Byla N-575-4724-11
Dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo S. K. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo S. K. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Institucija) 2009 m. spalio 23 d. nutarimu (toliau – ir Nutarimas) S. K. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 87 straipsnio 3 dalyje padarymą buvo paskirta 200 Lt bauda.

5Antstolis S. O. G. 2011 m. liepos 21 d. patvarkymu dėl vykdomojo dokumento grąžinimo kartu su išieškojimo negalimumo aktu Nutarimą grąžino Institucijai.

6Institucija 2011 m. rugpjūčio 26 d. teikimu kreipėsi į Zarasų rajono apylinkės teismą, prašydama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009 m. spalio 23 d. nutarimu S. K. paskirtą ir nesumokėtą 200 Lt baudą pakeisti nemokamais viešaisiais darbais arba administraciniu areštu.

7Zarasų rajono apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu minėtą Institucijos teikimą kartu su visais priedais grąžino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui. Teismas pažymėjo, kad nuo 2011 m. liepos 1 d. ATPK nėra numatyta galimybė asmeniui paskirtą baudą pakeisti administraciniu areštu, be to, klausimą dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais nagrinėjamu atveju turi spręsti pati nuobaudą paskyrusi Institucija.

8Apeliaciniu skundu Institucija prašo panaikinti Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Mano, kad teismas netinkamai išaiškino ir taikė įstatymo nuostatas. Pažymi, jog remiantis ATPK 314 straipsnio 4 dalimi, pirmosios instancijos teismas turi teisę spręsti klausimą dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10II.

11Teisėjų kolegija pažymi, jog remiantis ATPK 8 straipsnio 3 dalimi, administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu ir nagrinėjimo vietoje. ATPK 314 straipsnio, reglamentuojančio nesumokėtos baudos priverstinio išieškojimo procesą, 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausiai išieškojimas vykdomas iš pažeidėjo darbo užmokesčio arba kito uždarbio. Jei tokių pajamų nėra, antstolis nukreipia išieškojimą į asmeninį turtą (ATPK 314 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys, jog to paties straipsnio 4 dalyje (2010 m. gruodžio 14 d. įstatymo Nr. XI-1223 redakcija, įsigaliojusi 2011 m. liepos 1 d.), be kita ko, nustatyta, kad jeigu nėra turto, į kurį gali būti nukreiptas baudos išieškojimas, organo (pareigūno), priėmusio nutarimą skirti baudą, nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda gali būti pakeista nemokamais ne ilgesnės kaip 400 valandų trukmės viešaisiais darbais.

12Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju bauda, dėl kurios pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais arba administraciniu areštu Institucija kreipėsi į Zarasų rajono apylinkės teismą, S. K. buvo paskirta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimu. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenagrinėjo Institucijos teikimo dėl S. K. paskirtos bei nesumokėtos baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais ir pagrįstai minėtą teikimą kartu su visais priedais grąžino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui.

13Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino bylos aplinkybes, tinkamai taikė įstatymo nuostatas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutarimą, kurį keisti ar naikinti nėra jokio pagrindo.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą atmesti.

16Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą palikti nepakeistą.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai