Byla 1-81-495/2009

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Daiva Pranytė-Zalieckienė, sekretoriaujant Daivai Sutkaitienei, Ivonai Starikovič, dalyvaujant prokurorui Ugniui Vyčinui, gynėjui advokatui Auksanui Čiupailai, kaltinamojo UAB „( - ) “ atstovui V. M. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. L. , gimusi ( - ) Vilniuje, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyvenanti ( - ), aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti UAB ( - ), neteista, kaltinama pagal LR BK 183 str. 2 d., 300 str.1 ir 2 d. (LR 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2006 05 01 iki 2006 02 10), 300 str. 3 d., 182 str. 1 d., 300 str. 1 d., 222 str. 1 dalį, ir UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ), įregistruota Valstybinės įmonės Registrų centre, Vilniaus filiale ( - ), turinti buveinę adresu ( - ), neteista, kaltinama pagal LR BK 20 str. 2 d. 182 str. 1 d.; 20 str. 2 d. 300 str. 1 d. (LR 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2006 05 01 iki 2006 02 10); 20 str. 2 d. 300 str. 1 d.; 20 str. 2 d. 222 str. 1 dalį.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3V. L. kaltinama tuo, kad ji, būdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ), direktore ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdama UAB „( - ) “ turtą, 2005 m. vasario – 2006 m. vasario mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), iš organizuotos grupės narių už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, įsigijo suklastotus dokumentus - UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamas: 2005-02-07 d. paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 d. įvykdytų darbų aktą, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad bendrovei UAB „( - ) “, asociacija ( - ) neva pardavė, o UAB „( - ) “ neva nupirko paslaugų už 118000 Lt, ir perdavė šiuos suklastotus dokumentus UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. , nurodydama juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą.

4V. L. toliau tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad minėti dokumentai yra suklastoti ir realiai tarp UAB „( - ) “ ir asociacijos ( - ) jokių sandorių nėra įvykę, ji, mokėjimo pavedimais: 2005-02-10 d. – 11800 Lt, 2005-03-18 d. – 11800 Lt, 2005-06-07 d. – 11800 Lt, 2005-11-16 d. – 11800 Lt., 2005-12-16 d. – 11800 Lt, 2005-12-30 – 30000 Lt, 2006-02-02 – 29000 Lt iš UAB „( - ) “ bankinės sąskaitos ( - ) , esančios AB SEB Vilniaus bankas pervedė į asociacijos ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ) esančią AB SEB Vilniaus bankas 118000 litų. Toliau tęsdami nusikalstamą veiką, organizuotos grupės nariai iš asociacijos ( - ) bankinės sąskaitos šiuos pervestus pinigus nuėmė grynaisiais pinigais ir 2005 metų kovo – 2006 metų vasario mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, šiuos pinigus perdavė V. L. , be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariai pasiliko už suklastotų dokumentų išrašymą ir tokiu būdu, padedant organizuotos grupės nariams, pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės UAB „( - ) “ turtą - 118000 Lt.

5Taip pat ji, 2005 metų vasario – 2005 metų gruodžio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

6organizuotos grupės nariams, kompiuterinės technikos pagalba į asociacijos ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), bei prie jų pridedamas: 2005-02-10 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 įvykdytų darbų aktą, įrašius melagingus duomenis apie asociacijos ( - ) tariamai UAB „( - ) “ parduotas paslaugas iš viso už 118000 Lt, tame tarpe 18000 Lt PVM, o organizuotos grupės narei, kaip asociacijos ( - ) pirmininkei, minėtuose dokumentuose surašytus žinomai melagingus duomenis, patvirtinus savo parašais, organizuotos grupės nariai šiuos dokumentus pateikė V. L. , o ji, žinodama, kad asociacija ( - ), bendrovei UAB „( - ) “ paslaugų nesuteiks, pasirašė 2005-02-07 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 įvykdytų darbų aktą, o PVM sąskaitas faktūras: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ) nurodė pasirašyti UAB „( - ) “ darbuotojams, nežinantiems apie šį nusikalstamą sumanymą, ir tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus.

7V. L. , toliau tęsdama nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus tikrus dokumentus 2005 metų vasario – 2005 metų gruodžio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, pateikė UAB „( - ) “, esančios ( - ), vyr.buhalterei T. J. , nežinančiai apie šį nusikalstamą sumanymą bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu šiuos suklastotus tikrus dokumentus panaudojo. UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. minėtų suklastotų dokumentų pagrindu bankiniais pavedimais iš UAB „( - ) “ bankinės sąskaitos į asociacijos ( - ) bankinę sąskaitą pervedus 118000 Lt, UAB „( - ) “ buvo padaryta didelės 118000 Lt materialinės žalos.

8Ji gi, būdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ), direktore ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdama UAB „( - ) “ turtą, 2006 m. sausio – 2006 m. birželio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), iš organizuotos grupės narių už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo suklastotus dokumentus - UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamas: 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad bendrovei UAB „( - ) “, asociacija ( - ) neva pardavė, o UAB „( - ) “ neva nupirko paslaugų už 59000 Lt ir perdavė šiuos suklastotus dokumentus UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. , nurodydama juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą.

9V. L. toliau tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad minėti dokumentai yra suklastoti ir realiai tarp UAB „( - ) “ ir asociacijos ( - ) sandoriai nėra įvykę, ji, mokėjimo pavedimais: 2006-03-23 – 23600 Lt, 2006-05-03 – 11800 Lt, 2006-06-09 – 11800 Lt, 2006-06-30 – 11800 Lt iš UAB „( - ) “ bankinės sąskaitos ( - ) , esančios AB SEB Vilniaus bankas pervedė į asociacijos ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ) esančią AB SEB Vilniaus bankas 59000 litų. Toliau tęsdami nusikalstamą veiką, organizuotos grupės nariai iš asociacijos ( - ) bankinės sąskaitos šiuos pervestus pinigus nuėmė grynaisiais pinigais ir 2006 metų vasario – 2006 metų birželio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, šiuos pinigus perdavė V. L. , be nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariai pasiliko už suklastotų dokumentų išrašymą ir tokiu būdu, padedant organizuotos grupės nariams, pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės UAB „( - ) “ turtą - 59000 Lt.

10Ji gi, 2006 m. sausio – 2006 m. birželio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

11organizuotos grupės nariams, kompiuterinės technikos pagalba į asociacijos ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamus: 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą, įrašius melagingus duomenis apie asociacijos ( - ) tariamai UAB „( - ) “ parduotas paslaugas iš viso už 59000 Lt, tame tarpe 9000 Lt PVM, o organizuotos grupės narei, kaip asociacijos ( - ) pirmininkei, minėtuose dokumentuose surašytus žinomai melagingus duomenis, patvirtinus savo parašais, organizuotos grupės nariai šiuos dokumentus pateikė V. L. , o ji, žinodama, kad asociacija ( - ), bendrovei UAB „( - ) “ paslaugų nesuteikė, kaip UAB „( - ) “ direktorė pasirašė 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą, o PVM sąskaitas faktūras: 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) nurodė pasirašyti UAB „( - )“ darbuotojams, nežinantiems apie šį nusikalstamą sumanymą ir tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus.

12V. L. , toliau tęsdama nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus tikrus dokumentus 2006 metų sausio – 2006 metų birželio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, pateikė UAB „( - ) “, esančios ( - ), vyr.buhalterei T. J. , nežinančiai apie šį nusikalstamą sumanymą bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu juos panaudojo. UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. minėtų suklastotų dokumentų pagrindu bankiniais pavedimais iš UAB „( - ) “ bankinės sąskaitos į asociacijos ( - ) bankinę sąskaitą pervedus 59000 Lt. UAB „( - ) “ buvo padaryta didelės 59000 Lt materialinės žalos.

13Ji gi, būdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ), direktore ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdama UAB „( - ) “ turtą, 2007 m. kovo – 2007 m. rugsėjo mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), iš organizuotos grupės narių už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo suklastotus dokumentus - UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2007-04-27 ( - ) Nr. ( - ), 2007-06-29 ( - ) Nr. ( - ), 2007-07-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-08-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-09-28 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamą 2007-03-14 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad bendrovei UAB „( - ) “ UAB ( - ) neva pardavė, o UAB „( - ) “ neva nupirko paslaugų už 59000 Lt ir perdavė šiuos suklastotus dokumentus UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. , nurodydama juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą.

14V. L. toliau tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad minėti dokumentai yra suklastoti ir realiai tarp UAB „( - ) “ ir UAB ( - ) jokių sandorių nėra įvykę, ji, mokėjimo pavedimais: 2007-05-10 d. – 11800 Lt, 2007-07-12 d. – 11800 Lt, 2007-08-21 d. – 11800 Lt, 2007-09-19 d. - 11800 Lt iš UAB „( - ) “ bankinės sąskaitos ( - ) , esančios AB SEB Vilniaus bankas pervedė į UAB ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ) esančią AB SEB Vilniaus bankas 47200 litų. Toliau tęsdami nusikalstamą veiką, organizuotos grupės nariai šiuos pervestus pinigus išgrynino bei 35 400 Lt 2007 metų balandžio – 2007 metų rugsėjo mėnesių laikotarpyje, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, šiuos pinigus perdavė V. L. , be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariai pasiliko už suklastotų dokumentų išrašymą ir tokiu būdu padedant organizuotos grupės nariams pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės UAB „( - ) “ turtą - 35400 Lt.

15Taip pat ji, 2007 m. kovo mėn. – 2007 m. rugsėjo mėnesio laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus bei pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

16organizuotos grupės nariams, kompiuterinės technikos pagalba į UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras: 2007-04-27 ( - ) Nr. ( - ), 2007-06-29 ( - ) Nr. ( - ), 2007-07-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-08-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-09-28 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamą 2007-03-14 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio) įrašius melagingus duomenis apie UAB ( - ) tariamai UAB „( - ) “ parduotas paslaugas iš viso už 59000 Lt, tame tarpe 9000 Lt PVM, o UAB ( - ) buhalterei G. V. bei UAB ( - ) direktorei A. B. , nežinančioms apie šį nusikalstamą sumanymą, vykdant realiai UAB ( - ) vadovaujančių organizuotos grupės narių nurodymą, minėtuose dokumentuose pasirašius, organizuotos grupės nariai šiuos dokumentus pateikė V. L. , o ji, žinodama, kad UAB ( - ), bendrovei UAB „( - ) “ jokių paslaugų nesuteikė, kaip UAB „( - ) “ direktorė pasirašė 2007-03-14 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), o PVM sąskaitas faktūras: 2007-04-27 ( - ) Nr. ( - ), 2007-06-29 ( - ) Nr. ( - ), 2007-07-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-08-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-09-28 ( - ) Nr. ( - ) nurodė pasirašyti UAB „( - ) “ darbuotojams, nežinantiems apie šį nusikalstamą sumanymą ir tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus.

17V. L. , toliau tęsdama nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus tikrus dokumentus 2007 metų balandžio – 2007 metų rugsėjo mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, pateikė UAB „( - ) “, esančios ( - ), vyr.buhalterei T. J. , nežinančiai apie šį nusikalstamą sumanymą bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu juos panaudojo. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė T. J. minėtų netikrų ir suklastotų dokumentų pagrindu bankiniais pavedimais iš UAB „( - ) “ bankinės sąskaitos į UAB ( - ) bankinę sąskaitą pervedus 47200 Lt, UAB „( - ) “ buvo padaryta didelės 47200 Lt materialinės žalos.

18Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), Vilniaus mieste, 2005 metų vasario – 2006 metų sausio mėnesių laikotarpiu, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 18000 Lt į valstybės biudžetą, o būtent:

19V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jos vadovaujamai UAB „( - ) “ PVM sąskaitų – faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai asociacijos ( - ) parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - ) “ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus iš organizuotos grupės narių įsigyti ir įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, bei organizuotos grupės nariams pateikė UAB „( - ) “ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose – faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - ) “. Organizuotos grupės nariai, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, į organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios asociacijos ( - ) PVM sąskaitų – faktūrų blankus: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamus: 2005-02-07 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 įvykdytų darbų aktą įrašė melagingus duomenis apie asociacijos ( - ) tariamai UAB „( - ) “ suteiktas reklamos paslaugas iš viso už 118000 Lt, tame tarpe 18000 Lt PVM, ir organizuotos grupės narė, kaip asociacijos ( - ) pirmininkė, pasirašė asociacijos ( - ) vardu išrašytus dokumentus bei kartu su kitu organizuotos grupės nariu šiuos dokumentus pateikė V. L. , kuri juos perdavė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2005 metų kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius, tokiu būdu 11516,80 Lt sumažindami UAB „( - ) “ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, bei šias deklaracijas 2005-04-25 d., 2005-05-24 d., 2005-11-25 d., 2005-12-28 d., 2006-01-20 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriui. Tokiu būdu, V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 18000 Lt į valstybės biudžetą.

20Taip pat ji, 2005 metų vasario – 2006 metų sausio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

21V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), bei prie jų pridedamus: 2005-02-07 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 įvykdytų darbų aktą sandoriai tarp UAB „( - ) “ bei asociacijos ( - ) nėra įvykę, UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas bei jas elektroninių būdu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, nurodytus duomenis įtraukė į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2005 metų kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius bei jas elektroniniu būdu 2005-04-25, 2005-05-24, 2005-11-25, 2005-12-28, 2006-01-20 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilnius, darbuotojams, tokiu būdu V. L. suklastojo ir panaudojo suklastotus dokumentus.

22Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), Vilniaus mieste, 2006 m. sausio – 2006 m. liepos mėnesių laikotarpiu, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 9000 Lt į valstybės biudžetą, o būtent:

23V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jos vadovaujamai UAB „( - ) “ PVM sąskaitų – faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai asociacijos ( - ) parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - ) “ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus iš organizuotos grupės narių įsigyti ir įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, bei organizuotos grupės nariams pateikė UAB „( - ) “ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose – faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - ) “. Organizuotos grupės nariai, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, į organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios asociacijos ( - ) PVM sąskaitų – faktūrų blankus: 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamus: 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą įrašė melagingus duomenis apie asociacijos ( - ) tariamai UAB „( - ) “ suteiktas reklamos paslaugas iš viso už 59000 Lt, tame tarpe 9000 Lt PVM, ir organizuotos grupės narė, kaip asociacijos ( - ) pirmininkė, pasirašė asociacijos ( - ) vardu išrašytus dokumentus, bei kartu su kitu organizuotos grupės nariu šiuos dokumentus pateikė V. L. , kuri juos perdavė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2006 metų kovo, balandžio, gegužės, birželio mėnesius, tokiu būdu 9000 Lt sumažindami UAB „( - ) “ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, bei šias deklaracijas 2006-04-25 d., 2006-05-23 d., 2006-06-23 d., 2006-07-25 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriui. Tokiu būdu, V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 9000 Lt į valstybės biudžetą.

24Taip pat ji, 2006 m. sausio – 2006 m. liepos mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

25V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamus: 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą sandoriai tarp UAB „( - ) “ bei asociacijos ( - ) nėra įvykę, UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas bei jas elektroniniu būdu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, nurodytus duomenis įtraukė į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2006 metų kovo, balandžio, gegužės, birželio mėnesius, bei jas elektroniniu būdu 2006-04-25 d., 2006-05-23 d., 2006-06-23 d., 2006-07-25 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilnius, darbuotojams, tokiu būdu V. L. suklastojo bei panaudojo suklastotus dokumentus.

26Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), Vilniaus mieste, 2007 m. kovo – 2007 m. spalio mėnesių laikotarpiu, apgaule UAB „( - ) “ naudai panaikino turtinę prievolę 9000 Lt sumokėti į valstybės biudžetą, o būtent:

27V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jos vadovaujamai UAB „( - ) “ PVM sąskaitų – faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB ( - ) parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - ) “ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus iš organizuotos grupės narių įsigyti ir įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, bei organizuotos grupės nariams pateikė UAB „( - ) “ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose – faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - ) “. Organizuotos grupės nariai, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, į organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB ( - ) PVM sąskaitų – faktūrų blankus: 2007-04-27 ( - ) Nr. ( - ), 2007-06-29 ( - ) Nr. ( - ), 2007-07-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-08-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-09-28 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamą 2007-03-14 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio) įrašė melagingus duomenis apie UAB ( - ) tariamai UAB „( - ) “ suteiktas reklamos paslaugas iš viso už 59000 Lt, tame tarpe 9000 Lt PVM, UAB ( - ) buhalterei G. V. bei UAB ( - ) direktorei A. B. , nežinančioms apie šį nusikalstamą sumanymą, vykdant realiai UAB ( - ) vadovaujančių organizuotos grupės narių nurodymus, minėtuose dokumentuose pasirašius, organizuotos grupės nariai šiuos dokumentus pateikė V. L. , kuri juos perdavė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose UAB ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2007 metų balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesius, tokiu būdu 9000 Lt sumažindami UAB „( - ) “ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, bei šias deklaracijas 2007-05-24 d., 2007-07-23 d., 2007-08-23 d., 2007-09-20 d., 2007-10-25 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriui. Tokiu būdu, V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 9000 Lt į valstybės biudžetą.

28Taip pat ji, 2007 m. kovo – 2007 m. spalio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

29V. L. , žinodama, kad pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2007-04-27 ( - ) Nr. ( - ), 2007-06-29 ( - ) Nr. ( - ), 2007-07-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-08-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-09-28 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamą 2007-03-14 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio) sandoriai tarp UAB „( - ) “ bei UAB ( - ) nėra įvykę, UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas bei jas elektroniniu būdu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose UAB ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, nurodytus duomenis įtraukė į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2007 metų balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesius bei jas elektroniniu būdu 2007-05-24 d., 2007-07-23 d., 2007-08-23 d., 2007-09-20 d., 2007-10-25 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilnius, darbuotojams, tokiu būdu V. L. suklastojo bei panaudojo suklastotus dokumentus.

30Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), Vilniaus mieste, 2005 metų vasario – 2006 metų rugsėjo mėnesių laikotarpyje apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 15000 Lt į valstybės biudžetą, o būtent:

31V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už i nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jos vadovaujamai UAB „( - ) “ PVM sąskaitų – faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai asociacijos ( - ) parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - ) “ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus iš organizuotos grupės narių įsigyti ir įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, bei organizuotos grupės nariams pateikė UAB „( - ) “ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose – faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - ) “. Organizuotos grupės nariai, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, į organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios asociacijos ( - ) PVM sąskaitų – faktūrų blankus: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), bei prie jų pridedamas: 2005-02-07 d. paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 d. įvykdytų darbų aktą įrašė melagingus duomenis apie asociacijos ( - ) tariamai UAB „( - ) “ suteiktas reklamos paslaugas iš viso už 180000 Lt. ir organizuotos grupės narė, kaip asociacijos ( - ) pirmininkė, pasirašė asociacijos ( - ) vardu išrašytus dokumentus, bei kartu su kitu organizuotos grupės nariu šiuos dokumentus pateikė V. L. , kuri juos perdavė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą bei pelno mokesčio deklaraciją. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir į UAB „( - ) “ pelno mokesčio deklaraciją už 2005 metus, tokiu būdu 15000 Lt sumažindama UAB „( - ) “ valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, bei šią deklaraciją 2006-09-27 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriui. Tokiu būdu, V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, apgaule UAB „( - ) “ naudai panaikino turtinę prievolę 15000 Lt sumokėti į valstybės biudžetą.

32Taip pat ji, 2005 metų vasario – 2006 metų rugsėjo mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

33V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), bei prie jų pridedamas: 2005-02-07 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 įvykdytų darbų aktą, sandoriai tarp UAB „( - ) “ bei asociacijos ( - ) nėra įvykę, nurodė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. , nežinančiai apie šį nusikalstamą sumanymą, pagal šiuos suklastotus tikrus dokumentus užpildyti UAB „( - ) “ pelno (nuostolių) deklaraciją už 2005 metus, t.y., 2006 m. metinės pelno deklaracijos skiltyje „Bendras mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas“ nepagrįstai sumažino pelną 15000 Lt ir šią deklaraciją elektroniniu būdu 2006-09-27 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilniuje darbuotojams, tokiu būdu V. L. suklastojo bei panaudojo suklastotus dokumentus.

34Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), Vilniaus mieste, 2006 metų sausio – 2007 metų spalio mėnesių laikotarpyje apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 7500 Lt į valstybės biudžetą, o būtent:

35V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jos vadovaujamai UAB „( - ) “ PVM sąskaitų – faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai asociacijos ( - ) parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - ) “ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus iš organizuotos grupės narių įsigyti ir įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, bei organizuotos grupės nariams pateikė UAB „( - ) “ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose – faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - ) “. Organizuotos grupės nariai, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, į organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios asociacijos ( - ) PVM sąskaitų – faktūrų blankus: 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamas: 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą įrašė melagingus duomenis apie asociacijos ( - ) tariamai UAB „( - ) “ suteiktas reklamos paslaugas iš viso už 7500 Lt. ir organizuotos grupės narė, kaip asociacijos ( - ) pirmininkė, pasirašė asociacijos ( - ) vardu išrašytus dokumentus, bei kartu su kitu organizuotos grupės nariu šiuos dokumentus pateikė V. L. , kuri juos perdavė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą bei pelno mokesčio deklaraciją. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir į UAB „( - ) “ pelno mokesčio deklaraciją už 2006 metus, tokiu būdu 7500 Lt sumažindama UAB „( - ) “ valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, bei šią deklaraciją 2007-10-01 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriui. Tokiu būdu, V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, apgaule UAB „( - ) “ naudai panaikino turtinę prievolę 7500 Lt sumokėti į valstybės biudžetą.

36Taip pat ji, 2006 metų sausio – 2007 metų spalio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

37V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamas: 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą, sandoriai tarp UAB „( - ) “ bei asociacijos ( - ) nėra įvykę, nurodė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. , nežinančiai apie nusikalstamą veiką, pagal šiuos suklastotus tikrus dokumentus užpildyti UAB „( - ) “ pelno (nuostolių) deklaraciją už 2006 metus, t.y., 2007 m. metinės pelno deklaracijos skiltyje „Apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas PMĮ 11 str. nustatyta tvarka“ nepagrįstai sumažino pelną 7500 Lt ir šią deklaraciją 2007-10-01 d. elektroniniu būdu pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilniuje darbuotojams, tokiu būdu V. L. suklastojo ir panaudojo suklastotus dokumentus.

38Taip pat ji, veikdama bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), 2005 - 2006 metais, veikdama vieninga tyčia, apgaulingai tvarkė UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, o būtent:

39V. L. , būdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ), direktore, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, būdama atsakinga už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, apgaulingai tvarkė 2005 - 2006 metų laikotarpio UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, t.y. pažeisdama Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad “į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ir 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad “Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 2005 - 2006 metų laikotarpiu, žinodama, kad tarp asociacijos ( - ) ir UAB „( - ) “ realiai neįvyko jokių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą įtraukė pačios bei organizuotos grupės narių suklastotus tikrus dokumentus - asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-03-14 ( - ) Nr. , ( - ) 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. , ( - ) 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamas: 2005-02-07 d. paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 d. įvykdytų darbų aktą, 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą, kuriuose buvo nurodyti melagingi duomenys, kad UAB „( - ) “ pirko paslaugas iš asociacijos ( - ) ir už jas apmokėjo. Dėl to nebuvo galima iš dalies nustatyti tikrosios UAB „( - ) “ 2005-2006 m. veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

40UAB „( - ) “, atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), Vilniaus mieste, 2005 metų vasario – 2006 metų sausio mėnesių laikotarpiu, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 18000 Lt į valstybės biudžetą, o būtent:

41V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jos vadovaujamai UAB „( - ) “ PVM sąskaitų – faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai asociacijos ( - ) parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - ) “ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus iš organizuotos grupės narių įsigyti ir įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, bei organizuotos grupės nariams pateikė UAB „( - ) “ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose – faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - ) “. Organizuotos grupės nariai, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, į organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios asociacijos ( - ) PVM sąskaitų – faktūrų blankus: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), bei prie jų pridedamus: 2005-02-07 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 įvykdytų darbų aktą įrašė melagingus duomenis apie asociacijos ( - ) tariamai UAB „( - ) “ suteiktas reklamos paslaugas iš viso už 118000 Lt, tame tarpe 18000 Lt PVM, ir organizuotos grupės narė, kaip asociacijos ( - ) pirmininkė, pasirašė asociacijos ( - ) vardu išrašytus dokumentus, bei kartu su kitu organizuotos grupės nariu šiuos dokumentus pateikė V. L. , kuri juos perdavė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2005 metų kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius, tokiu būdu 18000 Lt sumažindami UAB „( - ) “ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, bei šias deklaracijas 2005-04-25 d., 2005-05-24 d., 2005-11-25 d., 2005-12-28 d., 2006-01-20 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriui. Tokiu būdu, V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 18000 Lt į valstybės biudžetą.

42Taip pat, UAB „( - ) , atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, 2005 metų vasario – 2006 metų sausio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia, Vilniaus mieste, bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

43V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), bei prie jų pridedamus: 2005-02-07 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 įvykdytų darbų aktą sandoriai tarp UAB „( - ) “ bei asociacijos ( - ) nėra įvykę, UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas bei jas elektroninių būdu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, nurodytus duomenis įtraukė į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2005 metų kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius bei jas elektroniniu būdu 2005-04-25 d., 2005-05-24 d., 2005-11-25 d., 2005-12-28 d., 2006-01-20 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilnius, darbuotojams, tokiu būdu suklastojo ir panaudojo suklastotus dokumentus.

44Taip pat UAB „( - ) “, atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), Vilniaus mieste, 2006 metų sausio – 2006 metų liepos mėnesių laikotarpiu, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 9000 Lt į valstybės biudžetą, o būtent:

45V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jos vadovaujamai UAB „( - ) “ PVM sąskaitų – faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai asociacijos ( - ) parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - ) “ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus iš organizuotos grupės narių įsigyti ir įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, bei organizuotos grupės nariams pateikė UAB „( - ) “ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose – faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - ) “. Organizuotos grupės nariai, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, į organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios asociacijos ( - ) PVM sąskaitų – faktūrų blankus: 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamus: 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą įrašė melagingus duomenis apie asociacijos ( - ) tariamai UAB „( - ) “ suteiktas reklamos paslaugas iš viso už 59000 Lt, tame tarpe 9000 Lt PVM, ir organizuotos grupės narė, kaip asociacijos ( - ) pirmininkė pasirašė asociacijos ( - ) vardu išrašytus dokumentus, bei kartu su kitu organizuotos grupės nariu šiuos dokumentus pateikė V. L. , kuri juos perdavė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2006 metų kovo, balandžio, gegužės, birželio mėnesius, tokiu būdu 9000 Lt sumažindami UAB „( - ) “ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, bei šias deklaracijas 2006-04-25 d., 2006-05-23 d., 2006-06-23 d., 2006-07-25 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriui. Tokiu būdu, V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 9000 Lt į valstybės biudžetą.

46Taip pat, UAB „( - ) , atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, 2006 metų sausio – 2006 metų liepos mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia, Vilniaus mieste, bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

47V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamus: 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą sandoriai tarp UAB „( - ) “ bei asociacijos ( - ) nėra įvykę, UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas bei jas elektroniniu būdu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, nurodytus duomenis įtraukė į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2006 metų kovo, balandžio, gegužės, birželio mėnesius, bei jas elektroniniu būdu 2006-04-25 d., 2006-05-23 d., 2006-06-23 d., 2006-07-25 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilnius, darbuotojams, tokiu būdu V. L. suklastojo bei panaudojo suklastotus dokumentus.

48Taip pat, UAB „( - ) “, atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), Vilniaus mieste, 2007 metų kovo – 2007 metų spalio mėnesių laikotarpiu, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 9000 Lt į valstybės biudžetą, o būtent:

49V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jos vadovaujamai UAB „( - ) “ PVM sąskaitų – faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB ( - ) parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - ) “ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus iš organizuotos grupės narių įsigyti ir įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, bei organizuotos grupės nariams pateikė UAB „( - ) “ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose – faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - ) “. Organizuotos grupės nariai, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, į organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB ( - ) PVM sąskaitų – faktūrų blankus: 2007-04-27 ( - ) Nr. ( - ), 2007-06-29 ( - ) Nr. ( - ), 2007-07-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-08-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-09-28 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamą 2007-03-14 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio) įrašė melagingus duomenis apie UAB ( - ) tariamai UAB „( - ) “ suteiktas reklamos paslaugas iš viso už 59000 Lt, tame tarpe 9000 Lt PVM, UAB ( - ) buhalterei G. V. bei UAB ( - ) direktorei A. B. , nežinančioms apie šį nusikalstamą sumanymą, vykdant realiai UAB ( - ) vadovaujančių organizuotos grupės narių nurodymą, minėtuose dokumentuose pasirašius, organizuotos grupės nariai šiuos dokumentus pateikė V. L. , kuri juos perdavė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose UAB ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2007 metų balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesius, tokiu būdu 9000 Lt sumažindami UAB „( - ) “ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, bei šias deklaracijas 2007-05-24 d., 2007-07-23 d., 2007-08-23 d., 2007-09-20 d., 2007-10-25 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriui. Tokiu būdu, V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 9000 Lt į valstybės biudžetą.

50Taip pat, UAB „( - ) , atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, 2007 metų kovo – 2007 metų spalio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia, Vilniaus mieste, bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

51V. L. , žinodama, kad pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2007-04-27 ( - ) Nr. ( - ), 2007-06-29 ( - ) Nr. ( - ), 2007-07-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-08-31 ( - ) Nr. ( - ), 2007-09-28 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamą 2007-03-14 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio) sandoriai tarp UAB „( - ) “ bei UAB ( - ) nėra įvykę, UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas bei jas elektroniniu būdu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose UAB ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, nurodytus duomenis įtraukė į UAB „( - ) “ PVM deklaracijas už 2007 metų balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesius bei jas elektroniniu būdu 2007-05-24 d., 2007-07-23 d., 2007-08-23 d., 2007-09-20 d., 2007-10-25 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilnius, darbuotojams, tokiu būdu V. L. suklastojo bei panaudojo suklastotus dokumentus.

52Taip pat UAB „( - ) “, atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), Vilniaus mieste, 2005 metų vasario – 2006 metų rugsėjo mėnesių laikotarpyje apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 15000 Lt į valstybės biudžetą, o būtent:

53V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jos vadovaujamai UAB „( - ) “ PVM sąskaitų – faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai asociacijos ( - ) parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - ) “ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus iš organizuots grupės narių įsigyti ir įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, bei organizuotos grupės nariams pateikė UAB „( - ) “ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose – faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - ) “. Organizuotos grupės nariai, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, į organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios asociacijos ( - ) PVM sąskaitų – faktūrų blankus: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), bei prie jų pridedamas: 2005-02-07 d. paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 d. įvykdytų darbų aktą įrašė melagingus duomenis apie asociacijos ( - ) tariamai UAB „( - ) “ suteiktas reklamos paslaugas iš viso už 180000 Lt. ir organizuotos grupės narė, kaip asociacijos ( - ) pirmininkė pasirašė asociacijos ( - ) vardu išrašytus dokumentus, bei kartu su kitu organizuotos grupės nariu šiuos dokumentus pateikė V. L. , kuri juos perdavė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą bei pelno mokesčio deklaraciją. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir į UAB „( - ) “ pelno mokesčio deklaraciją už 2005 metus, tokiu būdu 15000 Lt sumažindama UAB „( - ) “ valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, bei šią deklaraciją 2006-09-27 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriui. Tokiu būdu, V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, apgaule UAB „( - ) “ naudai panaikino turtinę prievolę 15000 Lt sumokėti į valstybės biudžetą.

54Taip pat, UAB „( - ) , atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, 2005 metų vasario – 2006 metų rugsėjo mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia, Vilniaus mieste, bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

55V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), bei prie jų pridedamas: 2005-02-07 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 įvykdytų darbų aktą, sandoriai tarp UAB „( - ) “ bei asociacijos ( - ) nėra įvykę, nurodė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. , nežinančiai apie šį nusikalstamą sumanymą, pagal šiuos suklastotus tikrus dokumentus užpildyti UAB „( - ) “ pelno (nuostolių) deklaraciją už 2005 metus, t.y., 2006 m. metinės pelno deklaracijos skiltyje „Bendras mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas“ nepagrįstai sumažino pelną 15000 Lt ir šią deklaraciją elektroniniu būdu 2006-09-27 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilniuje darbuotojams, tokiu būdu V. L. suklastojo bei panaudojo suklastotus dokumentus.

56Taip pat, UAB „( - ) “, atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), Vilniaus mieste, 2006 metų sausio – 2007 metų spalio mėnesių laikotarpyje apgaule panaikino turtinę prievolę UAB „( - ) “ sumokėti 7500 Lt į valstybės biudžetą, o būtent:

57V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jos vadovaujamai UAB „( - ) “ PVM sąskaitų – faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai asociacijos ( - ) parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - ) “ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus iš organizuotos grupės narių įsigyti ir įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, bei organizuotos grupės nariams pateikė UAB „( - ) “ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose – faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - ) “. Organizuotos grupės nariai, toliau tęsdami nusikalstamą veiką, į organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios asociacijos ( - ) PVM sąskaitų – faktūrų blankus: 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamas: 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą įrašė melagingus duomenis apie asociacijos ( - ) tariamai UAB „( - ) “ suteiktas reklamos paslaugas iš viso už 7500 Lt. ir organizuotos grupės narė, kaip asociacijos ( - ) pirmininkė pasirašė asociacijos ( - ) vardu išrašytus dokumentus, bei kartu su kitu organizuotos grupės nariu šiuos dokumentus pateikė V. L. , kuri juos perdavė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą bei pelno mokesčio deklaraciją. UAB „( - ) “ vyr.buhalterė, nežinodama, kad V. L. pateiktose asociacijos ( - ) PVM sąskaitose-faktūrose ir kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - ) “ suteiktos nebuvo ir šios PVM sąskaitos – faktūros bei kiti dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir į UAB „( - ) “ pelno mokesčio deklaraciją už 2006 metus, tokiu būdu 7500 Lt sumažindama UAB „( - ) “ valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, bei šią deklaraciją 2007-10-01 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriui. Tokiu būdu, V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, apgaule UAB „( - ) “ naudai panaikino turtinę prievolę 7500 Lt sumokėti į valstybės biudžetą.

58Taip pat, UAB „( - ) , atsovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, 2006 metų sausio – 2007 metų spalio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, veikdama vieninga tyčia, Vilniaus mieste, bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

59V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamas: 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą, sandoriai tarp UAB „( - ) “ bei asociacijos ( - ) nėra įvykę, nurodė UAB „( - ) “ vyr.buhalterei T. J. , nežinančiai apie nusikalstamą veiką, pagal šiuos suklastotus tikrus dokumentus užpildyti UAB „( - ) “ pelno (nuostolių) deklaraciją už 2006 metus, t.y., 2007 m. metinės pelno deklaracijos skiltyje „Apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas PMĮ 11 str. nustatyta tvarka“ nepagrįstai sumažino pelną 7500 Lt ir šią deklaraciją 2007-10-01 d. elektroniniu būdu pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Šermukšnių g. 3, Vilniuje darbuotojams, tokiu būdu V. L. suklastojo ir panaudojo suklastotus dokumentus.

60Taip pat UAB „( - ) , atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudama UAB „( - ) “, 2005 – 2006 metais, veikdama vieninga tyčia, Vilniaus mieste, bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), apgaulingai tvarkė UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, o būtent:

61V. L. , būdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ), direktore, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, būdama atsakinga už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, apgaulingai tvarkė 2005 - 2006 metų laikotarpio UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, t.y. pažeisdama Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad “į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ir 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad “Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 2005 - 2006 metų laikotarpiu, žinodama, kad tarp asociacijos ( - ) ir UAB „( - ) “ realiai neįvyko jokių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą įtraukė pačios bei organizuotos grupės narių suklastotus tikrus dokumentus - asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - )Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamas: 2005-02-07 d. paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 d. įvykdytų darbų aktą, 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą, kuriuose buvo nurodyti melagingi duomenys, kad UAB „( - ) “ pirko paslaugas iš asociacijos ( - ) ir už jas apmokėjo. Dėl to nebuvo galima iš dalies nustatyti tikrosios UAB „( - ) “ 2005-2006 m. veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

62Apklausta kaltinamąja V. L. kalta prisipažino pilnai ir parodė, kad būdama UAB „( - ) “ direktore, įvykdė finansinius veiksmus, kuriais siekė gauti papildomų grynųjų lėšų bendrovei funkcionuoti, tačiau nesiekė nemokėti valstybei mokesčių. Ji nežinojo, kad tos bendrovės, su kuriomis bendradarbiavo, yra fiktyvios ir nemoka mokesčių valstybei. Kaltinamoji teigė prisipažįstanti ir labai gailisi, kad ėmė grynuosius pinigus, tačiau visada galvojo, jog valstybei žala nėra daroma, nes PVM sumokamas. Gautus grynuosius pinigus ji panaudojo įmonės reikmėms: darbuotojų kelionėms į užsienį, renginiams organizuoti, įvairiomis progomis darbuotojams pirkdavo suvenyrus, dovanas. Ji manė, kad pažeidžia tik buhalterinės apskaitos taisykles. Su D. L. ją supažindino kolegos, kaip su žmogumi, kuris užsiima reklamos darbais, susijusiais su automobilių sportu.. D. L. jai pristatė I. R. kaip buhalterę. Jie pasiūlė daryti sutarties apimtį žymiai didesnę, nei realiai bus atliekami darbai, kadangi įmonei reikia turėti grynųjų pinigų. Ji sutiko. Jie sutarė atlikti tam tikros apimties reklaminius darbus, t.y. ant lenktyninių automobilių užklijuoti įmonės ženklus ir laikraščiuose bei televizijoje paleisti reklaminius šūkius. Jie šiuos įsipareigojimus ir vykdė. 2005 m. pradžioje ji, kaip UAB ,,( - ) “ direktorė, sudarė sutartį su įmone ( - ), kurios direktorius buvo D. L. . Sutartis buvo sudaryta reklamos darbams. Sutartyje buvo numatyta, kad darbai bus daromi pagal varžybų grafiką, o atsiskaitymas vyks pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Buvo padarytas varžybų grafikas ir ataskaitos. Pagal 2005-02-07 Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį matyti, kad įmonę ( - ) atstovavo I. R. , tačiau jau pasirašytą sutarį jai atvežė D. L. . Tuomet ji pasirašė šią sutartį, jokių įtarimų jai nekilo. Pagal tarpusavio susitarimą, pradžioje „( - ) “ sumokėdavo avansą, o paskui apmokėdavo pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, kurias į bendrovę atveždavo D. L. arba I. R. . PVM sąskaitos-faktūros būdavo užpildytos. Jie gi, atveždavo ir grynus pinigus. Pagal susitarimą būdavo sugrąžinama 70 procentų nuo sumos be PVM. Šiuo pinigus ji laikydavo darbo kabineto stalčiuje, o po to juos naudodavo įmonės reikmėms. Be to, pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras buvo daromi pavedimai elektroniniu būdu. Iš D. L. gautos visos PVM sąskaitos-faktūros būdavo perduodamos buhalterei, kuri jas kaupdavo ir tvarkydavo, o suėjus terminams, vyriausioji buhalterė T. J. ruošdavo pavedimus, kuriuos ji, kaip bendrovės direktorė, pasirašydavo elektroniniu parašu. Ji manė, kad pagal tas PVM sąskaitas-faktūras buvo atliekami bent minimalūs darbai, bent jau mažesni nei įvardinta suma. Manė, kad jei D. L. sugrąžindavo 70 000 litų, tai už 30 000 litų darbai būdavo atliekami. PVM sąskaitos-faktūros buvo įtrauktos į įmonės buhalterinę apskaitą ir duomenys metinėse deklaracijose būdavo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai, atitinkamai būdavo mokami PVM ir Pelno mokesčiai. 2006 metais D. L. taip pat pasiūlė jai, kaip UAB „( - ) “ direktorei, pasirašyti analogiškas sutartis kaip ir 2005 metais, tik mažesnei sumai, kadangi bendrovei nebuvo reikalinga tokia didelė grynųjų pinigų suma. Sutartis buvo pasirašyta 50 000 litų sumai, neįskaitant PVM. Pinigų išgryninimo procesas vykdavo tokiu pat principu kaip ir 2005 metais. PVM sąskaitas-faktūras atveždavo D. L. arba I. R. . O UAB „( - ) “ atlikdavo mokėjimus pagal jose nurodytas sumas. Jie gi, grąžindavo 70 procentų be PVM nuo sumos. 2006 metais buvo sugrąžinta apie 30 000 litų. Kaltinamoji V. L. teigė, kad buvo ir 2006 metais įsitikinusi, kad minimaliai reklamos darbai pagal pasirašytą sutartį buvo atliekami. 2007 metais jai D. L. pasakė, kad atlieka tokius pat reklamos darbus, tik kitoje įmonėje,t.y. ( - ). Todėl 2007-03-14 buvo sudaryta paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, kurią su reikiamais parašais jai atvežė D. L. . Ji (V. L. ) pasirašdayma šią sutartį atkreipė dėmesį į tai, kad ant sutarties buvo ne I. R. parašas, o kito asmens, tačiau D. L. paaiškino, kad šioje įmonėje yra samdomas direktorius, o jis pats (D. L. ) yra šios įmonės savininkas. Todėl jis, kaip savininkas, ir atvežė tą sutartį. Ji juo pasitikėjo, todėl niekada nereikalavo nei D. L. , nei I. R. dokumentų ar įgaliojimų. 2007 metais D. L. su I. R. pateikė darbų atlikimo grafiką, tačiau jai (V. L. ) buvo aišku, kad darbų bus atlikta mažiau nei nurodyta sutartyje. UAB „( - ) “ neatliko pagal šią sutartį paskutinių mokėjimų, kadangi nebuvo pateiktos darbų atlikimo ataskaitos. Iš viso 2007 metais ji pagal minėtą sutartį su ( - ) grynais pinigais gavo 24 000 litų.

63Teisiamajame posėdyje buvo perskaityti V. L. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (LR BPK 276 str. 1 d. 3 p.). 2007 11 06 apklausta įtariamąja V. L. be kitų aplinkybių parodė ir tai, kad pagal sutartis su UAB ( - ), ( - ) jai nebuvo grąžinta nei 190 010 Lt. , nei dalis iš šių pinigų, taip pat ji negavo ir niekas su ja nesidalino 34 190 Lt PVM (t.3,b.l.85-86). Teisme kaltinamoji V. L. paneigė šiuos savo parodymus, motyvuodama tuo, kad ikiteisminio tyrimo metu apklausiant ją įtariamąja, jai buvo užduotas klausimas ar ji pasisavino PVM, tačiau tuo metu ji buvo įsitikinusi, kad šis mokesti valstybei yra sumokamas, be to, ir bijodama atsakomybės sakė, kad jokių pinigų nepasisavino. Be to, kaltinamoji V. L. parodė, kad žala valstybei yra pilnai atlyginta 2007 metais, o apie fiktyvias PVM sąskaitas-faktūras ir apie įmonei grąžinamus grynuosius pinigus, niekas iš bendrovės darbuotojų nežinojo. Dėl padarytų nusikaltimų nuoširdžiai gailisi.

64Be to, buvo perskaityti ir V. L. parodymai, duoti ikiteisminiame tyrime 2008-09-29, (LR BPK 276 str. 1 d. 2 p.), kur ji parodė, kad 2005 metų pradžioje pirmojo susitikimo su D. L. bei I. R. metu ji planavo tik reklamuoti UAB „( - ) “, tačiau minėti asmenys pasiūlė reklamos sutartį sudaryti padidinta suma ir dalį pervestų pinigų sugrąžinti jai. Ji su jų pasiūlymu sutiko, kadangi įmonei nuolat reikėjo neapskaitytų pinigų įvairioms smulkioms išlaidoms. D. L. bei I. R. pasiūlė tokį mechanizmą: metų pradžioje jie parengs reklamos paslaugų teikimo sutartį su joje nurodyta pinigų už šių teikiamų paslaugų atlikimą, pagal kurią ji iš UAB „( - ) “ kas mėnesį, lygiomis dalimis turės padaryti bankinius pavedimus, pagal jų pateiktas PVM sąskaitas-faktūras bei darbų atlikimo aktus. Su D. L. bei I. R. sutarė, kad jie nuo pervestos sumos, atsiskaičiuos 18 procentų PVM bei 30 procentų už paslaugų teikimą, kuriuos pasiliks sau, o visą likusią sumą gražins jai grynaisiais pinigais kartu su atvežama kito mėnesio išrašyta PVM sąskaita – faktūra bei darbų atlikimo aktu. D. L. bei I. R. jai paaiškino, kad jie tvarkingai pateikinės visus dokumentus, tam kad neiškiltų jokių problemų, kuomet šių sandorių realumą tikrins Valstybinė mokesčių inspekcija ar kokia nors kita valstybinė institucija. Ji su D. L. bei I. R. sąlygomis sutiko ir parodė, kad visas šis susitartas mechanizmas buvo vykdomas visą įtarime nurodytą laikotarpį ir jo sąlygos nesikeitė, tiek D. L. kartu su I. R. teikiant dokumentus dėl UAB „( - ) “ sandorių su asociacija ( - ) tiek ir su UAB ( - ). Jokių asmenų, kurie jai būtų garantavę jog šie su ja atsiskaitys, t.y. gražins dalį UAB „( - ) “ pervestų pinigų, nebuvo, ji jais tiesiog pasitikėjo.

652005 m. pradžioje D. L. bei I. R. jai pateikė asociacijos ( - ) vardu surašytą metinę sutartį su UAB „( - ) “. Šioje sutartyje buvo nurodytas asociacijos ( - ) reklamos paslaugų teikimas UAB „( - ) “ 118000 Lt. Kad tokia pinigų suma bus įrašyta sutartyje ji kartu su D. L. bei I. R. jau buvo aptarusi anksčiau, iš pradžių ėjo kalba apie reklamos darbų atlikimą 2005 metais už 30 000 Lt. sumą plius PVM, tačiau D. L. , kartu su I. R. pasiūlė šią sumą padidinti, t.y. pasirašyti sutartį 100000 Lt. (šimtui tūkstančių litų) plius 18000 Lt PVM iš kurių 70 procentų , t.y. 70000 Lt. po pervedimų sugražins jai, o 30 procentų bei PVM pasiliks sau. Kokia jiems iš to buvo nauda nežino ir jai tai nerūpėjo. Šią sutartį ji pasirašė ir ji 2005 metų laikotarpyje buvo įvykdyta. Įvykdyta taip kaip ir sutarta, t.y. UAB „( - ) “ į asociacijos ( - ) sąskaitą pervedė 118000 Lt., o D. L. , kartu su I. R. 2005 metų laikotarpyje jai nuo pervestos pinigų sumos gražino 70000 Lt grynaisiais pinigais. 118000 Lt pinigų suma, pavedimais asociacijai ( - ) buvo apmokėta per penkis kartus. D. L. arba I. R. , prieš atvežant dalį po atliktų pavedimų gražinamų pinigų kartu su išrašyta PVM sąskaita – faktūra už sekantį mėnesį, jai nuolat paskambindavo ir pasitikslindavo ar ji bus „vietoj“, t.y darbe. Iš jų pasakymo, kad jie užveš PVM sąskaitą – faktūrą ji suprasdavo, kad jie atveš ir sutartą dalį pinigų už paskutinį padarytą asociacijai ( - ) bei vėliau UAB ( - ) padarytą pavedimą. Pinigus jai jie abu atveždavo į UAB „( - ) “ ofisą, esantį ( - ). Jei kartais jos nebūdavo jie, kartais tik dokumentus, o kartais tiek dokumentus, tiek ir pinigus, supakuotus voke, palikdavo UAB „( - ) “ sekretorei J. M. . Įmonės sekretorė tiesiog priimdavo voką. Kas šiame voke buvo ji tikrai nežinojo, nes jis būdavo užklijuotas. Ant jo tiesiog buvo užrašyta, kad jis skirtas jai ir ji jį pasiimdavo. Iš D. L. bei I. R. gaudama gražinamus pinigus ji jų niekad neperskaičiuodavo tiesiog paimdavo ir padėdavo į darbo kabinete esantį stalčių, atskirai nuo kitų pinigų ir prireikus juos panaudoti įmonės reikmėms iš ten paimdavo. Bankiniai pavedimai asociacijai ( - ) bei UAB ( - ) buvo daromi tik internetu. Šiuos pavedimus atlikinėjo įmonės vyr.buhalterė, kuri nieko nežinojo apie jos vykdomą nusikalstamą veiką. Pavedimams daryti jokių papildomų nurodymų niekam duoti nereikėjo ir nereikia, kadangi įmonėje yra įdiegta speciali kompiuterinė programa, kurioje yra suvestos atsiskaitymo su paslaugų ar prekių tiekėjais datos ir eiliškumo tvarka jie yra apmokami. 2005 m. pabaigoje D. L. kartu su I. R. jai pateikė asociacijos ( - ) metinę ataskaitą, kurioje buvo atvaizduoti atlikti darbai. Po šios ataskaitos pateikimo UAB „( - ) “ 2006-02-02 padarė paskutinį bankinį pavedimą ir pilnai pagal 2005 metų sutartį atsiskaitė.

662006 m. sausio mėn. 16 d. D. L. bei I. R. pasiūlius buvo sudaryta kita analogiška sutartis dėl asociacijos ( - ) reklamos paslaugų UAB „( - ) “ teikimo. Šioje sutartyje buvo nurodyta kita, t.y. mažesnė pinigų suma (59000 su PVM), kadangi tuo laikotarpiu įmonė turėjo mažiau laisvų pinigų. Ji šią sutartį sudaryti sutiko, kadangi įmonei reikėjo neapskaitytų pinigų. Šios sutarties sąlygos buvo vykdomos analogiškai kaip ir pagal 2005 metų sutartį. D. L. arba I. R. pateikus išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą, asociacijai ( - ) būdavo padaromas pavedimas, o vėliau D. L. kartu su I. R. atveždami PVM sąskaitą – faktūrą už kitą mėnesį, jai gražindavo 70 procentų pinigų sumos nuo UAB „( - ) “ jau padarytos už praėjusį mėnesį pavedimo sumos atskaičius PVM. Pagal šią sutartį UAB „( - ) “ 2006 metų laikotarpyje pilnai atsiskaitė, t.y. asociacijai ( - ) pervedė 59000 Lt., o D. L. kartu su I. R. jai sugražino 35000 Lt. grynaisiais pinigais, likusią pinigų dalį pasiliko sau.

672007-03-14 d. D. L. bei I. R. pasiūlius buvo sudaryta sutartis tarp UAB „( - ) “ bei UAB ( - ). Ši sutartis buvo analogiška kaip ir prieš tai paminėtos, pagal ją UAB ( - ) turėjo teikti UAB „( - ) “ reklamos paslaugas. Sutartyje buvo nurodyta, kad per 2007 metų laikotarpį UAB „( - ) “ į UAB ( - ) sąskaitą perves 50000 Lt. plius PVM, viso 59000 Lt., D. L. bei I. R. jai pateiks visus šią reklamą grindžiančius bei reikiamus dokumentus bei 70 procentų UAB „( - ) “ pervestų pinigų sumos atskaičius PVM. Pagal šią sutartį UAB „( - ) “ pervedė tik 47200 Lt. Likusios pinigų sumos pervesti nespėjo, nes dėl šių sandorių ikiteisminį tyrimą pradėjo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Nuo pervestos 47200 Lt sumos D. L. kartu su I. R. jai sugražino 70 procento, nuo pervestos 35400 Lt sumos be PVM, t.y. 24780 Lt., kadangi už paskutinį padarytą pavedimą D. L. bei I. R. jai gražinti pinigų nespėjo.

68Šios apklausos metu V. L. parodė, kad iš kur D. L. bei I. R. gaudavo asociacijos ( - ) bei UAB ( - ) PVM sąskaitas-faktūras, darbų atlikimo aktus, bei jai gražinamus pinigus, bei kas juos išrašinėjo ir pasirašinėjo ji tikrai nežino, o ir jai tai nerūpėjo. Ji jokio kito nei asociacijos ( - ), nei UAB ( - ) atstovo, be jau paminėtų D. L. bei I. R. , nežino. Kas tvarkė šių įmonių buhalterinę apskaitą ji taip pat nežino. Visi jai D. L. bei I. R. gražinti pinigai, t.y. 70 procentų, atskaičius PVM, nuo UAB „( - ) “ pervestų asociacijai ( - ) bei UAB ( - ) pinigų sumos buvo panaudoti UAB „( - ) “ reikmėms, įvairioms nenumatytoms išlaidoms. 2005 metais birželio mėnesį visi UAB „( - ) “ darbuotojai buvo išvežti ekskursijai į Čekiją, kurios metu dalis 2005 metais iš D. L. bei I. R. gautų pinigų buvo išleisti įmonės darbuotojų maitinimui bei pramogoms. Vėliau, 2005 metų rugsėjo mėnesį, kaip ir kasmet, buvo suorganizuotas įmonės rudeninis renginys, kurio metu taip pat iš šių gražintų pinigų įmonės darbuotojams buvo perkamas maitinimas, gėrimai, pramogos. Ir likusi neapskaitytų pinigų dalis buvo išleista 2005 m. gruodžio mėnesį Naujųjų metų renginiui, t.y. įmonės darbuotojų maitinimui, renginio vedėjų paslaugoms apmokėti. 2006 m. kovo mėnesį dalis iš D. L. bei I. R. gautų neoficialių pinigų buvo panaudota UAB „( - ) “ dešimtmečio jubiliejui, dovanoms, prizams apmokėti. Kita dalis 2006 m. rudens šventės bei darbuotojų apmokymo, vykusio Lenkijoje, daliai padengti, o kita, likusi dalis įmonės Naujametinio renginio daliai padengti. 2007 m. birželio mėnesį UAB „( - ) “ darbuotojai buvo išvežti ekskursijon į Sankt Peterburgą, tad visi už 2007 m. iki šios ekskursijos iš D. L. bei I. R. gauti „juodieji“ pinigai buvo panaudoti šios ekskursijos daliai padengti, t.y. maitinimui, pramogoms. Visi kiti likę, neapskaityti pinigai buvo išleisti UAB „( - ) “ rudeniniame renginyje, vykusiame 2007 m. rugsėjo mėnesį (t. 3, b.b.l. 104-108). Teisiamajame posėdyje kaltinamoji V. L. pilnai patvirtino šiuos savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

69Kaltinamosios UAB ,,( - ) “ atstovas V. M. pripažino juridinio asmens UAB „( - ) “ kaltę dėl šios bendrovės direktorės atliktų neteisėtų veiksmų. Be to, jis paaiškino, kad tyčios UAB ,,( - ) “ strategijoje pagrobti pinigus nebuvo. Jam, kaip įmonės darbuotojui, buvo žinoma, kad UAB ( - ) reklamavo UAB „( - ) “ logotipą ant sportinių automobilių. Šiai reklamai vykdyti buvo surašomos sutartys. 2007 m. kovo mėnesį direktorė pranešė, kad išeina iš įmonės į kitą darbą. O 2007 m. lapkričio mėnesį buvo pradėtas tyrimas, apie kurį sužinojo iš banko, kai buvo užblokuotos visos sąskaitos, ir tuo metu kreipėsi į prokurorą. Visos sumos, dėl kurių buvo pareikšti įtarimai, buvo sumokėtos į valstybės biudžetą. Pati įmonė jokių PVM mokesčių nesisavino. UAB ,,( - ) “, kaip ir kiekviena įmonė, turėjo papildomų išlaidų ir tie pinigai tikrai buvo panaudoti įmonės reikmėms. Jam yra žinoma, kad tikrai buvo organizuojamos išvykos į Čekijos kalnus, įvairūs sportiniai renginiai, kurių metu apdovanodavo dalyvius ir kita. Visa įmonės dokumentacija yra griežtai apskaityta kompiuterinėse laikmenose, yra visos sutartys. Dėl atliktų darbų apimties - tai pagal įmonės įstatatus direktorius turi teisę prisiimti įsipareigojimus, jeigu tai neliečia daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo. Žiūrint pagal įmonės apyvartą, tos sutartys buvo tinkamai atliktos direktorės įgaliojimų apimtyje. Darbuotojams nebuvo žinoma, kad buvo daromi mokėjimai pagal fiktyvias PVM sąskaitas-faktūras, bet akcininkų tikslas buvo vienas: kad jų investuotos lėšos duotų kuo didesnį pelną. Įmonė turėjo sunkumų su grynais pinigais, nes pagal bankines sutartis buvo draudžiamas bet koks judėjimas, kol nebus pabaigta išmokėti pagal lizingo sutartis. Grynų pinigų stygius įmonėje tikrai buvo jaučiamas. Juridinio asmens atstovas teigė nemanantis, kad direktorė pasisavino tuos pinigus. Pinigus ji panaudojo įmonės reikmėms.

70Be pačių kaltinamųjų parodymų, jų kaltę patvirtina ir liudytojų parodymai, byloje surinkti ir ištirti rašytiniai įrodymai.

71Liudytoja T. J. parodė, kad kaltinamoji V. L. buvusi jos darbdavė. Ji nuo 2005 m. vasario mėnesio dirba UAB ,,( - ) “ vyriausiaja buhaltere. Bendrovės finansų skyriuje dirba trys žmonės, iš kurių kiekvienas turi savo funkcijas. Ji, pagal savo darbines funkcijas, sudarinėja finansinę atskaitomybę, koordinuoju, tikrina ar visos ūkinės operacijos atliktos teisingai bei atlieka kitus darbus pagal pareigybines instrukcijas. Įmonės ( - ) ir ( - ) jai yra žinomos. Su jomis UAB „( - ) “ turėjo sutartis dėl paslaugų teikimo.Buhalterijoje buvo gaunamos PVM sąskaitos-faktūros. Ji tikrindavo, kad jose nurodytos sumos neviršytų sutartyje numatytų leistinų sumų, o finansininkė V. T. , suėjus terminui, paruošdavo tų mokėjimų pavedimus. Pavedimą V. L. patvirtindavo pirmuoju parašu, o ji (T. J. ) - antruoju ir tuomet būdavo atliktas bankinis pavedimas. Pagal bendrovėje nustatytą tvarką, sutartys yra pateikiamos į sekretoriatą, o PVM sąskaitos-faktūros gaunamos paštu. Tikrindama PVM sąskaitas-faktūras ji neturi galimybės matyti ar realiai darbai pagal sudarytas sutartis yra vykdomi. Apmokėjimai atliekami pagal pateiktus dokumentus. PVM deklaracijos taip pat ruošiamos pagal esančius dokumentus. Įmonių ( - ) ir ( - ) PVM sąskaitos-faktūros buvo įtrauktos į UAB ,,( - ) “ buhalterinę apskaitą. Vėliau, ji gavo nurodymą šių įmonių PVM sąskaitas-faktūras ištraukti iš apskaitos ir patikslinti PVM ir Pelno mokesčio deklaracijas, kas ir buvo padaryta. Su Valstybine mokesčių inspekcija yra atsiskaityta pilnai. Mokestinių įsiskolinimų bendrovė neturi.

72Liudytojas D. L. parodė, kad jį su kaltinamąja V. L. siejo darbiniai verslo santykiai. Ji dirbo statybų bendrovėje UAB ,,( - ) “, kurią jie reklamuodavo per automobilių sportą - buvo sudaromos sutartys ir vykdoma pasyvi reklama per automobilių sportą, per visuomenines masines informacijos priemones, masinius renginius. 2005-2006 m. jis dirbo asociacijoje ( - ), buvo valdybos narys, turėjo įgaliojimus sudaryti sutartis su kitomis įmonėmis dėl reklamos teikimo. Su UAB „( - ) “ direktore V. buvo sutarta, kad reklamuos jų įmonės prekinį ženklą per automobilių sportą, t.y. bus klijuojami lipdukai ant automobilių, ant sportininkų aprangos bus išsiuvinėti įmonės logotipai, bus reklamuojamos įmonės teikiamos paslaugos. Vėliau, pagal sutartis, būdavo įmonei pateikiamos išsamios ataskaitos ir reklamos priėmimo-perdavimo aktas, kuriuose visi darbai buvo detaliai aprašyti, prie jų pridėtos nuotraukos. Asociacijos ( - ) pirmininkė buvo I. R. , tačiau kuris iš jų sudarė sutartis UAB ,,( - ) “neprisimena. Dėl reklamos tarėsi jis pats, derino sutarties sąlygas, tačiau kas vežė UAB „( - ) “ direktorei pasirašyti sutartį neprisimena. Teisme perskaičius 2005-02-07 Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį ( t.2 b.l. 25-28), liudytojas parodė, kad I. R. , kaip asociacijos ( - ) pirmininkė, pasirašė šią sutartį, tačiau kas ją pateikė UAB „( - ) “ direktorei neprisimena, kaip ir neprisimena ar šią sutartį jau buvo pasirašiusi I. R. . PVM sąskaitas-faktūras į UAB ,,( - ) “ veždavo jis arba I. R. . Jis gi teigė neprisimenantis, ką buvo sutaręs su UAB „( - ) “ direktore dėl atsiskaitymo pagal sutartis, tačiau tikrai žino, kad UAB „( - ) “ niekada nebūdavo grąžinami grynieji pinigai. Jam nėra suprantama kodėl V. L. teigia, kad pagal PVM sąskaitas-faktūras UAB ,,( - ) “ buvo grąžinta dalis grynųjų pinigų. Atliktų darbų ataskaitas jie pateikdavo metų pabaigoje, prie kurių būdavo pridedama ir vizualinė medžiaga. Jam nežinoma apie UAB ,,( - ) “ grąžintus 70 procentų be PVM nuo sumos, kuriai buvo sudaryta sutartis. UAB ( - ), kaip audito kompanija, jų įmonėje tvarkė buhalterinę apskaitą.

73Liudytoja I. R. parodė, kad ją su V. L. , kaip UAB „( - ) “ direktore, siejo darbiniai santykiai. 2005-2006 metais ji (I. R. ) buvo asociacijos ( - ) pirmininkė. Asociacija ieškojo įmonių, kurios norėtų reklamuotis per automobilių sportą. Ši reklama buvo labai populiari, nes ji vykdoma per televiziją, internetą, sportininkų aprangas, sportinius automobilius. Reklama buvo vykdoma ir užsienyje. D. L. papasakodavo apie reklamą, aptardavo sutarties sąlygas. Tokiu būdu buvo reklamuojama ir UAB ,,( - ) “, su kuria buvo pasirašyta sutartis. Sutartyje buvo numatytos sąlygos, kaip bus vykdoma reklama, kad metų gale apie tai bus teikiamos ataskaitos su nuotraukomis. Ji, kaip asociacijos pirmininkė, pasirašydavo sutartis su įmonėmis. Sutarties sąlygas dažniausiai aptardavo D. L. , jai dalyvaujant. Neprisimena ar su D. L. važiavo į UAB „( - ) “ buveinę pasirašyti sutarties, tačiau būdavo tokių atvejų, jei ji vykti negalėdavo, tai D. į UAB ,,( - ) “ nuveždavo jos jau pasirašytus dokumentus, bet ar tai buvo sutartys, ji prisiminti negali. Atsiskaitymai pagal sutartis visada vykdavo pavedimu, PVM sąskaitą-faktūrą ji pati pasirašydavo. Niekada nebuvo tokių atvejų, kad būtų grąžinami grynieji pinigai UAB „( - ) “. PVM sąskaitos-faktūros suma buvo nurodoma pagal atliktus darbus, pagal reklamos kiekį. Kiekvieną mėnesį apie atliktus darbus buvo renkama medžiaga kompiuteryje, bet ataskaita būdavo pateikiama metų pabaigoje. UAB ( - ) tvarkė asociacijos ( - ) buhalterinę apskaitą. UAB ( - ) buvo sudariusi sutartį su UAB ,,( - ) “ dėl reklamos., tačiau kas buvo UAB ( - ) vadovas neprisimena, su šios įmonės darbuotojais ji nebendravo.

74Kaip matyti iš kratos protokolo (t.1, b.l.26-27), atlikus kratą UAB „( - ) “ patalpose, adresu ( - ), buvo rasta ir paimta PVM sąskaitos-faktūros, sutartys, atliktų darbų aktai, t.y. PVM sąskaitos – faktūros: - 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - );- 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ); - 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ); - 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ); - 2005-12-23 ( - )Nr. ( - ); - 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ); - 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ); - 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ); - 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ); - 2007-04-27 ( - ) Nr. ( - ); - 2007-06-29 ( - ) Nr. ( - ); - 2007-07-31 ( - ) Nr. ( - ); - 2007-08-31 ( - ) Nr. ( - ); - 2007-09-28 ( - ) Nr. ( - ). Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartys: 2005-02-07 d. paslaugų pirkimo pardavimo sutartis (be numerio); 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartis (be numerio); 2007-03-14 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio). Įvykdytų darbų aktai: 2005-12-30 d. įvykdytų darbų aktas; 2006-03-17 įvykdytų darbų aktas; 2006-05-17 įvykdytų darbų aktas; 2006-04-19 įvykdytų darbų aktas; 2006-06-12 įvykdytų darbų aktas; 2006-06-30 įvykdytų darbų aktas bei banko sąskaitų išrašų kopijos (t.1, b.l.28-51, t.2, b.l.36-49, 67-81).

75Iš reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2008 09 18 dieną iš UAB „( - ) “ buvo paimtos Pelno (nuostolio) ataskaitų kopijos už 2005, 2006 metus (t.1,b.l.70-73).

76Be to, byloje iš Vilniaus apskrities VMI pateikti UAB „( - ) “ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2005-2006 metus (t. 1, b.l. 80-158) bei UAB „( - ) “ PVM deklaracijos už laikotarpį nuo 2005-02-01 iki 2007-09-31 (t. 2.,b.b.l. 82-95).

772007-11-05 kaltinamosios V. L. asmens kratos metu paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Nokia 6300“, IMEI ( - ), su SIM kortele Nr. ( - ) (t.2, b.l.130), kuriuo, kaip matyti iš 2007 11 12 apžiūros protokolo (t.3, b.l.41-51) V. L. bendravo ir su D. L. bei I. R. .

78Atlikus UAB „( - ) “ ūkinės-finansinės veiklos tyrimą, 2008 10 03 FNTT prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus Specialisto išvada Nr. ( - ), nustatyta, kad pagal tyrimui pateiktus apskaitos registrus, UAB „( - ) “ į 2005, 2006 ir 2007metų apskaitos registrus įtraukė neįvykusių ūkinių operacijų duomenis su asociacija ( - ) ir UAB ( - ) iš viso už 236000 Lt., iš jų: paslaugos – 200 000 Lt ir 36 000 Lt PVM. Iš jų:

791. Pagal 9 PVM sąskaitas faktūras įformintas asociacijos ( - ) vardu UAB „( - ) “ į 2005 ir 2006 m. apskaitos registrus įtraukė iš viso 177 000 Lt., iš jų: paslaugos – 150 000 Lt ir 27 000 Lt PVM:

80Už 2005 m. iš viso – 118 000 Lt., iš jų paslaugos – 100 000 Lt, PVM – 18 000 Lt.,

81Už 2006 m. iš viso – 59 000 Lt, iš jų paslaugos – 50 000 Lt., PVM – 9 000 Lt.

822. Pagal 5 PVM sąskaitas faktūras įformintas UAB ( - ) vardu, UAB „( - ) “ į 2007 m. apsakitos registrus įtraukė iš viso 59 000 Lt., iš jų: paslaugos – 50 000 Lt ir 9000 Lt PVM.

83UAB „( - ) “ įtraukus neatitinkančias tikrovės 14 PVM sąskaitų faktūrų išrašytų asociacijos ( - ) ir UAB ( - ) vardu neįvykusių ūkinių operacijų duomenis į bendrovės 2005-2007 m. sąnaudas, nepagrįstai 200 000 Lt padidino bendrovės pardavimų sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną, iš jų: už 2005 m. 100 000 Lt., už 2006 m. – 50 000 Lt, už 2007 m. – 50 000 Lt. Tuo UAB „( - ) “ pažeidė 2001 12 20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr.IX-675 11 str. 4 d. reikalavimą – „Išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais“, nes realiai paslaugos iš asociacijos ( - ) ir UAB ( - ) gautos nebuvo.

84Be to, bendrovė neįvykusioms ūkinėms operacijoms pagrįsti, buhalterinėje apskaitoje panaudojo tikrovės neatitinkančius, neturinčius juridinės galios apskaitos dokumentus (minėtas 14 PVM sąskaitų faktūrų), kuriose nurodytas pagrindinis rekvizitas apie įvykusias ūkines operacijas neatitinka tikrovės, nes PVM sąskaitose faktūrose įformintos paslaugos realiai atliktos nebuvo. Tuo UAB „( - ) “ pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d, kuris nustato, kad: "į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu" bei Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 3 d., kuris nurodo, kad: "įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus...", nes minėtose PVM sąskaitose faktūrose nurodytas vienas iš pagrindinių rekvizitų: - "ūkinių operacijų turinys" neatitinka tikrovės.

85UAB "( - ) ", pažeidžiant Lietuvos Respublikos 2002-03-05 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr.IX-751 58 str. l d.: "PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo PVM...<>... už įsigytas... <>...paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti šio PVM mokėtojo veiklai", bei 64 str. 1 d. nuostatą: "Pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą. Turimoje PVM sąskaitoje-faktūroje ši suma turi būti išskirta, o PVM mokėtojas nurodytas kaip prekių ir (arba) paslaugu pirkėjas... <>... Turima PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti visus šio Įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus...", pateiktose Valstybinei mokesčių inspekcijai už 2005 m. kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., už 2006 m. kovo, balandžio, gegužės, birželio mėn. PVM deklaracijose neteisingai atvaizdavo pirkimo PVM bei PVM atskaitas, nes realiai ūkinės operacijos su asociacija ( - ) nebuvo įvykę, o UAB "( - ) " iš asociacijos ( - ) paslaugų nepirko. UAB "( - ) " pateiktose Valstybinei mokesčių inspekcijai PVM deklaracijose už 2007 m. balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius neteisingai atvaizdavo pirkimo PVM bei PVM atskaitas, nes realiai ūkinės operacijos su UAB ( - ) nebuvo įvykę, o UAB "( - ) " iš bendrovės ( - ) paslaugų nepirko.

86UAB "( - ) " buhalterinės apskaitos registruose už 2005 m. kovo, balandžio, spalio, lapkričio ir gruodžio mėn., už 2006 m. kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėn. bei už 2007 n. balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius ir finansinėje atskaitomybėje už 2005-2006 m., pagal tikrovės neatitinkančius dokumentus, t.y. 9 PVM sąskaitas faktūras, įformintas asociacijos ( - ) vardu, bei 5 PVM sąskaitas faktūras, įformintas bendrovės ( - ) vardu, pažeidus tyrimo metu nurodytus įstatymus, buhalterinėje apskaitoje įrašė duomenis apie realiai neįvykusias ūkines operacijas, susijusias su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros pasikeitimu, iškreipiant tikrąja bendrovės komercine, finansine būkle bei duomenį apie turtą, nuosavybę ir įsipareigojimus. Dėl to už 2005 ir 2006 ūkinius finansinius metus negalimi iš dalies nustatyti UAB "( - ) " turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimu dydžio ir struktūros.

87UAB "( - ) " pagal 9 PVM sąskaitas faktūras, įformintas asociacijos ( - ) vardu bei 5 PVM sąskaitas faktūras, įformintas bendrovės ( - ) vardu, tikrovės neatitinkančius neįvykusių ūkinių operacijų duomenis nepagrįstai įrašė į apskaitos registrus, apskaitė ir į PVM atskaitą įtraukė bei VMI deklaravo iš viso 36.000 Lt pirkimo PVM, iš jų:

88Už 2005 m.:

89už 2005 m. kovo mėn.

901.800,00 Lt,

91už 2005 m. balandžio mėn.

923.600,00 Lt,

93už 2005 m. spalio mėn.

941.800,00 Lt,

95už 2005 m. lapkričio mėn.

961.800,00 Lt,

97už 2005 m. gruodžio mėn.

989.000,00 Lt.

99Už 2006 m.:

100už 2006 m. kovo mėn.

1013.600,00 Lt,

102už 2006 m. balandžio mėn.

1031.800,00 Lt,

104už 2006 m. gegužės mėn.

1051.800,00 Lt,

106už 2006 m. birželio mėn.

1071.800,00 Lt.

108Už 2007 m.:

109už 2007 m. balandžio mėn.

1101.800,00 Lt,

111už 2007 m. birželio mėn.

1121.800,00 Lt,

113už 2007 m. liepos mėn.

1141.800,00 Lt,

115už 2007 m. rugpjūčio mėn.

1161.800,00 Lt,

117už 2007 m. rugsėjo mėn.

1181.800,00 Lt ( 16 priedas).

119Tuo UAB "( - ) " pažeidė 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 58 str. ld.: "PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo PVM...<>... už įsigytas... <>...paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti šio PVM mokėtojo veiklai", bei 64 str. 1 d. nuostatą: "Pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą. Turimoje PVM sąskaitoje-faktūroje ši suma turi būti išskirta, o PVM mokėtojas nurodytas kaip prekių ir (arba) paslaugu pirkėjas... <>... Turima PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti visus šio Įstatymo ir kitųjį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus... ".

120Pagal 9 PVM sąskaitas faktūras, įformintas asociacijos ( - ) vardu bei 5 PVM sąskaitas faktūras, įformintas bendrovės ( - ) vardu UAB "( - ) " į PVM atskaitą įtraukė ir Vilniaus apskrities VMI pateiktose už 2005 m. kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., už 2006 m. kovo, balandžio, gegužės, birželio mėn. bei už 2007 m. balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius pridėtinės vertės mokesčio deklaracijose įsigytų prekių ir paslaugų dalyje padidino pirkimo PVM sumas, įrašė neteisingus duomenis apie pirktas paslaugas. Kadangi realiai paslaugos nebuvo įsigytos, o buvo tik įforminti jų pirkimo dokumentai, UAB "( - ) " pateiktose VMI PVM deklaracijose už 2005 m. kovo, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., už 2006 m. kovo, balandžio, gegužės, birželio mėn. bei už 2007 m. balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius nepagrįstai padidino pirkimo PVM sumas tuo sumažino mokėtina i biudžetą PVM iš viso: 36.000,00 Lt. iš jų:

121Už 2005 m. iš viso:- 18.000 Lt, iš jų: už kovo mėn. -1.800 Lt, už balandžio mėn. - 3.600 Lt,

122už spalio mėn.-l.800,00 Lt,už lapkričio mėn.-l.800,00 Lt, už gruodžio mėn.-9.000,00 Lt.

123už 2006 m. iš viso:- 9.000 Lt, iš jų: už kovo mėn. -3.600 Lt, už balandžio mėn. -1.800 Lt,

124už gegužės mėn. -1.800Lt, už birželio mėn. -1.800 Lt.

125už 2007 m. iš viso:- 9.000 Lt, iš jų: už balandžio mėn. -1.800 Lt, už birželio mėn. -1.800 Lt,

126už liepos mėn. -1.800 Lt, už rugpjūčio mėn. -1.800 Lt, už rugsėjo mėn. -1.800 Lt.

127Pagal 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (galioja nuo 2002-07-01) 123 straipsnio 2 dalies reikalavimą: "jeigu PVM mokėtojas nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), apskaičiuojama papildomai mokėtina PVM suma, kuria atitinkamai didinama mokėtina į biudžetą PVM suma" bendrovei UAB "( - ) " už 2005-2007 m. apskaičiuojama papildomai mokėtina į biudžetą iš viso: 36.000 Lt PVM suma, iš jos: už 2005 m. kovo - gruodžio mėn. -18.000 Lt, už 2006 m. kovo-birželio mėn. -9.000 Lt, už 2007 m. kovo - birželio mėn.-9.000 Lt PVM. Atitinkamai 36.000 Lt didinama mokėtina į biudžetą PVM suma iš jos: už 2005 m. kovo - gruodžio mėn. - 18.000 Lt, už 2006 m. kovo-birželio mėn. -9.000 Lt, už 2007 m. kovo - birželio mėn.-9.000 Lt

128Tyrimo metu nustatyta, kad UAB "( - ) " neturinčių juridinės galios 14 PVM sąskaitų faktūrų išrašytų asociacijos ( - ) ir UAB ( - ) vardu duomenis apskaitos sąnaudų registruose įrašė į 2005 - 2007 m. bendrovės sąnaudas, nepagrįstai 200.000,00 Lt padidinus bendrovės pardavimų sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną, iš jų: už 2005 m.-100.000,00 Lt, už 2006 m.- 50.000,00 Lt, už 2007 m. - 50.000,00 Lt (11 ir 12 priedai). Tuo UAB "( - ) " pažeidė 2001-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 11 str. 4 dalies reikalavimą - "Išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais", nes realiai paslaugos iš asociacijos ( - ) ir UAB ( - ) gautos nebuvo. UAB "( - ) " Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose Pelno (nuostolių) ataskaitose už 2005 ir 2006 m. pateikė neteisingus duomenis apie patirtas sąnaudas: už 2005 - 100.000 Lt ir 2006 m. - 50.000 Lt, bei gautą pelną, nes finansinėje atskaitomybėje buvo atvaizduotos ūkinės finansinės operacijos su asociacija ( - ) ir UAB ( - ), kurios realiai nebuvo įvykę.

129Pagal tyrimui pateiktą UAB "( - ) " 2007-11-28 buhalterinę pažymą pagal 5 PVM sąskaitas faktūras, įformintas bendrovės ( - ) vardu: "už 2007 ūkinius metus "bendrovė sąnaudas apskaičiuos kaip neleidžiamus atskaitymus", tai yra neįtrauks į 2007 m. bendrovės pardavimų sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną (17 priedas).

130Vadovaujantis 2001-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr.IX-675 17 str. 1 dalies nuostata bendrovei "( - ) " nepripažįstama sąnaudomis už 2005 - 100.000 Lt ir už 2006 m. - 50.000 Lt, atitinkamai mažinamos bendrovės UAB "( - ) " 2005 m. sąnaudos- 100.000 Lt ir 2006 m. sąnaudos- 50.000 Lt. Šio įstatymo 5 str. 1 dalies nuostatos pagrindu bendrovei UAB "( - ) " papildomai apskaičiuojama 22.500 Lt (150.000 x 15%) pelno mokesčio suma, išjos: už 2005 m. - 15.000 Lt (100.00Lt x 15%=15.000 Lt) ir už 2006 m. -7.500 Lt (50.000 Lt x 15 % =7.500 Lt) kurią UAB "( - ) " privalo deklaruoti VMI bei sumokėti į biudžetą (t.2,b.l.5-12, 13-96).

131Teismas, vertindamas byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumą, daro išvadą, kad kaltinamosios V. L. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 183 str. 2 dalį. Byloje nustatyta, kad kaltinamoji V. L. , būdama UAB „( - ) “ direktore (t.2, b.l.18-21), ir šių užimamų pareigų pagrindu savo žinioje, teisėtai valdydama bendrovės turtą ir bei šio turto atžvilgiu turėdama teisiškai apibrėžtus įgalinimus, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, 2005 m. vasario – 2007 m. rugsėjo mėn. laikotarpiu, pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą - UAB „( - ) “ priklausančius atitinkamai 118000 litų, 59 000 litų bei 35 400 litų (2005 m. vasario - 2006 m. vasario mėn.; 2006 m. sausio – 2006 m. birželio mėn.,; 2007 m. kovo – 2007 m. rugsėjo mėn.).

132Kaip matyti iš byloje ištirtų įrodymų, V. L. iš organizuotos grupės narių, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas išskirtas, įgydavo žinomai suklastotas realiai jokios ūkinės veiklos nevykdančių bendrovių PVM sąskaitas-faktūras bei kitus buhalterinius dokumentus, kuriuose buvo nurodyta apie UAB “( - ) ” neva perkamas reklamos paslaugas bei prekes iš tokių bendrovių kaip Asociacijos ( - ) ir UAB ( - ). Po to, V. L. bendrovės finansininkei T. J. nurodydavo šiuos buhalterinius dokumentus įtraukti į UAB “( - ) ” buhalterinę apskaitą bei padaryti mokėjimus fiktyvioms bendrovėms pagal pateikiamas PVM sąskaitas-faktūras. Atlikus UAB “( - ) ” šiuos mokėjimus, organizuotos grupės nariai tuos pinigus išgrynindavo ir atskaičius tiksliai tyrimo metu bei teisme nenustatytą pinigų sumą už “atliktas paslaugas”, perduodavo V. L. ..

133Kaltinamoji V. L. pripažindama aukščiau išdėstytą “pinigų judėjimo mechanizmą”, neigia pasisavinusi jos žinioje buvusį didelės vertės turtą –118000 litų, 59 000 litų ir 35 400 litų, motyvuodama tuo, kad visi pinigai, kurie buvo tokiu būdu išgryninami bei jai perduodami per organizuotos grupės narius, buvo naudojami bendrovės reikmėms, t.y. buvo organizuojamos bendrovės darbuotojams ekskursijos, apmokamos kelionės bei kitos pramogos. Tačiau, teismas, vertindamas pagal baudžiamojo kodekso nuostatas kaltinamosios V. L. veiksmus, daro išvadą, kad jie pilnai atitinka LR BK 183 str. 2 dalį, t.y. ji pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą- UAB ”( - ) ”- turtą.

134LR BK 183 str. numatyta nusikaltimo sudėtis yra materiali, t.y. vertinama pagal padarinius ir ji yra laikoma baigta nuo to momento kai kaltininkas įgyja realią galimybę pasisavintu ar kitokiu būdu užvaldytu svetimu turtu disponuoti ar kitaip jį valdyti. Taip teismams yra išaiškinęs ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senatas 1998 12 22 Nutarime Nr.8 ”Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose (BK 274 ir 275 str.)”, o, būtent, ”pasisavinimas laikomas baigtu neteisėtai užvaldžius svetimą turtą ir turint realią galimybę juo naudotis ar disponuoti. Pasisavinus kaltininko žinioje esantį turtą, tolimesni kaltininko veiksmai su juo (padovanojimas, pardavimas ir pan.) veikos kvalifikavimui reikšmės neturi (11 punktas). Kaltininko žinioje esančio svetimo turto pasisavinimas yra padaromas tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai. Ši nuostata baudžiamosios teisės teorijoje yra nepakitusi ir įsigaliojus naujajam baudžiamajam kodeksui. Taigi, nagrinėjamu atveju kaltinamoji V. L. jos žinioje buvusį svetimą turtą pasisavino, t.y. nusikaltimą baigė tuo metu, kai ji iš organizuotos grupės narių paėmė grynuosius pinigus. Todėl tolimesnis šių pinigų likimas jokios įtakos neturi kvalifikuojant V. L. veiksmus. Tai gali būti vertinama kaip nusikalstamos veikos padarymo motyvas, ką savo parodymais ir patvirtino pati kaltinamoji, kad su pasiūlymu pagal fiktyvias PVM sąskaitas-faktūras išgryninti bendrovės pinigus sutiko todėl, kad bendrovės veiklai trūko grynųjų pinigų. Svarbu pažymėti ir tai, kad bylos įrodymai neabejotinai leidžia teigti, kad V. L. suprato savo veiksmų priešingumą teisei, sąmoningai juos atliko ir norėjo taip veikti, t.y. veikė tiesiogine tyčia.

135Be to, teismas daro išvadą, kad kaltinamosios V. L. veiksmai teisingai kvalifikuoti ir pagal LR BK 182 str. 1 dalį. Byloje ištirti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad V. L. , veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, 2005 m. vasario – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, veikdama vieninga tyčia, apgaule UAB „( - ) “ naudai panaikino turtinę prievolę į valstybės biudžetą sumokėti 18 000 Lt, 9 000 Lt bei 9000 Lt PVM. Byloje nustatyta, kad V. L. , žinodama, kad PVM sąskaitos-faktūros bei prie jų pateikti kiti dokumentai yra suklastoti, nurodė bendrovės finansininkei, pastarajai apie tai nežinant, įtraukti fiktyvius dokumentus į bendrovės buhalterinę apskaitą bei į į PVM deklaracijas bei pateikti jas VMI, ir tokiu būdu už UAB “( - ) “ tariamai pirktas paslaugas bei tariamai sumokėtą pirkimo pridėtinės vertės mokestį, padidinus bendrovės pirkimo PVM ir tuo pačiu sumažinus į valstybės biudžetą UAB “( - ) ” mokėtiną pridėtinės vertės mokestį, panaikino turtinę prievolę sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 18 000 Lt, 9 000 Lt bei 9000 Lt PVM.

136Pažymėtina ir tai, kad teismas kritiškai vertina kaltinamosios V. L. parodymus apie tai, kad ji tikėjosi, kad fiktyviose PVM sąskaitose-faktūrose nurodomos PVM sumos bus sumokėtos į valstybės biudžetą tas sąskaitas-faktūras išrašiusių bendrovių. V. L. pagal savo išsilavinimą ir užimamų pareigų, kaip ūkio subjekto vadovo, pobūdį turėjo žinoti Pridėtinės vertės mokesčio esminę sąlygą, t.y. tai, kad pridėtinės vertės mokestis yra mokamas tik įvykus realioms ūkinėms operacijoms tarp ūkio subjektų. Šiuo atveju tiek ji pati patvirtino, tiek ir kiti bylos duomenys įrodo, jog tarp UAB ”( - ) ” ir Asociacijos ( - ), bei UAB ( - ) jokių ūkinių operacijų neįvyko, realiai reklamos paslaugos nebuvo pirktos. Atsižvelgiant į tai, nebuvo jokio pagrindo netgi prielaidai, kad valstybei bus sumokėtas pridėtinės vertės mokestis.

137Teismas pripažįsta pagrįstai inkriminuotą kaltinamąjai V. L. ir LR BK 182 str. 1 dalį dėl pelno mokesčio sukčiavimo. Byloje įrodyta, kad V. L. nurodymu į UAB ”( - ) “ buhalterinę apskaitą įtraukti suklastoti dokumentai apie tariamai šios bendrovės patirtas sąnaudas perkant paslaugas iš Asociacijos ( - ) bei UAB ( - ), neteisėtai buvo naudojami apskaičiuojant bendrovės pelną bei pelno mokestį, t.y. nepagrįstai buvo sumažintas pelno mokestis už 2005 metus 15000 Lt, už 2006 metus – 7500 Lt sumai, kurį privalėjo sumokėti į valstybės biudžetą. Nepagrįstai padidinus sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną, priskaičiuota mažiau pelno mokesčio mokėtino biudžetui, tai yra tokiu būdu V. L. apgaule panaikino turtinę prievolę sumokėti valstybei aukščiau nurodytą sumą pelno mokesčio.

138Be to, teismas pripažįsta pilnai įrodyta ir V. L. inkriminuotą nusikalstamą veiką pagal LR BK 300 str. 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10) bei LR BK 300 str. 3 dalį.

139Byloje nustatyta, kad V. L. , veikdama vieninga tyčia, bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelė turtinė žala UAB „( - ) “ atitinkamai 118 000 litų, 59 000 litų ir 47 200 sumai.

140Kaltinamosios V. L. veiksmai teisingai kvalifikuoti ir pagal LR BK 300 str. 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10) bei LR BK 300 str. 1 dalies redakciją, galiojančią nuo 2006 02 11 dienos, dėl PVM bei pelno mokesčio deklaracijų suklastojimo bei jų panaudojimo. Byloje įrodyta, kad kaltinamoji V. L. , žinodama, kad pagal fiktyvias PVM sąskaitas faktūras bei prie jų pridėtus atliktų darbų aktus, paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, tarp UAB „( - ) “ bei aukščiau nurodytų bendrovių, jokie sandoriai realiai nėra įvykę, pagal šiuos dokumentus nurodė vyr.finansininkei T. J. užpildyti pridėtinės vertės bei pelno mokesčio deklaracijas bei pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai, ką pastaroji, nežinodama apie nusikalstamą veiką, ir padarė.

141Teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus daro išvadą, kad kaltinamosios V. L. veiksmai teisingai kvalifikuoti ir pagal LR BK 222 str. 1 dalį, t.y. ji, , veikdama bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, 2005 - 2006 metais, veikdama vieninga tyčia, apgaulingai tvarkė UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, - ji, būdama UAB „( - ) “, direktore, pažeisdama Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad “į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ir 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad “Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 2005 - 2006 metų laikotarpiu, žinodama, kad tarp asociacijos ( - ) ir UAB „( - ) “ realiai neįvyko jokių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą įtraukė pačios bei organizuotos grupės narių suklastotus tikrus dokumentus - asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2005-03-14 ( - ) Nr. ( - ), 2005-04-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-10-24 ( - ) Nr. ( - ), 2005-11-29 ( - ) Nr. ( - ), 2005-12-23 ( - ) Nr. ( - ), 2006-03-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-04-19 ( - ) Nr. ( - ), 2006-05-17 ( - ) Nr. ( - ), 2006-06-12 ( - ) Nr. ( - ) bei prie jų pridedamas: 2005-02-07 d. paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2005-12-30 d. įvykdytų darbų aktą, 2006-01-16 paslaugų pirkimo pardavimo sutartį (be numerio), 2006-03-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-05-17 įvykdytų darbų aktą, 2006-04-19 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-12 įvykdytų darbų aktą, 2006-06-30 įvykdytų darbų aktą, kuriuose buvo nurodyti melagingi duomenys, kad UAB „( - ) “ pirko paslaugas iš asociacijos ( - ) ir už jas apmokėjo, dėl to nebuvo galima iš dalies nustatyti tikrosios UAB „( - ) “ 2005-2006 m. veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

142Dėl UAB „( - ) “ pareikštų kaltinimų

143Juridiniam asmeniui UAB „( - ) “ pareikšti įtarimai pagal LR BK 20 str. 2 d. 182 str. 1 d.; 20 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10); 300 str. 1 d. bei 20 str. 2 d. ir 222 str. 1 dalį.

144Ikiteisminio tyrimo metu UAB „( - ) “, kaip juridiniam asmeniui pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo PVM ir Pelno mokesčio pagal LR BK 182 str. 1 dalį. Teismas, ištyręs byloje surinktų įrodymų visumą daro išvadą, kad UAB „( - ) “ pagrįstai buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn pagal minėtą baudžiamąjį įstatymą ir pareikšti jai įtarimai.

145LR BK 20 str. 2 dalyje yra nustatytos juridinio asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn sąlygos, t.y. juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę: 1) atstovauti juridiniam asmeniui arba 2) priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba 3) kontroliuoti juridinio asmens veiklą. Nagrinėjamu atveju visos šios sąlygos yra nustatytos. V. L. neteisėtų veiksmų pasėkoje UAB „( - ) “ nesumokėjo privalomų mokesčių valstybei. V. L. visas nusikalstamas veikas padarė būdama UAB „( - ) “ direktore. 1996 m. kovo 4 d. priimta į UAB „( - ) “ direktorės pareigas, kurias ji užėmė iki 2007 m. lapkričio 14 dienos (t.2, b.l.18-21), o pagal teisės aktus bei bendrovės Įstatus jai buvo suteikta teisė veikti jos vardu. Taigi, V. L. , darydama jai inkriminuotas nusikalstamas veikas, veikė UAB „( - ) “ vardu, visas sutartis su minėtomis bendrovėmis pasirašė UAB „( - ) “ vardu, valstybinei mokesčių inspekcijai PVM bei metinės pelno mokesčio deklaracijos tap pat buvo pateiktos juridinio asmens – UAB „( - ) “ vardu. Todėl teismas pripažįsta pilnai įrodyta, kad UAB „( - ) “ 2005 m. vasario – 2006 m. sausio mėn. apgaule panaikino turinę prievolę į valstybės biudžetą sumokėti 18 000 litų, laikotarpyje nuo 2006 m. sausio – liepos mėn. laikotarpiu apgaule panaikino turtinę prievolę sumokėti 9000 litų litų bei 2007 m. kovo – spalio mėn. laikotarpiu apgaule panaikino turtinę prievolę sumokėti 9000 litų PVM į valstybės biudžetą bei 2005 m. vasario – 2006 m. rugsėjo mėnesių laikotarpiu ir 2006 m. sausio – 2007 m. spalio mėnesių laikotarpiu – apgaule panaikino turtinę prievolę sumokėti atitinkamai 15000 litų ir 7500 litų pelno mokesčio į valstybės biudžetą..

146Be to, teismas daro išvadą, kad UAB „( - ) “ veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 300 str. 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10) ir dabar galiojančią LR BK 300 str. 1 dalį dėl PVM bei pelno mokesčio deklaracijų suklastojimo bei jų realizavimo. Pažymėtina ir tai, kad kaltinamojo juridinio asmens UAB „( - ) “ veika teisingai kvalifikuota ir pagal LR BK 222 str. 1 dalį – įtraukus į bendrovės buhalterinę apskaitą fiktyvias PVM sąskaitas faktūras bei prie jų pridedamus buhalterinės apskaitos dokumentus, pagal kuriuos realiai ūkinės operacijos tarp ūkio subjektų neįvyko, nebuvo galima iš dalies nustatyti tikrosios UAB „( - ) “ 2005-2006 m. veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

147Bausmės skyrimo motyvai

148Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, jo atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes (LR BK 54 str. 2 dalis).

149Kaltinamoji V. L. įvykdė 17 nusikalstamų veikų, iš kurių, vertinant jas pagal LR BK 11 str. nuostatos, trys veikos (BK 183 str. 2 d. – 3 veikos epizodai) priskiriamos prie sunkių, keturios veikos ( BK 300 str. 2 d. - Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10 - 1 veikos epizodas; 300 str. 3 d. – 2 veikos epizodai; 222 str. 1 d. – 1 veikos epizodas) priskiriamos prie apysunkių nusikaltimų, dešimt veikų (BK 300 str. 1 d. - Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10 – 1 veikos epizodas; 182 str. 1 d. – 5 veikos epizodai ir 300 str. 1 d. – 4 veikos epizodai- prie nesunkių nusikaltimų.

150Baudžiamasis įstatymas už kaltinamosios padarytus sunkius nusikaltimus, numatytus LR BK 183 str. 2 dalyje ir apysunkius nusikaltimus, numatytus LR BK 300 str. 2 d., (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10) ir BK 300 str. 3 dalyje, numato vienintelę bausmės rūšį – laisvės atėmimą. Visos nusikalstamos veikos padarytos tyčia ir dėl savanaudiškų paskatų.

151Kaltinamosios V. L. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, kad ji kalta prisipažino pilnai ir dėl įvykdyto nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.), savo noru atlygino žalą (LR BK 59 str. 1 d. 3 p.), jos atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad nusikalstamas veikas padarė, veikdama bendrininkų grupėje (LR BK 60str. 1 d. 1 p.).

152Įvertinant tai, kad nustatyta kaltinamosios V. L. atsakomybę sunkinanti aplinkybė, bei nesant būtinų sąlygų LR BK 62 str. nuostatų taikymui ir švelnesnės nei įstatyme numatyta bausmės skyrimui, teismas sprendžia dėl BK 54 str. 3 dalies taikymo kaltinamosios atžvilgiu bei švelnesnės bausmės nei numatyta jai inkriminuotų nusikaltimų sankcijoje skyrimo.

153V. L. praeityje neteisa (t.3,b.l.74-75), administracinėmis nuobaudomis nebausta (t.3,b.l.76), turi aukštąjį išsilavinimą, šeimą, duomenų apie ankstesnius jos teisės pažeidimus, susijusius su užimamomis pareigomis, byloje nėra, 2009 metais jai diagnozuotas onkologinis susirgimas (t. 4,b.l.124). Nusikaltimai padaryti 2005-2007 metų laikotarpyje, teismui nėra pateikta duomenų, kad po šių nusikaltimų padarymo V. L. būtų padarius naujus teisės pažeidimus.

154V. L. žalą, padarytą UAB „( - ) “, pilnai atlygino (t.2,b.l.98-100). Bendrovė pretenzijų V. L. neturi, civilinio ieškinio nepareiškė.

155Įvertinant išdėstytą, teismas daro išvadą, kad kaltinamajai paskirta inkriminuotų nusikaltimų, numatytų LR BK 183 str. 2 d., 300 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10), 300 str. 3 d. sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė būtų aiškiai per griežta ir tuo pačiu prieštarautų teisingumo principui.

156Atsižvelgiant į tai bei įvertinant kaltinamosios padarytų nusikaltimų turtinį pobūdį, teismas daro išvadą, kad V. L. atžvilgiu taikytinos LR BK 54 str. 3 dalies nuostatos ir jai skirtina bausmė – bauda, jos dydį nustatant pagal LR BK 47 str. nuostatas bei taikant minimalaus gyvenimo lygio dydį, galiojusį nusikalstamos veikos padarymo metu, tai yra nusikalstamoms veikoms, įvykdytoms iki 2007 m. sausio 1 d., taikomas 125 litų MGL dydis, o nusikalstamoms veikoms, įvykdytoms po 2007 01 01 – 130 litų MGL dydis (LR 2006 m. gruodžio 7 d. įstatymo Nr. X-963 “Dėl 2007 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo” 8 str.).

157Skiriant kaltinamajam juridiniam asmeniui UAB „( - ) “ bausmę taip pat teismas vadovaujasi bendrais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais LR BK 54 str., 61 str. ir 43 bei 47 str. nuostatomis.

158UAB „( - ) “ padarė šešias nesunkias nusikalstamas veikas (BK 182 str. 1 d. – 5 veikos epizodai, 300 str. 1 d. - Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10 – 1 veikos epizodas, 300 str. 1 d. – 1 veikos epizodas) ir vieną apysunkį nusikaltimą (LR BK 222 str. 1 d.).

159Sunkinančių bei lengvinančių kaltinamojo juridinio asmens atsakomybę aplinkybių nenustatyta. Valstybei padaryta žala yra atlyginta (t.2, b.l.97). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, UAB „( - ) “ skirtina bausmė – bauda, artima minimaliam įstatymo numatytam juridiniam asmeniui skirtinos baudos dydžiui.

160Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamųjų nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 183 str. 2 d. ir 300 str. 2 d., 300 str. 3 d. bei 182 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. yra padarytos esant idealiajai sutapčiai, už šiuos nusikaltimus paskirtos bausmės bendrinamos apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, o po to – taikomas dalinis bausmių sudėjimo būdas, subendrinant bausmes už aukščiau nurodytus nusikaltimus su bausme už nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str. 1 dalyje.

161Teismas, vadovaudamasis LR Baudžiamojo processo kodekso 297-298 str., 301-303 str., 304-308 str., 313 str.,

Nutarė

162V. L. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 183 str. 2 dalyje dėl UAB „( - ) “ priklausančio didelės vertės turto (118 000 Lt) pasisavinimo, ir pritaikius LR BK 54 str. 3 dalį, nubausti ją 100 MGL - 12 500 litų dydžio bauda;

163Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 183 str. 2 dalyje dėl UAB „( - ) “ priklausančio didelės vertės turto (59 000 Lt) pasisavinimo, ir pritaikius LR BK 54 str. 3 dalį, nubausti ją 70 MGL – 8 750 litų dydžio bauda;

164Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 183 str. 2 dalyje dėl UAB „( - ) “ priklausančio didelės vertės turto (35 400 Lt) pasisavinimo, ir pritaikius LR BK 54 str. 3 dalį, nubausti ją 50 MGL – 6 500 litų dydžio bauda;

165Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 2 dalyje (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10) dėl PVM sąskaitų-faktūrų, sutarčių suklastojimo ir panaudojimo, padarant bendrovei didelės žalos (118 000 Lt), ir pritaikius LR BK 54 str. 3 d., nubausti ją 60 MGL – 7 500 litų dydžio bauda;

166Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 3 dalyje dėl PVM sąskaitų-faktūrų, sutarčių suklastojimo ir panaudojimo, padarant UAB „( - ) “ didelės žalos (59 000 Lt), ir pritaikius LR BK 54 tr. 3 d., nubausti ją 60 MGL – 7 500 litų dydžio bauda;

167Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 3 dalyje dėl PVM sąskaitų-faktūrų, sutarčių suklastojimo ir panaudojimo, padarant UAB „( - ) “ didelės žalos (47 200 Lt), ir pritaikius LR BK 54 str. 3 d., nubausti ją 50 MGL – 6 500 litų dydžio bauda;

168Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 1 dalyje dėl turtinės prievolės panaikinimo sumokėti į valstybės biudžetą 18 000 Lt PVM ir nubausti ją 40 MGL - 5000 litų dydžio bauda;

169Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 1 dalyje dėl turtinės prievolės panaikinimo sumokėti į valstybės biudžetą 9000 Lt PVM ir nubausti ją 30 MGL – 3 750 litų dydžio bauda;

170Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 1 dalyje dėl turtinės prievolės panaikinimo sumokėti į valstybės biudžetą 9 000 Lt PVM ir nubausti ją 30 MGL – 3 900 litų dydžio bauda;

171Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 1 dalyje (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10) dėl PVM deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo, ir nubausti ją 40 MGL – 5000 litų dydžio baudą;

172Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 1 dalyje dėl PVM deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo ir nubausti ją 30 MGL – 3 750 litų dydžio bauda;

173Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 1 dalyje dėl PVM deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo ir nubausti ją 30 MGL – 3 900 litų dydžio bauda;

174Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 1 dalyje dėl turtinės prievolės panaikinimo sumokėti į valstybės biudžetą 15 000 litų pelno mokesčio ir nubausti ją 40 MGL – 5 000 litų dydžio bauda;

175Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 1 dalyje dėl turtinės prievolės panaikinimo sumokėti į valstybės biudžetą 7 500 litų pelno mokesčio ir nubausti ją 30 MGL – 3 900 litų dydžio bauda;

176Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 1 dalyje dėl Pelno (nuostolių) deklaracijos suklastojimo ir panaudojimo ir nubausti ją 30 MGL – 3 750 litų dydžio bauda;

177Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 1 dalyje dėl Pelno (nuostolių) deklaracijos suklastojimo ir panaudojimo ir nubausti ją 20 MGL – 2 600 litų dydžio bauda;

178Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str. 1 dalyje dėl UAB „( - ) “ apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir nubausti ją 40 MGL – 5 000 litų dydžio bauda.

179Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, šias paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, po to - dalinio bausmių sudėjimo būdu, ir V. L. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 120 MGL – 15 000 litų dydžio baudą.

180Vadovaujantis LR BK 65 str. 1 d. 2 p. „a“ p. , 66 str., V. L. į bausmės laiką įskaityti sulaikymo ir kardomojo kalinimo laiką nuo 2007 metų lapkričio mėn. 5 iki 14 dienos (9 dienas), kas atitinka 2340 (du tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt) litų ir šia suma sumažinti paskirtos baudos dydį.

181V. L. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

182Uždarąją akcinę bendrovę „( - ) “ pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 20 str. 2 d. ir 182 str. 1 dalyje dėl turtinės prievolės panaikinimo sumokėti į valstybės biudžetą 18 000 Lt PVM ir nubausti ją 200 MGL - 25 000 litų dydžio bauda;

183Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 1 dalyje dėl turtinės prievolės panaikinimo sumokėti į valstybės biudžetą 9000 Lt PVM ir nubausti ją 100 MGL – 12 500 litų dydžio bauda;

184Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 1 dalyje dėl turtinės prievolės panaikinimo sumokėti į valstybės biudžetą 9 000 Lt PVM ir nubausti ją 100 MGL – 13 000 litų dydžio bauda;

185Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 1 dalyje (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 05 01 iki 2006 02 10) dėl PVM deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo, ir nubausti ją 70 MGL – 8750 litų dydžio baudą;

186Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 1 dalyje dėl PVM deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo ir nubausti ją 50 MGL – 6250 litų dydžio bauda;

187Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 1 dalyje dėl PVM deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo ir nubausti ją 50 MGL – 6500 litų dydžio bauda;

188Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 1 dalyje dėl turtinės prievolės panaikinimo sumokėti į valstybės biudžetą 15 000 litų pelno mokesčio ir nubausti ją 150 MGL – 18750 litų dydžio bauda;

189Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 1 dalyje dėl turtinės prievolės panaikinimo sumokėti į valstybės biudžetą 7 500 litų pelno mokesčio ir nubausti ją 100 MGL – 13 000 litų dydžio bauda;

190Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 1 dalyje dėl Pelno (nuostolių) deklaracijos suklastojimo ir panaudojimo ir nubausti ją 50 MGL – 6250 litų dydžio bauda;

191Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 1 dalyje dėl Pelno (nuostolių) deklaracijos suklastojimo ir panaudojimo ir nubausti ją 50 MGL – 6500 litų dydžio bauda;

192Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str. 1 dalyje dėl UAB „( - ) “ apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir nubausti ją 100 MGL – 12500 litų dydžio bauda.

193Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, šias paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, po to - dalinio bausmių sudėjimo būdu, ir UAB „( - ) “ paskirti galutinę subendrintą bausmę – 250 MGL – 31 250 litų dydžio baudą.

194Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Daiva... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. V. L. kaltinama tuo, kad ji, būdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ),... 4. V. L. toliau tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad minėti dokumentai... 5. Taip pat ji, 2005 metų vasario – 2005 metų gruodžio mėnesių laikotarpiu,... 6. organizuotos grupės nariams, kompiuterinės technikos pagalba į asociacijos (... 7. V. L. , toliau tęsdama nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus tikrus... 8. Ji gi, būdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ),... 9. V. L. toliau tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad minėti dokumentai... 10. Ji gi, 2006 m. sausio – 2006 m. birželio mėnesių laikotarpiu, tiksliai... 11. organizuotos grupės nariams, kompiuterinės technikos pagalba į asociacijos (... 12. V. L. , toliau tęsdama nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus tikrus... 13. Ji gi, būdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ),... 14. V. L. toliau tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad minėti dokumentai... 15. Taip pat ji, 2007 m. kovo mėn. – 2007 m. rugsėjo mėnesio laikotarpiu,... 16. organizuotos grupės nariams, kompiuterinės technikos pagalba į UAB ( - ) PVM... 17. V. L. , toliau tęsdama nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus tikrus... 18. Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės... 19. V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už nenustatyto dydžio... 20. Taip pat ji, 2005 metų vasario – 2006 metų sausio mėnesių laikotarpiu,... 21. V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras:... 22. Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės... 23. V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už nenustatyto dydžio... 24. Taip pat ji, 2006 m. sausio – 2006 m. liepos mėnesių laikotarpiu, tiksliai... 25. V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras:... 26. Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės... 27. V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už nenustatyto dydžio... 28. Taip pat ji, 2007 m. kovo – 2007 m. spalio mėnesių laikotarpiu, tiksliai... 29. V. L. , žinodama, kad pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2007-04-27... 30. Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės... 31. V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už i nenustatyto dydžio... 32. Taip pat ji, 2005 metų vasario – 2006 metų rugsėjo mėnesių laikotarpiu,... 33. V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras... 34. Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininku grupe su organizuotos grupės... 35. V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už ikiteisminio tyrimo metu... 36. Taip pat ji, 2006 metų sausio – 2007 metų spalio mėnesių laikotarpiu,... 37. V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras... 38. Taip pat ji, veikdama bendrininku grupe su organizuotos grupės nariais, kurių... 39. V. L. , būdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ),... 40. UAB „( - ) “, atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę... 41. V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už ikiteisminio tyrimo metu... 42. Taip pat, UAB „( - ) , atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę... 43. V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras:... 44. Taip pat UAB „( - ) “, atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama... 45. V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už tiksliai nenustatyto... 46. Taip pat, UAB „( - ) , atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę... 47. V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras:... 48. Taip pat, UAB „( - ) “, atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama... 49. V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už tiksliai nenustatyto... 50. Taip pat, UAB „( - ) , atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę... 51. V. L. , žinodama, kad pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas – faktūras: 2007-04-27... 52. Taip pat UAB „( - ) “, atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama... 53. V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už ikiteisminio tyrimo metu... 54. Taip pat, UAB „( - ) , atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę... 55. V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras... 56. Taip pat, UAB „( - ) “, atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama... 57. V. L. , organizuotos grupės nariams pasiūlius, už ikiteisminio tyrimo metu... 58. Taip pat, UAB „( - ) , atsovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę... 59. V. L. , žinodama, kad pagal asociacijos ( - ) PVM sąskaitas – faktūras... 60. Taip pat UAB „( - ) , atstovaujama direktorės V. L. , kuri turėdama teisę... 61. V. L. , būdama UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ),... 62. Apklausta kaltinamąja V. L. kalta prisipažino pilnai ir parodė, kad būdama... 63. Teisiamajame posėdyje buvo perskaityti V. L. parodymai, duoti ikiteisminio... 64. Be to, buvo perskaityti ir V. L. parodymai, duoti ikiteisminiame tyrime... 65. 2005 m. pradžioje D. L. bei I. R. jai pateikė asociacijos ( - ) vardu... 66. 2006 m. sausio mėn. 16 d. D. L. bei I. R. pasiūlius buvo sudaryta kita... 67. 2007-03-14 d. D. L. bei I. R. pasiūlius buvo sudaryta sutartis tarp UAB „( -... 68. Šios apklausos metu V. L. parodė, kad iš kur D. L. bei I. R. gaudavo... 69. Kaltinamosios UAB ,,( - ) “ atstovas V. M. pripažino juridinio asmens UAB... 70. Be pačių kaltinamųjų parodymų, jų kaltę patvirtina ir liudytojų... 71. Liudytoja T. J. parodė, kad kaltinamoji V. L. buvusi jos darbdavė. Ji nuo... 72. Liudytojas D. L. parodė, kad jį su kaltinamąja V. L. siejo darbiniai verslo... 73. Liudytoja I. R. parodė, kad ją su V. L. , kaip UAB „( - ) “ direktore,... 74. Kaip matyti iš kratos protokolo (t.1, b.l.26-27), atlikus kratą UAB „( - )... 75. Iš reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2008 09... 76. Be to, byloje iš Vilniaus apskrities VMI pateikti UAB „( - ) “ finansinės... 77. 2007-11-05 kaltinamosios V. L. asmens kratos metu paimtas mobiliojo ryšio... 78. Atlikus UAB „( - ) “ ūkinės-finansinės veiklos tyrimą, 2008 10 03 FNTT... 79. 1. Pagal 9 PVM sąskaitas faktūras įformintas asociacijos ( - ) vardu UAB... 80. Už 2005 m. iš viso – 118 000 Lt., iš jų paslaugos – 100 000 Lt, PVM –... 81. Už 2006 m. iš viso – 59 000 Lt, iš jų paslaugos – 50 000 Lt., PVM – 9... 82. 2. Pagal 5 PVM sąskaitas faktūras įformintas UAB ( - ) vardu, UAB „( - )... 83. UAB „( - ) “ įtraukus neatitinkančias tikrovės 14 PVM sąskaitų... 84. Be to, bendrovė neįvykusioms ūkinėms operacijoms pagrįsti, buhalterinėje... 85. UAB "( - ) ", pažeidžiant Lietuvos Respublikos 2002-03-05 Pridėtinės... 86. UAB "( - ) " buhalterinės apskaitos registruose už 2005 m. kovo, balandžio,... 87. UAB "( - ) " pagal 9 PVM sąskaitas faktūras, įformintas asociacijos ( - )... 88. Už 2005 m.:... 89. už 2005 m. kovo mėn.... 90. 1.800,00 Lt,... 91. už 2005 m. balandžio mėn.... 92. 3.600,00 Lt,... 93. už 2005 m. spalio mėn.... 94. 1.800,00 Lt,... 95. už 2005 m. lapkričio mėn.... 96. 1.800,00 Lt,... 97. už 2005 m. gruodžio mėn.... 98. 9.000,00 Lt.... 99. Už 2006 m.:... 100. už 2006 m. kovo mėn.... 101. 3.600,00 Lt,... 102. už 2006 m. balandžio mėn.... 103. 1.800,00 Lt,... 104. už 2006 m. gegužės mėn.... 105. 1.800,00 Lt,... 106. už 2006 m. birželio mėn.... 107. 1.800,00 Lt.... 108. Už 2007 m.:... 109. už 2007 m. balandžio mėn.... 110. 1.800,00 Lt,... 111. už 2007 m. birželio mėn.... 112. 1.800,00 Lt,... 113. už 2007 m. liepos mėn.... 114. 1.800,00 Lt,... 115. už 2007 m. rugpjūčio mėn.... 116. 1.800,00 Lt,... 117. už 2007 m. rugsėjo mėn.... 118. 1.800,00 Lt ( 16 priedas).... 119. Tuo UAB "( - ) " pažeidė 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės... 120. Pagal 9 PVM sąskaitas faktūras, įformintas asociacijos ( - ) vardu bei 5 PVM... 121. Už 2005 m. iš viso:- 18.000 Lt, iš jų: už kovo mėn. -1.800 Lt, už... 122. už spalio mėn.-l.800,00 Lt,už lapkričio mėn.-l.800,00 Lt, už gruodžio... 123. už 2006 m. iš viso:- 9.000 Lt, iš jų: už kovo mėn. -3.600 Lt, už... 124. už gegužės mėn. -1.800Lt, už birželio mėn. -1.800 Lt.... 125. už 2007 m. iš viso:- 9.000 Lt, iš jų: už balandžio mėn. -1.800 Lt, už... 126. už liepos mėn. -1.800 Lt, už rugpjūčio mėn. -1.800 Lt, už rugsėjo mėn.... 127. Pagal 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo... 128. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB "( - ) " neturinčių juridinės galios 14 PVM... 129. Pagal tyrimui pateiktą UAB "( - ) " 2007-11-28 buhalterinę pažymą pagal 5... 130. Vadovaujantis 2001-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo... 131. Teismas, vertindamas byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumą, daro... 132. Kaip matyti iš byloje ištirtų įrodymų, V. L. iš organizuotos grupės... 133. Kaltinamoji V. L. pripažindama aukščiau išdėstytą “pinigų judėjimo... 134. LR BK 183 str. numatyta nusikaltimo sudėtis yra materiali, t.y. vertinama... 135. Be to, teismas daro išvadą, kad kaltinamosios V. L. veiksmai teisingai... 136. Pažymėtina ir tai, kad teismas kritiškai vertina kaltinamosios V. L.... 137. Teismas pripažįsta pagrįstai inkriminuotą kaltinamąjai V. L. ir LR BK 182... 138. Be to, teismas pripažįsta pilnai įrodyta ir V. L. inkriminuotą... 139. Byloje nustatyta, kad V. L. , veikdama vieninga tyčia, bendrininkų grupe su... 140. Kaltinamosios V. L. veiksmai teisingai kvalifikuoti ir pagal LR BK 300 str. 1... 141. Teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus daro išvadą, kad... 142. Dėl UAB „( - ) “ pareikštų kaltinimų ... 143. Juridiniam asmeniui UAB „( - ) “ pareikšti įtarimai pagal LR BK 20 str. 2... 144. Ikiteisminio tyrimo metu UAB „( - ) “, kaip juridiniam asmeniui pareikšti... 145. LR BK 20 str. 2 dalyje yra nustatytos juridinio asmens patraukimo baudžiamojon... 146. Be to, teismas daro išvadą, kad UAB „( - ) “ veika teisingai kvalifikuota... 147. Bausmės skyrimo motyvai... 148. Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų... 149. Kaltinamoji V. L. įvykdė 17 nusikalstamų veikų, iš kurių, vertinant jas... 150. Baudžiamasis įstatymas už kaltinamosios padarytus sunkius nusikaltimus,... 151. Kaltinamosios V. L. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintina... 152. Įvertinant tai, kad nustatyta kaltinamosios V. L. atsakomybę sunkinanti... 153. V. L. praeityje neteisa (t.3,b.l.74-75), administracinėmis nuobaudomis... 154. V. L. žalą, padarytą UAB „( - ) “, pilnai atlygino (t.2,b.l.98-100).... 155. Įvertinant išdėstytą, teismas daro išvadą, kad kaltinamajai paskirta... 156. Atsižvelgiant į tai bei įvertinant kaltinamosios padarytų nusikaltimų... 157. Skiriant kaltinamajam juridiniam asmeniui UAB „( - ) “ bausmę taip pat... 158. UAB „( - ) “ padarė šešias nesunkias nusikalstamas veikas (BK 182 str. 1... 159. Sunkinančių bei lengvinančių kaltinamojo juridinio asmens atsakomybę... 160. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamųjų nusikalstamos veikos, numatytos LR BK... 161. Teismas, vadovaudamasis LR Baudžiamojo processo kodekso 297-298 str., 301-303... 162. V. L. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 183 str. 2... 163. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 183 str.... 164. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 183 str.... 165. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 166. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 167. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 168. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str.... 169. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str.... 170. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str.... 171. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 172. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 173. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 174. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str.... 175. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str.... 176. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 177. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 178. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str.... 179. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, šias... 180. Vadovaujantis LR BK 65 str. 1 d. 2 p. „a“ p. , 66 str., V. L. į bausmės... 181. V. L. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 182. Uždarąją akcinę bendrovę „( - ) “ pripažinti kalta padarius... 183. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str.... 184. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str.... 185. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 186. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 187. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 188. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str.... 189. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str.... 190. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 191. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str.... 192. Ją taip pat pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str.... 193. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, šias... 194. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...