-14 ( sutarties 2.2 punktas). Iš pateiktų rašytinių įrodymų, banko sąskaitų išrašų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas, laikdamasis sutartyje numatytų terminų, 2009-03-04 bankiniu pavedimu pervedė atsakovui 3000 Lt avansą už renginį, 2009-06-30 bankiniu pavedimu pervedė 3000 Lt atsakovui. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas M. P. ir tretysis asmuo L. P. paaiškino, kad likusią sumą 21 527,80 Lt sumokėjo atsakovo atstovei K. P.-B. vestuvių dieną 2009-08-14. Atsakovo atstovė K. P.-Bachmatavičė bylos nagrinėjimo metu paaaiškino, kad ieškovas iki šiol nėra atsiskaitęs su atsakovu. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo pusės liudytojai Vl.J. ir L. J. tvirtino, kad vestuvių naktį-2009-08-14 perdavė pinigus M. P. ir I. P., kad atsiskaitytų su atsakovu. Aplinkybę, kad galutinis atsiskaitymas turėjo būti įvykdytas vestuvių dieną (2009-08-14) patvirtina šalių derybos dėl sutartyje numatytų atsiskaitymo sąlygų. Nuo 2009-08-14 ( tai yra nuo vestuvių) iki 2011-10-12 priešieškinio pareiškimo teisme, jau esant iškeltai civilinei bylai pagal ieškovo M. P. reikalavimus atsakovui, atsakovas nereiškė pretnzijų ieškovui. Tokie atsakovo veiksmai leidžia daryti išvadą, jog labiau tikėtina, kad ieškovas atsiskaitė su atsakovu negu priešingai. CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atskirtimus. Atsakovas remiasi aplinkybe, kad ieškovas dalį paslaugos kainos, tai yra 6000 Lt sumokėjo bankiniu pavedimu, o likusiai 21 527,80 Lt paslaugos kainai bankiniai mokėjimo pavedimai nebuvo atlikti. Darytina išvada, kad vien ta aplinkybė, kad likusios paslaugos kainai nėra atliktas bankinis paveimias, nepagrindžia priešieškinio reikalavimo. Iš pateiktų byloje įrodymų darytina išvada, kad ieškovas likusią paslaugos kainą sumokėjo atsakovui grynais pinigais, nes kaip nustatyta iš sutarties šalių derybų ikisutartinių santykių metu, atsakovo2009-02-25 elektroninio laiško, bei sutarties 2.2 punkto, ieškovas galutinai už suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti vestuvių renginio metu, kas reiškia, jog ieškovas tuo metu neturėjo galimybės atlikti bankinės operacijos, todėl likusią paslaugos kainos sumą perdavė atsakovui grynais pinigais vestuvių naktį, šią aplinkybę patvirtina tretysis asmuo I. P., liudytojai V. J. ir L. J.. Byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006). Pripažinus, kad atsakovo priešieškinio reikalavimas priteisti skolą už suteiktas paslaugas yra nepagrįstas, atmestinas atsakovo reikalavimas priteisti delspinigius ir procesines palūkanas.

23Byloje pateikti įrdodymai, patvirtinantys ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas: žyminis mokestis 583,11 Lt (b.l.13), advokato pagalbos išlaidos-2500 Lt (b.l.164), 1400 Lt (b.l.193, II t.), viso 3900 Lt advokato pagalbos išlaidų. Prašo priteisti 3900 Lt advokato pagalbos išlaidų, tada nuo šios sumos ir skaičiuotinas proporcija priteistinos sumos. Atsakovo advokato pagalbos išlaidos yra 3500 Lt. Įvertinus tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, priešiekinys atmestas, ieškinį patenkinus iš dalies asmuo negali tikėtis, kad visos bylinėjimosi išlaidos bus priteistos, bei atsižvelgiant į tai, kad ieškovo patirtos 3900 Lt advokato pagalbos išlaidos yra ženkliai didelės lyginant su rekomenduojamomis išlaidomis bei Vyriausybės patvirtintu minimaliu pragyvenimo lygiu bei nustatyta minimalia mėnesine alga, ieškovui priteistina 2500 Lt advokaro pagalbos išlaidų ir 165,21 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.2 d. ir 4d.)

24Priteistinos iš atsakovo UAB „Prestige Idea“ 447,42 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurių sumokėjimas 2011-11-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo (b.l.92, I t.) į valstybės biudžetą (CPK 96 str.1d.).

25Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti ieškovui M. P. 3007,00 Lt turtinės žalos ir 2500 Lt neturtinės žalos, 165,21 Lt žyminio mokesčio, 2500,00 Lt advokato pagalbos ir iš atsakovo UAB „Prestige Idea“.

28Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Prestige Idea“ 447,42 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

30Priešieškinį atmesti.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas appeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė,... 2. ieškovas kreipėsi su ieškiniu atsakovui ir prašo priteisti ieškovo M. P.... 3. Dėl išlaidų, patirtų siekiant atkurti duomenų kaupiklį. Ieškovas savo... 4. Teismo posėdžio metu ieškovas M. P. ir jo atstovas ieškinį jame... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą ir priešieškinį, su ieškiniu nesutinka ir... 6. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė... 7. Tretysis asmuo J. Č. paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, paaiškino, kad... 8. Tretysis asmuo I. P. palaikė ieškinio reikalavimus bei paaiškino, kad... 9. Liudytoja K. B. paaiškino, kad dirbo atsakovo įmonėje, teikė vestuvių... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Priešieškinys atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo metu iš šalių paaiškinimų bei pateiktų įrodymų... 13. Tarp šalių ginčas kilo dėl fotografavimo paslaugų suteikimo. Šalys... 14. Atsakovas nesutinka su ieškiniu ir nurodo, kad neatsako už fotografo darbą... 15. Jeigu sutartis nenustato ko kita, paslaugų teikėjas gali pasitelkti... 16. CK 6.665 str.1d. nustatyta, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties... 17. Jeigu rangovas nevykdo šio straipnsio 2 dalyje numatyto užsakovo reikalavimo,... 18. Jeigu rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutaryje... 19. Ieškovas prašo atlyginti fotosesijos trūkumų šalinimo išlaidas, į šias... 20. Laikytinos įrodytos aplinkybės apie tai, kad susidariusi situacija sukėlė... 21. Kitoje dalyje ieškovo reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti... 22. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 21580,80 Lt skolą... 23. Byloje pateikti įrdodymai, patvirtinantys ieškovo patirtas bylinėjimosi... 24. Priteistinos iš atsakovo UAB „Prestige Idea“ 447,42 Lt bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 26. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti ieškovui M. P. 3007,00 Lt turtinės žalos ir 2500 Lt neturtinės... 28. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Prestige Idea“ 447,42 Lt bylinėjimosi... 30. Priešieškinį atmesti.... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas appeliaciniu skundu Klaipėdos...