Byla e2-1889-475/2016
Dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus, trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovės AB „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovams V. G., E. G. dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus, trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

Nustatė

2Kauno apylinkės teismas 2016-01-04 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-1889-475/2016 ieškovo ieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė: įpareigoti atsakovus V. G., ir E. G., per 10 kalendorinių dienų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įleisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“, darbuotojus į atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančią namų valdą, adresu ( - ) gamtinių dujų tiekimo nutraukimo tikslu ir sudaryti sąlygas šių darbų atlikimui; per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą neįvykdžius įpareigojimo įleisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančią namų valdą, adresu ( - ) gamtinių dujų tiekimo nutraukimo tikslu ir sudaryti sąlygas šių darbų atlikimui, atsakovams V. G., ir E. G., skirti kiekvienam 50 Eur baudą; išaiškinti atsakovams V. G., ir E. G., kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“, darbuotojus į namų valdą, esančią adresu ( - ) nutraukti gamtinių dujų tiekimą per 10 kalendorinių dienų terminą, ieškovo AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į namų valdą, esančią adresu ( - ) ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovų ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo; priteisti iš atsakovo E. G., AB „Lietuvos dujos“ turėtas bylinėjimosi išlaidas – 15,50 Eur žyminio mokesčio; priteisti iš atsakovės V. G., AB „Lietuvos dujos“ turėtas bylinėjimosi išlaidas – 15,50 Eur žyminio mokesčio.

32015 m. sausio 5 d. teisme gautas ieškovo AB „Lietuvos dujos“ prašymas pakeisti pirminį ieškovą AB „Lietuvos dujos“ byloje Nr. e2-1889-475/2016 nauju ieškovu AB „Energijos skirstymo operatorius“. Prašyme nurodyta, jog 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusio AB „Lietuvos dujos“ ir AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuris perims visą AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ turtą ir teises.

4Prašymas tenkintinas.

5LR CPK 48 str. nustatyta, jog tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Teismas turi įsitikinti, ar dėl įvykusio teisinio fakto - neliko proceso šalies, ji perleido savo reikalavimą - kitas asmuo gali perimti šios proceso šalies materialiąsias subjektines teises.

6Teismui įvertinus ieškovo AB „Lietuvos dujos“ pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas jo prašymas, nustatyta, kad reorganizavus AB „Lietuvos dujos“ ir AB LESTO sujungimo būdu, 2015 m. gruodžio 31 d. teisų ir pareigų priėmimo perdavimo aktu, AB „Lietuvos dujos“ perleido AB „Energijos skirstymo operatorius“ visą AB „Lietuvos dujos“ turtą, teises ir pareigas, išskyrus AB „Lietuvos dujos“ teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyvios teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo būdu.

7Vadovaujantis LR CPK 48 str., atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei tai, kad teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, teismas daro išvadą, jog procesinių teisių perėmimas šioje byloje galimas, todėl pradinis ieškovas AB „Lietuvos dujos“ pakeistinas nauju ieškovu AB „Energijos skirstymo operatorius“.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 str., 290-291 str

Nutarė

9prašymą tenkinti.

10Pakeisti ieškovą AB „Lietuvos dujos“, įm. k. 120059523, civilinėje byloje Nr. e2-1889-475/2016 nauju ieškovu AB „Energijos skirstymo operatorius“, įm. k. 304151376, buveinė Vilniuje, Aguonų g. 24.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai