Byla A2-3611-122/2013
Dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. N2-17038-323/2012

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi R. K. prašymą suinteresuotam asmeniui A. K. dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. N2-17038-323/2012,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2 bei 7 punktų pagrindu atnaujinti procesą Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. N2-17038-323/2012 dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktiniu bendru sutikimu, dalyje dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo ir įpareigoti pareiškėją ir A. K. sudaryti naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, nurodant joje bendrus sutuoktinių kreditorius. Nurodė, kad sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių pasirašė neperskaitęs, paskubomis, pasitikėdamas pareiškėja, nes ji padedant advokatui, tvarkė santuokos nutraukimo reikalus. Pasirašyto sutarties egzemplioriaus negavo ir tik gavęs teismo sprendimą, pastebėjo, kad sutartyje nepasisakyta dėl bendrų kreditorinių įsipareigojimų: BIGBANK AS filialui dėl neįvykdytų įsipareigojimų ir palūkanų mokėjimo pagal ( - ) sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ); AB Swedbank dėl neįvykdytų įsipareigojimų ir palūkanų mokėjimo pagal ( - ) vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Be to, gyvenant santuokoje su „Swedbank Life Insurance SE“ buvo sudaryta studijų draudimo sutartis Nr. ( - ), kurią pareiškėja A. K. nutraukė pareiškėjui nepranešusi. Piniginės lėšos po sutarties nutraukimo buvo pervestos į pareiškėjos asmeninę sąskaitą. Paaiškino, kad pareiškėja sudarant vartojimo kredito sutartį pasirašė kaip laiduotoja, todėl privalėjo įtraukti duomenis apie kreditorius bei pranešti jiems apie santuokos nutraukimo bylą, todėl santuokos nutraukimo pasekmių sutartis turi būti pakeista, nurodant, kad minėti kreditoriniai įsipareigojimai išlieka solidarūs. Kadangi studijų draudimo sutartį pareiškėja nutraukė santuokoje, išmokėtos 6596,00 Lt piniginės lėšos sutartyje turėjo būti nurodytos, kaip bendros ir padalintos pusiau.

3Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu prašė pareiškėjo prašymo netenkinti. Nurodė, kad pareiškėjas prieš pasirašydamas santuokos nutraukimo pasekmių sutartį nuodugniai ją perskaitė, susipažino ir pasirašė. Pažymėjo, kad jei yra kreditoriniai įsipareigojimai, tai jie yra R. K. asmeniniai, todėl pareiškėjo prašymas turi būti atmestas.

4Suinteresuotas asmuo BIGBANK AS atsiliepime nurodė, kad proceso atnaujinimo klausimas turėtų būti sprendžiamas teismo nuožiūra. Informavo, kad pareiškėjo prievolė pagal ( - ) vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), priešingai nei teigia pareiškėjas, nėra užtikrinta A. K. laidavimu, todėl neatnaujinus proceso Filialo interesai pažeisti nebus.

5Suinteresuotas asmuo Swedbank Life Insurance SE atsiliepime nurodė, kad draudėja A. K. su draudiku sudarė Studijų draudimo sutartį Nr. ( - ), kurioje apdraustaisiais buvo nurodyti A. K., R. K. ir K. K.. Draudėjai pateikus prašymą sutartis buvo nutraukta ir išmokėta 6619,30 Lt suma. Apdraustasis apie sutarties nutraukimą nebuvo informuotas, kadangi šios pareigos draudikui teisės aktai bei draudimo sutartis nenustato. Nurodė, kad jei bus atnaujintas bylos nagrinėjimas bei sprendžiamas klausimas dėl bendrų lėšų padalijimo, turėtų būti atsižvelgta ne į sumokėtas draudimo įmokas, o į realiai išmokėtą išperkamąją sumą.

6Pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.

7Pažymėtina, kad proceso atnaujinimas suprantamas kaip ypatingas įsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumo patikrinimo būdas. Tai išskirtinė teismo procesinio dokumento revizijos galimybė, vykdoma tik konkrečiai apibrėžtais pagrindais. Šis institutas privalo būti naudojamas atsižvelgiant ir į proceso teisės principus: ekonomiškumą, koncentruotumą, protingumą ir pan. Proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis c. b. Nr. 3K-3-403/2008).

8Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. N2-17038-323/2012 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2 bei 7 punktų pagrindu, motyvuodamas tuo, kad pareiškėja nuslėpė duomenis apie turimus bendrus kreditorinius įsipareigojimus, o naujai paaiškėjusi aplinkybė, kad pareiškėjai nutraukus studijų draudimo sutartį piniginės lėšos buvo pervestos į jos sąskaitą, pažeidžia pareiškėjo turtinius interesus.

9Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas proceso atnaujinimo pagrindu nurodė Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, tai yra, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pažymėtina, kad ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada.

10Iš prijungtos civilinės bylos Nr. N2-17038-323/2012 medžiagos nustatyta, kad 2012-12-12 pareiškėjai A. K. ir R. K. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (civilinė byla Nr. N2-17038-323/2012, b.l. 2-3). Pareiškėjai pridėjo prie pareiškimo santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kurią abu patvirtino savo parašais ir kurią prašė teismo patvirtinti (civilinė byla Nr. N2-17038-323/2012, b. l. 4-5). Pareiškėjai patvirtino, kad kreditorių neturi, prie sutarties nepateikė jokių kredito sutarčių. 2012-12-20 teismas priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjų santuoką nutraukė ir patvirtino sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (civilinė byla Nr. N2-17038-323/2012, b. l. 14-15).

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškėjo R. K. nurodyti motyvai, jog jis santuokos nutraukimo pasekmių sutartį pasirašė neperskaitęs, paskubomis, kadangi pasitikėjo pareiškėja, nes ji padedant advokatui, tvarkė santuokos nutraukimo reikalus, laikytini visiškai nepagrįstais.

12Kad pareiškėjas perskaitė, įvertino ir sutiko su santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nurodytomis sąlygomis, pareikšdamas, kad šalys kreditorių neturi, patvirtino pasirašydamas ant kiekvieno prašymo ir sutarties puslapio. R. K. nurodytos aplinkybės dėl vartojimo kredito sutarties ir studijų draudimo sutarties nelaikytinos naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis, kurios nebuvo žinomos pareiškėjui kreipiantis į teismą ir bylos nagrinėjimo metu.

13Pažymėtina, kad viena iš svarbiausių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 2 dalyje numatytų dalyvaujančių byloje asmenų pareigų yra pareiga sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Svarbu paminėti, kad teismas nagrinėjo civilinę bylą Nr. N2-17038-323/2012 dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu - sutuoktiniai teismui pateikė tvirtinimui santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kurią patys suformulavo ir patys nusprendė dėl savo teisių bei pareigų po santuokos nutraukimo. Byloje nėra pateikta duomenų, kad pareiškėjas nebuvo informuotas apie bylos nagrinėjimą ar negavo 2012-12-20 teismo sprendimo.

14Pareiškėjas taip pat teigia, kad prašymas atnaujinti procesą byloje atitinka Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytus pagrindus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2007-02-22 pateikdamas išaiškinimus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose (publikuota Teismų praktikoje Nr. 26) nurodė, kad proceso atnaujinimą Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu gali inicijuoti tik neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys. Šiuo nagrinėjamu atveju prašymą dėl proceso atnaujinimo nurodytu pagrindu pateikė ne suinteresuotas asmuo, o pats pareiškėjas. Dėl to teismas, atsižvelgdamas į teismų praktikos nuostatas konstatuoja, jog pareiškėjas neturi subjektinės teisės reikšti prašymo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu.

15Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-20 priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kuriuo nutraukė pareiškėjų santuoką ir patvirtino jų pačių sudarytą bei pasirašytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, teisės normos aiškintos teisingai, todėl nėra Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktuose numatytų civilinės bylos atnaujinimo pagrindų.

16Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas netenkintinas, procesą civilinėje byloje Nr. N2-17038-323/2012 atnaujinti atsisakytina (Civilinio proceso kodekso 370 str. 3 d.).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

18pareiškėjo R. K. prašymo dėl civilinės bylos Nr. N2-17038-323/2012 proceso atnaujinimo netenkinti.

19Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus atskirąjį skundą šiame Apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, rašytinio... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas Lietuvos Respublikos civilinio... 3. Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu prašė pareiškėjo prašymo... 4. Suinteresuotas asmuo BIGBANK AS atsiliepime nurodė, kad proceso atnaujinimo... 5. Suinteresuotas asmuo Swedbank Life Insurance SE atsiliepime nurodė, kad... 6. Pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.... 7. Pažymėtina, kad proceso atnaujinimas suprantamas kaip ypatingas... 8. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.... 9. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas proceso atnaujinimo pagrindu nurodė... 10. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. N2-17038-323/2012 medžiagos nustatyta, kad... 11. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir byloje esančius rašytinius... 12. Kad pareiškėjas perskaitė, įvertino ir sutiko su santuokos nutraukimo... 13. Pažymėtina, kad viena iš svarbiausių Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 14. Pareiškėjas taip pat teigia, kad prašymas atnaujinti procesą byloje... 15. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad Klaipėdos miesto... 16. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas netenkintinas,... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 18. pareiškėjo R. K. prašymo dėl civilinės bylos Nr. N2-17038-323/2012 proceso... 19. Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...